Şunu aradınız:: ypokatásthma (Yunanca - Fince)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Yunanca

Fince

Bilgi

Yunanca

ta kráth m lh apaitoýn ap káqe etaire a diaxe rishw poy epiqyme na idrýsei ypokatásthma se állo krátow m low na synodeýei thn koinopo hsh poy anaf retai sthn parágrafo 1 me tiw ak loyqew plhrofor ew kai ggrafa :

Fince

--- kunkin sijoitusrahaston ja sijoitusyhtiön , jonka osuuksia pidetään kaupan vastaanottavassa jäsenvaltiossa , osalta todistus siitä , että kyseinen yritys täyttää tämän direktiivin mukaiset vaatimukset .

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Yunanca

ekt w ap thn t rhsh tvn proÿpoq sevn poy probl pontai sta árqra 5 kai 5a , káqe etaire a diaxe rishw poy epiqyme na idrýsei ypokatásthma sto dafow álloy krátoyw m loyw enhmer nei tiw arm diew arx w toy krátoyw m loyw katagvg w.

Fince

edellä 5 ja 5 a artiklassa säädettyjen edellytysten täyttämisen lisäksi rahastoyhtiön , joka haluaa perustaa sivuliikkeen toisen jäsenvaltion alueelle , on ilmoitettava siitä kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille .

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Yunanca

krátow m low ypodox w etaire aw diaxe rishw: to krátow m low, plhn toy krátoyw m loyw katagvg w, sto dafow toy opo oy h etaire a diaxe rishw diaq tei ypokatásthma par xei yphres ew ·

Fince

rahastoyhtiön vastaanottavalla jäsenvaltiolla jäsenvaltiota, joka ei ole rahastoyhtiön kotijäsenvaltio mutta jossa rahastoyhtiöllä on sivuliike tai jossa se tarjoaa palvelujaan;

Son Güncelleme: 2012-03-20
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Yunanca

thn prolhptik epopte a tvn etairei n diaxe rishw askoýn oi arm diew arx w toy krátoyw m loyw katagvg w , anejárthta toy eán h etaire a diaxe rishw idrýei xi ypokatásthma par xei yphres ew se állo krátow m low , me thn epifýlajh tvn diatájevn eke nvn thw paroýsaw odhg aw poy anaq toyn thn armodi thta stiw arx w toy krátoyw m loyw ypodox w.

Fince

rahastoyhtiön toiminnan vakauden valvonnasta vastaavat kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset riippumatta siitä , perustaako rahastoyhtiö sivuliikkeen tai tarjoaako se palveluja toisessa jäsenvaltiossa , sanotun kuitenkaan rajoittamatta sellaisten tämän direktiivin säännösten soveltamista , jotka antavat valvontavastuun vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisille .

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Yunanca

ypokatásthma : dra ekmetalleýsevw poy apotele tm ma thw etaire aw diaxe rishw , stere tai nomik w prosvpik thtaw kai par xei tiw yphres ew gia tiw opo ew xei lábei ádeia leitoyrg aw h etaire a diaxe rishw · lew oi drew ekmetálleyshw poy xoyn systaqe sto dio krátow m low ap m a etaire a diaxe rishw me etairik dra se állo krátow m low , qevre tai ti apoteloýn na kai to ayt ypokatásthma · 8 .

Fince

kaikkia rahastoyhtiön tiettyyn jäsenvaltioon perustamia liiketoimipaikkoja pidetään yhtenä sivuliikkeenä silloin , kun rahastoyhtiön päätoimipaikka on toisessa jäsenvaltiossa ; « johtajilla » tarkoitetaan henkilöitä , jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan edustavat sijoitusyhtiötä tai omaisuudenhoitajaa tai jotka tosiasiallisesti määräävät sijoitusyhtiön tai omaisuudenhoitajan toimintalinjasta .'

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Yunanca

oi l goi poy synhgoroýn yp r aytoý toy periorismoý e nai safe w. vst so , diapist netai ti ypárxoyn orism noi pollo megáloi miloi trapez n ap tr tew x rew , me shmantik paroys a sthn koin thta , poy askoýn tiw drasthri tht w toyw sthn koin thta m sv ypokatasthmátvn kai qygatrik n --- dynámenew na xoyn na m no ypokatásthma , allá poll w

Fince

perusteet tähän rajoitukseen ovat selkeät . voidaan kuitenkin todeta , että on joukko hyvin suuria eu : n ulkopuolisia pankkikonserneja , jotka merkittävässä määrin toimivat yhteisössä sekä sivukonttoreiden että tytäryhtiöiden välityksellä siten , että niillä on mahdollisesti vain yksi sivukonttori mutta useita tytäryrityksiä .

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Yunanca

3 . eán oi arm diew arx w toy krátoyw m loyw ypodox w diapist soyn ti m a etaire a diaxe rishw poy xei ypokatásthma par xei yphres ew sto daf w toy den thre tiw nomoqetik w kanonistik w diatájeiw poy xoyn qespiste sto en l gv krátow sýmfvna me tiw diatájeiw eke new thw paroýsaw odhg aw oi opo ew anaq toyn ejoys ew stiw arm diew arx w toy krátoyw m loyw , oi arx w ayt w apaitoýn ap thn en l gv etaire a diaxe rishw na paýsei thn antikanonik thw symperiforá .

Fince

nämä toteuttavat mahdollisimman nopeasti kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen , että rahastoyhtiö korjaa sääntöjenvastaisen tilanteen . näiden toimenpiteiden luonteesta on ilmoitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille .

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Yunanca

i. genik w plhrofor ew : a ) to krátow m low , sto dafow toy opo oy h etaire a diaxe rishw prot qetai na idrýsei ypokatásthma · b ) to pr gramma drasthriot tvn kai h organvtik dom toy ypokatast matow · g ) h dieýqynsh sto krátow m low ypodox w , sthn opo a mporoýn na zhtoýntai ta ggrafa · d ) ta on mata tvn ypeýqynvn gia th dio khsh toy ypokatast matow .

Fince

i. yleistiedot : a ) jäsenvaltio , jonka alueelle rahastoyhtiö aikoo perustaa sivuliikkeen ;

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Yunanca

katá syn peia , to eni syst nei thn aýjhsh tvn antallag n plhrofori n poy pro rxontai ap tiw arm diew arx w poy anaf rontai ant stoixa sta parart mata i kai ii , me th q spish diatájevn poy qa ejasfal zoyn ti oi kentrik w trápezew , poy e nai epifortism new me thn epopte a tvn systhmátvn plhrvm n kai thw parox w reyst thtaw , qa enhmer nontai tan ta m tra aytá aforoýn na ypokatásthma thw x raw toyw , xvr w na ejartoýn th q sh se efarmog tvn m trvn ap th diab bash tvn plhrofor vn ayt n ap thn emplek menh kentrik trápeza .

Fince

emi suosittelee sen vuoksi liitteessä i ja ii mainittujen toimivaltaisten viranomaisten välisen tietojen vaihdon lisäämistä sellaisten säädösten avulla , jotka takaavat , että keskuspankit saavat maksujärjestelmien valvojina ja likviditeetin tarjoajina tiedon asiasta silloin kun nämä toimenpiteet koskevat jotakin niiden toimivaltaan kuuluvalla alueella olevaa sivukonttoria . tietojen toimittaminen keskuspankeille ei kuitenkaan saa olla ehtona toimenpiteisiin ryhtymiselle .

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Yunanca

plhrofor ew sxetiká me th dianom , ap to ypokatásthma , tvn merid vn unit trusts / amoiba vn kefala vn kai tvn epixeir sevn ependýsevn poy yp keintai sthn paroýsa odhg a kai ta opo a diaxeir zetai h etaire a diaxe rishw : a ) leptom reiew sxetiká me th sxediaz menh dianom kai tiw en rgeiew poy xoyn pragmatopoihqe gia th diáqesh tvn merid vn sto en l gv állo krátow m low · b ) gia káqe epim royw amoiba o kefálaio kai etaire a ependýsevn : ton kanonism toy amoiba oy kefala oy ta katastatiká ggrafa · ta enhmervtiká delt a kai , endexom nvw , thn teleyta a et sia kqesh kai thn ep menh ejamhnia a kqesh .

Fince

jäsenvaltioiden on varmistettava , että rahastoyhtiö , jolle toisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat tämän direktiivin mukaisesti myöntäneet toimiluvan , voi harjoittaa niiden alueella toimiluvan mukaista toimintaa joko perustamalla sivuliikkeen tai palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella . a ) yksityiskohtaiset tiedot suunnitellusta jakelusta sekä järjestelyistä , jotka koskevat osuuksien kaupan pitämistä kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa ;

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam