Google'a Sor

Şunu aradınız:: számszerűsítésének (Macarca - Portekizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Macarca

Portekizce

Bilgi

Macarca

— a hatások számszerűsítésének és pénzben történő kifejezésének nehézségei adatelérhetőségi gondokra vezethetőek vissza.

Portekizce

— as dificuldades de quantificação dos impactos, nomeadamente emtermos monetários, podematribuir-seà disponibilidade dos dados.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

Ezért a Bizottság szükségesnek véli, hogy néhány iránymutatást nyújtson az előny számszerűsítésének módszerével kapcsolatosan.

Portekizce

Por conseguinte, a Comissão considera que é oportuno fornecer algumas orientações sobre como quantificar a vantagem.

Son Güncelleme: 2014-10-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

Végül, az Europa7 hangsúlyozza, hogy a visszakövetelés a támogatás megszüntetéséből logikusan következik és utóbbi számszerűsítésének nehézségei nem indokolják a támogatás visszakövetelésének elmaradását.

Portekizce

Por fim, a Europa7 sublinha que a recuperação é a consequência lógica da supressão do auxílio e que as dificuldades em quantificar o auxílio não justificam a sua não recuperação.

Son Güncelleme: 2014-10-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

A felsoroltak közül semmi sem jön magától; a régiók többsége már többször beleütközött a mutatók számszerűsítésének nehézségeibe, az informatikai rendszerek korlátaiba és a rendelkezésre álló adatok pontosságának és hasznosságának hiányába.

Portekizce

Nada disto é automático e muitas regiões têm encontrado dificuldades em quantificar os indicadores, em resolver problemas técnicos nos sistemas informáticos e, também, na falta de exactidão e de utilidade dos dados disponíveis.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

Azt is állították továbbá, hogy a juttatások számszerűsítésének a DEPB-engedélyek átvételi időpontján kell alapulnia, és nem felhasználásuk vagy értékesítésük időpontján, ahogy azt a Bizottság számításba vette.

Portekizce

Foi também alegado que a quantificação de eventuais vantagens deveria basear-se na data de recepção das licenças RCDI e não na data da sua utilização ou venda, tal como efectuado pela Comissão.

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

Mindenesetre nem szolgáltattak olyan információt, amely alátámasztotta volna az állítólagos különbségeket és számszerűsítést tett volna lehetővé, vagy amely bebizonyította volna, hogy ez az exportáló termelő bármilyen természetes komparatív előnyt élvezett volna.

Portekizce

De qualquer modo, não foram apresentadas quaisquer informações para fundamentar a alegação das diferenças e permitir uma quantificação ou demonstrar que o referido produtor-exportador beneficiava de uma vantagem comparativa natural.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

Ez a modell nem tette lehetővé annak megfelelő számszerűsítését, hogy a fotovillamos berendezések telepítésébe való beruházás vonzereje (pl. a beruházás megtérülése) milyen mértékben csökkenne a vizsgált termék árának növekedése esetén.

Portekizce

Esta modelização não permitiu quantificar corretamente até que ponto a capacidade de atração do investimento em instalações fotovoltaicas (por exemplo, retorno do investimento) poderia diminuir, caso os preços do produto objeto de inquérito registassem um aumento.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

Valójában – ahogy az az alábbi (632) preambulumbekezdésben megemlítésre kerül – többféle támogatási rendszer létezik, és ezek, illetve a kereslet kölcsönhatása igen összetett, emiatt a pontos hatás számszerűsítése nehézségekbe ütközik.

Portekizce

Com efeito, tal como referido no considerando 632, existe uma série de regimes de apoio e a interação entre esses regimes e a procura é extremamente complexa, pelo que é difícil de quantificar o seu impacto exato.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

Ezzel kapcsolatban a többi ismert tényező hatásainak számszerűsítése nem volt lehetséges, ezért az ideiglenes dömpingellenes rendelet (164)–(222) preambulumbekezdésében foglaltaknak megfelelően minőségi értékelést végeztek.

Portekizce

A este respeito, não foi possível quantificar os efeitos de outros fatores conhecidos, pelo que se realizou uma avaliação qualitativa, como referido nos considerandos 164 a 222 do regulamento anti-dumping provisório.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

Az energiaforrások osztályozására és számszerűsítésére szolgáló hivatkozási osztályozási rendszer.

Portekizce

Sistema de classificação de referência para classificar e quantificar recursos energéticos.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

Az energiaforrások osztályozására és számszerűsítésére használt legelterjedtebb osztályozási rendszerek értékei.

Portekizce

Valores para os sistemas de classificação mais amplamente utilizados para classificar e quantificar os recursos energéticos.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

Osztályozási és számszerűsítési keret (ClassificationAndQuantificationFrameworkValue)

Portekizce

Quadro de classificação e quantificação (ClassificationAndQuantificationFrameworkValue)

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

Egy tevékenység elvégzésére való tényleges vagy potenciális képesség számszerűsítése.

Portekizce

Quantificação de uma capacidade real ou potencial para desenvolver uma atividade.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

A biomarker meghatározásához vagy számszerűsítéséhez mintavételre kiválasztott biológiai anyag vagy rekesz típusa.

Portekizce

Tipo de material biológico ou sistema do corpo humano que é objeto de amostragem para determinar ou quantificar um biomarcador.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

A biomarkert egy számszerűsített vagy meghatározott kémiai anyag (pl. kadmium, ólom) vagy ennek metabolitja és a számszerűsítéshez használt állomány (pl. vér, vizelet) határozza meg, pl. kadmium a vizeletben, ólom a vérben.

Portekizce

Um biomarcador é definido tanto por uma substância química quantificada ou determinada (por exemplo, cádmio, chumbo) e pelo seu metabolito, como pela matriz (por exemplo, sangue, urina) que é utilizada para fins de quantificação; por exemplo - cádmio na urina, chumbo no sangue.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

Adott tevékenység elvégzésére való tényleges vagy lehetséges, jellemzően nem változó, illetve ritkán vagy nem jelentékeny mértékben változó képesség számszerűsítése.

Portekizce

A quantificação de um capacidade real ou potencial para desenvolver uma atividade, que geralmente não se altera, não se altera frequentemente ou não se altera de modo significativo.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

Ez a modell nem tette lehetővé annak megfelelő számszerűsítését, hogy az elemek és a modulok árának emelkedése esetén milyen mértékben csökkenhet a fotovillamos létesítményekbe való beruházások vonzereje (pl. a beruházás megtérülése).

Portekizce

Esta modelização não permitiu uma quantificação adequada sobre até que ponto a capacidade de atração do investimento nas instalações fotovoltaicas (por exemplo, retorno do investimento) poderia diminuir no caso de um aumento dos preços das células e dos módulos.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

A vállalat által biztosított adatok azonban nem szolgáltattak elégséges alapot a külön kiigazítás számszerűsítéséhez.

Portekizce

Considerou-se, no entanto, que os dados facultados pela empresa não forneceram uma base adequada para quantificar um ajustamento especial.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

Mivel az alaprendelet 2. cikkének (10) bekezdésében a d) pont i. alpontja úgy rendelkezik, hogy „a kiigazítás mértékének az eltérés piaci értékén kell alapulnia”, a Bizottság úgy vélte, ha kimutatható, hogy árkülönbség áll fenn a közösségi piacon a különféle vevőtípusoknak történő értékesítés tekintetében, ez tekinthető megfelelő alapnak az alaprendelet 2. cikkének (10) bekezdésében a d) pont ii. alpontja szerinti piaciérték-különbség egyforma számszerűsítéséhez.

Portekizce

Uma vez que a subalínea i) da alínea d) do n.o 10 do artigo 2.o estabelece que «O montante do ajustamento basear-se-á no valor de mercado da diferença», considerou-se que, caso se pudesse demonstrar a existência de uma diferença de preço no mercado comunitário entre vendas destinadas a diferentes tipos de clientes, tal poderia ser considerado como base adequada para quantificar o valor de mercado da diferença, nos termos da subalínea ii) da alínea d) do n.o 10 do artigo 2.o.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

A tagok elismerik, hogy az egyéb kereskedelmi rendelkezésekből eredő hatás átfogó felmérése céljaira - amelyeknél a számszerűsítés és összesítés nehéz - szükséges lehet egyes intézkedések, szabályok, termékek és az érintett kereskedelmi forgalom vizsgálata.

Portekizce

Reconhece-se que para efeitos da avaliação global da incidência de outras regulamentações comerciais de difícil quantificação e agregação, poderá ser necessário examinar cada medida, regulamentação e produto abrangido, bem como o fluxo comercial afectado.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam