询问Google

您搜索了: èoveèijim (塞尔维亚语 - 缅甸语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

塞尔维亚语

缅甸语

信息

塞尔维亚语

Nebo je nebo Gospodnje, a zemlju je dao sinovima èoveèijim.

缅甸语

ကောင်းကင်ကား၊ ထာဝရဘုရား၏ ကောင်း ကင်ဖြစ်၏။ မြေကြီးကိုကား လူသားတို့အား ပေးတော် မူပြီ။

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

塞尔维亚语

Na poslovima èoveèijim nema ih, i ne muèe se s drugim ljudima.

缅甸语

သူတို့သည် လောကဓံဒုက္ခမရှိ။ လူများကဲ့သို့ အနှောင့်အရှက်ကိုမခံရကြ။

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

塞尔维亚语

Da ostalo vreme života u telu ne živi više željama èoveèijim, nego volji Božijoj.

缅甸语

နောက်တဖန်သူတို့၏ တပ်မက်ခြင်းတရားကို မကျင့်၊ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အတိုင်း ကျင့်လျက်၊ ကိုယ်ခန္ဓာအသက်အပိုင်းအခြားကျန်ရစ်သောကာလကို လွန်စေတတ်၏။

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

塞尔维亚语

Neka bude ruka Tvoja nad èovekom desnice Tvoje, nad sinom èoveèijim kog si utvrdio sebi!

缅甸语

လက်ျာလက်တော်နှင့်ဆိုင်သောလူ၊ ကိုယ်တော် အဘို့ ခိုင်မာစေတော်မူသော လူသား၏အပေါ်မှာ လက်တော်ကိုတင်ပါစေသော။

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

塞尔维亚语

Pomagaj, Gospode; jer nesta svetih, jer je malo vernih medju sinovima èoveèijim

缅甸语

အိုထာဝရဘုရား၊ ကယ်တင်တော်မူပါ။ သူတော် ကောင်းမျိုးသည် ပြတ်၍ သစ္စာရှိသောလူမျိုးသည် လူသားတို့တွင် ကွယ်ပျောက်ပါ၏။

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

塞尔维亚语

Ali bi pokaran za svoje bezakonje: skot nemi progovorivši glasom èoveèijim zabrani bezumlje prorokovo.

缅甸语

ထိုဗာလမ်သည် မတရားသော အမှု၏အခကို တပ်မက်၍၊ မိမိဒုစရိုက်အတွက်ကြောင့် ဆုံးမခြင်း ကိုခံရ၏။ အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ စကားမပြောနိုင် သော မြည်းသည်လူဘာသာအားဖြင့်မြွက်၍၊ ထို ပရောဖက်၏ မိုက်မဲခြင်းကိုမြစ်တားလေ၏။

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

塞尔维亚语

Evo idu dani, govori Gospod, kad æu zasejati dom Izrailjev i dom Judin semenom èoveèijim i semenom od stoke.

缅甸语

ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ငါသည် ဣသရေလပြည်၊ ယုဒပြည်၌ လူမျိုးစေ့နှင့် တိရစ္ဆာန် မျိုးစေ့ကို ကြဲရသော အချိန်ကာလ ရောက်လိမ့်မည်။

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

塞尔维亚语

Koja se u drugim naraštajima ne kaza sinovima èoveèijim, kako se sad otkri svetim Njegovim apostolima i prorocima Duhom Svetim;

缅甸语

ထိုနက်နဲသောအရာကို သန့်ရှင်းသော တမန်တော်တို့နှင့် ပရောဖက်တို့အား၊ ယခုကာလ၌ ဝိညာဉ် တော်အားဖြင့် ဖွင့်လှစ်တော်မူသည်နည်းတူ၊ အခြားသော ကာလတို့၌ လူမျိုးတို့အား ပြတော်မမူ။

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

塞尔维亚语

Stražite dakle jednako i molite se Bogu da biste se udostojili uteæi od svega ovog što æe se zbiti, i stati pred Sinom èoveèijim.

缅甸语

ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် ဖြစ်လတံ့သော အမှုအရာတို့နှင့် ကင်းလွတ်၍ လူသားထံသို့ ရောက်ခြင်းကို ခံထိုက်သောသူဖြစ်သည်ဟု မှတ်တော်မူမည်အကြောင်း၊ အစဉ်ဆုတောင်းလျက် စောင့်နေကြလော့ဟု မိန့်တော် မူ၏။

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

塞尔维亚语

Vukoh ih uzicama èoveèijim, užima ljubavnim; i bih im kao oni koji im skidaju jaram s èeljusti, i davah im hranu.

缅甸语

လူကို ဆွဲတတ်သော ကြိုးတည်းဟူသော မေတ္တာ ကြိုးနှင့် ငါဆွဲငင်၏။ ပါးရိုးအနားသို့ ထမ်းဘိုးကို ရွှေ့၍ ဖြည်းညှင်းစွာ ကျွေး၏။

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

塞尔维亚语

Kako je mnogo u Tebe dobra, koje èuvaš za one koji Te se boje, i koje daješ onima koji se u Te uzdaju pred sinovima èoveèijim!

缅甸语

ကိုယ်တော်ကို ကြောက်ရွံ့သော သူတို့အဘို့ သိုထားတော်မူ၍၊ လူသားတို့ရှေ့မှာ ကိုယ်တော်ကို ခိုလှုံ သော သူတို့အဘို့ ပြုပြင်တော်မူသော ဆုကျေးဇူးတော် သည် အလွန်ကြီးလှပါ၏။

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

塞尔维亚语

I vidite i èujete da ne samo u Efesu nego gotovo po svoj Aziji ovaj Pavle odvrati narod mnogi, govoreæi: To nisu bogovi što se rukama èoveèijim grade.

缅甸语

ယခုတွင် ထိုပေါလုက၊ လူလက်ဖြင့် လုပ်သမျှ တို့သည် ဘုရားမဟုတ်ဟုဆိုသဖြင့်၊ ဧဖက်မြို့မှစ၍ အာရှိပြည် တရှောက်လုံးကုန် မတတ်၊ လူအပေါင်းတို့ကို ဖြားယောင်းသွေးဆောင်သည်ကို သင်တို့သည် မြင်လျက်၊ ကြားလျက်ရှိကြ၏။

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

塞尔维亚语

A što si video gvoždje pomešano sa kalom lonèarskim, to æe se oni pomešati sa semenom èoveèijim, ali neæe prionuti jedan za drugog kao što se gvoždje ne može smešati s kalom.

缅甸语

ဖုတ်သောသရွတ်နှင့် သံရောနှောသည်ကို မြင် တော်မူသည်နှင့် လျော်စွာ၊ နိုင်ငံသားတို့သည် အခြား သော လူမျိုးသားတို့နှင့် ပေါင်းဘော်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော် လည်း၊ သရွတ်နှင့်သံမရောနှောနိုင်သကဲ့သို့၊ သူတို့သည် အချင်းချင်း ပေါင်းဘော်၍ မသင့်နိုင်ကြ။

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

塞尔维亚语

I to ti se èini malo, Bože, nego si govorio i za dom sluge svog na dugo vremena, i postarao si se za tu slavu zakonom èoveèijim, Gospode Bože.

缅甸语

သို့ရာတွင် အိုဘုရားသခင်၊ ထိုကျေးဇူးတော်ကို သာမညကျေးဇူးဟု ထင်မှတ်တော်မူသောကြောင့်၊ ကိုယ်တော်ကျွန်၏အမျိုးအနွယ်ကို ကြာမြင့်စွာသော ကာလနှင့်ယှဉ်လျက် မိန့်တော်မူပါသည်တကား။ အို ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်၊ အကျွန်ုပ်ကို ဘုန်းကြီးသော သူကဲ့သို့ မှတ်တော်မူပါသည်တကား။

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

塞尔维亚语

A beše tada divova na zemlji; a i posle, kad se sinovi Božji sastajahu sa kæerima èoveèijim, pa im one radjahu sinove; to behu silni ljudi, od starine na glasu.

缅甸语

ထိုကာလ၌၊ မြေကြီးပေါ်မှာ ကိုယ်ကြီးမားသော သူအချို့ရှိကြ၏။ ထိုနောက်၌လည်း၊ ဘုရားသခင်၏ သားတို့သည်၊ လူသမီးတို့နှင့် ဆက်ဆံ၍ ရသောသားတို့သည်၊ အားကြီးသောသူ၊ ရှေးကာလမှစ၍၊ ကျော်စောသောသူ ဖြစ်ကြ၏။

最后更新: 2012-05-06
使用频率: 1
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認