Google'a Sor

Şunu aradınız:: bezodkladného (Slovakça - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Slovakça

İngilizce

Bilgi

Slovakça

bezodkladného oznámenia všetkých možných núdzových situácií ESRB.

İngilizce

notifying the ESRB of any potential emergency situations without delay.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Slovakça

bezodkladného oznámenia všetkých možných krízových situácií ESRB;

İngilizce

notifying the ESRB of any potential emergency situations without delay;

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Slovakça

Používanie vnútroštátnych postupov a nevyhnutnosť ich bezodkladného a reálneho vykonania

İngilizce

The use of national procedures and the necessity of an immediate and effective execution

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

bezodkladného oznámenia prípadných krízových situácií ESRB, Rade a Komisii;

İngilizce

"(d) notifying the ESRB, the Council and the Commission of any potential emergency situations without delay;

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Slovakça

bezodkladného informovania členských štátov o úplných žiadostiach o pomoc,

İngilizce

informing Member States without delay of the full requests for assistance;

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

bezodkladného informovania členských štátov o žiadostiach o pomoc a o ich celom rozsahu,

İngilizce

informing Member States without delay of the full requests for assistance;

Son Güncelleme: 2014-11-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

Európska únia už zdôraznila potrebu humanitárneho riešenia a opätovne pripomína naliehavosť bezodkladného prepustenia žien a chorých.

İngilizce

The Union has already emphasised the need for a humanitarian solution and again draws attention to the urgent need for women and the sick to be released without delay.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

Komisia urobila výrazný pokrok v dosahovaní účinnejšieho a bezodkladného vykonávania rozhodnutí o vymáhaní.

İngilizce

The Commission made significant progress in achieving more effective and immediate execution of recovery Decisions.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

zavedené postupy bezodkladného oznamovania záveru prešetrovania s cieľom analyzovať príčinu a vyplývajúci dôsledok kompetentnému orgánu.

İngilizce

have procedures in place to communicate to the competent authority without delay the conclusion of the investigation to analyse the cause and the ensuing outcome.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

Týmto nariadením sa poskytuje väčší prístup na trhy EÚ prostredníctvom bezodkladného a časovo obmedzeného zníženia ciel na dovoz kľúčového tovaru z Pakistanu.

İngilizce

The regulation grants increased market access to the EU through the immediate and time-limited reduction of duties on key imports from Pakistan.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

všetky premiestňovania do stáda alebo zo stáda boli zakázané, pokiaľ nebudú povolené príslušnými orgánmi s cieľom bezodkladného zabitia,

İngilizce

all movement into or out of the herd in question is prohibited unless authorized by the competent authorities for the purpose of slaughter without delay,

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Slovakça

žiadny hovädzí dobytok nemohol opustiť dotknuté stádo, pokiaľ povolenie nevydali príslušné orgány s cieľom bezodkladného zabitia,

İngilizce

no cattle may leave the herd concerned unless authorization has been given by the competent authorities for the purpose of slaughter without delay,

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Slovakça

zákaz akéhokoľvek premiestňovania do stáda alebo zo stáda, pokiaľ nebude povolené príslušným orgánom s cieľom bezodkladného zabitia.

İngilizce

the prohibition of all movement into or out of the herd unless authorized by the competent authorities for the purpose of slaughter without delay.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Slovakça

zákaz akéhokoľvek premiestňovania do stáda alebo zo stáda, pokiaľ nebude povolené príslušným orgánom s cieľom bezodkladného zabitia.

İngilizce

the prohibition of any movement into or out of the herd unless authorized by the competent authorities for the purpose of slaughter without delay,

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Slovakça

bezodkladného oznamovania výsledkov týchto vyšetrení Komisii, členským štátom a príslušným národným/centrálnym laboratóriám;

İngilizce

communicating without delay the results of such investigations to the Commission, the Member State and the national/central laboratory concerned;

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

Nariadenie sa osobitne zameriava na odrádzanie od únosov detí medzi členskými štátmi a v prípade ich únosu na zabezpečenie ich bezodkladného návratu.

İngilizce

The Regulation seeks, in particular, to deter child abductions between Member States and, in cases of abduction, to obtain the child’s return without delay.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

akékoľvek premiestňovanie do alebo z daného stáda bolo zakázané, pokiaľ ho nepovolia príslušné orgány na účely bezodkladného zabitia;

İngilizce

all movement into or out of the herd in question is forbidden, unless authorized by the competent authorities for the purpose of slaughter without delay;

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Slovakça

Pravidlá komunikácie medzi členskými štátmi a Komisiou by sa mali zosúladiť so zmenami a doplnkami k opatreniam, ktoré sa týkajú bezodkladného vydávania licencií.

İngilizce

the rules on communications between the Member States and the Commission should be brought into line with the amendments to the arrangements on licences issued immediately;

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Slovakça

Rada zdôrazňuje kritickú dôležitosť bezodkladného zavŕšenia krokov obsiahnutých v spoločnej cestovnej mape AÚ – OSN pre dárfúrsky politický proces podľa časového plánu v nej ustanovenom.

İngilizce

The Council underlines the critical importance of accomplishing without further delay the steps included in the Joint AU-UN Road Map for the Darfur Political Process within the timelines set out therein.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

týkajúca sa možných iniciatív na ochranu citlivých hlbinných ekosystémov pred škodlivým vplyvom spojeným s používaním rybárskych zariadení na lov pri dne ako reakcie na výzvu valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov na prijatie bezodkladného opatrenia

İngilizce

on possible initiatives to protect vulnerable deep sea ecosystems from the adverse impacts of bottom fishing gears, providing a response to the call for urgent action by the U.N. General Assembly

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam