您搜索了: zastosowanie (丹麦语 - 波兰语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

丹麦语

波兰语

信息

丹麦语

zastosowanie do bieżącej sprawy

波兰语

zastosowanie do bieżącej sprawy

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

丹麦语

dlatego zastosowanie będą miały wytyczne 2004.

波兰语

dlatego zastosowanie będą miały wytyczne 2004.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

丹麦语

poza tym zastosowanie takich rozwiązań przynosi przedsiębiorstwu korzyści zmniejszając jego koszty.

波兰语

poza tym zastosowanie takich rozwiązań przynosi przedsiębiorstwu korzyści zmniejszając jego koszty.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

丹麦语

następnie, komisja bada zgodność tych środków, które mają zastosowanie po przystąpieniu.

波兰语

następnie, komisja bada zgodność tych środków, które mają zastosowanie po przystąpieniu.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

丹麦语

w takim wypadku, wytyczne z 1999 roku miałyby zastosowanie do oceny zgodności.

波兰语

w takim wypadku, wytyczne z 1999 roku miałyby zastosowanie do oceny zgodności.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

丹麦语

"mechanizm przejściowy" oraz pojęcie "mający zastosowanie po dniu przystąpienia"

波兰语

"mechanizm przejściowy" oraz pojęcie "mający zastosowanie po dniu przystąpienia"

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

丹麦语

- zastosowanie art. 87 ust. 1 traktatu uniemożliwiłoby wykonywanie powierzonych usług;

波兰语

- zastosowanie art. 87 ust. 1 traktatu uniemożliwiłoby wykonywanie powierzonych usług;

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

丹麦语

jednak nie jest jasne, przez jaki okres czasu to ograniczenie będzie miało zastosowanie.

波兰语

jednak nie jest jasne, przez jaki okres czasu to ograniczenie będzie miało zastosowanie.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

丹麦语

w rezultacie zastosowanie mają wytyczne z 1999 r., które obowiązywały w chwili dokonania zgłoszenia.

波兰语

w rezultacie zastosowanie mają wytyczne z 1999 r., które obowiązywały w chwili dokonania zgłoszenia.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

丹麦语

ramy prawne — procedura " przejściowa" oraz pojęcie "mające zastosowanie po"

波兰语

ramy prawne — procedura "przejściowa" oraz pojęcie "mające zastosowanie po"

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 2
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

丹麦语

1. "mechanizm przejściowy" oraz pojęcie "mający zastosowanie po dniu przystąpienia"

波兰语

1.%quot%mechanizm przejściowy%quot% oraz pojęcie%quot%mający zastosowanie po dniu przystąpienia%quot%

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

丹麦语

wreszcie to samo uzasadnienie ma zastosowanie także w przypadku pomocy udzielonej w latach 1997-2001.

波兰语

wreszcie to samo uzasadnienie ma zastosowanie także w przypadku pomocy udzielonej w latach 1997-2001.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

丹麦语

po przedłożeniu informacji komisja ocenia zgodność ze wspólnym rynkiem środków mających nadal zastosowanie po dniu przystąpienia.

波兰语

po przedłożeniu informacji komisja ocenia zgodność ze wspólnym rynkiem środków mających nadal zastosowanie po dniu przystąpienia.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

丹麦语

dlatego zastosowanie może mieć jedynie wyłączenie przewidziane w art. 87 ust. 3 lit. c) traktatu we.

波兰语

dlatego zastosowanie może mieć jedynie wyłączenie przewidziane w art. 87 ust. 3 lit. c) traktatu we.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

丹麦语

w przypadku środków, których zgłoszenie zarejestrowano przed tym dniem, zastosowanie mają poprzednie wytyczne dotyczące ratowania i restrukturyzacji z 1999 r.

波兰语

w przypadku środków, których zgłoszenie zarejestrowano przed tym dniem, zastosowanie mają poprzednie wytyczne dotyczące ratowania i restrukturyzacji z 1999 r.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

丹麦语

następnie, po przekazaniu przez władze polskie informacji, komisja bada zgodność mających zastosowanie po przystąpieniu środków pomocy państwa z zasadami wspólnego rynku.

波兰语

następnie, po przekazaniu przez władze polskie informacji, komisja bada zgodność mających zastosowanie po przystąpieniu środków pomocy państwa z zasadami wspólnego rynku.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

丹麦语

polska wycofała wspomnianą notyfikację z uwagi na fakt, że pomoc ta została przyznania przed dniem przystąpienia i nie może być uznana za mającą zastosowanie po dniu przystąpienia.

波兰语

polska wycofała wspomnianą notyfikację z uwagi na fakt, że pomoc ta została przyznania przed dniem przystąpienia i nie może być uznana za mającą zastosowanie po dniu przystąpienia.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

丹麦语

procedura w ramach mechanizmu przejściowego stosowała się do programów pomocy i indywidualnej pomocy wprowadzonych w życie w nowym państwie członkowskim przed przystąpieniem i mających nadal zastosowanie po tym terminie.

波兰语

procedura w ramach mechanizmu przejściowego stosowała się do programów pomocy i indywidualnej pomocy wprowadzonych w życie w nowym państwie członkowskim przed przystąpieniem i mających nadal zastosowanie po tym terminie.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

丹麦语

stanowi ona ramy prawne dla oceny programów pomocowych i poszczególnych środków pomocowych wdrażanych w nowych państwach członkowskich przed datą przystąpienia do ue i wciąż mających zastosowanie po tej dacie.

波兰语

stanowi ona ramy prawne dla oceny programów pomocowych i poszczególnych środków pomocowych wdrażanych w nowych państwach członkowskich przed datą przystąpienia do ue i wciąż mających zastosowanie po tej dacie.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

丹麦语

stanowi ona ramy prawne dla oceny programów pomocy i poszczególnych środków pomocy wdrażanych w nowych państwach członkowskich przed datą przystąpienia do ue i wciąż mających zastosowanie po tej dacie.

波兰语

stanowi ona ramy prawne dla oceny programów pomocy i poszczególnych środków pomocy wdrażanych w nowych państwach członkowskich przed datą przystąpienia do ue i wciąż mających zastosowanie po tej dacie.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認