询问Google

您搜索了: összeépített (匈牙利语 - 捷克语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

匈牙利语

捷克语

信息

匈牙利语

összeépített lámpák

捷克语

sloučené světlomety

最后更新: 2014-11-15
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

匈牙利语

összeépített lámpák,

捷克语

sloučené svítilny,

最后更新: 2014-10-18
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

匈牙利语

Fényszóróval összeépített lámpa

捷克语

Svítilna sloučená se světlometem

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 2
质量:

参考: IATE

匈牙利语

Csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák

捷克语

Skupinové, sdružené nebo sloučené svítilny/světlomety

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 2
质量:

参考: IATE

匈牙利语

Csoportosított, kombinált és összeépített fényszórók egyszerűsített jelzése

捷克语

Zjednodušené značení skupinových, sdružených nebo sloučených svítilen/světlometů

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 2
质量:

参考: IATE

匈牙利语

A tompított fény nem kapcsolható be egy időben a távolsági fénnyel és/vagy egy másik összeépített fényszóróval.

捷克语

Potkávací světlo nesmí být v činnosti současně s dálkovým světlem ani s dalším sloučeným světlometem.

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 2
质量:

参考: IATE

匈牙利语

összeépített tompított és távolsági fényszóró (két izzószálas izzólámpák vagy két izzólámpa) esetén:

捷克语

v případě sloučeného dálkového a potkávacího světlometu (dvouvláknová žárovka nebo dvě žárovky):

最后更新: 2014-10-18
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

匈牙利语

Ugyanazon Szerződő Fél nem rendelheti ugyanazt a számot az előírás hatálya alá tartozóan több csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpatípushoz.

捷克语

Jedna a táž smluvní strana nesmí přidělit totéž číslo jinému typu skupinových, sdružených nebo sloučených svítilen/světlometů, na který se toto nařízení vztahuje.

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 2
质量:

参考: IATE

匈牙利语

a csoportban oly módon kell elhelyezni, hogy a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák mindegyike egyértelműen azonosítható legyen.

捷克语

nebo ve skupině tak, aby bylo možno každou ze skupinových, sdružených nebo sloučených svítilen/světlometů jasně identifikovat.

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

匈牙利语

Csoportosított vagy összeépített, távolsági fényt kibocsátó fényszórók esetén a fentieknek megfelelően a távolsági fény teljes maximális fényintenzitását kell feltüntetni.

捷克语

V případě skupinových nebo sloučených dálkových světlometů se výše uvedeným způsobem vyjadřuje údaj o maximální svítivosti dálkového světla.

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

匈牙利语

a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák egyik fényt kibocsátó része sem távolítható el úgy, hogy azzal együtt a jóváhagyási jelet is eltávolítanák.

捷克语

není možno žádnou světlo propouštějící součást skupinových, sdružených nebo sloučených svítilen/světlometů sejmout, aniž by se současně sejmula i schvalovací značka.

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

匈牙利语

a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák egyik fényt kibocsátó része sem távolítható el úgy, hogy azzal együtt a jóváhagyási jelet is eltávolítanák.

捷克语

není možno žádnou světlo propouštějící součást skupinových, sdružených nebo sloučených svítilen/světlometů sejmout, aniž by se současně nesejmula i schvalovací značka.

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

匈牙利语

Az előírás 2. mellékletében szereplő 11. ábra bemutatja a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpákra vonatkozó jóváhagyási jel és a fent említett kiegészítő jelzések elrendezésének lehetőségeit.

捷克语

Příklady uspořádání schvalovacích značek pro skupinové, sdružené nebo sloučené svítilny/světlomety, včetně všech výše popsaných přídavných symbolů, jsou uvedeny na obr. 11 přílohy 2 tohoto nařízení.

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

匈牙利语

Az előírás 2. mellékletében szereplő 11. ábra bemutatja a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpákra vonatkozó jóváhagyási jel és a fent említett kiegészítő jelzések elrendezésének lehetőségeit.

捷克语

Příklady uspořádání schvalovacích značek pro skupinové, sdružené nebo sloučené svítilny/světlomety, včetně všech výše popsaných přídavných symbolů, jsou uvedeny v obr. 11 přílohy 2 tohoto nařízení.

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

匈牙利语

E követelmény nem alkalmazandó első és hátsó helyzetjelző lámpák, valamint az említett lámpákkal kombinált, vagy kölcsönösen összeépített oldalsó helyzetjelző lámpák várakozást jelző lámpaként történő használatakor.

捷克语

Tato ustanovení se neuplatňují v případě, kdy jsou přední a zadní obrysové svítilny nebo boční obrysové svítilny sdružené nebo sloučené s těmito svítilnami užity jako parkovací svítilny.

最后更新: 2014-10-18
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

匈牙利语

A tompított fényszóró világítóteste világíthat/nem világíthat* a távolsági fényszóróval és/vagy egy összeépített fényszóró másik izzólámpájával.

捷克语

Žárovka potkávacího světlometu může/nesmí* být rozsvícena současně s žárovkou dálkového světlometu nebo jiné sloučené svítilny.

最后更新: 2014-10-18
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

匈牙利语

A tompított fény nem kapcsolható be egy időben a távolsági fénnyel és/vagy egy másik összeépített fényszóróval.Csoportosított, kombinált és összeépített fényszórók egyszerűsített jelzése

捷克语

5.5. Držák žárovky musí odpovídat charakteristikám uvedeným v publikaci IEC 61-2, třetí vydání z roku 1969. Platí ten datový list držáku, který odpovídá příslušné kategorii použité žárovky.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 3
质量:

参考: 匿名

匈牙利语

A pontokon végzett mérések közben az EGB 50. előírása szerint jóváhagyott első helyzetjelző lámpát, amennyiben a fényszóróval kombinált, csoportosított vagy összeépített, be kell kapcsolni.

捷克语

Během měření těchto bodů musí přední obrysová svítilna schválená podle nařízení EHK č. 50, pokud je skupinová, sdružená nebo sloučená, být zapnuta.

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

匈牙利语

Amikor a leghátsó oldalsó helyzetjelző lámpát a hátsó ködlámpával kölcsönösen összeépített hátsó helyzetjelző lámpával kombinálják, vagy e lámpával kölcsönösen összeépítik, a hátsó ködlámpa működése során módosulhatnak az oldalsó helyzetjelző lámpa fotometriai jellemzői.

捷克语

Pokud je boční obrysová svítilna sdružená se zadní obrysovou svítilnou sloučenou se zadní mlhovou svítilnou nebo je sama s touto svítilnou sloučená, mohou se fotometrické vlastnosti boční obrysové svítilny měnit v době rozsvícení zadní mlhové svítilny.

最后更新: 2014-10-18
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

匈牙利语

ii. a hajó összeépített tömege legalább 50 tonna vagy a már beépített anyag az összes szerkezeti anyag becsült tömegének 1 %-a, attól függően, hogy melyik a kevesebb;

捷克语

ii) započala montáž této lodě zahrnující nejméně 50 tun nebo 1 % odhadované hmoty všeho stavebního materiálu, podle toho, která hodnota je nižší;

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 8
质量:

参考: 匿名

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:



Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認