询问Google

您搜索了: visādi (拉脱维亚语 - 俄语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

拉脱维亚语

俄语

信息

拉脱维亚语

Tanī bija visādi četrkājaiņi un zemes rāpuļi, un debess putni.

俄语

в нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

拉脱维亚语

Kalpi lai paklausa saviem kungiem, visādi tiem labpatikdami, un lai nerunā pretim.

俄语

Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить,

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

拉脱维亚语

Šai visādi citādi satriecošajai vietai gan ir kāds mīnuss: Ženēva ir viena no dārgākajām pilsētām pasaulē.

俄语

У пленительной Женевы есть лишь один недостаток: это одно из самых дорогих мест в мире.

最后更新: 2017-04-28
使用频率: 2
质量:

拉脱维亚语

Lai nedara zaudējumus, bet visā pierāda pilnīgu uzticību, lai viņi Dieva, mūsu Pestītāja, mācību visādi greznotu!

俄语

не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего, Бога.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

拉脱维亚语

Un garā lūdziet Dievu katrā laikā, visādi Viņu pielūdzot un piesaucot! Bez tam esiet modri un visā neatlaidībā aizlūdziet par visiem svētajiem,

俄语

Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

拉脱维亚语

Visādam gadījumam der uzspodrināt angļu valodas prasmes, jo to saprot gandrīz it visur Rietumeiropā un Austrija nav nekāds izņēmums.

俄语

Перед путешествием также стоит повторить английский, который является самым надежным способом общения в Западной Европе, в том числе и в Австрии.

最后更新: 2017-04-28
使用频率: 2
质量:

拉脱维亚语

Bet Dievs ir spējīgs dot jums bagātīgi visādas žēlastības, lai jums vienmēr visā būtu visāda pārticība un jūs būtu bagāti visādiem labiem darbiem.

俄语

Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело,

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

拉脱维亚语

Bet kas par to? Vai ar izlikšanos, vai patiesībā, kad tik Kristus visādos veidos tiek sludināts! Par to es priecājos un arī turpmāk priecāšos.

俄语

Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться,

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

拉脱维亚语

Bet netiklība un visāda veida nekrietnība vai mantkārība lai pat netiek pieminētas starp jums, kā tas pieklājas svētajiem!

俄语

А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

拉脱维亚语

Bet tā kā jūs visā esat bagāti: gan ticībā, gan vārdos, gan zināšanā, gan visādos centienos un klāt vēl jūsu mīlestībā iepretim mums, tad esiet bagāti arī šinī mīlestības darbā!

俄语

А как вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашею к нам, – так изобилуйте и сею добродетелью.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

拉脱维亚语

Izmisumā tie nodevušies netiklībai, visādiem nekrietniem darbiem, mantkārībai.

俄语

Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

拉脱维亚语

Jo, kad nonācām Maķedonijā, mūsu miesai nebija nekāda miera, bet izcietām visādas bēdas: no ārienes uzbrukumus, iekšienē bailes.

俄语

Ибо, когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду: отвне – нападения, внутри – страхи.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

拉脱维亚语

Kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās, lai arī mēs paši varētu iepriecināt tos, kas cieš visādas apspiešanas, ar to mācību, ar kādu Dievs mūs iepriecina.

俄语

утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих!

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

拉脱维亚语

Lai slavēts Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mūs Kristū svētījis visādā garīgā svētībā debesīs.

俄语

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах,

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

拉脱维亚语

No kura visa miesa, kas apvienota un savienota visādām palīgsaitēm, mīlestībā augs sevis izkopšanai saskaņā ar katra locekļa darbības mēru.

俄语

из Которого все тело, составляемое и совокупляемоепосредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в своюмеру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

拉脱维亚语

Tas ar visādām netaisnībām pieviļ tos, kas iet pazušanā, tāpēc ka viņi nepieņēma patiesības mīlestību, lai kļūtu pestīti.

俄语

и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

拉脱维亚语

Un par to es lūdzu Dievu, lai jūsu mīlestība vairāk un vairāk pieaugtu zināšanā un visādā izpratnē,

俄语

и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве,

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

拉脱维亚语

Un pilsētas mūra pamati bija rotāti visādiem dārgakmeņiem: pirmajā pamatakmenī jaspids, otrā safirs, trešā halkedons, ceturtajā smaragds,

俄语

Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд,

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

拉脱维亚语

Viņiem vara aizslēgt debesis, lai nelītu viņu pravietošanas laikā; tiem vara ūdeņus pārvērst asinīs un sist zemi visādām mocībām, kad vien viņi gribēs.

俄语

Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражатьземлю всякою язвою, когда только захотят.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

拉脱维亚语

Zelta un sudraba preces, un dārgakmeņus, un pērles, un linu audeklus, un purpuru, un zīdu, un sarkano audumu, un dažādus tūjas kokus, un traukus no ziloņkaula, un visādus traukus no dārgakmeņiem un vara, un dzelzs, un marmora,

俄语

товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора,

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認