Google'a Sor

Şunu aradınız:: platform (Maltaca - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Maltaca

İngilizce

Bilgi

Maltaca

il-Family Platform;

İngilizce

the Family Platform,

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Maltaca

Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (EU FIU Platform);

İngilizce

Financial Intelligence Units (EU FIU Platform);

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Maltaca

17/10 – KESE – Laqgħa ma’ “Turkey Democracy Platform”

İngilizce

17/10 – EESC – meeting with the “Turkey Democracy Platform”.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Maltaca

There are around 150 CSOs involved in the activities of the Belarusian CSF national platform.

İngilizce

There are around 150 CSOs involved in the activities of the Belarusian CSF national platform.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Maltaca

Government representatives participated in the events organised by the Azerbaijan national platform of the EaP CSF.

İngilizce

Government representatives participated in the events organised by the Azerbaijan national platform of the EaP CSF.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Maltaca

Mrs Michelle Levoy from the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants spoke about irregular migration.

İngilizce

Ms Michelle Levoy from the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants spoke about irregular migration.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Maltaca

TED exists and it is a very useful e-platform for everybody working/ being interested in public procurement contracts.

İngilizce

TED exists and it is a very useful e-platform for everybody working/being interested in public procurement contracts.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Maltaca

Il-ħolqien ta' pjattaforma għall-finanzjament kollettiv (crowdfunding platform) għall-intrapriżi soċjali

İngilizce

Create a crowd funding platform for social enterprises

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Maltaca

L-iskala ta’ ħruġ ta’ demm GUSTO tkejlet fil-provi kliniċi CHAMPION (PHOENIX, PLATFORM, u PCI).

İngilizce

The GUSTO bleeding scale was measured in the CHAMPION (PHOENIX, PLATFORM, and PCI) clinical trials.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Maltaca

Bħala kontribut għal din l-Aġenda, id-dokument ta' riflessjoni li ġie ppubblikat illum jagħti sommarju tal-konklużjonijiet li ħarġu minn żewġ konsultazzjonijiet pubbliċi (ara IP/06/1071 u IP/08/5 ), mill-" Content Online Platform" tal-Kummissjoni (ir-Rapport Finali fuq http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/other_actions/col_platform_report.pdf ) u minn inizjattivi relatati tal-Kummissjoni (ara r-" Report on Opportunities and barriers to online retailing" tal-Online Commerce Roundtable, IP/08/1338 u http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/online_commerce.html u l-Istqarrija Konġunta mill-parteċipanti tar-Roundtable tad-19 ta' Ottubru 2009 dwar "prinċipji ġenerali għat-tqassim online tal-mużika", IP/09/1548 ).

İngilizce

To feed into this agenda, the reflection paper published today summarises the results of two public consultations ( see IP/06/1071 and IP/08/5 ), of the Commission's "Content Online Platform" ( Final Report at http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/other_actions/col_platform_report.pdf ) and of related Commission initiatives (see the " Report on Opportunities and barriers to online retailing" of the Online Commerce Roundtable, IP/08/1338 and http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/online_commerce.html and the Joint Statement from the Roundtable participants of 19 October 2009 on "general principles for the online distribution of music", IP/09/1548 ).

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Maltaca

Ir-Regolament dwar is-Soluzzjoni ta' Tilwim Onlajn se joħloq pjattaforma onlajn waħda għall-UE kollha ("ODR platform") li tipprovdi punt tad-dħul waħdieni għall-konsumaturi u għan-negozji, għas-soluzzjoni ta' tilwim onlajn dwar xirjiet li jkunu saru onlajn minn pajjiż ieħor fl-UE.

İngilizce

The Regulation on Online Dispute Resolution will create a EU-wide online platform (‘ODR platform’) providing consumers and businesses with a single point of entry for resolving on-line the disputes concerning purchases made on-line in another EU-country.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Maltaca

i) l-appoġġ tar-RŻ fil-qasam marittimu, b'mod partikolari l-Waterborne platform u t-titjib tal-effiċjenza enerġetika u l-prestazzjoni ambjentali, jittieħed vantaġġ mill-isforzi tar-riċerka u żvilupp teknoloġiku u jitrawwem l-użu ta' teknoloġiji avvanzati ta' informazzjoni u komunikazzjoni għall-benefiċċju tas-sistema tat-trasport marittimu Ewropew u tal-industrija marittima Ewropea;

İngilizce

i) supporting maritime RD, in particular the Waterborne platform and improving energy efficiency and environmental performance, capitalising RTD efforts and fostering the use of advanced information and communication technologies for the benefit of the European maritime transport system and of the European maritime industry;

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Maltaca

2) Jikkunsidra l-ħsieb tal-Kummissjoni li ssaħħaħ il-kooperazzjoni fl-UE kollha fit-taħriġ għal awtoritajiet tal-pulizija u ġudizzjarji bħala sinifikanti ħafna, b'mod speċjali fir-rigward ta' l-istabbiliment ta' platform ta' taħriġ permanenti dwar iċ-ċiberkriminalità.

İngilizce

2) Considers the Commission's intention to strengthen EU-wide cooperation on training for police and judicial authorities as highly significant, especially as regards the establishment of a permanent cybercrime training platform.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Maltaca

Adottata waqt il-Konferenza Dinjija tan-NU dwar in-Nisa fl-1995 (ara http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm).

İngilizce

Adopted during the UN World Conference on Women in 1995 (see http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm).

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Maltaca

Il-prinċipji ewlenin li jiggwidaw il-Pjattaforma Ewropea għall-Użu Effiċjenti tar-Riżorsi (European Resource Efficiency Platform - EREP) jinkludu riflessjoni fuq l-interkonnessjonijiet bejn il-kwistjonijiet, il-miri tal-valur miżjud u tal-impatt, u l-produzzjoni ta’ riżultati tanġibbli biex idakkru l-iżviluppi ta’ politika.

İngilizce

The main principles guiding the European Resource Efficiency Platform's (EREP) work include reflecting interlinkages between issues, seeking added value and impact, and producing tangible outcomes to feed into policy developments.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Maltaca

Id-diskussjoni mal-Pjattaforma Teknoloġika Ewropea għal Impjanti ta’ l-Enerġija mill-Karburanti Fossili Mingħajr Emissjonijiet (ETP-ZEP European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plant) inizjattiva tal-partijiet interessati sostnuta mill-Kummissjoni, kienet partikolarment utli.

İngilizce

Discussion with the European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plant (ETP-ZEP) a stakeholder initiative supported by the Commission, was particularly useful.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Maltaca

6.4 Stħarriġ reċenti li sar fost 11 000 omm għall-Family Platform mill-Moviment Dinji tal-Ommijiet juri biċ-ċar li dawn jixtiequ:

İngilizce

6.4 A recent survey of 11 000 mothers conducted for the Family Platform by the World Movement of Mothers shows very clearly that their priorities are:

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Maltaca

4.1 Il-KESE jappoġġja l-iżvilupp u l-użu ta' mekkaniżmi u riżorsi provduti fil-programm Orizzont 2020, speċjalment dawk intiżi biex jagħtu aċċess għal soluzzjonijiet tal-pjattaformi ta' servizz bħal PaaS (Platform as a Service), SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) u oħrajn, ibbażati fuq soluzzjonijiet tal-cloud pubbliċi, privati u ibridi.

İngilizce

4.1 The EESC supports the development and use of the mechanisms and resources provided for in the Horizon 2020 programme, especially those designed to make available service platform solutions such as PaaS (Platform as a Service), SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) and others based on public, private and hybrid cloud solutions.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Maltaca

Hija tikkunsidra l-ħidma mwettqa u l-opinjonijiet imressqa fl-2006 fi ħdan it-Tieni Programm Ewropew dwar il-Bidla fil-Klima (ECCPII), il-Grupp ta’ Livell Għoli dwar il-Kompetittività, l-Enerġija u l-Ambjent (HLG), il-preparazzjonijiet għas-7 Programm Qafas għar-Riċerka (FP7) u l-Grupp għall-Ebda Emissjonijiet mill-Impjanti Teknoloġiċi ta’ l-Enerġija Bbażata fuq il-Karburanti Fossili (Zero Emission Fossil Fuel Power Plant Technology Platform).

İngilizce

It takes account of the work done and opinions received during 2006 within the Second European Climate Change Programme (ECCPII), the High-level Group on Competitiveness, Energy and the Environment (HLG), the preparations for the 7th Framework Programme (FP7) for Research, and the Zero Emission Fossil Fuel Power Plant Technology Platform.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Maltaca

L-involviment qawwi tas-soċjetà ċivili, notevolment tar-Rainbow Platform (issa il-Pjattforma ta' djalogu strutturat għall-Ewropa Interkulturali2) fi preparazzjoni għas-Sena spikkat bil-kontribut li tat lit-tqabbil preċiż bejn il-bżonnijiet u l-objettivi.

İngilizce

The strong involvement of civil society, notably the Rainbow Platform (now the structured dialogue Platform for Intercultural Europe2) in the preparation of the Year is highlighted as having contributed to this accurate match between needs and objectives.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam