MyMemory,世界上最大的翻译记忆库
语言对:
 主题   
询问Google

您搜索了: identiques (法语 - 斯洛伐克语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

法语

斯洛伐克语

信息

法语

marchandises identiques

斯洛伐克语

rovnaký tovar

最后更新: 2014-11-15
使用频率: 1

参考: IATE

法语

Pièces identiques

斯洛伐克语

Rovnaké časti

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1

参考: IATE

法语

Les fichiers sont identiques.

斯洛伐克语

Súbory sú rovnaké.

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1

参考: IATE

法语

identiques à la vanilline;

斯洛伐克语

totožné s vanilínom,

最后更新: 2017-04-08
使用频率: 1

参考: IATE

法语

Trouver des images identiques

斯洛伐克语

Nájsť podobné...

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1

参考: IATE

法语

Les deux distances sont identiques.

斯洛伐克语

Vzdialenosti sú rovnaké.

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1

参考: IATE

法语

Les mots de passe sont identiques

斯洛伐克语

Heslá sú rovnaké

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1

参考: IATE

法语

même en cas de symptômes identiques.

斯洛伐克语

vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

最后更新: 2012-04-11
使用频率: 1

参考: IATE

法语

Cet effet est identique pour toutes les doses.

斯洛伐克语

Tento účinok bol podobný pri všetkých dávkach.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1

参考: IATE

法语

Des résultats identiques ont été obtenus dans deux autres études.

斯洛伐克语

V dvoch ďalších štúdiách boli preukázané obdobné výsledky.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1

参考: IATE

法语

Ils sont généralement identiques à ceux associés au vaccin grippal.

斯洛伐克语

Vedľajšie účinky sú zvyčajne podobné vedľajším účinkom spojeným s podaním očkovacej látky proti chrípke.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1

参考: IATE

法语

Ils sont identiques à certains effets indésirables fréquents d’Hepsera.

斯洛伐克语

Tieto príznaky sú rovnaké ako niektoré z častých vedľajších účinkov Hepsery.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1

参考: IATE

法语

La posologie peut être identique à celle recommandée chez l’adulte.

斯洛伐克语

Dávkovanie môže byť v súlade s odporúčaniami pre dospelých.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1

参考: IATE

法语

Le schéma posologique était identique dans les deux études.

斯洛伐克语

V oboch štúdiách bol dávkovací režim rovnaký.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1

参考: IATE

法语

Les effets indésirables observés chez l’enfant sont identiques.

斯洛伐克语

U detí sa vyskytli podobné vedľajšie účinky.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1

参考: IATE

法语

Pour la population histologiquement éligible, les résultats d’efficacité étaient identiques.

斯洛伐克语

Výsledky účinnosti boli podobné aj u populácie, ktorá bola vhodná na histológiu.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1

参考: IATE

法语

Votre dose quotidienne et la fréquence d’administration restent identiques.

斯洛伐克语

Vaša celková denná dávka a frekvencia podávania zostanú rovnaké.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1

参考: IATE

法语

Votre posologie quotidienne totale et la fréquence d’administration restent identiques.

斯洛伐克语

Vaša celková denná dávka a frekvencia podávania zostanú rovnaké.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1

参考: IATE

法语

Dans les deux cas, le niveau cible combiné resterait identique.

斯洛伐克语

V oboch prípadoch by bola kombinovaná cieľová úroveň rovnaká.

最后更新: 2017-04-25
使用频率: 1

参考: IATE

法语

La situation est identique s'agissant des demandes de décision préjudicielle.

斯洛伐克语

Situácia je totožná aj pokiaľ ide o návrhy na začatie prejudiciálneho konania.

最后更新: 2017-04-25
使用频率: 1

参考: IATE

添加一条翻译

获取更好的翻译,从 条人工翻译中汲取举报滥用  | 关于 MyMemory   | 联系我们


您的语言的MyMemory:  English |  Italiano |  Español |  Français |  Deutsch |  Nederlands |  Svenska |  Português |  Русский |  日本語 |  한국어 |  Türkçe |

Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認