Google'a Sor

Şunu aradınız:: qeghdin nghidu (Maltaca - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Maltaca

İngilizce

Bilgi

Maltaca

Qeghdin isiru t-tibdiliet li ġejjin fit-terminoloġija fl-:

İngilizce

The following terminological changes are made in:

Son Güncelleme: 2014-10-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Il-partijiet standard u obligatorji tad-dokument armonizzat qeghdin stipulati fl-Anness B.

İngilizce

The obligatory standard elements of the harmonised form are given in Annex B.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Id-Deciżjonijiet BCE/ 2001/7 u BCE/ 2001/14 qeghdin bilpreżenti jigu rrevokati.

İngilizce

Decisions ECB/ 2001/7 and ECB/ 2001/14 are hereby repealed.

Son Güncelleme: 2012-03-19
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Ir-rapporti u l-kontrolli li jridu jsiru qeghdin specifikati hawn taht.( ii)( iii)

İngilizce

( iii) The reports and the checks to be performed are specified below.

Son Güncelleme: 2012-03-19
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Pazjenti li jbatu minn epatite B jew C u li jkunu qeghdin jieħdu terapija antiretrovirali kombinata għandhom riskju akbar ta’ reazzjonijiet epatiċi avversi li huma severi u potenzjalment fatali.

İngilizce

Patients with chronic hepatitis B or C and treated with combination antiretroviral therapy are at an increased risk for severe and potentially fatal hepatic adverse reactions.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Il-Belmju, Franza u l-Mermanja rremistraw 96.5%, u qeghdin aktarminn 53 direttiva tard.

İngilizce

Belgium, Franceand Germany register 96.5 %, with over 53 directives delayed.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Pazjenti li jbatu minn epatite B jew C u li jkunu qeghdin jieħdu terapija antiretrovirali kombinata għandhom riskju akbar ta ’ konsegwenzi epatiċi avversi li huma severi u potenzjalment fatali.

İngilizce

Patients with chronic hepatitis B or C and treated with combination antiretroviral therapy are at an increased risk for severe and potentially fatal hepatic adverse events.

Son Güncelleme: 2012-04-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Għandu jkun hemm qbil aktar malajr dwar l-istandards sabiex jinżamm il-pass mat-teknoloġiji ġodda li qeghdin jiżviluppaw aktar malajr.

İngilizce

Standards should be agreed more quickly to keep pace with rapidly developing new technologies.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Titjiriet li jkunu qeghdin jiġu pprovduti b'servizz ATC huma ttrasferiti minn unità ATC waħda lejn dik li tkun tmiss b'tali manjera li hija ddisinjata biex tassigura sigurtà sħiħa.

İngilizce

Flights which are being provided with an ATC service are transferred from one ATC unit to the next in a manner designed to ensure complete safety.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

L-għan ta' din il-fażi hu li tgħaqqad flimkiem is-sitema settorjali kollha fl-eżistenza, li qeghdin jissorveljaw it-traffiku u l-attivitajiet f'żoni tal-baħar taħt il-ġuriżdizzjoni ta' l-Istati Membri u fl-ibħra ta' madwarhom, f'netwerk akbar, u b'dan il-mod tħalli l-awtoritajiet għal-kontroll jieħdu vantaġġ mill-użu integrali ta' dawn is-sistemi differenti.

İngilizce

The objective of this phase is to integrate all existing sectoral systems which are reporting and monitoring traffic and activities in sea areas under the jurisdiction of the Member States and in adjacent high seas into a broader network, thus allowing border control authorities to take advantage of the integrated use of these various systems.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Wara kollox, hawnhekk qeghdin nittrattaw ma’ l-uzu ta’ prodotti li huma meqjusin sikuri: l-impozizzjoni ta’ l-obbligu li ninfurmaw lill-girien jaghti x’jifhem il-kuntrarju.

İngilizce

We are, after all, dealing here with the use of products which are deemed to be safe and imposing an obligation to inform neighbours could convey the opposite assumption."

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Maltaca

Madankollu, biex tinghata l-ghajnuna fil-qasam tal-kontroll tat-taxxa u biex jigu ssimplifikati r-rekwiżiti tan-negozju, qeghdin jigu proposti tliet tibdiliet prinċipali.

İngilizce

Nevertheless, to help with control of the tax and to simplify business requirements, three main changes are proposed.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Is-Segretarju u l-personál tieghu/tagha ghandhom jagixxu fuq l-istruzzjonijiet tal-Kumitat meta jkunu qeghdin iwettqu r-responsabbiltà taghhom lejn il-Kumitat.

İngilizce

The Secretary and his/her staff shall act on the instructions of the Committee when carrying out their responsibilities to the Committee.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Fin-nuqqas ta' xi kummenti li qeghdin taħt dawn l-intestaturi, is-sejbiet proviżorji kif deskritti fil-premessi 47 sa 51 tar-Regolament proviżorju huma konfermati.

İngilizce

In the absence of any comments under these headings, the provisional findings as described in recitals 47 to 51 of the provisional Regulation are confirmed.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Billi t-tneħħija ta' dawk il-kategoriji mill-Anness I li jinsab mad-Direttiva 89/398/KEE tkun konformi ma' l-isforzi li qeghdin isiru biex tiġi evitata leġislazzjoni dettaljata mhux meħtieġa;

İngilizce

Whereas the deletion of those categories from Annex I to Directive 89/398/EEC would be in line with the efforts being made to avoid unnecessarily detailed legislation;

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

JGHARRFU WKOLL li l-Kanada u l-Istati Uniti ta' l-Amerika qeghdin jinnegozjaw bilaterjalment tnaqqis fl-emissjonijiet ta' ossidi tan-nitroġenu u taħlit organiku volatili sabiex jindirizzaw l-effett transkonfinanti tal-ożonu,

İngilizce

RECOGNISING ALSO that Canada and the United States of America are bilaterally negotiating reductions of emissions of nitrogen oxides and volatile organic compounds to address the transboundary ozone effect,

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Barra minn hekk. 1-Uiijoni Ewropea hija wahda miż-żoni ekonomiċi dinjija ippożizzjonati 1­aħjar biex tghin ekonomiji li qeghdin jiżviluppaw inaqqsu wkoll 1intensità ta' 1enerġija taghhom stess u jagħmlu 1iżvilupp ekonomiku taghhom iktar sostenibbli (33), pemiezz ta' 1esportazzjonijiet taghha ta' teknoloġija mill-aqwa.

İngilizce

THE BENEFITS OF INCREASED ENERGY EFFICIENCYFOR THE EUROPEAN ECONOMY

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Dawn l-istudji jindikaw li madvvar nofs minn dawn jista' jirriżulta mill-applikazzjoni shiha ta' miżiiri cżistenti, b'mod speċjali direttivi talKomunità li diġà qeghdin fis-sehh jew li tressqu ghaddiskussjoni.

İngilizce

• the tax treatment of inputs for heat production,inparticular for large housing developments;

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

L-ewwel parti tażżieda fil-kooperazzjoni internazzjonali dwar din il-kwistjoni se tikkonsisti f hidma mas-shab industrijali ta' 1-UE, b'mod partikulari mal-pajjiżi ta' 1OECD fi ħdan 1-Aġenzija Internazzjonali ta' 1Enerġija (IEA), sabiex jiġu stabbiliti pjanijiet ta' effiċjenza flużu ta' 1enerġija. minhabba li pajjiżi li qeghdin jiżviluppaw issajistgħujissieħbu mal­Ftehim ta' Implimentazzjoni ta' I­ΓΕΑ, huma jistghu jiġu mħeġġa biex jipparteċipaw f dawn il-fora.

İngilizce

The key to promoting energy efficiency is to give Member States,regions,citizens,and industry theincentives and tools necessary to go forward to thenecessary action and investments to achieve energysavings with a positive cost-benefit ratio.This can bedone without any lowering of comfort levels or of thestandard of living.It simply means to avoid wastingenergy when simple steps can be taken to reduceconsumption.According to studies carried out by the Commission (29),the following table gives a generalindication of the potential costeffective savings in thedifferent sectors that could be harnessed.Whilst onlyindicative,they represent a picture of the opportunitiesthat this Green Paper seeks to exploit.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Madanakollu, l-effetti tat-tnaqqis ekonomiku qeghdin issa jinhassu fl-impjiegi.Iv-vona tal-Euro rremistrat telf ta’ madwar 200 000 impjieg (f’termini netti) fl2003, lewwel tnaqqis mill-1994.

İngilizce

However, the effects of the economic downturn are now being felt on employment. Theeuro area recorded a loss of some 200 000 jobs (in net terms) in 2003, the first declinesince 1994.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Benzerlik derecesi düşük bazı insan çevirileri gizlendi.
Benzerlik derecesi düşük olan sonuçları göster.

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam