询问Google

您搜索了: elégedettséget (匈牙利语 - 意大利语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

匈牙利语

意大利语

信息

匈牙利语

Ezt példázza egy holland vizsgálat, amely a marginalizálódott crackhasználókat vette célba. A kezelési program kliensei körében magas fokú engedelmességet és a kezeléssel való elégedettséget ért el.

意大利语

Dal 2005, tra i paesi con le percentuali più elevate di pazienti in terapia per cocaina, Spagna e Italia hanno riferito una situazione stabile, mentre i Paesi Bassi mostrano una proporzione in calo di nuovi pazienti in terapia.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

A munka során számtalan barátra és ismerősre tehet szert a világ minden tájáról, átérezheti azt az elégedettséget, amit csak a közösségért végzett kemény munka képes kiváltani.

意大利语

Inoltre, è ben difficile trovare attività che diano più soddisfazioni del "mettere le mani in pasta" in qualcosa di cui beneficeranno innumerevoli utenti di tutto il mondo, e dal vedere nel progetto una crescita senza paragoni.

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

匈牙利语

Ügyfél-elégedettségi arány (a hálózat által nyújtott adott szolgáltatással kapcsolatban elégedettségről és hozzáadott értékről beszámoló kkv-k százalékos aránya)

意大利语

Tasso di soddisfazione dei clienti (% di PMI che dichiara di essere soddisfatta del valore aggiunto del servizio specifico fornito dalla rete)

最后更新: 2014-11-17
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Ügyfél-elégedettségi arány (egy adott szolgáltatással kapcsolatban elégedettségről és hozzáadott értékről beszámoló kkv-k százalékos aránya):

意大利语

Tasso di soddisfazione dei clienti (% di PMI che dichiara di essere soddisfatta del valore aggiunto del servizio specifico):

最后更新: 2014-11-17
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Kivéve a 7.1., 7.2.3., 7.3., 7.4., 7.5.1., 7.5.2. és 7.5.3. pontokat és a fogyasztói elégedettséggel és a folyamatos fejlesztéssel kapcsolatos követelményeket.

意大利语

Esclusi i punti 7.1, 7.2.3, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 e le prescrizioni relative alla soddisfazione del cliente e al miglioramento continuo.

最后更新: 2014-11-13
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Kivéve a 7.3. pontot és a fogyasztói elégedettséggel és a folyamatos fejlesztéssel kapcsolatos követelményeket.

意大利语

Esclusi il punto 7.3 e le prescrizioni relative alla soddisfazione del cliente e al miglioramento continuo.

最后更新: 2014-11-13
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Kivéve a fogyasztói elégedettséggel és a folyamatos fejlesztéssel kapcsolatos követelményeket.

意大利语

Escluse le prescrizioni relative alla soddisfazione del cliente e al miglioramento continuo.

最后更新: 2014-11-13
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

A kutatás és technológiafejlesztés – amellett, hogy szem előtt tartja a versenyképesség javításának és a fenntartható fejlődéshez történő hozzájárulásának általános célját – főként új, illetve fejlettebb technológiák fejlesztésére összpontosít annak érdekében, hogy biztosítsa az acél, illetve acéltermékek gazdaságos, környezetbarát és biztonságos előállítását, a termékeket pedig egyenletesen növekvő teljesítmény, kiváló használhatóság, fogyasztói elégedettség, hosszabb élettartam, valamint könnyű újrahasznosítás és újrafeldolgozás jellemezze.

意大利语

Con l’obiettivo generale di aumentare la competitività e contribuire allo sviluppo sostenibile, le attività di ricerca e sviluppo tecnologico pongono l’accento segnatamente sullo sviluppo di tecnologie nuove o al miglioramento di quelle esistenti, al fine di garantire una produzione economica, pulita e sicura di acciaio e prodotti derivati, caratterizzati da prestazioni sempre migliori, idonei all’impiego previsto e in grado di assicurare la soddisfazione dei consumatori, una maggiore durata, facilità di recupero e riciclaggio.

最后更新: 2014-11-13
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Az EMAS végrehajtási folyamata magában foglalja az adott szervezet munkavállalóinak és dolgozóinak bevonását, mivel így növekszik a munkahelyi elégedettség, illetve gyarapszik a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos ismeret, amit a munkahelyi környezeten kívül is hasznosítani lehet.

意大利语

Il processo di attuazione del sistema EMAS dovrebbe prevedere la partecipazione del personale dell’organizzazione perché questo elemento migliora la soddisfazione professionale e le conoscenze delle tematiche ambientali che possono essere divulgate all’interno e all’esterno dell’ambiente professionale.

最后更新: 2014-11-12
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Az EACEA első és második (2009-ben, illetve 2013-ban elvégzett) időközi értékelése részeként megvizsgálták az Ügynökséggel kapcsolatos elégedettséget; az eredmények arról tanúskodnak, hogy a kedvezményezettek és más érdekeltek úgy vélik, hogy az EACEA által biztosított szolgáltatás minősége magasabb, mint a korábbi szabályozás (a technikai segítséget nyújtó iroda) idején.

意大利语

Le indagini sulla soddisfazione condotte nel 2009 e nel 2013 nel quadro della prima e della seconda valutazione intermedia dell’Agenzia indicano che i beneficiari e gli altri soggetti interessati ritengono che l’Agenzia fornisca un servizio di migliore qualità rispetto alla struttura precedente (Ufficio di assistenza tecnica).

最后更新: 2014-11-09
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

A gazfickó ezután megfordult, hogy lássa, nevetünk-e, és amikor elégedettséget olvasott le az arcunkról, ő is harsányan hahotázni kezdett: - Így ölik a medvét nálunk - mondta Péntek. - Így öltök medvét? Hiszen puskátok sincs - vetettem ellen.

意大利语

Poi il furfante si voltò verso noi per vedere se ridevamo, e lettane negli occhi la nostra soddisfazione, si diede sbardellamente a ridere anch’egli; poi esclamò: — «Così noi ammazzar orsi in nostri paesi. — Così? io replicai.

最后更新: 2014-07-30
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

A kegyetlen látvány a népet egyszersmind döbbenettel és elégedettséggel töltötte el.

意大利语

La ferocità del quale spettaculo fece quelli populi in uno tempo rimanere satisfatti e stupidi.

最后更新: 2014-07-30
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Ebbe az elégedettségbe belevegyűlt még az a gondolat is, hogy majd ha a dolog megtörténik, a feleségének és közeli ösmerőseinek föladja majd ezt a kérdést: "Mi a különbség köztem és egy tábornagy közt? - A tábornagy szállást csinál, a miből senkinek sincs haszna, én meg válást, - a melytől három embernek fordult jobbra a sorsa.

意大利语

A questa soddisfazione si frammischiava l’idea venutagli in mente che, ad affare concluso, avrebbe potuto chiedere alla moglie e agli intimi:“Che differenza c’è fra me e un monarca? Il monarca fa il cambio della guardia e di questo nessuno si avvantaggia ed io, invece, ho portato a termine un divorzio e tre persone ne trarranno vantaggio”.

最后更新: 2014-07-30
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

匈牙利语

Tudtára adtam elégedettségemet, és hamarosan beszélni kezdtem hozzá, hogy őt is megtanítsam szót érteni velem. Elsőként értésére adtam, hogy ezentúl Pénteknek fogom nevezni őt, mert a kalendáriumom tanúsága szerint ezen a napon szabadítottam meg őt.

意大利语

Tra l’altre cose stese la faccia per terra rasente un de’ miei piedi e, come avea fatto prima, si pose l’altro mio piede sopra la testa, studiandosi a darmi tutte le immaginabili dimostrazioni di suggezione, servitù e sommessione, e a farmi capire che avrebbe voluto servirmi per tutta l’intera sua vita.

最后更新: 2014-07-30
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

És a helyesen berendezett államok és a bölcs fejedelmek minden igyekezetükkel azon voltak, hogy ne csüggesszék el a hatalmasokat, kedvére tegyenek a népnek, és elégedettségben tartsák; a fejedelemnek tehát ez legyen egyik legfontosabb tennivalója.

意大利语

E li stati bene ordinati e li principi savi hanno con ogni diligenzia pensato di non desperare e' grandi e di satisfare al populo e tenerlo contento; perché questa è una delle più importanti materie che abbia uno principe.

最后更新: 2014-07-30
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

1975 áprilisában – a Portugáliában bekövetkezett politikai változások miatti elégedettsége mellett – kifejezte„aggodalmát a portugáliai

意大利语

Nell’aprile 1975, pur dichiarandosi soddisfatto dei cambiamenti politici intervenuti in Portogallo, esso esprimeva la “sua preoccupazione per taluni aspetti negativi dell’evoluzione democratica in Portogallo”, lanciando un appello alle autorità di Lisbona anché s’impegnassero risolutamente in un percorso democratico. L’appello fu ascoltato: furono indette le elezioni e il Portogallo entrò a

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

2007ben az eurorendszer ügyfél-elégedettségi felmérést végzett, amely megerősítette, hogy üzleti partnerei összességében elégedettek mind a rendszer biztosította szolgáltatások körével, mind maguknak a szolgáltatásoknak a minőségével.

意大利语

Un sondaggio condotto dall’Eurosistema nel 2007 ha confermato la generale soddisfazione della clientela riguardo alla gamma di servizi disponibili nell’ambito del quadro e alla loro qualità.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

223, az ügyfeleknek szállított fordításokkal kapcsolatos ügyfél-elégedettségi űrlapot juttattak vissza a Központba az év során.

意大利语

Nel corso dell’anno sono stati restituiti al Centro 223 moduli per misurare la soddisfazione dei clienti (CSF) concernenti le traduzioni consegnate.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

8. fejezet: A kábítószerrel összefüggő fertőző betegségek és a kábítószerrel összefüggő halálesetek országos szintű növekedései összességében azt jelzik, hogy az intravénás kábítószer-használóknak szóló prevenciós intézkedések terén elégedettségre egyelőre nincs okunk.

意大利语

Relazione annuale 2007: Evoluzione del fenomeno della droga in Europa generale, la rilevazione di questi aumenti della prevalenza dell’HIV sul piano locale o nazionale è un invito a non compiacersi delle misure di prevenzione attualmente fornite agli IDU.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

A Bizottság elégedettségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselők által kidol­gozott cselekvési tervek megfelelő módon szolgálják a hiányos­ságok felszámolását és a felismert kockázatok mérséklését.

意大利语

La Commissione si compiace che i piani d'azione elaborati dagli ordinatori delegati siano in grado di affrontare le carenze e ridurre i rischi individuati.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認