询问Google

您搜索了: mindenevő (匈牙利语 - 法语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

匈牙利语

法语

信息

匈牙利语

Mindenevő

法语

Omnivore

最后更新: 2012-09-11
使用频率: 1
质量:

参考: Wikipedia

匈牙利语

Mindenevő iPod classic.

法语

Remplissez votre iPod classic.

最后更新: 2011-02-26
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

匈牙利语

Mindenevő, és aktív ideje nagy részét élelemkereséssel tölti.

法语

Ils sont omnivores et consacrent une grande partie de leur vie active à la recherche de nourriture.

最后更新: 2014-11-04
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

匈牙利语

Mindenevő, nagy területigénnyel, ami sebezhetővé teszi a földhasználat változásaival szemben.

法语

Ils sont omnivores, et vivent dans des habitats larges, ce qui les rend vulnérables aux changements d’utilisation des terres.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 3
质量:

参考: MatteoT

匈牙利语

lépéseket tesznek annak megelőzése érdekében, hogy a nagy húsevő és mindenevő madarak (pl. varjak, ragadozó madarak) bejuthassanak.

法语

des mesures sont prises pour rendre les lieux inaccessibles aux grands oiseaux carnivores et omnivores (tels les corbeaux et les oiseaux de proie).

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

匈牙利语

Az utóbbit a „testreszabottság” irányában kell továbbfejleszteni, ugyanis egyre kevesebb egyetemes érvényű, „mindenevő” intézkedésre nyílik lehetőség.

法语

Celle-ci doit être étendue afin de pratiquer du "sur-mesure" car il y a de moins en moins de mesures "passe-partout" à valeur universelle.

最后更新: 2017-04-08
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT
警告:包含不可见的HTML格式

匈牙利语

Ugyanis ha a szociális párbeszédet, sőt, a kollektív tárgyalás módszerét nemzeti és uniós szinten is fejleszteni kívánjuk, akkor ezeket a „testreszabottság” irányában kell kiterjesztenünk, minthogy egyre kevesebb egyetemes érvényű, „mindenevő” intézkedésre nyílik lehetőség.

法语

En effet, si le dialogue social et mieux la négociation collective doit être intensifiée au niveau national et de l'Union, celle-ci doit être étendue afin de pratiquer du "sur-mesure", car il y a de moins en moins de mesures "passe-partout" à valeur universelle.

最后更新: 2017-04-08
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT
警告:包含不可见的HTML格式

匈牙利语

Sok hüllő húsevő (minden kígyó és krokodil, a legtöbb gyík és néhány tengeri teknős is), de egyesek növényevők, mások pedig mindenevők.

法语

Beaucoup de reptiles sont des carnivores (tous les serpents et crocodiles, la plupart des lézards et certaines tortues), mais certains sont végétariens ou omnivores.

最后更新: 2014-11-04
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

匈牙利语

A galambok elsődlegesen magevők, de mindenevők is, ezért állati fehérjét tartalmazó élelmet rendszeresen kell számukra kínálni.

法语

Principalement granivores, les pigeons sont en fait omnivores, et on devrait donc leur fournir régulièrement des aliments contenant des protéines animales.

最后更新: 2014-11-04
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

匈牙利语

A páviánok mindenevők, és az élelem széles skáláját fogyasztják, főként növényi táplálékot (gyümölcsöket és gyökereket), bár esznek rovarokat, és időnként emlőst is zsákmányolnak, például fiatal gazellákat és más főemlősöket.

法语

Les babouins sont omnivores et exploitent toute une variété d'aliments; ils sont surtout végétariens (fruits et racines), même s'ils mangent des insectes et occasionnellement des mammifères, y compris des gazelles et d'autres primates.

最后更新: 2014-11-04
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

匈牙利语

Az 1. cikkben említett termékekkel kapcsolatban az illetékes portugál hatóságok legkésőbb mindenév március 15-ig tájékoztatják a Bizottságot a behozatal azon mértékéről, amelyre az előző év folyamán a vámtételek felfüggesztését megadták.

法语

Pour les produits visés à l'article 1er, les autorités portugaises compétentes communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année, le volume des importations qui ont bénéficié de la suspension tarifaire au cours de l'année précédente.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

匈牙利语

Mindenévben 8000–9000 túladagolási halálesetet jelentenek,de ez a szám szinte biztosan alulbecslés.

法语

Chaque année, onenregistre 8000 à 9000 décès par surdose, mais cechiffre est presque certainement sous-estimé.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 3
质量:

参考: 匿名

匈牙利语

ASzámvevőszék mindenévben megvizsgáljaazuniósbeszámolót,illetveazuniós bevételeket és kiadásokat, majd ellenőrzései eredményeit évesjelentéseibentárja az Unió politikai vezetői, azaz a Parlament és a Tanács elé.

法语

Chaque année,la Cour contrôleles comptes, ainsi queles recettes etles dépenses de l’UE. Les résultats de l’audit sont présentés aux autorités politiques de l’UE, le Parlement etle Conseil, dansle cadre desrapports annuels dela Cour.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 3
质量:

参考: 匿名

匈牙利语

A diákok és a tanárok számára A Szókratészprogramnak (2000–2006)köszönhetően több ezren ismerik meg mindenévben a csereprogramok és az együttműködésörömét és hasznát az EU keretein belül.

法语

Pour les étudiants et les enseignants Grâce au programme Socrates(2000-2006), desmilliers de personnes découvrent chaque annéeles joies et les bienfaits des échanges et de lacoopération au sein de l’UE.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 3
质量:

参考: 匿名

匈牙利语

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság – írásos bejelentkezésután – tárt kapukkal várja alátogatókat, akiknek száma mindenévben eléri a több ezret. A látogatókelsősorban a civil társadalomszervezeteinek tagjai, valamintdiákok.

法语

Le Comité économique et socialeuropéen est ouvert au publicsur demande écrite et accueillechaque année plusieurs milliersde visiteurs, principalement desmembres d’organisations de lasociété civile et des étudiants.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 3
质量:

参考: 匿名

匈牙利语

Tudta, hogy az EU állampolgáraként Önnek joga van egy másik EU-országbanélni, munkát vállalniés tanulmányokat folytatni?És tudta, hogy mindenévben emberek ezrei ténylegesen ezt teszik?

法语

Savez-vous qu’en tant que citoyen de l’Union européenne (UE) vous avez le droitde vivre, de travailler et d’étudierdans un autre pays de l’UE? Et savez-vousque des milliers de personnes profitent chaque année de ces possibilités?

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 3
质量:

参考: 匿名

匈牙利语

Mindenévben kilencilyentémátjavasoltakazegészségmeghatározótényezőkkel foglalkozó programterületre (ezek éves költségvetése megközelítőleg 18 millió EUR volt).

法语

Chaque année, neuf thèmes ont été proposés pour le volet «facteurs déterminants pour la santé» (doté d’un budget annuel de 18 millions d’euros environ).

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 3
质量:

参考: 匿名

匈牙利语

A testület mindenévben jóváhagyja az EU pénzügyi kimutatását, beleértve az év folyamán elköltöttösszegeket, amelyet aztán az Európai Parlament éves zárszámadási eljárásakeretében megvizsgál.

法语

Chaque année, il approuve les comptes annuels del'UE, y compris les données relatives à l'ensemble des dépenses durant l'année, qui sontensuite soumises à la décharge annuelle du Parlement européen.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 3
质量:

参考: 匿名

匈牙利语

ASzámvevőszék mindenévben munkaprogrambanvázoljafeljövendőellenőrzési munkáját, amelyet bemutat az Európai Parlament Költségvetés-ellenőrzési Bizottságának, és a Számvevőszék honlapjánisközzétesz. A munkaprogramrévénaz érdekeltfelektájékozódhatnakazújésafolyamatbanlévőellenőrzésekről,illetvea készülőjelentésekről.

法语

Chaque année, la Cour présente à la commission du contrôle budgétaire du Parlement européensonprogrammedetravail,quidonneunevued’ensembledesesfuturs travaux d’auditetestaccessibleau publicsurlesite Web dela Cour.Le programme detravail vise àinformerles parties prenantes des nouveaux audits ou des audits en cours, ainsi que desrapports à venir.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 3
质量:

参考: 匿名

匈牙利语

A program eredményességének biztosítása érdekében ajavasolt módosításoknak a tényleges végrehajtás mélyreható elemzésén kellene alapulniuk, márpedig a kitűzött augusztus1-ihatáridő miattahelyiszereplőkkénytelenek már mindenév májusában megtennijavaslataikataváltozta-tásokatilletően.

法语

Afin d’assurerl’efficacité du programme, des modifications devraient être proposéessurla base d’une analyse approfondie dela mise en œuvre effective, orle délai fixéau1eraoûtimposeauxacteurslocauxdeproposerdes changements dèsle mois de mai de chaque année.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 3
质量:

参考: 匿名

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認