询问Google

您搜索了: promillerne sejler rundt (丹麦语 - 英语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

丹麦语

英语

信息

丹麦语

Mange forskellige fartøjstyper sejler rundt i verden hver dag.

英语

A wide variety of vessels move around the world each day.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

丹麦语

sejle rundt om

英语

to round

最后更新: 2014-11-14
使用频率: 5
质量:

参考: IATE

丹麦语

Der indgår i dag skibe i verdens handelsflåder, som sejler rundt som tikkende bomber.

英语

There are ships afloat today in the world's merchant fleets which are disasters waiting to happen.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

Olietankskibe med dobbelt bund sejler rundt på alle verdens have og nedsætter risikoen for forurening.

英语

Double-hulled tankers sail the seas of the whole world providing a better safeguard against pollution.

最后更新: 2012-03-23
使用频率: 5
质量:

参考: IATE

丹麦语

Det er jo i sidste ende dem, der dag efter dag sejler rundt og fisker ud for Den Europæiske Unions kyster.

英语

After all, they are the people who are out there day after day fishing round the shores of the European Union.

最后更新: 2012-03-23
使用频率: 5
质量:

参考: IATE

丹麦语

8.000 ud af 90.000 fartøjer, der sejler rundt på verdenshavene, ligger under sikkerhedsstandarderne, og 4.000 fartøjer sejler med farligt gods.

英语

Eight thousand of the ninety thousand ships plying the seas around the world are sub-standard in terms of safety, and four thousand are carrying hazardous substances.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

Takket være disse foranstaltninger skulle de skibe, som ikke opfylder normerne og sejler rundt som flydende affaldsbeholdere, forsvinde fra de europæiske farvande senest om to år.

英语

Thanks to these measures substandard ships and floating rust buckets should disappear from Europe's waters within two years.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

Men vi kan ganske enkelt ikke fortsat tolerere, at disse tikkende miljøbomber, disse miljømæssige målsøgende missiler sejler rundt i vort Fællesskabs farvande og skaber sådanne ødelæggelser.

英语

But as the years go by these vessels deteriorate, and as the vessels deteriorate so do their crews.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

Det er klart, også for mit eget vedkommende har opmærksomheden været koncentreret om bjergområderne, hvor man virkelig har problemerne, og ikke så meget om dem, der sejler rundt i gondolerne.

英语

Since many measures apply to young and old alike, we have collected all our proposals into a single text.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

Vi skal ikke se vort forhold til resten af Europa som en sejlen rundt i både i de næste 20 år.

英语

The South African Government has not yet given its considered verdict on the Stein Commission report.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

Sagen er jo, hr. formand, at vi har sejlet rundt uden ror på et hav af gode hensigter.

英语

The fact is, Mr President, that we have been lawlessly adrift in a sea of good intentions.

最后更新: 2012-03-22
使用频率: 5
质量:

参考: IATE

丹麦语

Hr. minister, er De klar over, at denne sag har sejlet rundt i Parlamentet i nogen tid?

英语

Even though the Greens' motion claims that these countries have started along the toad to democratization, that road is not yet a safe one.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

Jeg har — og jeg er meget ked af at måtte sige dette — meget alvorligt beklaget Ministerrådets svigt over for fiskeridebatten, fordi der uden for dette Parlament hvor vi har det varmt og behageligt, er folk, som sejler rundt i storme i dette øjeblik.

英语

The motion regarding the two clergymen is factually incorrect insofar as any criticism here should be directed at the black Venda Government, independent of South Africa, because they are responsible for these actions.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

Her har vi, ulykkeligvis, sagen med Prestige til at vise, at det desværre forholder sig sådan. Det, der skader mest, er disse ulykker, det er de gamle og usikre tankskibe, der stadig sejler rundt langs vores kyster.

英语

And, now, unfortunately, we have the case of the Prestige, showing that this is sadly true: what causes the greatest destruction are these accidents; the old and unsafe oil tankers that still sail around our coasts.

最后更新: 2012-03-23
使用频率: 5
质量:

参考: IATE

丹麦语

Det er imidlertid bedre at udvikle fiskerisektoren i de økonomisk svage lande end at lade de lokale fiskere sejle rundt på må og få i deres både, mens det enorme udbytte af fangsterne skrives på de store europæiske skibsrederes regning.

英语

However, it is better to facilitate the development of the indigenous fishing industry in economically weak countries than it is to let local fishermen bob about in their boats while the enormous proceeds from the catches are credited to the accounts of big European ship-owners.

最后更新: 2012-03-23
使用频率: 5
质量:

参考: IATE

丹麦语

I skrivelsen til Costantinos Simitis mindede kommissionsformand Roman Prodi om, hvor vigtigt det er for EU at kunne foretage en gennemgribende omlægning af sin politik over for lande, der er politisk ansvarlige for de økonomisk og miljømæssigt katastrofale følger af olieforureninger, især dem, der tilbyder bekvemmelighedsflag, eller som i mangel af kontrol tillader, at farlige, uegnede skibe ustraffet kan sejle rundt i internationale farvande.

英语

In his letter to Mr Simitis, President Prodi stressed how important it was for the European Union to be able to effect a major change in its policy regarding the countries politically responsible for the economic and ecological aftermath of oil spills, particularly those countries which, by offering flags of convenience or by slack controls, permit dangerous and unsuitable ships to operate with impunity in international waters.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

Olie til Europa fra Mellemøsten transporteres normalt med meget store råolietankskibe4 (Very Large Crude Carriers - VLCC) med en tonnage på over 200 000 ton dødvægt (tdwt)5 som sejler rund om Afrika eller gennem Suez-kanalen med "Suezmax"-tankskibe på mellem 120-140 000 ton dødvægt.

英语

Oil to Europe from the Middle East is normally carried on Very Large Crude Carriers4 (VLCC) with a tonnage of +200 000 tonnes deadweight (tdwt)5 routed around Africa, or through the Suez Canal using “Suezmax” tankers of between 120-140 000 tdwt.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE
警告:包含不可见的HTML格式

丹麦语

ARBELOA MURU (S). — (ES) Mere end om udsendelse af tropper drejer det sig så ikke snarere i forbindelse med denne stadigt mere omfattende bistand til Somalia om, at vi er ved at glemme et meget vigtigt problem, nemlig de somaliske — og etiopiske — bådflygtninge, der sejler rundt på havet og under forfærdelige forhold slår sig ned i Aden og et par andre — i øvrigt yderst få — steder på den arabiske halvøs kyst.

英语

ARBELOA MURU (S). — (ES) Mr President, even more than asking about sending troops, I should like to ask whether, in this everincreasing aid to Somalia, we are not forgetting a very important element, the so-called boat people from Somalia and from Ethiopia as well, who are going back and forth in wretched conditions by sea and taking refuge above all, in terrible circumstances, in Aden and some other places — very few — on the coast of the Arabian peninsula.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

I årene 1497-1498 nåede Vasco da Gama — en portugisisk ¢ å de o À cer — som første europæer frem til Indien ved at sejle rundt om Afrika.

英语

In 1497–98, Vasco da Gama – a Portuguese naval o‰ cer – was the rst European to reach India by sailing around Africa.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

丹麦语

Den er politisk, fordi hverken medlemsstaterne eller EU selv og heller ikke Parlamentet var i stand til i tide at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at forhindre skibe som Prestige- og de findes i hundredvis- i at sejle rundt i Fællesskabets farvande.

英语

It is political because neither the Member States, nor the European Union itself, nor this Parliament were able to take appropriate measures at the time to prevent ships such as the Prestige- and there are hundreds of them- from moving around Community waters.

最后更新: 2012-03-23
使用频率: 5
质量:

参考: IATE

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認