询问Google

您搜索了: daňový odpočet (德语 - 捷克语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

德语

捷克语

信息

德语

20) Daňový úrad napadol toto potvrdzujúce uznesenie súdu.

捷克语

20) Daňový úrad napadol toto potvrdzujúce uznesenie súdu.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

德语

Daňový úrad však pozastavil výkon odpisu až do skončenia konania pred Komisiou.

捷克语

Daňový úrad však pozastavil výkon odpisu až do skončenia konania pred Komisiou.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

德语

29) Okrem toho mohol daňový úrad podľa sťažovateľa odmietnuť navrhované vyrovnanie.

捷克语

29) Okrem toho mohol daňový úrad podľa sťažovateľa odmietnuť navrhované vyrovnanie.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

德语

Alternatívne mohol daňový úrad začať daňové exekučné konanie, ktoré by mu umožnilo predať aktíva Frucony.

捷克语

Alternatívne mohol daňový úrad začať daňové exekučné konanie, ktoré by mu umožnilo predať aktíva Frucony.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

德语

21) Vo vyrovnacom konaní vystupoval daňový úrad ako oddelený veriteľ a ako taký hlasoval v prospech vyrovnania zvlášť.

捷克语

21) Vo vyrovnacom konaní vystupoval daňový úrad ako oddelený veriteľ a ako taký hlasoval v prospech vyrovnania zvlášť.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

德语

Daňový úrad ako jediný verejný veriteľ súhlasil s odpísaním sumy 9730739 SKK (243000 EUR).

捷克语

Daňový úrad ako jediný verejný veriteľ súhlasil s odpísaním sumy 9730739 SKK (243000 EUR).

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

德语

39) Po tretie, daňový úrad po začatí vyrovnacieho konania mohol zabrániť vyrovnaniu odmietnutím hlasovať v jeho prospech.

捷克语

39) Po tretie, daňový úrad po začatí vyrovnacieho konania mohol zabrániť vyrovnaniu odmietnutím hlasovať v jeho prospech.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

德语

Daňový úrad ako jediný verejný veriteľ súhlasil s odpísaním 416515900 Sk (10,6 miliónov EUR).

捷克语

Daňový úrad ako jediný verejný veriteľ súhlasil s odpísaním 416515900 Sk (10,6 miliónov EUR).

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

德语

41) Na základe informácií dostupných v tomto štádiu Komisia pochybuje, že daňový úrad konal ako súkromný veriteľ.

捷克语

41) Na základe informácií dostupných v tomto štádiu Komisia pochybuje, že daňový úrad konal ako súkromný veriteľ.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

德语

Ak by daňový úrad nesúhlasil s návrhom Frucony, vyrovnacie konanie by sa ukončilo a daňový úrad by mohol iniciovať konkurz alebo daňovú exekúciu.

捷克语

Ak by daňový úrad nesúhlasil s návrhom Frucony, vyrovnacie konanie by sa ukončilo a daňový úrad by mohol iniciovať konkurz alebo daňovú exekúciu.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

德语

Beschluss des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 21. Mai 2008 — Mihal/Daňový úrad Košice V

捷克语

Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 21. května 2008 – Mihal v. Daňový úrad Košice V

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

德语

Podľa slovenských orgánov, tieto informácie sú určené súdu vykonávajúcemu dohľad a daňový úrad v pozícii orgánu poskytujúceho pomoc nemá žiadnu možnosť posúdenia plánu alebo monitorovania jeho implementácie.

捷克语

Podľa slovenských orgánov, tieto informácie sú určené súdu vykonávajúcemu dohľad a daňový úrad v pozícii orgánu poskytujúceho pomoc nemá žiadnu možnosť posúdenia plánu alebo monitorovania jeho implementácie.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

德语

17) Podľa informácií poskytnutých slovenskými orgánmi odsúhlasil daňový úrad rôznymi správnymi rozhodnutiami odklad platby dane splatnej mesačne za obdobie od novembra 2002 do novembra 2003.

捷克语

17) Podľa informácií poskytnutých slovenskými orgánmi odsúhlasil daňový úrad rôznymi správnymi rozhodnutiami odklad platby dane splatnej mesačne za obdobie od novembra 2002 do novembra 2003.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

德语

Vzhľadom na tento pomer sa zdá, že keďže výnosy z ďalšieho predaja by sa rozdelili pomerne, daňový úrad by profitoval najviac aj v druhej skupine.

捷克语

Vzhľadom na tento pomer sa zdá, že keďže výnosy z ďalšieho predaja by sa rozdelili pomerne, daňový úrad by profitoval najviac aj v druhej skupine.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

德语

31) Slovenské orgány však objasnili, že daňový úrad podnikol úvodné procesné kroky podľa zákona o správe daní s cieľom začať daňové exekučné konanie.

捷克语

31) Slovenské orgány však objasnili, že daňový úrad podnikol úvodné procesné kroky podľa zákona o správe daní s cieľom začať daňové exekučné konanie.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

德语

Daňový úrad mal privilegované postavenie vďaka skutočnosti, že jeho pohľadávky boli zabezpečené v súvislosti s odkladom daňového dlhu Frucony v roku 2003 (pozri odsek 17).

捷克语

Daňový úrad mal privilegované postavenie vďaka skutočnosti, že jeho pohľadávky boli zabezpečené v súvislosti s odkladom daňového dlhu Frucony v roku 2003 (pozri odsek 17).

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

德语

Pred odsúhlasením odkladu týchto platieb daňový úrad v súlade so zákonom zabezpečil každú zo svojich pohľadávok záložným právom v celkovej výške 397476726 Sk (10 miliónov EUR).

捷克语

Pred odsúhlasením odkladu týchto platieb daňový úrad v súlade so zákonom zabezpečil každú zo svojich pohľadávok záložným právom v celkovej výške 397476726 Sk (10 miliónov EUR).

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

德语

28) Sťažovateľ informoval Komisiu o rôznych právnych nástrojoch, ktoré podľa jeho názoru mohol daňový úrad využiť s cieľom dosiahnuť čo najvyššie uspokojenie svojich pohľadávok, ale tak neurobil.

捷克语

28) Sťažovateľ informoval Komisiu o rôznych právnych nástrojoch, ktoré podľa jeho názoru mohol daňový úrad využiť s cieľom dosiahnuť čo najvyššie uspokojenie svojich pohľadávok, ale tak neurobil.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

德语

6. Sporným opatrením je odpis daňového dlhu príslušným Daňovým úradom Lučenec (ďalej len "daňový úrad") v rámci tzv. vyrovnania s veriteľmi.

捷克语

6. Sporným opatrením je odpis daňového dlhu príslušným Daňovým úradom Lučenec (ďalej len "daňový úrad") v rámci tzv. vyrovnania s veriteľmi.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

德语

Verejný _BAR_ Daňový úrad _BAR_ 11223459 _BAR_ 1492720 _BAR_ 9730739 _BAR_

捷克语

Verejný _BAR_ Daňový úrad _BAR_ 11223459 _BAR_ 1492720 _BAR_ 9730739 _BAR_

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 2
质量:

一些相关性较低的人工翻译已被隐藏。
显示低相关性结果。

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認