询问Google

您搜索了: előre jelzi szándékát (匈牙利语 - 英语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

匈牙利语

英语

信息

匈牙利语

Ezen újítás révén Európa nagyot lép előre, és jelzi szándékát a közlekedési és szállítási ágazat jobb együttműködésére és erőteljesebb integrációjára.

英语

This innovation allows Europe to move forward and characterises its will to achieve better cooperation and greater integration in the transport sector.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 2
质量:

匈牙利语

Az R&E módszer a következő öt évre előre jelzi a bevételeket és a kiadásokat.

英语

The R&E method anticipates the receipts and expenditures over the next five years.

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

匈牙利语

megbízhatóan előre jelzi a szermaradékokat az élelmiszerekben és takarmányokban, ideértve a következő növényállományokat is;

英语

reliably predict the residues in food and feed, including succeeding crops;

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Egy haladó szellemű programmal, amely megérti, előre jelzi a változásokat és újításra képes.

英语

A progressive programme is one which sees changes, one which anticipates them and is capable of innovating.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 2
质量:

匈牙利语

adott esetben megbízhatóan előre jelzi a feldolgozás és/vagy keverés hatásait tükröző megfelelő szermaradék-értéket;

英语

reliably predict, where relevant, the corresponding residue level reflecting the effects of processing and/or mixing;

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Az előttünk lévő jelentés rendelkezik az aktív és passzív biztonsági intézkedések összekapcsolásáról, és előre jelzi az ütközésgátló rendszerek jövőbeli bevezetését.

英语

The report before us provides for linking active and passive safety measures, and anticipates the future introduction of anti-collision systems.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 2
质量:

匈牙利语

A költségvetés az az eszköz, amely minden pénzügyi évre előre jelzi és engedélyezi a közösségi szerv számára szükségesnek tartott bevételeket és kiadásokat.

英语

The budget is the instrument which, for each financial year, forecasts and authorises the revenue and expenditure considered necessary for the Community body.

最后更新: 2017-03-09
使用频率: 4
质量:

参考: Translated.com

匈牙利语

Az in vitro 3T3 NRU fototoxicitás-vizsgálatról kimutatták, hogy előre jelzi az állatokban és az emberben in vivo jelentkező akut fototoxikus hatásokat.

英语

The in vitro 3T3 NRU phototoxicity test was shown to be predictive of acute phototoxicity effects in animals and humans in vivo.

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

匈牙利语

A fizikából és a kémiából ismerjük az egyensúllyal kapcsolatos Le Chatelier-elvet, amely előre jelzi a fotoszintézis kialakulásának ideális körülményeit.

英语

In physics and chemistry we know Le Chatelier's principle of equilibrium, which predicts development of the ideal conditions for photosynthesis.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 2
质量:

参考: Translated.com

匈牙利语

A Bizottság jelzi szándékát két megjelenítő motor, a MHEG 5 és a WTVML felvételére a jegyzék legközelebbi frissítésekor, azoknak az ETSI általi elfogadásától függően.

英语

The Commission signals its intention to add two presentation engines, MHEG 5 and WTVML, when the list is next updated, conditional upon their adoption by ETSI.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

匈牙利语

Így tehát a VOA előre jelzi és tekintetbe veszi az új optikai szálak üzembe helyezését, akár lízingeli azokat a BT, akár a tényleges tulajdonában vannak.

英语

The lighting of new optic fibres, whether leased or actually owned by BT, is therefore anticipated and taken into account by the VOA.

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

匈牙利语

A költségvetés az az eszköz, amely minden pénzügyi évre előre jelzi és engedélyezi az Eurojust-határozat végrehajtásához szükségesnek tartott bevételeket és kiadásokat.

英语

The budget is the instrument which, for each financial year, forecasts and authorises the revenue and expenditure considered necessary for the implementation of the Eurojust Decision.

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 2
质量:

参考: Translated.com

匈牙利语

Ha a motoros magasabb rendű útról szándékozik alsóbb rendű útra bekanyarodni, akkor hátrapillantást követően jelzi szándékát, majd a csomóponttól biztonságos távolságra lassításba kezd.

英语

When approach traffic lights however the rider should also be monitoring their sequence and the consequent movement of traffic.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

匈牙利语

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gépjárművek előre jelzik a gazdasági trendeket.

英语

Experience shows that cars are an early indicator of economic trends.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 2
质量:

参考: Translated.com

匈牙利语

A költségvetés az a jogszabály, amely minden pénzügyi évre előre jelzi és engedélyezi az Unió és az Európai Atomenergia-közösség számára szükséges összes bevételt és kiadást.

英语

The budget is the instrument which, for each financial year, forecasts and authorises all revenue and expenditure considered necessary for the Union and the European Atomic Energy Community.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

匈牙利语

„költségvetés” az az eszköz, amely minden pénzügyi évre előre jelzi és engedélyezi az Unió számára szükségesnek tartott összes bevételt és kiadást;

英语

"budget" means the instrument which, for each financial year, forecasts and authorises all revenue and expenditure considered necessary for the Union;

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com
警告:包含不可见的HTML格式

匈牙利语

A további felhasználás (1) bekezdésben említett díjaitól eltérő díjak esetében az érintett közintézmény előre jelzi a díjak kiszámítása során figyelembe vett tényezőket.

英语

In the case of charges for the re-use other than those referred to in paragraph 1, the public sector body in question shall indicate at the outset which factors are taken into account in the calculation of those charges.

最后更新: 2014-11-08
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

匈牙利语

A költségvetés az a jogszabály, amely minden pénzügyi évre előre jelzi és engedélyezi az Európai Közösségek és az Európai Atomenergia-közösség számára szükséges összes bevételt és kiadást.

英语

The budget is the instrument which, for each financial year, forecasts and authorises all revenue and expenditure considered necessary for the European Community and the European Atomic Energy Community.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

匈牙利语

Előnyben kell részesíteni az állami pénzügyek alakulását megbízhatóan előre jelző és rendszeresen időben rendelkezésre álló elemeket.

英语

Priority should be given to components representing reliable predictors of trend in public finance and regularly available on time.

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 4
质量:

参考: Translated.com

匈牙利语

mivel a Nyilatkozat III. cikke előre jelzi a részvételt bármely Fél harmadik feleket is érintő magfúziós projektjeiben, például a nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktorban (ITER);

英语

WHEREAS Article III of the MoU anticipates the involvement in either Party's contribution to fusion projects involving third parties such as the International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER);

最后更新: 2014-11-14
使用频率: 3
质量:

参考: Translated.com

一些相关性较低的人工翻译已被隐藏。
显示低相关性结果。

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認