询问Google

您搜索了: becsületességet (匈牙利语 - 英语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

匈牙利语

英语

信息

匈牙利语

Így a Bergholz esetében a pro- szolút becsületességet.

英语

Therefore, in the terial can be totally recycled.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Akkor megérted az igazságot, és törvényt és becsületességet, és minden jó útat.

英语

Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Ahogy mondta, becsületességet, átláthatóságot és jogállamiságot kell vinnünk a pénzügyi rendszerbe.

英语

As you say, we need to lock honesty, transparency and the rule of law into the financial system.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Ennek ellenére a kreativitás és a rugalmasság nem gátolhatja az átláthatóságot és a becsületességet.

英语

In spite of that, creativity and flexibility must not interfere with the need for transparency and honesty.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Nem követelhetjük meg senkitől a bátorságot, de elvárhatjuk mindenkitől a becsületességet és az elvszerűséget.

英语

We do not require everyone to be bolder, but we do require everyone to be honest and principled.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Meg kell próbálnunk olyan rendszert kidolgozni, ami biztosítja a becsületességet, és ehhez meg kell vizsgálnunk az elektronikus hajónaplók és esetleg a kamerás felügyelet használatát is.

英语

We need to look at systems using electronic logbooks and possible video surveillance to see whether we can devise a good solution for maintaining personal integrity.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Meg próbálnunk olyan rendszert kidolgozni, ami biztosítja a becsületességet, és ehhez meg kell vizsgálnunk az elektronikus hajónaplók és esetleg a kamerás felügyelet használatát is.

英语

We need to look at systems using electronic logbooks and possible video surveillance to see whether we can devise a good solution for maintaining personal integrity.

最后更新: 2008-03-21
使用频率: 1
质量:

参考: EP_transcript

匈牙利语

becsületességük közvetlenül tükrözodik a társadalom közösségi intézmények iránti bizalmában, így hatással van a közösségi intézmények hatékonyságára.

英语

The personal qualities of the Commissioners, their perceived independence, impartiality and integrity, reflect directly on the confidence the general public has in the Community institutions and therefore impacts directly upon their efficacy. (68 + 74)

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

参考: EP_transcript

匈牙利语

3.13 Az EGSZB úgy véli, hogy ez az új díjazási rendszer javítani fogja a nyújtott szolgáltatás minőségét, erősíti a védelmet, és garantálhatja a szakemberek becsületességét.

英语

3.13 The EESC believes that this new payment scheme will enhance the quality of the service provided, increase protection and help to ensure that professionals behave honestly.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: EP_transcript

匈牙利语

A közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálata során a jog szerinti könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek mindvégig szakmai szkepticizmussal kell élnie, figyelembe véve annak lehetőségét, hogy szabálytalanságra, ezen belül csalásra vagy tévedésre utaló tényből vagy magatartásból eredő lényeges hibás állítás attól függetlenül előfordulhat, hogy a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég milyen korábbi tapasztalattal rendelkezik a vizsgált jogalany vezetése, valamint az irányításával megbízott személyek becsületességével és feddhetetlenségével kapcsolatban.

英语

When carrying out the statutory audit of a public-interest entity, the statutory auditor or audit firm shall maintain professional scepticism throughout the audit, recognizing the possibility that a material misstatement due to facts or behaviour indicating irregularities, including fraud or error could exist, notwithstanding the auditor's or firm's past experience of the honesty and integrity of the audited entity's management and of the persons charged with its governance.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: EP_transcript

匈牙利语

Az érdekképviseletek a nyíltság, átláthatóság, becsületesség és feddhetetlenség elveit alkalmazva járjanak el, ahogy azt a polgárok és egyéb érdekelt felek jogosan elvárják tőlük.

英语

Interest representatives are expected to apply the principles of openness, transparency, honesty and integrity, as legitimately expected of them by citizens and other stakeholders.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: EP_transcript

匈牙利语

3.4 A teljesen elektronizált közbeszerzés fontos eszköz a nagyobb pontosság és átláthatóság biztosításához egy olyan ágazatban, amelynek – mindannyiunk érdekében – példát kell mutatnia, és a becsületesség és az integritás terén magas szintű normákat kell állítania.

英语

3.4 "End-to-end" e‑procurement is an important tool for instilling greater discipline and transparency into a sector which, because it concerns us all, has to serve as an example setting standards for steadfast honesty and integrity.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: EP_transcript
警告:包含不可见的HTML格式

匈牙利语

A gyakorlatban azonban a kínai falak egyáltalán nem kijátszhatatlanok, ugyanis a becsületességre alapulnak.

英语

In practice, however, Chinese walls are far from infallible because they rely on the honour system.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: EP_transcript

匈牙利语

Az ilyen jellegű fogyasztói bizalom biztosításának kulcseleme az ágazaton belüli magas fokú tisztességesség, becsületesség és professzionalitás biztosítására irányuló követelmény.

英语

A key aspect of ensuring such consumer confidence is the requirement to ensure a high degree of fairness, honesty and professionalism in the industry.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: EP_transcript

匈牙利语

4.5.3 Az EGSZB meg van győződve arról, hogy a csőd utáni elszámolás idejének összehangolása és ezen idő ésszerű kereteken belüli rövidre szabása megfelelő megoldás lenne, különösen a munkavállalók érdekében, ugyanakkor továbbra is kétségei vannak a felszámolási eljárásoknak a vezetők becsületessége alapján történő megkülönböztetése felől, mivel az növelné a fizetésképtelenségi eljárások bíróságra vitelét, azoknak büntető jelleget adna és meghosszabbítaná a vizsgálati időt.

英语

4.5.3 The EESC is convinced that harmonising the discharge time and making it reasonably short would be appropriate, particularly in the interests of employees, but still has reservations regarding the differentiation between bankruptcy proceedings on the basis of the honesty of directors, since this would increase the judicialisation of insolvency proceedings, making them criminal in nature and prolonging investigation times.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: EP_transcript

匈牙利语

A könyvvizsgálóknak fel kell ismerniük annak lehetőségét, hogy csalásból vagy tévedésből eredő lényeges hibás állítások a könyvvizsgálónak a vizsgált jogalany vezetésének becsületességével és feddhetetlenségével kapcsolatos korábbi tapasztalata ellenére is előfordulhatnak.

英语

Auditors should recognise the possibility that a material misstatment due to fraud or error could exist, notwithstanding the auditor's past experience of the honesty and integrity of the audited entity's management.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: EP_transcript

匈牙利语

Az együtt- és önszabályozásnak tehát bizalmi viszonyon és a kölcsönös felelősségen kell alapulnia, olyan lényeges értékek szem előtt tartásával és érvényesítésével, mint a becsületesség, a jóhiszeműség, a másik tisztelete, nyitottság a partnerség előtt és a versenyszellem.

英语

Thus, co-regulation and self-regulation must take place in an atmosphere of trust and shared responsibility, with a desire to respect and promote certain fundamental values such as honesty, good faith, respect for others, openness to partnership, and a competitive spirit.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: EP_transcript

匈牙利语

40. mivel a sport a szocializáció, a kommunikáció és a társadalmi beilleszkedés egy módját jelenti, ugyanakkor csapatszellemre, becsületességre és a szabályok tiszteletére is nevel, felszólítja a tagállamokat, hogy a fiatalkorúak rehabilitációs központján

英语

40. Since sport represents a means of socialization, communication, social integration and, at the same time, teaches team spirit, fairness and respect for rules, invites all Member States to intensify sports programmes and physical education for young pe

最后更新: 2016-11-04
使用频率: 1
质量:

参考: EP_report

匈牙利语

Szakértők úgy vélik, hogy az átláthatóság és a becsületesség növelheti a nemzetközi közösség Ukrajnába vetett bizalmát, míg az ország továbbra is küzd a gazdasági problémákkal és globális támogatást keres az orosz és az oroszpárti beavatkozás elleni küzdelméhez.

英语

If they are transparent and fair, observers say, this bodes well for the level of trust the international community will put in Ukraine as it continues to battle economic troubles and solicit global support for its struggle with Russian and pro-Russian interference in eastern Ukraine.

最后更新: 2016-02-24
使用频率: 1
质量:

参考: EP_report

匈牙利语

A fogyasztói bizalom biztosításának kulcseleme az ágazaton belüli magas fokú tisztesség, becsületesség és szakmai színvonal biztosításának követelménye, az összeférhetetlenség megfelelő kezelése – ideértve a jövedelmezésből fakadó összeférhetetlenség esetét is –, valamint a fogyasztó legjobb érdekeit szolgáló tanácsadás előírása.

英语

A key aspect of ensuring such consumer confidence is the requirement to ensure a high degree of fairness, honesty and professionalism in the industry, appropriate management of conflicts of interest including those arising from remuneration and to require advice to be given in the best interests of the consumer.

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 1
质量:

参考: EP_report

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認