询问Google

您搜索了: christus (南非荷兰语 - 阿尔巴尼亚语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

南非荷兰语

阿尔巴尼亚语

信息

南非荷兰语

Maar julle het Christus nie so leer ken nie,

阿尔巴尼亚语

në qoftë se e keni dëgjuar atë dhe keni qënë të mësuar në të sipas së vërtetës që është në Jezusin,

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

南非荷兰语

So 'n vertroue het ons deur Christus by God.

阿尔巴尼亚语

Dhe këtë besim ne e kemi në Perëndinë me anë të Krishtit;

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

南非荷兰语

Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is.

阿尔巴尼亚语

Më imitoni mua, ashtu si unë jam imitues i Krishtit.

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

南非荷兰语

Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins.

阿尔巴尼亚语

Por nuk e di se jeta në mish të jetë për mua një punë e frytshme, as mund të them çfarë duhej të zgjedh,

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

南非荷兰语

dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore.

阿尔巴尼亚语

edhe ata që fjetën në Krishtin janë të humbur.

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

南非荷兰语

maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God.

阿尔巴尼亚语

Dhe ju jeni të Krishtit dhe Krishti është i Perëndisë.

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

南非荷兰语

Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik.

阿尔巴尼亚语

Dhe ju jeni trupi i Krishti dhe gjymtyrët e tij, veç e veç.

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

南非荷兰语

onder wie julle ook is, geroepenes van Jesus Christus

阿尔巴尼亚语

ndër të cilët edhe ju jeni të thirrur nga Jezu Krishti;

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

南非荷兰语

Épafras, my medegevangene in Christus Jesus, groet jou;

阿尔巴尼亚语

Marku, Aristarku, Dema dhe Lluka, bashkëpunëtorët e mi, të bëjnë të fala.

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

南非荷兰语

Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle!

阿尔巴尼亚语

Hiri i Zotit Jezu Krisht qoftë me ju.

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

南非荷兰语

Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus.

阿尔巴尼亚语

Sepse në qoftë se dikush mendon se është diçka, pa qenë asgjë, ai gënjen veten e vet.

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

南非荷兰语

Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.

阿尔巴尼亚语

Po ju bëtë mirë që morët pjesë në pikëllimin tim.

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

南非荷兰语

soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle,

阿尔巴尼亚语

sikurse dëshmimi i Krishtit që u vërtetua ndër ju,

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

南非荷兰语

Groet Priscílla en Aquila, my medewerkers in Christus Jesus,

阿尔巴尼亚语

U bëni të fala Prishilës dhe Akuilës, bashkëpunëtorë të mi në Krishtin Jezus,

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

南非荷兰语

My liefde met julle almal in Christus Jesus! Amen.

阿尔巴尼亚语

Dashuria ime qoftë me ju të gjithë në Krishtin Jezu. Amen.

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

南非荷兰语

Ly dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus.

阿尔巴尼亚语

Sepse asnjë nga ata që shkojnë ushtarë nuk ngatërrohet me punërat e jetës, që t'i pëlqejë atij që e mori ushtar.

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

南非荷兰语

Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle! Amen.

阿尔巴尼亚语

Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së Thesalonikasve, që është në Perëndinë, Atin tonë, dhe në Zotin Jezu Krisht:

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

南非荷兰语

Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

阿尔巴尼亚语

Ne kemi një altar prej të cilit nuk kanë të drejtë të hanë ata që i shërbejnë tabernakullit.

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

南非荷兰语

Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God.

阿尔巴尼亚语

Fillimi i Ungjillit të Jezu Krishtit, Birit të Perëndisë.

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

南非荷兰语

en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus,

阿尔巴尼亚语

për të treguar në epokat që do të vijnë pasurinë e pamasë të hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus.

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認