Google'a Sor

Şunu aradınız:: tuberkolosi (Maltaca - Çekçe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Maltaca

Çekçe

Bilgi

Maltaca

- rifampicin (mediċina li tikkura t- tuberkolosi)

Çekçe

- rifampicin (k léčbě tuberkulózy)

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Maltaca

- rifabutin (mediċina li tikkura t- tuberkolosi)

Çekçe

- rifabutin (k léčbě tuberkulózy)

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Maltaca

Stati u Reġjuni ta'Stati Membri uffiċjalment ħielsa mit-tuberkolosi

Çekçe

Členské státy a oblasti členských států úředně prosté tuberkulózy skotu

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Maltaca

-jiġu minn ażjenda taċ-ċanga uffiċjalmet libera mit-tuberkolosi u uffiċjalmet libera mill-bruċellosi,

Çekçe

-pocházejí z hospodářství úředně prostých tuberkulózy a úředně prostých brucelózy,

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Maltaca

- jekk diġa 'qed tiġi kkurat b' rifabutin (użat għall- kura tat- tuberkolosi).

Çekçe

- se již léčíte rifabutinem (používaným k léčbě tuberkulózy).

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Maltaca

- jekk diġa 'qed tiġi kkurat b' rifabutin (użat għall- kura tat- tuberkolosi).

Çekçe

- se již léčíte rifabutinem (používaným k léčbě tuberkulózy).

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Maltaca

- jekk int attwalment qed tieħu rifampicin (użat sabiex jikkura t- tuberkolosi) billi dan jista ’

Çekçe

- jestliže právě užíváte rifampicin (užívá se při léčbě tuberkulózy), protože to může bránit správnému

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Maltaca

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 1999/467/KE tal-15 ta' Lulju 1999 li tistabbilixxi l-istat uffiċjali ta' annimali ta' l-ifrat ħieles mit-tuberkolosi ta' ċerti Stati Membri jew reġjuni ta' Stati Membri u li tirrevoka lid-Deċiżjoni 97/76/KE (ĠU L 181, tas-16.7.1999, p. 36), kif emendat minn:

Çekçe

rozhodnutí Komise 1999/467/ES ze dne 15. července 1999, kterým se stádům skotu některých členských států nebo regionů členských států uděluje status stád úředně prostých tuberkulózy a kterým se ruší rozhodnutí 97/76/ES (Úř. věst. L 181, 16.7.1999, s. 36), ve znění:

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Maltaca

li pproduċew reazzjoni pożittiva jew inkonklużiva għal tuberkulina u li fih eżami mwettaq skond il-punt 41(G) tal-Kapitolu VIII ta' l-Anness I wera biss leżjonijiet ta' tuberkolosi lokalizzati f'numru ta' organi jew numru ta' żoni fil-karkassa.

Çekçe

která měla pozitivní nebo dubiózní reakci na tuberkulín, a u kterých vyšetření provedené v souladu s přílohou I kapitolou VIII bodem 41 G) odhalilo pouze lokalizované tuberkulózní změny v četných orgánech nebo v četných oblastech jatečného těla.

Son Güncelleme: 2014-10-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Maltaca

Madankollu, meta leżjoni ta' tuberkolosi tkun instabet fil-lymphnodes ta' l-istess organu jew parti mill-karkassa biss l-organu affetwat biss jew il-parti mill-karkassa u l-lymph nodes assoċjati għandhom jiġu dikjarati mhux tajbin għal konsum uman;

Çekçe

Pokud však byla zjištěna tuberkulózní změna v uzlinách stejného orgánu nebo stejné části jatečného těla, za nevhodné k lidské spotřebě se prohlásí pouze postižený orgán nebo část jatečného těla a dotyčné mízní uzliny;

Son Güncelleme: 2014-10-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Maltaca

Azzjoni Mgħaġġla fuq l-HIV/AIDS, il-malarja u t-tuberkolosi filkuntest tattnaqqis tal-faqar, COM(2001) 96 finali tal-21.2.2001.

Çekçe

Tento oddíl se zabývá otázkou, zda finanční a lidské zdroje, které Komise přidělila na zdravotnictví, odrážejí její závazky v této oblasti politiky.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Maltaca

It-Tuberkolosi Bovina (TB) hija marda kronika talannimali kkawżata minn batterju msejjaħ Mycobacterium bovis (M. bovis), li huwa relatat millqrib mal-batteri li jikkawżaw it-tuberkolosi umana u avjarja.

Çekçe

Tuberkulóza skotu (TB) je chronické onemocnění zvířat způsobené bakterií jménem Mycobacterium bovis (M. bovis), která je blízce příbuzná sbakterií způsobující tuberkulózu ulidí aptáků.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Maltaca

Iċ-Ċentru għandu Ċentru ta’ loperazzjonijiet ta’emerġenza bl-aktar teknoloġija moderna sabiex jassigura li l-għajnuna tasal kemm jista’jkun malajr f’każ ta’avveniment internazzjonali relatat mas-saħħa pubblika. Il-prijoritajiet tal-ħidma taċ-Ċentru jinkludu l-infezzjonijiet trażmessi missess u l-HIV/AIDS, it-tisħiħ ta’ l-għajnuna fuq il-livell ta’ l-UE għal reżistenza kontra l-mikrobi, li jagħti appoġġ lill-Istati Membri fir-reviżjoni tal-preparamenti tagħhom kontra l-pandemiċi possibbli ta’ inuwenza u li jiżviluppa pjan ta’ azzjoni kontra t-tuberkolosi fl-UE.

Çekçe

ECDC disponuje moderním operačním střediskem pro mimořádné situace, jehož úkolem je zajistit rychlou odezvu v případě výskytu události mající dopad na veřejné zdraví v mezinárodním měřítku.Prioritní oblasti v rámci činnosti střediska zahrnují problematiku HIV/AIDS a pohlavně přenosných infekcí, posílení odezvy na úrovni EU vztahující se k antimikrobiální rezistenci, pomoc členským státům při přezkoumávání jejich připravenosti na možnou pandemii chřipky a vypracování akčního plánu proti tuberkulóze v EU.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Maltaca

Il-Kummissjoni għamletimpenjital-politika b’saħħithom fis-setturtas-saħħa għal Azzjoni talKE: Azzjoni Mgħaġġla fuq l-HIV/AIDS, il-malarja u t-tuberkolosi filkuntest tattnaqqis tal-faqar, COM(2003) 93 finali tas-26.2.2003.

Çekçe

ES: Urychlená opatření proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze v rámci snížení chudoby, KOM(2003) 93 v konečném znění ze dne 26. února 2003.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Maltaca

L-isem Tuberkolosi ġej min-nefħiet, imsejħa “tuberkoli”, li jiormaw fin-nodi tal-limfa ta’ annimali aettwati.Sas-snin 20 tas-Seklu20 meta bdew il-miżuri ta’ kontroll f’pajjiżi żviluppati, kienet waħda mill-mard ewlenin talannimali domestiċi madwar id-dinja. Illum it-TB għadha marda importanti tal-bovini u l-annimali slavaġ, u żoonożi sinikanti.

Çekçe

Název tuberkulóza je odvozen od uzlíků, kterým se říká„tuberkuly“ akteré se tvoří vlym-fatických uzlinách postižených zvířat.Až do 20. let minulého století, kdy se vrozvinutých zemích začala uplatňovat opatření kboji proti tuberkulóze, to bylo jedno znejrozšířenějších onemocnění domácích zvířat na celém světě.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Maltaca

X’inhu r-riskju għas-saħħa pubblika?Il-Mycobacterium bovis mhix il-kawża ewlenija tat-tuberkolosi umana, li hija kkawżata minn M. tuberculosis, imma l-bnedmin huma suxxettibbli għat-TB.

Çekçe

Jaká rizika pro zdraví lidí jsou spojena stímto onemocněním?Mycobacterium bovis není hlavním původcem lidské tuberkulózy; tu způsobuje M.tuber-culosis, ale lidé jsou vnímaví ivůči tuberkulóze skotu.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Maltaca

Il-verifika eżaminat ukoll l-effettività li biha l-Kummissjoni kienet użat il-varji strumenti biex tgħin is-settur tassaħħa, b’mod notevoli s-sostenn tal-baġit, proġettiul-Fond Globaligħall-Ġliedakon-tra lAIDS, it-tuberkolosi u l-malarja (il-Fond Globali).

Çekçe

Dále audit posuzoval, nakolik účelně využívala Komise různé nástroje k podpoře zdravotnictví, především rozpočtovou podporu, projekty a Světový fond boje proti AIDS,tuberkulózea malárii(dálejen „Světovýfond“).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Maltaca

Pulmonite Pijelonefrite Herpes simplex Infezzjonijiet fungali, virali, u batteriċi (bħal infezzjonijiet majkobatteriċi, li jinkludu tuberkolosi, il- virus ta ’ Epstein- Barr, CMV, u Herpes zoster)

Çekçe

Sepse Pneumonie Pyelonefritis Herpes simplex Plísňové, virové a bakteriální infekce (jako např. infekce mykobakteriální včetně tuberkulózy, virem Epstein - Barrové, CMV a herpes zoster)

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Maltaca

Billi l-Komunità diġà ndaħlet għal azzjoni tal-qerda ta'ċertu mard żonotiku u partikolarment it-tuberkolosi ta'l-ifrat, il-bruċellosi ta'l-ifrat, il-bruċellosi fin-nagħaġ u l-mogħoż, u r-rabja (fil-klieb); billi huwa prudenti li jinġabar tagħrif epidemoloġiku dwar dan il-mard;

Çekçe

vzhledem k tomu, že Společenství má již za sebou akce zaměřené na eradikaci některých zoonóz, zejména tuberkulózy a brucelózy skotu, brucelózy ovcí a koz a vztekliny; že je třeba shromažďovat údaje o těchto chorobách zvířat;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Maltaca

2. Ir-reġjuni ta'l-Istati Membri mniżżla fil-Kapitolu 2 ta'l-Anness 1 huma ddikjarati bħala uffiċjalment ħielsa mit-tuberkolosi fir-rigward ta'annimali bovini.

Çekçe

2. Oblasti členských států uvedené v kapitole 2 přílohy I se prohlašují za úředně prosté tuberkulózy, pokud jde o stáda skotu.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam