询问Google

您搜索了: tamaa (斯瓦希里语 - 泰语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

斯瓦希里语

泰语

信息

斯瓦希里语

Hawatapumzishwa nayo na humo watakata tamaa.

泰语

การลงโทษนั้นจะไม่ถูกลดหย่อนแก่พวกเขา และในการลงโทษนั้นพวกเขาเป็นผู้หมดหวัง

最后更新: 2014-07-03
使用频率: 1
质量:

斯瓦希里语

Na itapo simama Saa wakosefu watakata tamaa.

泰语

และวันที่วาระสุดท้ายจะเกิดขึ้น พวกทำผิดก็จะหมดหวัง

最后更新: 2014-07-03
使用频率: 1
质量:

斯瓦希里语

Na ingawa kabla ya kuteremshiwa walikuwa wenye kukata tamaa.

泰语

และทั้ง ๆ ที่พวกเขา ก่อนที่ฝนจะตกลงมาแก่พวกเขา พวกเขาก็เป็นผู้หมดหวัง

最后更新: 2014-07-03
使用频率: 1
质量:

斯瓦希里语

Waache wale, na wastarehe, na iwazuge tamaa. Watakuja jua.

泰语

เจ้าจงปล่อยพวกเขาบริโภคและร่าเริงและความหวังจะทำให้พวกเขาลืม แล้วพวกเขาก็จะรู้

最后更新: 2014-07-03
使用频率: 1
质量:

斯瓦希里语

Lakini mtu hujaribiwa anapovutwa na kunaswa na tamaa zake mbaya.

泰语

แต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อลวง เมื่อตัณหาของตนเองชักนำให้กระทำผิด แล้วตัวก็กระทำตา

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

斯瓦希里语

Anawaahidi na anawatia tamaa. Na Shet'ani hawaahidi ila udanganyifu.

泰语

มันจะสัญญาแก่พวกเขา และจะทำให้พวกเขาเพ้อฝัน และชัยฏอนมันจะไม่สัญญานอกจากการหลอกลวงเท่านั้น

最后更新: 2014-07-03
使用频率: 1
质量:

斯瓦希里语

Nanyi wazazi, msiwachukize watoto wenu, la sivyo watakata tamaa.

泰语

ฝ่ายบิดาก็อย่ายั่วบุตรของตนให้ขัดเคืองใจ เกรงว่าเขาจะท้อใ

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

斯瓦希里语

Tamaa ikiiva huzaa dhambi; nayo dhambi ikikomaa huzaa kifo.

泰语

ครั้นตัณหาเกิดขึ้นแล้ว ก็ทำให้เกิดบาป และเมื่อบาปโตเต็มที่แล้ว ก็นำไปสู่ความตา

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

斯瓦希里语

na si kwa tamaa mbaya kama watu wa mataifa mengine wasiomjua Mungu.

泰语

มิใช่ด้วยราคะตัณหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

斯瓦希里语

Wakasema: Tunakubashiria kwa haki; basi usiwe miongoni mwa wanao kata tamaa.

泰语

พวกเขากล่าวว่า “เราขอแจ้งข่าวดีแก่ท่านด้วยความจริง ดังนั้นท่านอย่าอยู่ในหมู่ผู้สิ้นหวัง”

最后更新: 2014-07-03
使用频率: 1
质量:

斯瓦希里语

Yeye ndiye anaye kuonyesheni umeme kwa khofu na tamaa, na huyaleta mawingu mazito.

泰语

พระองค์คือผู้ทรงให้พวกเจ้าเห็นฟ้าแลบ เพื่อความกลัวและความหวัง และทรงให้เกิดเมฆทึบ

最后更新: 2014-07-03
使用频率: 1
质量:

斯瓦希里语

Bwana Yesu Kristo awe vazi lenu; msishughulikie tena tamaa zenu za maumbile na kuziridhisha.

泰语

แต่ท่านทั้งหลายจงประดับตัวด้วยพระเยซูคริสต์เจ้า และอย่าจัดเตรียมอะไรไว้บำเรอเนื้อหนัง เพื่อจะให้สำเร็จตามความปรารถนาของเนื้อหนังนั้

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

斯瓦希里语

Basi, Yesu aliwasimulia mfano kuonyesha kwamba ni lazima kusali daima bila kukata tamaa.

泰语

พระองค์ตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังเพื่อสอนว่า คนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอ ไม่อ่อนระอาใ

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

斯瓦希里语

Mpaka tulipo wafungulia mlango wa adhabu kali, hapo ndipo wakawa wenye kukata tamaa.

泰语

จนกระทั่งเมื่อเราเปิดประตูแห่งการลงโทษอันสาหัสแก่พวกเขา เมื่อนั้นแหละพวกเขาก็เป็นผู้ท้อถอยหมดหวังเสียแล้ว

最后更新: 2014-07-03
使用频率: 1
质量:

斯瓦希里语

Na tukimwonjesha mtu rehema inayo toka kwetu, kisha tukamwondolea, hukata tamaa akakufuru.

泰语

และถ้าเราได้ให้มนุษย์ลิ้มรสความเมตตาจากเรา แล้วเราได้ดึงมันกลับมาจากเขา แท้จริงเขานั้นเป็นผู้หมดหวังและสิ้นศรัทธา

最后更新: 2014-07-03
使用频率: 1
质量:

斯瓦希里语

Kwa hiyo, dhambi isiitawale tena miili yenu ambayo hufa, na hivyo kuzitii tamaa zake.

泰语

เหตุฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่าน ซึ่งทำให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั้

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

斯瓦希里语

Wale walio wa Kristo wameisulubisha hali yao ya kidunia pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake.

泰语

ผู้ที่เป็นของพระคริสต์ได้เอาเนื้อหนังกับความอยากและราคะตัณหาของเนื้อหนังตรึงไว้ที่กางเขนเสียแล้

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

斯瓦希里语

Na mwanaadamu tunapo mneemesha hugeuka na kujitenga kando. Na inapo mgusa shari hukata tamaa.

泰语

และเมื่อเราให้ความโปรดปรานแก่มนุษย์เขาเหินห่างและปลีกตัวออกไปข้าง ๆ และเมื่อความชั่วประสบแก่เขาเขาก็เบื่อหน่ายหมดอาลัย

最后更新: 2014-07-03
使用频率: 1
质量:

斯瓦希里语

Akasema: Na nani anaye kata tamaa na rehema ya Mola wake Mlezi ila wale walio potea?

泰语

เขากล่าวว่า “และจะไม่มีผู้ใดที่สิ้นหวังในพระเมตตาของพระเจ้าของเขา นอกจากพวกหลงผิด”

最后更新: 2014-07-03
使用频率: 1
质量:

斯瓦希里语

Mwanaadamu hachoki kuomba dua za kheri, na inapo mpata shari, mara huvunjika moyo akakata tamaa.

泰语

มนุษย์จะไม่เบื่อหน่ายต่อการวิงวอนขอความดี แต่เมื่อความทุกข์ยากประสบแก่พวกเขาเข้าเขาก็จะท้อถอยหมดอาลัย

最后更新: 2014-07-03
使用频率: 1
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認