询问Google

您搜索了: frembrydende (丹麦语 - 英语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

丹麦语

英语

信息

丹麦语

frembrydende blivende fortænder

英语

budding of teeth

最后更新: 2014-11-14
使用频率: 3
质量:

参考: IATE

丹麦语

EU forrest i dette frembrydende marked

英语

EU at the forefront of this emerging market

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

Følgelig har strategisk ledelse brug for nye redskaber til at se frembrydende mønstre ividenbeholdningen.

英语

As a consequence, strategic management needs new tools to see emergent patterns inknowledge endowments.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

Denne frembrydende sektor åbner en bredere adgang til arbejdets verden for kvinderne.

英语

This emerging sector is opening up greater access to the world of work for women.

最后更新: 2012-03-22
使用频率: 3
质量:

参考: IATE

丹麦语

Udsigterne for verdensmarkedet er positive med stigende efterspørgsel efter produkter fra EU navnlig på de frembrydende markeder.

英语

Meanwhile, the outlook for the world market is positive, with growing demand for EU foods in particular in emerging markets.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

Men ud fra et nyt, frembrydende synspunkt begynder man at omlæg ge produktionsafdelingen inden for en bredere ramme med nye dimensio ner for en hensigtsmæssig økonomisk evaluering.

英语

But under a view that is now beginning to emerge, the production unit is starting to be relocated within a wider framework which provides new dimensions for a relevant economic evaluation.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

Og Barbarerne viste os en usædvanlig Menneskekærlighed; thi de tændte et Bål og toge sig af os alle for den frembrydende Regns og Kuldens Skyld.

英语

And the barbarous people shewed us no little kindness: for they kindled a fire, and received us every one, because of the present rain, and because of the cold.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

Man skal ikke være særligt kyndig for at kunne forestille sig de konsekvenser, en så frembrydende teknologi vil have for vores hverdag. Dette gælder ikke bare økonomiske og juridiske konsekvenser, men også kulturelle og sociale.

英语

One does not need to be a genius to imagine what consequences such a technological breakthrough will have on our daily lives, consequences that will not only be economic and legal, but also cultural and social.

最后更新: 2012-03-22
使用频率: 5
质量:

参考: IATE

丹麦语

Ja, Den Europæiske Unions strategiske mål er at udvikle en frembrydende, solid, skabende, åben økonomi i Latinamerika, navnlig i den sydlige del, som vil være i stand til at opretholde en privilegeret forbindelse med Unionen.

英语

President. - The next item is the report (A4-0413/97) by Mr Mather, on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs and Industrial Policy, on the strengthen ing of the business impact assessment system.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

Ja, Den Europæiske Unions strategiske mål er at udvikle en frembrydende, solid, skabende, åben økonomi i Latinamerika, navnlig i den sydlige del, som vil være i stand til at opretholde en privilegeret forbindelse med Unionen.

英语

Yes, the European Union 's strategic objective is to develop in Latin America, and in particular in the southern tip, a strong, solid, creative, open economy which is able to have a special relationship with the European Union.

最后更新: 2012-03-23
使用频率: 5
质量:

参考: IATE

丹麦语

de ikke frembryder skarpe kanter eller fremspring, der kan beskadige køretøjets indtræk eller passagernes tøj

英语

not to exhibit sharp edges or protrusions liable to cause damage to vehicle-seat covers or to occupant's clothing;

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 2
质量:

参考: IATE

丹麦语

Varebeskrivelserne i dette bilag er de samme som dem, der er anført i den kombinerede nomenklatur (EUT L 286 af 28.10.2005, s. 1.), idet de efter behov suppleres med en Taric-kode.Ved anvendelse af dette bilag forstås ved:a) »appelsiner af høj kvalitet«: appelsiner med de for sorten typiske kendetegn; de skal være modne, faste og velformede og i det mindste have en god farve, en smidig struktur og være fri for råd; de må ikke have uhelede sprækker i skrællen eller en hård eller tør skræl eller udvækster på skrællen eller vækstrevner i skrællen; de skal være fri for stødpletter (undtagen som følge af almindelig håndtering eller emballering), tørke- eller fugtskader, store eller frembrydende hår, folder, ar, oliepletter, skæl, solskold, snavs og andre fremmedlegemer; de skal være fri for sygdomme, insekter og skader af mekaniske eller andre årsager; frugter, der ikke opfylder disse krav, må i den enkelte forsendelse højst udgøre 15 %; de 15 % omfatter højst 5 % mangler, der medfører alvorlige skader, og disse 5 % må højst omfatte 0,5 % råd b) »citrushybrider, benævnt »minneolas««: citrushybrider af sorten Minneola ( Citrus paradisi Macf.

英语

The goods descriptions in this Annex are those appearing in the Combined Nomenclature (OJ L 286, 28.10.2005), supplemented where necessary by a TARIC code.For the purposes of this Annex:(a) “high quality sweet oranges” shall mean oranges similar in variety characteristics, ripe, firm and of good shape, of at least good colour, of flexible unrotted structure, and without unhealed cracks in the skin, hard or dry skin, exanthemata, growth tears, contusions (except as caused by normal handling and packaging), damage caused by dryness or humidity, broad or emergent hispids, folds, scars, oil stains, scales, sun marks, dirt or other foreign matter, disease, insects or damage caused by machinery, movement or otherwise; a maximum of 15 % of the fruit in each consignment may not meet this specification, this percentage including at most 5 % of defects amounting to serious damage, and the latter percentage including at most 0,5 % rot; (b) “citrus hybrids known as “minneolas” ” shall mean citrus hybrids of the Minneola variety ( Citrus paradisi Macf.

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

de ikke frembryder skarpe kanter eller fremspring, der kan beskadige køretøjets indtræk eller passagernes tøj

英语

Not exhibit sharp edges or protrusions liable to cause damage to vehicle-seat covers or to occupant's clothing;

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

at de ikke frembryder skarpe kanter eller fremspring, der kan beskadige køretøjets indtræk eller passagernes tøj,

英语

not to exhibit sharp edges or protrusions liable to cause damage to vehicle-seat covers or to occupant's clothing;

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

tilfredsstillende resultater af dyrkningen af korn afhaenger i vidt omfang af anvendelsen af velegnet udsaed ; derfor har visse medlemsstater gennem nogen tid begraenset afsaetningen af saasaed til afsaetning af saasaed af hoej kvalitet ; de har draget fordel af resultatet af den gennem flere aartier systematiske planteforaedling , der har foert til opnaaelsen af tilstraekkeligt stabile og ensartede kornsorter , hvis karakteristiske egenskaber giver grund til at vente , at de vil frembryde vaesentlige fordele ved de tilsigtede anvendelser ;

英语

Whereas satisfactory results in cereal cultivation depend to a large extent on the use of appropriate seed ; whereas to this end certain Member States have for some time restricted the marketing of cereal seed to high-quality seed ; whereas they have been able to take advantage of the systematic plant selection work carried out over several decades which has resulted in the development of sufficiently stable and uniform cereal varieties which, by reason of their characters, promise to be of great value for the purposes in view;

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

Det ser ud som om, tiden for ord lakker mod enden, og at handlingens tid bør frembryde.

英语

You may rest assured, Mr President-in-Office, that the European Parliament will support your initiative.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

Det ville være en stor modsigelse at gøre krav på en rolle i den internationale orden som den største økonomiske magt, som vi er, og som følge heraf at stræbe efter at på tage sig det ansvar og den hovedrolle, som euroen kan give os i verdensøkonomisk sammenhæng og samtidig ikke at have det fornødne overblik, som den globaliserede verden, som vi lever i, kræver af os eller endda at glemme den opfattelse, der er sammenfaldende med vores interesser, om, at Latinamerika er det eneste frembrydende marked, der indtil videre ikke er blevet rystet af krisen.

英语

For us to claim a place on the world stage, as the major economic power we are, and to hope to take on the re sponsibilities and the leading role which the arrival of the euro on the world economic scene could create for us, when we lack the breadth of vision called for in today's, globalised world - overlooking even the view, that fortunately for us, Latin America is the only emerging area not so far shaken by the crisis - would be a contradiction in terms.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

Formål: sikre, at medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at underlægge 4-MTA (P-Me-tyltioamfetamin eller 4-Metyltioamfetamin), et nyt syntetisk narkotika, som frembryder risici for folkesundheden, og som ikke har nogen åbenbar terapeutisk værdi, kontrolforanstaltninger og strafferetlige foranstaltninger.

英语

Purpose: to require Member States to introduce control measures and criminal penalties for the distribution of 4-MTA (P-Methylthioamphetamine or 4-Methylthioamphetamine), a new synthetic drug which presents a risk to public health and has no known therapeutic value.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

I "Notiziario" offentliggør FIDAPA artikler om "frembrydende" professioner, om beskyttelse af boligløse kvinder, om frem stillingen af kvinden i Leopardis og Paveses værker.

英语

InternationalArchives for the Women's Movement (Postbus 19504, 1000 GM Amsterdam) is born of the merger of Information and Documentation for the Women's Movement and the publication Loyer.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE
警告:包含不可见的HTML格式

丹麦语

Leperre-Verrier (ARE). - (FR) Hr. formand, i morgen skal vi svare på det vigtige spørgsmål i Kommissionens grønbog: Hvilken virkning vil den audiovisuelle og telekommunikationssektorens brug af de fælles og meget revolutionære teknologier have? Man skal ikke være særligt kyndig for at kunne forestille sig de konsekvenser, en så frembrydende teknologi vil have for vores hverdag. Dette gælder ikke bare økonomiske og juridiske konsekvenser, men også kulturelle og sociale.

英语

On the separate but related matter of media pluralism, I support the recent initiative by the Irish Government to maintain free access to major sporting events for all view ers.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認