询问Google

您搜索了: σκέπη (希腊语 - 英语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

希腊语

英语

信息

希腊语

σκέπη

英语

omentum

最后更新: 2014-11-15
使用频率: 5
质量:

参考: IATE

希腊语

Υπό τη σκέπη των δένδρων, μια πηγή.

英语

A spring gurgles in the shade of some trees.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

参考: IATE

希腊语

Χρειάζεται να παραμείνει υπό τη στοργική σκέπη της Alison και του Robert.

英语

She needs to remain in the loving care of Alison and Robert.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 2
质量:

参考: IATE

希腊语

Ούτε ενήλικες αλλά ούτε και παιδιά πρέπει να αφήνονται έξω από τη σκέπη αυτής της υποχρέωσης.

英语

Neither adults nor children must be allowed to fall through the net of this responsibility.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 2
质量:

参考: IATE

希腊语

"Πιστεύω ότι όλες οι χώρες της περιοχής θα βρεθούν τελικά υπό τη σκέπη της ΕΕ.

英语

"I believe all the countries in the region will finally be together under the roof of the EU.

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 2
质量:

参考: IATE
警告:包含不可见的HTML格式

希腊语

Η GNS θα αποτελέσει την επωνυμία που θα ενοποιήσει τις εταιρείες που απέκτησε υπό τη σκέπη της.

英语

GNS will be the unifying umbrella brand for the companies it has acquired.

最后更新: 2012-11-20
使用频率: 2
质量:

参考: IATE

希腊语

Θέσαμε τέλος στην κατάσταση αυτή και υπό τη σκέπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέτοιοι πόλεμοι δεν θα συμβούν ποτέ πια.

英语

We put an end to this, and with the European Union wars of that kind cannot happen again anymore.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

希腊语

• 'Αρνηση της εξαγωγής οπλισμού προς τα κράτη που θέτουν υπό τη σκέπη τους και υποστηρίζουν την τρομοκρατία.

英语

(vi) the closest possible bilateral and multilateral cooperation between police and security organiz­ations and other relevant authorities in the fight against terrorism.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

参考: IATE

希腊语

Παράλληλα πραγματοποιούνται τρόπο τίνα υπό τη σκέπη τέτοιων μεταβολών του κλίμα­τος των επιχειρήσεων και του κόσμου της εργασίας συγκεκριμένες μεταβολές:

英语

In postindustrial society, the firm is increasingly becoming more than just a technical, economic and organizational unit for the provision of economic services which, though shaped by human beings, has to be served by most of them in accordance with prescribed performance requirements and expectations.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

参考: IATE

希腊语

' Ολες αυτές οι δράσεις συντονίζονται και ενοποιούνται υπό την σκέπη της βασικής απόφασης για το ίδιο το πρόγραμμα-πλαίσιο.

英语

All these actions have been coordinated and integrated under the roof of the basic resolution for the framework programme itself.

最后更新: 2012-03-22
使用频率: 3
质量:

参考: IATE

希腊语

Ελπίζουμε ότι η συνεργασία που ξεκίνησε υπό τη σκέπη της ARLEM θα αποδειχθεί ουσιαστική και επωφελής και για τις τρεις ακτές της Μεσογείου».

英语

We hope that the cooperation launched by ARLEM will be concrete and beneficial for the three shores of the Mediterranean,”

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

希腊语

Προτείνεται να ιδρυθεί μια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Αρχή για την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία θα συγκεντρώνει τις ΕΡΑ που βρίσκονται τώρα υπό τη σκέπη της ERG.

英语

It is proposed to establish an independent European Electronic Communications Market Authority, bringing together the NRAs currently meeting within the ERG.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

希腊语

Η παρούσα πρόταση θέτει τις άμεσες εκπομπές όλων των αερίων του θερμοκηπίου του πρωτοκόλλου του Κυότο από τις καθοριζόμενες πηγές υπό τη σκέπη ενός κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου.

英语

This proposal places direct emissions of all the Kyoto Protocol’s greenhouse gases from the specified sources within a Community regulatory framework.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

希腊语

Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ για τη συγκέντρωση του ελέγχου του, υπό τη σκέπη, π.χ. του Συμβουλίου του ΕΧΠΕ.

英语

The EESC welcomes the on-going efforts by the Commission and the European Central Bank to centralise the "ownership" of SEPA, for instance under the umbrella of the SEPA Council.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE
警告:包含不可见的HTML格式

希腊语

Σκεπή 1

英语

Roof 1

最后更新: 2020-04-20
使用频率: 3
质量:

参考: Aterentes

希腊语

Είναι σα να αρχίζεις να χτίζεις ένα σπίτι από την σκεπή.

英语

It is like building a house by starting with the roof.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

参考: Aterentes

希腊语

Ένα υπαρκτό πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι ένα τμήμα του πληθυσμού δεν διαθέτει σκεπή ή ένα οικόπεδο για να εγκαταστήσει μια τέτοια μονάδα.

英语

One problem is that a section of the population does not have a rooftop or land to accommodate this kind of installation.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: Aterentes

希腊语

Η ακτίνα καμπυλότητας της επιφάνειας μεταξύ του οπισθίου τοιχώματος του θαλάμου και της σκεπής μπορεί να ανέλθει μέχρι 150 mm κατ' ανώτατο όριο.

英语

The radius of curvature of the surface between the rear panel of the cab and the roof of the cab may extend up to a maximum of 150 mm.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: Aterentes

希腊语

Ανεμιστήρες τραπεζιού, εδάφους, τοίχων, οροφών, σκεπών ή παραθύρων, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 125 W

英语

Table, floor, wall, window, ceiling or roof fans, with a self-contained electric motor of an output not exceeding 125 W

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 2
质量:

参考: Aterentes

希腊语

Οι σκεπές που ανοίγουν πρέπει να θεωρούνται αποκλειστικώς στην κλειστή θέση.

英语

Opening roofs shall be considered only in the closed position.

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 2
质量:

参考: Aterentes

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認