询问Google

您搜索了: kisérteteinek (匈牙利语 - 德语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

匈牙利语

德语

信息

匈牙利语

- a közúti járművet, járműszerelvényt, illetve szállítótartályt országuk területén a fuvarozók költségére nem kísértetik,

德语

- die Strassenfahrzeuge , Lastzuege oder Behälter in ihrem Land auf Kosten des Transportunternehmers begleiten lassen ,

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Az iszonyatos német kísértetre: a vámpírra.

德语

»An das schauerliche, germanische Gespenst – an den Vampyr.«

最后更新: 2014-07-30
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Bovaryné, mialatt e régi történeteket hallgatta, meglepetve vette észre, hogy: lám, mennyire megöregedett! Mindezek az ujra feltünedező dolgok mintha egyszerre megnyujtották, nagyobbá tették volna a multját; mintha az átélt érzéseknek egy egész mérhetetlenségére került volna vissza; és szemét félig lehunyva, halkan ismételgette, mintha nem is Léonhoz szólna, hanem a mult kisérteteinek felelne:

德语

Frau Bovary hörte ihm zu, ganz verwundert. Wie lange war das schon her! Alle diese Dinge, die aus der Vergessenheit heraufstiegen, erweckten in ihr das Gefühl, eine alte Frau zu sein. Unendlich viele innere Erlebnisse lagen dazwischen. Ab und zu sagte sie mit leiser Stimme und halbgeschlossenen Lidern:

最后更新: 2014-07-30
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

De tudod jól, hogy sohase láttak semmiféle rendes kísértetet a ház körül, csak néha fénylett valami kék fény az ablakokban.

德语

Aber 's hat doch nie jemand was Verdächtiges im Beinhaus gesehn -- nur 'n bißchen blaues Licht im Fenster -- keine Geister."

最后更新: 2014-07-30
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

匈牙利语

Kisasszony, kérem - szólított meg egy szolgáló, mialatt a csarnokban riadt kísértetként fel-alá járkáltam -, valaki várja odalent.

德语

»Miß,« sagte ein Mädchen, welches mich in dem Korridor, wo ich wie ein geängstigter, ruheloser Geist auf- und abging, aufsuchte, »unten ist eine Person, die mit Ihnen sprechen möchte.«

最后更新: 2014-07-30
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Különben is érzékeny, ideges teremtés, és álmában kísértetet láthatott, vagy valami ilyesfélét, és mikor felébredt, ideggörcsöt kapott.

德语

Sie ist eine leicht erregbare, nervöse Person. Ohne Zweifel hielt sie ihren Traum für eine Erscheinung oder irgend etwas Ähnliches und bekam vor Schrecken Krämpfe.

最后更新: 2014-07-30
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Különben is, azt hiszem, ha a fickók megláttak, legalábbis kísértetnek vagy ördögnek néztek, és ész nélkül elrohantak.

德语

Meine Meinung ist: die Kerls, die die Sachen hierher geschleppt haben, haben uns gesehen und uns für Gespenster und Geister gehalten.

最后更新: 2014-07-30
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Leírhatatlan érzelmeket ébresztett bennem az elhagyatott temető feliratos sírköveivel; s a temető kapuja, a két fa, az alacsony égbolt, a temetőt körülfogó omladozó fal, s a hold lassan felkúszó sarlója, amely arról tanúskodott, hogy immár este van. Az elcsituló tengeren lassan himbálózó két hajót valami tengeri kísértetnek néztem.

德语

Ich weiß nicht mehr, mit welchem Empfinden ich auf den stillen, einsamen Friedhof mit seinem beschriebenen Leichenstein sah, auf jenes Thor, die beiden Bäume, den niedrigen Horizont, der durch eine zerfallene Mauer begrenzt war, auf die schmale Mondessichel, deren Aufgang die Stunde der Abendflut bezeichnete.

最后更新: 2014-07-30
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Minden álmában ott kísértett Indián Joe, akinek tekintetéből sötét fenyegetés villogott.

德语

Der Indianer-Joe spukte in all seinen Träumen und immer mit haßerfüllten Augen.

最后更新: 2014-07-30
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Mr. Reed kísértetétől nagyon félek.

德语

»Ja, vor Mr. Reeds Geist fürchte ich mich. Er starb in jenem Zimmer und lag dort auf der Bahre.

最后更新: 2014-07-30
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Míg arra vártam, hogy a ló felbukkanjon a félhomályból, Bessie hajdani meséire gondoltam, amelyekben egy észak-angliai szellem is szerepelt. A szellem ló vagy öszvér vagy egy nagy kutya alakjában elhagyatott utakon kísértett, és sokszor megriasztotta a kései vándorokat.

德语

Als dies Pferd näher kam, und ich erwartete, es in der Dämmerung auftauchen zu sehen, fiel mir eine von Bessies Geschichten ein, in welcher ein Geist aus dem Norden Englands, Namens Gytrash figurierte; dieser suchte in Gestalt eines Pferdes, Maulesels oder großen Hundes einsame Wege heim und überfiel zuweilen nächtliche Wanderer, grade so wie dieses Pferd jetzt auf mich zu kam.

最后更新: 2014-07-30
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Rám meredt, mintha kísértetet látna.

德语

Sie erschrak, als ob sie ein Gespenst gesehen hätte. Ich beruhigte sie.

最后更新: 2014-07-30
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Kísértet vonul át Európán, a kommunizmus kísértete.

德语

Ein Gespenst geht um in Europa: Das Gespenst des Kommunismus.

最后更新: 2014-02-01
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

A kik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tõrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik.

德语

Denn die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Stricke und viel törichte und schädliche Lüste, welche versenken die Menschen ins Verderben und Verdammnis.

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Annakokáért én is, mivelhogy tovább már nem tûrhetém, elküldék, hogy megismerjem a ti hiteteket, ha nem kísértett-é meg valami módon titeket a kísértõ, és nem lett-é hiábavaló a mi fáradságunk?

德语

Darum habe ich's auch nicht länger ertragen und ausgesandt, daß ich erführe euren Glauben, auf daß nicht euch vielleicht versucht hätte der Versucher und unsre Arbeit vergeblich würde.

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.

德语

Sondern ein jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird.

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Se a Krisztust ne kísértsük, a mint közülök kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt.

德语

Lasset uns aber auch Christum nicht versuchen, wie etliche von jenen ihn versuchten und wurden von Schlangen umgebracht.

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentõl kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthetõ, õ maga pedig senkit sem kísért.

德语

Niemand sage, wenn er versucht wird, daß er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand.

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Ti vagytok pedig azok, kik megmaradtatok én velem az én kísérteteimben;

德语

Ihr aber seid's, die ihr beharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen.

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erõtelen.

德语

Wachet und betet, daß ihr nicht in Versuchung fallet! Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach.

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認