询问Google

您搜索了: nagbebenta (他加禄语 - 英语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

他加禄语

英语

信息

他加禄语

nagbebenta

英语

traders

最后更新: 2016-09-26
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

他加禄语

nagbebenta

英语

Seller

最后更新: 2013-02-26
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

他加禄语

legit nagbebenta

英语

legit seller

最后更新: 2017-01-12
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

他加禄语

nagbebenta ng bahay

英语

selling a home

最后更新: 2017-09-25
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

他加禄语

online na nagbebenta

英语

online reseller

最后更新: 2019-07-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

他加禄语

pinakamahusay na nagbebenta

英语

selling

最后更新: 2019-03-11
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

他加禄语

awtoridad na nagbebenta

英语

authority to sell

最后更新: 2017-06-14
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

他加禄语

c / online na nagbebenta

英语

Hi can sellers your products

最后更新: 2019-08-12
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

他加禄语

Yung mama ko kasi nagbebenta kapag christmas

英语

The clothes she bought for my mom

最后更新: 2019-10-11
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

他加禄语

Siya ay nagbebenta ng gamot sa botika.

英语

She sells medicine in the pharmacy.

最后更新: 2014-02-01
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

他加禄语

walang katapusan na mga mamimili at nagbebenta

英语

infinite buyers and sellers

最后更新: 2016-12-01
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

他加禄语

Nagbebenta ng mga angkat sila sa tindahang iyon.

英语

They sell imports at that store.

最后更新: 2014-02-01
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

他加禄语

Block ng nagbebenta %s ay walang fingerprint

英语

Vendor block %s contains no fingerprint

最后更新: 2014-08-15
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

他加禄语

Sa tindahang ito, nagbebenta kami ng kahit ano.

英语

Here in the store we sell anything.

最后更新: 2014-02-01
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

他加禄语

Lokal na pag-aaral tungkol sa mga online na nagbebenta

英语

lokal na pagaaral tungkol sa online sellers

最后更新: 2018-03-20
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

他加禄语

Ang karapatang mapanatili ang pag-aari ng mga kalakal hanggang sa ganap na pagbabayad o karapatan na ari-arian. Nalalapat ito kapag ang mga kalakal ay hindi naihatid o pa rin ang pagmamay-ari ng nagbebenta;

英语

The right to retain possession of goods until full payment or right possessory lien. This applicable when the goods have not been delivered or still the seller possession;

最后更新: 2018-10-03
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

他加禄语

Maaaring baguhin ng isang monopolista ang presyo at dami ng produkto. Nagbebenta siya ng mas mataas na dami, nagbabago ng mas mababang presyo para sa produkto, sa isang nababanat na merkado at nagbebenta ng mas mababang dami, singilin ang isang mas mataas na presyo, sa isang mas nababaluktot na merkado

英语

A monopolist can change the price and quantity of the product .He or she sells higher quantities, changing a lower price for the product, in a very elastic market and sells lower quantities, charging a higher price, in a less elastic market

最后更新: 2018-09-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

他加禄语

nemo ang batang papel rene villanueva(tagalog) Si Nemo ay isang batang yari sa ginupit na diyaryo. Pinunit-punit, ginupit-gupit saka pinagdikit-dikit, si Nemo ay ginawa ng mga bata para sa isang proyekto nila sa klase. Ngayo’y bakasyon na. Si Nemo’y naiwang kasama ng ibang papel sa silid. Nakatambak siya sa bunton ng mga maalikabok na polder at enbelop. Isang araw, isang mapaglarong hangin ang nanunuksong umihip sa silid. Inilipad niya sa labas si Nemo. Nagpalutang-lutang sa hangin si Nemo. Naroong tumaas siya; naroong bumaba. Muntik na siyang sumabit sa mga sanga ng aratiles. Nang mapadpad siya sa tabi ng daan, muntik na siyang mahagip ng humahagibis na sasakyan. Inangilan siya ng dyip. Binulyawan ng kotse. At sininghalan ng bus. Mabuti na lamang at napakagaan ni Nemo. Nagpatawing-tawing siya sa hangin bago tuluyang lumapag sa gitna ng panot na damo sa palaruan. Nakahinga nang maluwag si Nemo. Ngunit nagulantang siya sa dami ng nagtatakbuhang paa na muntik nang makayapak sa kaniya. Naghahabulan ang mga bata at kay sasaya nila! Araw-araw, tuwing hapon, pinanonood ni Nemo ang mga naglalarong bata. Inggit na inggit siya sa kanila. Tuwing makikita niya ang mga bata sa palaruan, gustong-gusto rin niyang maging isang tunay na bata. “Gusto kong tumawa tulad ng totoong bata! Gusto kong tumakbo tulad ng totoong bata! Gusto kong maghagis ng bola tulad ng totoong bata!” Sabi nila, kapag may hiniling ka raw na gusto mong matupad, kailangang sabihin mo ito sa pinakamalayong bituin sa langit. Kaya isang gabi, matiyagang nagbantay sa langit si Nemo. Hinintay niya ang paglabas ng pinakamalayong bituin. At nang makita niya ito, sinabi niya ang kaniyang hiling. “Bituin, bituin, tuparin ngayon din Ako’y gawing isang batang masayahin!” Pumikit nang mariin na mariin si Nemo. Naramdaman niyang parang umiikot ang paligid at nagkakagulo ang mga busina ng sasakyan. Totoong bata na si Nemo! Pagdilat niya’y kasama na niya ang kaniyang totoong Tatay na walang trabaho, at totoong Nanay na payat na payat, at walong totoong kapatid na ang ingay-ingay sa isang masikip, makipot, at tagpi-tagpi pero totoong bahay. “’Wag kayong tatamad-tamad,” sigaw ng kaniyang totoong tatay. “Magtrabaho kayo!” Kaya napilitang tumakbo si Nemo palabas ng bahay. Palakad-lakad si Nemo sa kalye. Hindi niya pansin ang mga humahagibis na bus. Hindi niya pansin ang mga humahagibis na dyip. Isip siya nang isip kung paano makakatulong sa kaniyang totoong pamilya. Kahit bata pa, napilitang maghanapbuhay si Nemo. Sa umaga’y nagtinda siya ng sampagita at humahabol-habol sa mga kotse. Pagod na pagod si Nemo araw-araw. Pakiramdam niya, pabilis nang pabilis ang kaniyang pagtanda. Kaya naisipan niyang pumasok sa eskuwela. Sumilip siyang muli sa paaralang pinanggalingan niya. Pero dahil marumi ang kaniyang suot at wala siyang sapatos, inirapan lang si Nemo ng libro. “Hindi ka bagay dito!” sabi ng libro. “Ang baho-baho mo!” Nagalit din sa kaniya ang mesa. “Ang dumi-dumi mo!” sinigawan din siya ng pisara. “Alis diyan!” Kaya napilitang tumakbo si Nemo. Nagtatakbo siya nang nagtatakbo hanggang sa gilid ng dagat. Sinabi ni Nemo ang problema niya sa dagat pero naghikab lang ito. At kahit ang alon na puno ng layak ay nagtakip ng ilong nang maamoy siya. “’Wag mo nang dagdagan ang basura dito!” sigaw nito kay Nemo. Malungkot na naglakad-lakad si Nemo. At sa maraming kalye ng marusing na lungsod, sa bawat sulok ay may nakita siyang mga batang-kalye. May nagbebenta ng sampagita. May nagtitinda ng sigarilyo at diyaryo habang maliksing sumasabit-sabit sa mga sasakyan. May mga kalbo, galisin, at palaboy na yakap-yakap ang supot na plastik na kapag sinisinghot nila ay parang nagguguhit sa kanilang mukha ng mangmang na ngiti. May mga batang butuhan ang binti at malamlam ang mata na akay-akay ng matatatandang puti na parang kislap ng balisong ang kislap ng mata. “Kay dami-dami palang batang kalye,” naisip ni Nemo. Kung gabi, kung halos hindi umihip ang mapanuksong hangin, ang mga batang kalye ay nagtitipon-tipon sa parke na may monumento ng bayaning may kipkip na libro. Tumatakbo sila. Naglulundagan. Nagbibiruan. Naghahagikgikan. Pero napansin ni Nemo na walang taginting ang kanilang halakhak. Parang pumanaw na ang kislap sa sulok ng kanilang mata. Sumama si Nemo sa iba pang batang lansangan. Nagtipon-tipon sila sa isang bahagi ng parke. At sa dilim ng gabi, nagsimula silang maglaro at magkantahan. Nalaman ni Nemo na marami palang batang tulad niya. Mga batang lansangan, mga batang kailangang maghanapbuhay dahil sa kahirapan. Tinipon ni Nemo ang iba pang batang lansangan. Nang magkuwentuhan sila, nalaman nilang pare-pareho pala ang kanilang gusto: mapagmahal na magulang, maayos na tahanan, masayang paaralan, at sapat na pagkain. Ipinagtapat ni Nemo ang lihim na kaniyang natuklasan. Matutupad ang anumang pangarap kapag hiniling sa pinakamalayong bituin. Sabay-sabay silang tumingala sa pinakamalayong bituin sa langit at hiniling nila ang lahat ng ito. “Bituin, bituin, tuparin ngayon din Lahat kami’y gawing batang masayahin.” Sa isang iglap, lahat sila ay naging batang papel. Inilipad sila ng hangin. Kay gaan-gaan ng kanilang pakiramdam. Kay saya-saya nila dahil malayo na sila sa magulong pamilya, malupit na eskuwela, at maingay na kalsada. Nagtaka ang mga taong nakakita sa palutang-lutang na mga batang papel. Marami ang naawa sa kanila. Pero ang hindi nila alam, mas maligaya na ngayon ang mga batang papel, gaya ni Nemo, kaysa mga totoong bata na kailangang makibaka at mabuhay sa malupit na kalsada. Mula sa: Ang Gintong Habihan: Mga Kuwentong Premyado ng Palanca. (1998). Maynila: Tahanan Books for Young Readers

英语

Nemo the little paper rene villanueva (Tagalog)

最后更新: 2015-02-16
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認