Google'a Sor

Şunu aradınız:: bilgilendireceğini (Türkçe - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Türkçe

İngilizce

Bilgi

Türkçe

Savcı yardımcısı soruşturmayla ilgili hiçbir ayrıntı veremeyeceğini belirtmekle birlikte, tutuklama yapılması halinde kamuoyunu bilgilendireceğini söyledi.

İngilizce

He explained he could not reveal any details about the investigation, but would inform the public if any arrests are made.

Son Güncelleme: 2016-01-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Türkçe

Meclisin Karadağ'ın güvenlik teşkilatları üzerindeki yetkisini sürdürmek için elinden geleni yapacağını söyleyen yetkili, komitenin halkı sürmekte olan önemli geçişler hakkında bilgilendireceğini de belirtti.

İngilizce

Parliament will do its utmost to maintain authority over Montenegro's security services, he said, and the committee will keep the public informed about the crucial transformations that are under way.

Son Güncelleme: 2016-01-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Türkçe

Teklif sunan kişi olarak aşağıda belirtilen bir veya daha fazla hisse devretmek isteyen bir hissedar kendisinin devretmek istediği hisseler hakkında yönetim kurulunu bilgilendirecektir.

İngilizce

A shareholder who wishes to transfer one or more shares, referred to below as— the.offeror, shall notify the executive board which shares he wishes to transfer.

Son Güncelleme: 2019-06-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Alpaycanta

Türkçe

40.1 Teklif geçerliliğinin süresinin bitişi öncesinde İşveren, teklifin kabul edildiğini yazılı olarak ihaleyi kazanan İstekliyi bilgilendirecektir.

İngilizce

40.1 Prior to the expiration of the period of bid validity, the Employer shall notify the successful Bidder, in writing, that its bid has been accepted.

Son Güncelleme: 2019-05-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Alpaycanta

Türkçe

Herhangi bir taahhüt veya garanti, bu Ödeme tarihi öncesinde veya bu Ödeme tarihi itibariyle gerçek olmadığında derhal EBRD'yi bilgilendireceğiz ve EBRD'nin talebi üzerine bu Ödeme ile ilgili olarak EBRD tarafından ödemesi yapılmış veya yapılan herhangi bir miktarı geri ödeyeceğiz.

İngilizce

If any such representation or warranty is no longer true on or prior to or as of the date of such Disbursement, we shall immediately notify EBRD and shall, upon demand by EBRD, repay any amount which has been or is disbursed by EBRD in respect of such Disbursement.

Son Güncelleme: 2019-05-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Alpaycanta

Türkçe

(l) Müstakriz, 2.02(h) veya 6.14 Bölümlerinin ihlaline ilişkin bir bilgi aldığında veya herhangi bir uluslararası finans kurumu, Yasaklı Uygulamalar bakımından Müstakriz, Ak Pınar, Işık Organik veya Hissedarlar üzerine herhangi bir yaptırım uyguladığında derhal EBRD'yi bilgilendirecektir.

İngilizce

(l) The Borrower shall promptly notify EBRD if the Borrower obtains any information regarding a violation of Section 2.02(h) or Section 6.14 or if any international financial institution has imposed any sanction on the Borrower, Ak Pınar, Işık Organik or the Shareholders for any Prohibited Practice.

Son Güncelleme: 2019-05-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Alpaycanta

Türkçe

(j) Müstakriz, 30-günlük süre boyunca Müstakrizin en az toplam çalışanlarının %10 veya daha fazlasını veya çalışanlarının 30'unu (hangisi daha az ise) etkileyen planlı işten çıkarma durumları hakkında derhal EBRD'yi bilgilendirecektir. (bu planlı işten çıkarma ile ilgili olarak herhangi bir karar alınmadan önce altmış [(60)] günden önce).

İngilizce

(j) The Borrower shall promptly (but no later than [sixty (60)] days before any decision is taken in respect of such planned redundancy) notify EBRD of any planned redundancy affecting at least 10% or more of the Borrower’s total employees or 30 of its employees (whichever is lesser) over a 30-day period.

Son Güncelleme: 2019-05-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Alpaycanta

Türkçe

(i) Müstakriz, medya veya başka bir şekilde kamu tarafından bilindiğinde veya Maddi Olumsuz Etkiye sahip olabilecek Müstakrizin iş ve operasyonları veya Projeye ilişkin veya bu şekilde yönlendirilmiş kamudaki kişiler veya işçiler tarafından önemli bir itiraz veya dilekçe hakkında derhal EBRD'yi bilgilendirecektir.

İngilizce

(i) The Borrower shall promptly notify EBRD of any significant protest or petition by workers or members of the public directed at or relating to the Project or the Borrower’s business and operations which might have a Material Adverse Effect or which has become, or is likely to become, public knowledge through media coverage or otherwise.

Son Güncelleme: 2019-05-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Alpaycanta

Türkçe

(h) Çevre veya kamu veya iş sağlığı veya güvenliğine ilişkin önemli olumsuz etkiye sahip olabilecek Müstakriz veya Projeye ilişkin bir olay veya kaza oluşumundan hemen sonra Müstakriz, EBRD'yi bilgilendirecek ve derhal bundan sonra bu olay veya kazanın mahiyetini belirterek EBRD'yi bilgilendirecek ve aynı hususların düzeltilmesi için Müstakrizin aldığı tedbirleri açıklayacaktır.

İngilizce

(h) Immediately upon the occurrence of any incident or accident relating to the Borrower or the Project which has or is likely to have a significant adverse effect on the environment, or on public or occupational health or safety, the Borrower shall inform EBRD and promptly thereafter give EBRD notice thereof specifying the nature of such incident or accident and any steps the Borrower is taking to remedy the same.

Son Güncelleme: 2019-05-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Alpaycanta

Türkçe

(f) Müstakriz derhal EBRD'ye aşağıdaki hususları bilgilendirecektir:

İngilizce

(f) The Borrower shall promptly notify EBRD of:

Son Güncelleme: 2019-05-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Alpaycanta

Türkçe

(a) Piyasanın Bozulması Durumu oluştuğunda EBRD derhal Müstakrizi bilgilendirecektir.

İngilizce

(a) If a Market Disruption Event occurs, EBRD shall promptly notify the Borrower.

Son Güncelleme: 2019-05-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Alpaycanta

Türkçe

"ClientNet" EBRD'nin muhtelif dönemler Müstakrizi bilgilendireceği yedek web sitenin yanı sıra EBRD ve müşterileri arasında belge ve bilgilerin iletimi için EBRD'nin online portalı anlamına gelmektedir.

İngilizce

"ClientNet" means EBRD’s online portal for the transmission of documents and information between EBRD and its clients, and any replacement website as EBRD may from time to time notify the Borrower.

Son Güncelleme: 2019-05-11
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Alpaycanta
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Türkçe

(Bu durumda Alıcı Taraf bunu yapmaktan yasaklanmadıkça bu gereksinim hakkında Açıklayan Tarafı bilgilendirecektir); ve

İngilizce

(in which case the Receiving Party shall, unless prohibited from doing so, notify the Disclosing Party of such requirement); and

Son Güncelleme: 2019-05-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Alpaycanta

Türkçe

Yazışma adreslerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Taraflar, söz konusu değişikliği yazılı olarak diğer Tarafa bilgilendireceğini kabul etmektedir; aksi halde, bu Sözleşmede belirtilen adreslere yapılan bildirimlerin, tam olarak yapılmış olduğu kabul edilecektir ve bu Sözleşmede belirtilen yasal yazışma adreslerine gönderildiği şekilde aynı sonuçlara yol açacaktır.

İngilizce

If any change occurs in the correspondence addresses, the Parties agree to notify the other Party of the said change in writing within a maximum period of 7 (seven) days, otherwise notifications made to the addresses specified in this Contract shall be deemed to have been duly made and will lead to the same consequences as correspondence directed to the legal address for correspondence specified in this Contract.

Son Güncelleme: 2019-04-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Alpaycanta

Türkçe

Proje Yöneticisinin önemli bir ihlaline yol açan olaylar, izin verilen ortadan kaldırma süresi boyunca devam ederse Proje Yöneticisinin Ödemeleri, fesih öncesinde Müşteri tarafından Proje Yöneticisine yapılması şartıyla Sözleşmeyi feshetmek üzere yazılı olarak (7) günlük bir süre ile Müşteri, Proje Yöneticisini bilgilendirecektir.

İngilizce

If the events causing a significant violation of the “PM” continue for the elimination period allowed, the Customer may notify the “PM” in writing for the period of (7) days to terminate the Contract, provided that the “PM”'s Payments arc paid by the Customer to the “PM” before termination.

Son Güncelleme: 2019-04-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Alpaycanta

Türkçe

Müşteri, her iki Tarafça imzalanan tamamlanan Hizmetler Düzenlemesi Müşteri tarafından alındıktan sonra yedi (7) iş günü içerisinde Proje Yönetimi için faturalar ve Hizmetler Düzenlemesinde belirtilen miktarın %100'ünü Proje Yöneticisine ödeyecek veya aynı süre sırasında Proje Yöneticisi tarafından sağlanan miktarın herhangi bir bölümü veya tümü açısından bu hususun gerekçeleri hakkında yazılı olarak Proje Yöneticisini bilgilendirecektir.

İngilizce

The Customer will pay the amount of 100% of the amount specified in the invoices and Acts of Services for Project Management to the “PM” within seven (7) banking days after the Customer receives the completed Services Act signed by both Parties or during the same time period will notify the “PM” in writing about the reasons for object to all or any part of the amount provided by the “PM”.

Son Güncelleme: 2019-04-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Alpaycanta

Türkçe

“Proje Yöneticisi”, Müşterinin bilgisi dahilinde, Sözleşmeyi maddi olarak ihlal ettiyse veya ederse, Müşteri, maddi ihlalinin nedenlerini belirterek, “Proje Yöneticisini” bilgilendirecek ve masraflar “Proje Yöneticisine” ait olacak şekilde, maddi ihlalini oluşmasına sebebiyet veren nedenleri ortadan kaldırmak için (30) gün süre verecektir.

İngilizce

If, in the opinion of the Customer, the “PM” has or will have a material breach under the Contract, the Customer, specifying the reasons for the material breach, will notify the “PM” and allow (30) days to eliminate the reasons at the expense of the “PM” that give rise to a material breach.

Son Güncelleme: 2019-04-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Alpaycanta

Türkçe

“Proje Yöneticisi”, Müşterinin personeli gereksinimlerini karşılamadığında veya uygun kalite ile görevlerini ifa etmediklerinde Müşteriyi derhal bilgilendirecektir.

İngilizce

The “PM” is obliged to promptly notify the Customer if the personnel of the Customer does not meet the requirements for it and / or does not perform its duties with proper quality.

Son Güncelleme: 2019-04-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Alpaycanta

Türkçe

Ayrıca, Proje Yöneticisi makul bir süre içinde gelen çalışan sayısını önceden bilgilendirecektir.

İngilizce

But at the same time, The ‘‘PM” shall inform priorly the number of arriving employees within reasonable time.

Son Güncelleme: 2019-04-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Alpaycanta

Türkçe

Sonraki durumda Tedarikçi, ilgili Alt Yükleniciyi denetim hakkında bilgilendirecektir.

İngilizce

In the latter case, the Supplier shall inform the relevant Subcontractor of the audit.

Son Güncelleme: 2019-03-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Alpaycanta

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam