Şunu aradınız:: térítésmentességét (Macarca - Litvanca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Macarca

Litvanca

Bilgi

Macarca

Így mind az irányelv szövegéből, mind a vonatkozó előkészítő munkákból is kitűnik, hogy a közösségi jogalkotó az ezen irányelvben biztosított fogyasztóvédelem alapvető összetevőjének szánta a fogyasztási cikk szerződésszerű állapota eladó általi helyreállításának térítésmentességét.

Litvanca

tiek iš direktyvoje pavartotos formuluotės, tiek iš atitinkamų direktyvos parengiamųjų dokumentų matyti bendrijos teisės aktų leidėjo ketinimas pardavėjo atliekamą nemokamą prekės atitikties sutarčiai užtikrinimą padaryti esminiu šios direktyvos vartotojui garantuojamos apsaugos elementu.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Macarca

az 1999/44 irányelv szövege különbözik a fenti nyilatkozat szövegétől, ami további bizonyíték arra nézve, hogy az 1999/44 irányelv egyértelműen a kicserélés térítésmentességét is be kívánta vezetni 55.

Litvanca

direktyvos 1999/44 formuluotė skiriasi nuo šio spaudos pranešimo formuluotės, ir tai tik dar kartą įrodo, jog direktyva 1999/44 buvo aiškiai siekiama įtvirtinti, kad prekės turi būti pakeistos nemokamai 55.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Macarca

(20) a modern transzfúziós gyakorlat az önkéntes véradás, a donor és a recipiens anonimitása, a véradás térítésmentessége és a transzfúzióval foglalkozó létesítmények non-profit orientációjának alapelvén nyugszik.

Litvanca

(20) Šiuolaikinės kraujo transfuzijos praktika remiasi donorystės savanoriškumo, donoro ir recipiento anonimiškumo, donoro geranoriškumo bei įstaigų, dalyvaujančių teikiant kraujo transfuzijos paslaugas, pelno nesiekimo principais.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

(4) a (2) és (3) bekezdésben említett "térítésmentesség" fogalma magában foglalja a fogyasztási cikk szerződésszerű állapota helyreállításának szükséges költségeit, különösen a postaköltséget, a munkadíjat és az anyagköltséget.

Litvanca

4. Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse sąvoka "nemokamai" reiškia išlaidas, reikalingas užtikrinti prekių atitikimą, visų pirma pašto, darbo ir medžiagų išlaidas.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Macarca

egyes, korábban kiemelt támogatásban részesülő gyógyszerek teljes térítésmentessége megszűnt.

Litvanca

visiškas kai kurių labai didelės paramos grupei priklausančių vaistų kainos kompensavimas buvo panaikintas.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Macarca

• az orvos előírása szerinti gyógykezelés, ideértve a sebészeti beavatkozásokat, az annak során felhasznált gyógyászati anyagokat, protetikai eszközöket, egyes egészségügyi ellátások térítésmentességét szűrővizsgálaton való részvételhez kötheti, sőt, a szűrővizsgálat elmulasztása esetén az említett ellátások igénybevételét önrész megfizetéséhez is kötheti. a szűrővizsgálatok mentességet élveznek a vizitdíjfizetés alól.

Litvanca

ligonis taip pat turi teisę gauti finansinę sveikatos draudimo kompensaciją nuolatinio pobūdžio medicininėms priemonėms įsigyti, taip pat padengiama dalis tokios įrangos priežiūros ir nuomos išlaidų.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Macarca

c-404/06. sz. ügy: quelle ag kontra bundesverband der verbraucherzentralen und verbraucherverbände („fogyasztóvédelem – 1999/44/ek irányelv – fogyasztási cikkek adásvétele és a kapcsolódó jótállás – az eladó azon joga, amely szerint hibás fogyasztási cikk kicserélése estén ellenérték megfizetését követelheti a fogyasztótól e cikk használatáért – a hibás fogyasztási cikk használatának térítésmentessége”) (a bundesgerichtshof [németország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem) . . . . . . . . . . . . . .

Litvanca

byla c-404/06: quelle ag prieš bundesverband der verbraucherzentralen und verbraucherverbände (vartotojų apsauga – direktyva 1999/44/eb – vartojimo prekių pardavimas ir susijusios garantijos – pardavėjo teisė reikalauti, kad sutarties neatitinkančios prekės pakeitimo atveju vartotojas sumokėtų kompensaciją už naudojimąsi šia preke – nemokamas naudojimasis sutarties neatitinkančia preke) (bundesgerichtshof prašymas priimti prejudicinį sprendimą) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Macarca

„fogyasztóvédelem – 1999/44/ek irányelv – fogyasztási cikkek adásvétele és a kapcsolódó jótállás – az eladó azon joga, amely szerint hibás fogyasztási cikk kicserélése estén ellenérték megfizetését követelheti a fogyasztótól e cikk használatáért – a hibás fogyasztási cikk használatának térítésmentessége”

Litvanca

„vartotojų apsauga — direktyva 1999/44/eb — vartojimo prekių pardavimas ir susijusios garantijos — pardavėjo teisė reikalauti, kad sutarties neatitinkančios prekės pakeitimo atveju vartotojas sumokėtų kompensaciją už naudojimąsi šia preke — nemokamas naudojimasis sutarties neatitinkančia preke“

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Macarca

a térítésmentesség ezen, közösségi jogalkotó által kívánt biztosítása azt jelenti, hogy az eladó mindenféle pénzügyi követelése kizárt a szerződés szerinti fogyasztási cikk szerződésszerű állapotának helyreállításakor felmerült kötelezettsége teljesítésének keretében.

Litvanca

Šis bendrijos teisės aktų leidėjo ketinimas garantuoti nemokamą atitikties užtikrinimą reiškia, kad negalimas joks pardavėjo, vykdančio sutartyje numatytos prekės atitikties užtikrinimo pareigą, finansinis reikalavimas.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Macarca

továbbá a helyreállítás térítésmentessége az irányelv célkitűzésének is megfelel, amely a fogyasztóvédelem magas szintje elérésének biztosítása.

Litvanca

be to, šis nemokamas prekės atitikties užtikrinimas atitinka direktyvos tikslą – užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Macarca

azaz a kicserélés végrehajtására vonatkoznak, amely az irányelv 3. cikke (4) bekezdésének megfelel, amely szerint a „térítésmentesség” „különösen a (posta)költséget” foglalja magában. az 1999/44 irányelv 3. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésében található „fogyasztót érő jelentős kényelmetlenség nélkül” kifejezés csak azt jelenti, hogy az eladó nem állíthat gyakorlati akadályokat a fogyasztóval szemben a kicserélésre vonatkozó jogának gyakorlása során.

Litvanca

atitinka direktyvos 3 straipsnio 4 dalį, kurioje numatyta, jog sąvoka „nemokamai“ reiškia „visų pirma pašto išlaidas“. direktyvos 3 straipsnio 3 dalies trečiojoje pastraipoje naudojama formuluotė „nesukeliant jokių didelių nepatogumų vartotojui“ paprasčiausiai reiškia, kad pardavėjas negali sukelti vartotojui, kuris naudojasi teise, kad būtų pateiktos pakeičiančios prekės, praktinių nepatogumų. c — vokietijos vyriausybė

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Macarca

a „térítésmentesség”, „a fogyasztási cikk szerződésszerű állapota helyreállításának térítésmentessége” és a „térítésmentes kicserélés” fogalmai az 1999/44 irányelv 3. cikke (2) és (3) bekezdéseiben kizárólag az ingyenes szállításra vonatkozó jogra,

Litvanca

abi direktyvos 1999/44 3 straipsnio 2 ir 3 dalyje esančios formuluotės „nemokamą prekių atitikimo sutarčiai užtikrinimą“ ir „nemokamai pakeistų prekes“, vokietijos vyriausybės nuomone, susijusios tik su reikalavimu nemokamai pateikti prekes, t. y. prekių pakeitimo įvykdymu, ir toks aiškinimas i - 2697

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Macarca

a térítésmentesség fogalmát az 1999/44 irányelv 3. cikke (1) bekezdésével összefüggésben kell értelmezni, amely szerint az eladó teljeskörűen felel a szerződésszegésekért, amelyek a fogyasztási cikk átadásának pillanatában fennálltak; ebből pedig az következik, hogy az eladó köteles viselni a szerződésszerű állapot helyreállításával felmerülő összes költséget.

Litvanca

sąvoką „nemokamai“ reikia aiškinti atsižvelgiant į direktyvos 1999/44 3 straipsnio 1 dalį, pagal kurią pardavėjas yra atsakingas už bet kokį neatitikimą, esantį prekių pateikimo metu; tai reiškia, kad pardavėjas turi prisiimti visas išlaidas užtikrinant prekių atitiktį sutarčiai.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Macarca

ha a (15) preambulumbekezdés alapján engedélyezve lenne a használat ellenértékéhez való jog, ez belső ellentmondáshoz vezetne az adott preambulumbekezdés és az irányelv 3. cikke között, amely a kicserélés térítésmentességét írja elő.

Litvanca

jeigu remiantis penkiolikta konstatuojamąja dalimi direktyva būtų aiškinama taip, kad pardavėjui leidžiama reikalauti kompensacijos už naudojimą, tai reikštų, kad tarp šios konstatuojamosios dalies ir direktyvos 3 straipsnio, kuris numato, kad prekės turi būti pakeistos nemokamai, yra vidinis prieštaravimas.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Macarca

ennek megfelelő következtetés vonható le az egyeztető bizottság sajtóközleményéből 54is, amelyre a német kormány hivatkozik, és amely szerinte bizonyítja, hogy a „térítésmentesség” fogalma a kijavítás költségeire korlátozódik, különösen a postaköltséget, a munkadíjat és az anyagköltséget jelenti.

Litvanca

tokią pat išvadą galima padaryti ir dėl taikinimo komiteto spaudos pranešimo 54, kuriuo remiasi vokietijos vyriausybė ir kuris, jos teigimu, įrodo, kad žodis „nemokamai“ taikomas tik pataisymo išlaidų, visų pirma pašto, darbo ir medžiagų išlaidų, atžvilgiu.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Macarca

a térítésmentességre vonatkozó kötelezettség elválaszthatatlan egész, amelynek célja, hogy óvja a vevőt azon pénzügyi teher veszélyétől, amely visszatarthatná jogai érvényesítésétől.

Litvanca

pareiga tai atlikti nemokamai sudaro neatsiejamą visumą, kuria siekiama apsaugoti pirkėją nuo rizikos patirti finansinių išlaidų, galinčių jį atgrasinti remtis savo teisėmis.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Macarca

magát a „térítésmentesség” fogalmát az irányelv 3. cikkének (4) bekezdése határozza meg, miszerint az „magában foglalja a fogyasztási cikk szerződésszerű állapota

Litvanca

sąvoka „nemokamai“ apibrėžta direktyvos 3 straipsnio 4 dalyje kaip apimanti „išlaidas, reikalingas užtikrinti prekių atitikimą, visų pirma pašto, darbo ir medžiagų

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Macarca

ezen, az eladóra háruló, a szerződésszerű állapot helyreállításának térítésmentességére irányuló kötelezettség, amely akár a hibás fogyasztási cikk javítása, akár kicserélése formájában történik is, a fogyasztót azon pénzügyi terhek veszélyétől kívánja megvédeni, amint azt a főtanácsnok az indítványa 49. pontjában kiemelte, amely e

Litvanca

Šia pardavėjui nustatyta pareiga nemokamai užtikrinti prekės atitiktį sutarčiai, pataisant ar pakeičiant sutarties neatitinkančią prekę, siekiama apsaugoti vartotoją nuo rizikos patirti finansinių išlaidų, kurios, kaip savo išvados 49 punkte nurodė gene-

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam