MyMemory,世界上最大的翻译记忆库
语言对:
 主题   
询问Google

您搜索了: identiques ( 法语 - 斯洛伐克语 )

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

French

Slovak

信息

French

marchandises identiques

French

rovnaký tovar

最后更新: 2014-11-15
使用频率: 1

参考: IATE

French

Pièces identiques

French

Rovnaké časti

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1

参考: IATE

French

Les fichiers sont identiques.

French

Súbory sú rovnaké.

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1

参考: IATE

French

Trouver des images identiques

French

Nájsť podobné...

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1

参考: IATE

French

Les deux distances sont identiques.

French

Vzdialenosti sú rovnaké.

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1

参考: IATE

French

Les mots de passe sont identiques

French

Heslá sú rovnaké

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1

参考: IATE

French

même en cas de symptômes identiques.

French

vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

最后更新: 2012-04-11
使用频率: 1

参考: IATE

French

La partie supérieure est identique à l’appareil précédent; toutefois, l’aiguille est plus longue.

French

Vrchná časť je rovnaká ako v prípade predchádzajúceho zariadenia, hrot je však dlhší.

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 1

参考: IATE

French

Ce dispositif est constitué de deux absorbeurs identiques montés en parallèle.

French

Zariadenie sa skladá z dvoch rovnakých paralelne namontovaných tlmičov nárazu.

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 1

参考: IATE

French

vitamines synthétiques identiques aux vitamines naturelles pour les monogastriques,

French

syntetické vitamíny identické s prírodnými vitamínmi pre monogastrické zvieratá,

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 1

参考: IATE

French

Les concepts taxinomiques sont identiques.

French

Taxonomické pojmy sú identické.

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 1

参考: IATE

French

Le type local est identique, sur le plan conceptuel, au type paneuropéen correspondant.

French

Miestny typ je pojmovo rovnaký ako súvisiaci celoeurópsky typ.

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 1

参考: IATE

French

En conséquence, le coût total de la main-d’œuvre par unité produite est demeuré identique.

French

V dôsledku toho sa celkové náklady na prácu za vyrobenú jednotku zachovali na rovnakej úrovni.

最后更新: 2014-11-17
使用频率: 1

参考: IATE

French

Collection espagnole de culture type CECT 20498, identique à IMI 352941

French

Odber kultúr španielskeho typu CECT 20498, identické s IMI 352941

最后更新: 2014-11-17
使用频率: 1

参考: IATE

French

Les entrées des cases 1 et 3 doivent être identiques.

French

Údaje v kolónkach 1 a 3 musia byť totožné.

最后更新: 2014-11-17
使用频率: 1

参考: IATE

French

lait et crème colorés de façon identique, ou

French

identicky sfarbené mlieko a smotana alebo

最后更新: 2014-11-17
使用频率: 1

参考: IATE

French

le nombre d'opérations identiques par cycle machine

French

počet identických operácií za jeden cyklus stroja

最后更新: 2014-11-15
使用频率: 1

参考: IATE

French

irrecevabilité de la demande d'asile pour cause de demande identique

French

zamietnutie žiadosti o azyl z dôvodu podania identickej žiadosti

最后更新: 2014-11-15
使用频率: 1

参考: IATE

French

les inspections sont réalisées sur la base de critères identiques;

French

rovnaké kritériá platia pre inšpekcie;

最后更新: 2014-11-15
使用频率: 1

参考: IATE

French

Ces dispositions sont identiques pour toutes les annexes.

French

Tieto ustanovenia sú identické vo všetkých prílohách.

最后更新: 2014-11-14
使用频率: 1

参考: IATE

添加一条翻译

搜索 人工翻译句子举报滥用  | 关于 MyMemory   | 联系我们


您的语言的MyMemory: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認