询问Google

您搜索了: artysta (波兰语 - 希腊语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

波兰语

希腊语

信息

波兰语

artysta

希腊语

καλλιτέχνης

最后更新: 2009-07-01
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

波兰语

Artysta

希腊语

Καλλιτέχνης

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 3
质量:

参考: Translated.com

波兰语

Artysta

希腊语

Καλλιτέχνης κομματιού

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

波兰语

Artysta nieznany

希腊语

Άγνωστος καλλιτέχνης

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

波兰语

Artysta: Music

希腊语

Καλλιτέχνης: Music

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

波兰语

Artysta jako przewodnik po nowych rozwiązaniach

希腊语

Ο καλλιτέχνη ω οδηγό piρο νέε λύσει

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

波兰语

14 kwietnia 1948 w Grajewie) – polski artysta malarz i performer.

希腊语

Ο Άντονι Καρβόφσκι γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 1948 στο Γκράγιεβο της Πολωνίας.

最后更新: 2016-03-03
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

波兰语

Od 1978 r. jako samodzielnie praktykujący fotograf, rysownik, artysta i autor.

希腊语

Από το 1978 εργάστηκε σαν φωτογράφος, ζωγράφος, καλλιτέχνης και συγγραφέας.

最后更新: 2016-03-03
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

波兰语

Kanadyjski artysta, Jean-Paul Riopelle wprowadził ekspresjonizm abstrakcyjny w Paryżu w latach 50.

希腊语

Ο Καναδός καλλιτέχνης, Jean-Paul Riopelle (1923-2002), εισήγαγε τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό και στο Παρίσι τη δεκαετία του '50.

最后更新: 2016-03-03
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

波兰语

10 września 1933 w Hamburgu jako Karl Otto Lagerfeldt) – niemiecki projektant mody, artysta oraz fotograf osiadły w Paryżu.

希腊语

σαν "Karl Lagerfeldt", το οποίο άλλαξε σε "Karl Lagerfeld", 10 Σεπτεμβρίου 1933) είναι Γερμανός εκκεντρικός σχεδιαστής μόδας και φωτογράφος.

最后更新: 2016-03-03
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com
警告:包含不可见的HTML格式

波兰语

Z biegiem czasu zarówno on, jak i artysta usuwają się w cień, co gwarantuje, że pomysły i motywacja pochodzić będą od samych pracowników.

希腊语

Με την piάροδο του χρόνου, τόσο αυτό­ όσο και ο καλλιτέχνη­ piροβαίνουν σε αοιβαίε­ υpiοχωρήσει­, ερινώντα­ ώστε οι ιδέε­ και τα κίνητρα να piροέρχονται αpiό του­ εργα-ζόενου­.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

波兰语

Umawiające się Strony mogą postanowić w swoich ustawodawstwach krajowych, że jednorazowego godziwego wynagrodzenia od użytkownika dochodzi artysta wykonawca lub producent fonogramu, lub jeden i drugi.

希腊语

Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να ορίσουν στις εθνικές νομοθεσίες τους ότι η ενιαία και εύλογη αμοιβή μπορεί να ζητηθεί από τον χρήστη εκ μέρους του ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη ή εκ μέρους του παραγωγού του φωνογραφήματος ή και από τους δύο.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

波兰语

19 stycznia 2007 zespół wygrał w czterech kategoriach podczas NRJ Radio Awards (największej skandynawskiej gali radiowej): najlepszy fiński debiutant, najlepsza fińska piosenka („Fairytale Gone Bad”), najlepszy fiński album („On the Way to Wonderland”) oraz najlepszy skandynawski artysta.

希腊语

Στις αρχές του 2007, το συγκρότημα κέρδισε σε 4 κατηγορίες βραβεία στα NRJ Radio Awards για το καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο συγκρότημα, για το καλύτερο τραγούδι (Fairytale Gone Bad), tτο καλύτερο album (On The Way To Wonderland) και καλύτερου Σκανδιναβού καλλιτέχνη.

最后更新: 2016-03-03
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

波兰语

Niezależnie od praw majątkowych artysty wykonawcy, a nawet po przekazaniu tych praw artysta wykonawca ma, w odniesieniu do swoich artystycznych wykonań dźwiękowych na żywo oraz do artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach, prawo do żądania identyfikowania go jako artysty wykonawcy swoich artystycznych wykonań, z wyjątkiem przypadków, gdy pominięcie jest spowodowane sposobem korzystania z danego artystycznego wykonania; oraz do sprzeciwiania się jakimkolwiek zniekształceniom, okrojeniom bądź innym modyfikacjom jego artystycznego wykonania, które mogłyby naruszać jego dobre imię.

希腊语

Ανεξάρτητα από τα περιουσιακά δικαιώματα ενός ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη, και ακόμη και μετά τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτών, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης έχει, όσον αφορά τις ζωντανές ακουστικές εκτελέσεις ή τις εκτελέσεις που έχουν ενσωματωθεί σε φωνογραφήματα, το δικαίωμα να διεκδικεί την αναφορά του ως εκτελεστή ή ερμηνευτή των εκτελέσεων αυτών, εκτός εάν η παράλειψή του υπαγορεύεται από τον τρόπο χρήσης της ερμηνείας, και να απαγορεύει κάθε παραποίηση, ακρωτηριασμό ή άλλη τροποποίηση των ή ερμηνειών του που θα ήταν επιβλαβής για τη φήμη του.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

波兰语

Artysta – sławny projektant opakowań budynków, pomników lub nawet drzew w tkaniny (np. budynku parlamentu niemieckiego, tj. Reichstagu w Berlinie w 1995 roku).

希腊语

Καλλιτέχνη: διάσηο για τη «συσκευασία» κτιρίων, νηείων, ακόη και δένδρων σε ύφασα, όpiω έκανε ε το γερανικό Κοινοβούλιο το 1995 — the WrappedReichstag. Reichstag.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

波兰语

Artysta, potrzeby pracodawcy, cele, problemy, czas trwania programu — wszystkie te elementy są starannie dopasowywane, co skutkuje doświadczeniem tak niepowtarzalnym, jak uczestniczący w nim ludzie. I następują zmiany.

希腊语

Τα piρογρά-ατα, ακροpiρόθεσα, εσοpiρόθεσα ή βραχυpiρόθεσα, έχουν ένα κοινό στοιχείο: αξιοpiοιούν έναν τρόpiο σκέψη­ χαρακτηριστικό για έναν δεδοένο καλλιτέχνη και τον αpiελευθερώνουν σε ένα χώρο εργασία­, piαρέχοντα­ έναν καταλύτη για αλλαγή.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

波兰语

Artysta: Bułgaria Wsławił się opakowywaniem w tkaniny budynków, pomników lub nawet drzew (np. budynku parlamentu niemieckiego, tj. Reichstagu, w Berlinie w 1995 r.).

希腊语

Καλλιτέχνη: ΒουλγαρίαŒιάσηο για τη «συσκευασία» κτιρίων, νηείων, ακόη και δένδρων σε ύφασα, όpiω έκανε ε το γερανικό κοινοβούλιο το 1995.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

波兰语

„Pracownicy walczyli ciężko, aby sprostać zapotrzebowaniu, rok był pełen trudności i stresu. Jestem przekonany, że artysta pomógł, otwierając nowe perspektywy,” mówi Ålander.

希腊语

Μία αpiόφαση αλλαγή­ ενό­ piροηθευτή αpiέτυχε piαταγωδώ­ στην αρχή του έτου­ και ε την piάροδο των ηνών

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

波兰语

Wśród bardzo wpływowych naukowców i sławnych artystów znaleźli się: Jej Królewska Wysokość Alexia Juliana Marcela Laurentien, księżniczka Niderlandów – przewodnicząca Europejskiej Fundacji Kultury; prof. Jean-Pascal van Ypersele – wiceprzewodniczący IPCC; prof. John Schellnhuber – były doradca kanclerz Niemiec Angeli Merkel; David Černý – kontrowersyjny czeski artysta; Nic Balthazar – dyrektor i laureat nagrody Grand Prix Światowego Festiwalu Filmowego w Montrealu,oraz brytyjska aktorka SusannahYork. York.

希腊语

Μεταξύ των διάσηων και εpiιφανών εpiιστηόνων και καλλιτεχνών piορούε να αναφέ-ρουε την Αυτή Υψηλότητα piριγκίpiισσα Laurentine των Κάτω Χωρών, piρόεδρο του European Cultural Foundation,τον καθηγητή Jean-Pascal van Ypersele, αντιpiρόεδρο του IPCC,τον καθηγητή John Schellnhuber, piρώην σύβουλο τη γερανίδα καγκελάριου Angela Merkel, τον David Černý, αφιλεγόενο τσέχο καλλιτέχνη, τον Nic Balthazar, διευθυντή και νικητή του εγάλου βραβείου του Παγκόσιου Φεστιβάλ Κινηατογράφου του Μόντρεαλ, καθώ και τη βρετανίδα ηθοpiοιό SusannahYork. York.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

波兰语

AIRIS to roczny program realizowany przez firmę TILLT, w ramach którego artysta spędza pierwsze dwa miesiące w firmie prowadząc badania, pracując wraz z innymi, obserwując miejsce pracy, zadając pytania, a następnie opracowuje zadania mające na celu osiągnięcie celów danej organizacji.

希腊语

Αλλά αν είχε τύχει να βρίσκεστε στου­ ίδιου­ διαδρόου­ piριν αpiό λίγου­ ήνε­, θα piαρακολουθούσατε καταγοητευένοι αζί ε του­ ασθενεί­ και το piροσωpiικό τι­ piαραστάσει­ του χορευτή/χορογράφου Mattias Olaison στου­ θαλάου­.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認