Şunu aradınız:: tisícdeväťstodeväťdesiatšesť (Slovakça - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Slovakça

İngilizce

Bilgi

Slovakça

podpísané v… dňa.. tisícdeväťstodeväťdesiatšesť.

İngilizce

signed at... this... day of... in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Son Güncelleme: 2017-03-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Slovakça

podpísané v… dňa.. tisícdeväťstodeväťdesiatšesť.

İngilizce

signed at... this... day of... in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Slovakça

podpísaná v … dňa … roku tisícdeväťstodeväťdesiatšesť.

İngilizce

signed at... this... day of... in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Son Güncelleme: 2012-09-11
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Slovakça

podpísaná v … dňa … roku tisícdeväťstodeväťdesiatšesť.

İngilizce

signed at... this... day of... in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Slovakça

v bruseli sedemnásteho decembra tisícdeväťstodeväťdesiatšesť.

İngilizce

done at brussels, this seventeenth day of december in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Son Güncelleme: 2016-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Slovakça

v bruseli sedemnásteho decembra tisícdeväťstodeväťdesiatšesť.

İngilizce

done at brussels, this seventeenth day of december in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Slovakça

tento pošle overenú kópiu každej zo zmluvných strán. vo wroclawi jedenásteho apríla tisícdeväťstodeväťdesiatšesť.

İngilizce

the latter shall send a certified copy to each of the contracting parties.done at breslau on the eleventh day of april nineteen hundred and ninety-six.

Son Güncelleme: 2012-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Slovakça

tento pošle overenú kópiu každej zo zmluvných strán. vo wroclawi jedenásteho apríla tisícdeväťstodeväťdesiatšesť.

İngilizce

the latter shall send a certified copy to each of the contracting parties.done at breslau on the eleventh day of april nineteen hundred and ninety-six.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Slovakça

ktorí sa zišli v tbilisi piateho októbra tisícdeväťstodeväťdesiatšesť na podpísanie dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi európskym spoločenstvom, európskym spoločenstvom uhlia a ocele a európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a gruzínskom na strane druhej, ďalej len "dohoda", prijali tieto texty:

İngilizce

meeting at tbilisi, on the fifth day of october in the year one thousand nine hundred and ninety six for the signature of the interim agreement on trade and trade-related matters between the european community, the european coal and steel community and the european atomic energy community, of the one part, and georgia, of the other part, hereinafter referred to as 'the agreement`, have adopted the following texts:

Son Güncelleme: 2016-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Slovakça

v luxemburgu devätnásteho decembra tisícdeväťstodeväťdesiatšesť v jedinom origináli v jazyku dánskom, holandskom, francúzskom, nemeckom, gréckom, talianskom, portugalskom a španielskom, všetkých osem znení je rovnako autentických a ako originály zostávajú uložené v archívoch vlády luxemburského veľkovojvodstva, ktoré odovzdá overené kópie každej zo zmluvných strán.

İngilizce

done at luxembourg, this nineteenth day of december in the year one thousand nine hundred and ninety-six in a single original in the danish, dutch, french, german, greek, italian, portuguese and spanish languages, all eight texts being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the government of the grand duchy of luxembourg, which shall transmit a certified copy to each of the contracting parties.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Slovakça

dňa devätnásteho decembra tisícdeväťstodeväťdesiatšesť podpísali zástupcovia vlád belgického kráľovstva, dánskeho kráľovstva, spolkovej republiky nemecko, Španielskeho kráľovstva, francúzskej republiky, helénskej republiky, talianskej republiky, luxemburského veľkovojvodstva, holandského kráľovstva, rakúskej republiky, a portugalskej republiky, v luxemburgu dohodu o pristúpení dánskeho kráľovstva k dohovoru, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda zo 14. júna 1985 medzi vládami štátov hospodárskej únie beneluxu, spolkovou republikou nemecko, a francúzskou republikou o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach, podpísanému v schengene 19. júna 1990, ku ktorej pristúpila talianska republika, Španielske kráľovstvo a portugalská republika, helénska republika, a rakúska republika dohodami podpísanými 27. novembra 1990, respektíve 25. júna 1991, 6. novembra 1992 a 28. apríla 1995.

İngilizce

on the nineteenth day of december in the year one thousand nine hundred and ninety-six, the representatives of the governments of the kingdom of belgium, the kingdom of denmark, the federal republic of germany, the hellenic republic, the kingdom of spain, the french republic, the italian republic, the grand duchy of luxembourg, the kingdom of the netherlands, the republic of austria and the portuguese republic signed at luxembourg the agreement on the accession of the kingdom of denmark to the convention implementing the schengen agreement of 14 june 1985 between the governments of the states of the benelux economic union, the federal republic of germany and the french republic on the gradual abolition of checks at their common borders, signed at schengen on 19 june 1990, to which the italian republic, the kingdom of spain and the portuguese republic, the hellenic republic, and the republic of austria acceded by the agreements signed on 27 november 1990, on 25 june 1991, on 6 november 1992 and on 28 april 1995 respectively.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Slovakça

v luxemburgu devätnásteho decembra tisícdeväťstodeväťdesiatšesť v jedinom origináli v jazyku holandskom, francúzskom, nemeckom, gréckom, talianskom, portugalskom, španielskom a švédskom, všetkých osem znení je rovnako autentických a ako originály zostávajú uložené v archívoch vlády luxemburského veľkovojvodstva, ktoré odovzdá overené kópie každej zo zmluvných strán.

İngilizce

done at luxembourg this nineteenth day of december in the year one thousand nine hundred and ninety-six in a single original in the dutch, french, german, greek, italian, portuguese, spanish and swedish languages, all eight texts being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the government of the grand duchy of luxembourg, which shall transmit a certified copy to each of the contracting parties.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Slovakça

so zreteľom na podpis daný v luxemburgu devätnásteho decembra tisícdeväťstodeväťdesiatšesť v protokole o pristúpení vlády dánskeho kráľovstva k schengenskej dohode zo 14. júna 1985 medzi vládami štátov hospodárskej únie beneluxu, spolkovou republikou nemecko a francúzskou republikou o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach, v znení doplnenom protokolmi o pristúpení vlád talianskej republiky, Španielskeho kráľovstva a portugalskej republiky, helénskej republiky a rakúskej republiky, podpísanými 27. novembra 1990, respektíve 25. júna 1991, 6. novembra 1992 a 28. apríla 1995,

İngilizce

having regard to the signature done at luxembourg on this nineteenth day of december in the year one thousand nine hundred and ninety-six of the protocol on the accession of the government of the kingdom of denmark to the schengen agreement of 14 june 1985 between the governments of the states of the benelux economic union, the federal republic of germany and the french republic on the gradual abolition of checks at their common borders, as amended by the protocols on the accession of the governments of the italian republic, the kingdom of spain and the portuguese republic, the hellenic republic, and the republic of austria, signed on 27 november 1990, 25 june 1991, on 6 november 1992 and on 28 april 1995 respectively,

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Slovakça

so zreteľom na podpis daný v luxemburgu devätnásteho decembra tisícdeväťstodeväťdesiatšesť v protokole o pristúpení vlády Švédskeho kráľovstva k schengenskej dohode zo 14. júna 1985 medzi vládami štátov hospodárskej únie beneluxu, spolkovou republikou nemecko a francúzskou republikou o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach, v znení doplnenom protokolmi o pristúpení vlád talianskej republiky, Španielskeho kráľovstva a portugalskej republiky, helénskej republiky, a rakúskej republiky, podpísanými 27. novembra 1990 respektíve 25. júna 1991, 6. novembra 1992 a 28. apríla 1995,

İngilizce

having regard to the signature done at luxembourg on this nineteenth day of december in the year one thousand nine hundred and ninety-six of the protocol on the accession of the government of the kingdom of sweden to the schengen agreement of 14 june 1985 between the governments of the states of the benelux economic union, the federal republic of germany and the french republic on the gradual abolition of checks at their common borders, as amended by the protocols on the accession of the governments of the italian republic, the kingdom of spain and the portuguese republic, the hellenic republic, and the republic of austria, signed on 27 november 1990, 25 june 1991, on 6 november 1992 and on 28 april 1995 respectively,

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Slovakça

dňa devätnásteho decembra tisícdeväťstodeväťdesiatšesť podpísali zástupcovia vlád belgického kráľovstva, spolkovej republiky nemecko, helénskej republiky, Španielskeho kráľovstva, fínskej republiky, francúzskej republiky, talianskej republiky, luxemburského veľkovojvodstva, holandského kráľovstva, rakúskej republiky, a portugalskej republiky v luxemburgu dohodu o pristúpení fínskej republiky k dohovoru, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda zo 14. júna 1985 medzi vládami štátov hospodárskej únie beneluxu, spolkovou republikou nemecko a francúzskou republikou o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach podpísanému v schengene 19. júna 1990, ku ktorej pristúpila talianska republika, Španielske kráľovstvo a portugalská republika, helénska republika a rakúska republika dohodami podpísanými 27. novembra 1990, respektíve 25. júna 1991, 6. novembra 1992 a 28. apríla 1995.

İngilizce

on the nineteenth day of december in the year one thousand nine hundred and ninety-six, the representatives of the governments of the kingdom of belgium, the federal republic of germany, the hellenic republic, the kingdom of spain, the republic of finland, the french republic, the italian republic, the grand duchy of luxembourg, the kingdom of the netherlands, the republic of austria and the portuguese republic signed at luxembourg the agreement on the accession of the republic of finland to the convention implementing the schengen agreement of 14 june 1985 between the governments of the states of the benelux economic union, the federal republic of germany and the french republic on the gradual abolition of checks at their common borders, signed at schengen on 19 june 1990, to which the italian republic, the kingdom of spain and the portuguese republic, the hellenic republic, and the republic of austria acceded by the agreements signed on 27 november 1990, on 25 june 1991, on 6 november 1992 and on 28 april 1995 respectively.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Slovakça

so zreteľom na podpis daný v luxemburgu devätnásteho decembra tisícdeväťstodeväťdesiatšesť v protokole o pristúpení vlády fínskej republiky k schengenskej dohode zo 14. júna 1985 medzi vládami štátov hospodárskej únie beneluxu, spolkovou republikou nemecko a francúzskou republikou o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach, v znení doplnenom protokolmi o pristúpení vlád talianskej republiky, Španielskeho kráľovstva a portugalskej republiky, helénskej republiky, a rakúskej republiky, podpísanými 27. novembra 1990 respektíve 25. júna 1991, 6. novembra 1992 a 28. apríla 1995,

İngilizce

having regard to the signature done at luxembourg on this nineteenth day of december in the year one thousand nine hundred and ninety-six of the protocol on the accession of the government of the republic of finland to the schengen agreement of 14 june 1985 between the governments of the states of the benelux economic union, the federal republic of germany and the french republic on the gradual abolition of checks at their common borders, as amended by the protocols on the accession of the governments of the italian republic, the kingdom of spain and the portuguese republic, the hellenic republic, and the republic of austria, signed on 27 november 1990, 25 june 1991, on 6 november 1992 and on 28 april 1995 respectively,

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Slovakça

v luxemburgu devätnásteho decembra tisícdeväťstodeväťdesiatšesť v jedinom origináli v jazyku holandskom, fínskom, francúzskom, nemeckom, gréckom, talianskom, portugalskom a španielskom, všetkých osem znení je rovnako autentických a ako originály zostávajú uložené v archívoch vlády luxemburského veľkovojvodstva, ktoré odovzdá overené kópie každej zo zmluvných strán.

İngilizce

done at luxembourg this nineteenth day of december in the year one thousand nine hundred and ninety-six in a single original in the dutch, finnish, french, german, greek, italian, portuguese and spanish languages, all eight texts being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the government of the grand duchy of luxembourg, which shall transmit a certified copy to each of the contracting parties.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Slovakça

v luxemburgu devätnásteho decembra tisícdeväťstodeväťdesiatšesť v jedinom origináli v jazyku dánskom, holandskom, francúzskom, nemeckom, gréckom, talianskom, portugalskom a španielskom, všetkých osem znení je rovnako autentických a ako originály a zostávajú uložené v archívoch vlády luxemburského veľkovojvodstva, ktoré odovzdá overené kópie každej zo zmluvných strán.

İngilizce

done at luxembourg this nineteenth day of december in the year one thousand nine hundred and ninety-six in a single original in the danish, dutch, french, german, greek, italian, portuguese and spanish languages, all eight texts being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the government of the grand duchy of luxembourg, which shall transmit a certified copy to each of the contracting parties.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Slovakça

dňa devätnásteho decembra tisícdeväťstodeväťdesiatšesť podpísali zástupcovia vlád belgického kráľovstva, spolkovej republiky nemecko, Španielskeho kráľovstva, Švédskeho kráľovstva, francúzskej republiky, helénskej republiky, talianskej republiky, luxemburského veľkovojvodstva, holandského kráľovstva, rakúskej republiky, a portugalskej republiky, v luxemburgu dohodu o pristúpení Švédskeho kráľovstva k dohovoru, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda zo 14. júna 1985 medzi vládami štátov hospodárskej únie beneluxu, spolkovou republikou nemecko a francúzskou republikou o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach, podpísanému v schengene 19. júna 1990, ku ktorej pristúpila talianska republika, Španielske kráľovstvo a portugalská republika, helénska republika a rakúska republika dohodami podpísanými 27. novembra 1990, respektíve 25. júna 1991, 6. novembra 1992 a 28. apríla 1995.

İngilizce

on the nineteenth day of december in the year one thousand nine hundred and ninety-six, the representatives of the governments of the kingdom of belgium, the federal republic of germany, the hellenic republic, the kingdom of spain, the kingdom of sweden, the french republic, the italian republic, the grand duchy of luxembourg, the kingdom of the netherlands, the republic of austria and the portuguese republic signed at luxembourg the agreement on the accession of the kingdom of sweden to the convention implementing the schengen agreement of 14 june 1985 between the governments of the states of the benelux economic union, the federal republic of germany and the french republic on the gradual abolition of checks at their common borders, signed at schengen on 19 june 1990, to which the italian republic, the kingdom of spain and the portuguese republic, the hellenic republic, and the republic of austria acceded by the agreements signed on 27 november 1990, on 25 june 1991, on 6 november 1992 and on 28 april 1995 respectively.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Slovakça

ktorí sa zišli v tbilisi piateho októbra tisícdeväťstodeväťdesiatšesť na podpísanie dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi európskym spoločenstvom, európskym spoločenstvom uhlia a ocele a európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a gruzínskom na strane druhej, ďalej len "dohoda", prijali tieto texty:

İngilizce

meeting at tbilisi, on the fifth day of october in the year one thousand nine hundred and ninety six for the signature of the interim agreement on trade and trade-related matters between the european community, the european coal and steel community and the european atomic energy community, of the one part, and georgia, of the other part, hereinafter referred to as 'the agreement`, have adopted the following texts:

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam