询问Google

您搜索了: (简体中文 - 他加禄语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

简体中文

他加禄语

信息

简体中文

就 吩 咐 耶 和 華 約 櫃 的 利 未 人 說

他加禄语

Na nagutos si Moises sa mga Levita, na may dala ng kaban ng tipan ng Panginoon, na sinasabi,

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

简体中文

把 杠 穿 在 櫃 旁 的 環 內 、 以 便

他加禄语

At isinuot ang mga pingga sa mga argolya, sa mga tagiliran ng kaban, upang mabuhat ang kaban.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

简体中文

他 要 喝 路 旁 的 河 水 . 因 此 必 起 頭 來

他加禄语

Siya'y iinom sa batis sa daan: kaya't siya'y magtataas ng ulo.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

简体中文

因 為 你 的 仇 敵 喧 嚷 . 恨 你 的 起 頭 來

他加禄语

Sapagka't narito, ang mga kaaway mo'y nanggugulo: at silang nangagtatanim sa iyo ay nangagtaas ng ulo.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

简体中文

以 色 列 長 老 來 到 、 祭 司 便 起 約 櫃

他加禄语

At ang lahat na matanda sa Israel ay naparoon, at binuhat ng mga saserdote ang kaban.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

简体中文

要 把 杠 穿 在 櫃 旁 的 環 內 、 以 便

他加禄语

At iyong isusuot ang mga pingga sa loob ng mga argolya, sa mga tagiliran ng kaban, upang mabuhat ang kaban.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

简体中文

耶 穌 頭 觀 看 、 見 財 主 把 捐 項 投 在 庫 裡

他加禄语

At siya'y tumunghay, at nakita ang mga taong mayayaman na nangaghuhulog ng kanilang mga alay sa kabangyaman.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

简体中文

然 而 他 要 被 到 塋 地 、 並 有 人 看 守 墳 墓

他加禄语

Gayon ma'y dadalhin siya sa libingan, at magbabantay ang mga tao sa libingan.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

简体中文

以 色 列 眾 長 老 來 到 . 利 未 人 便 起 約 櫃

他加禄语

At ang lahat ng mga matanda sa Israel ay nagsiparoon; at pinasan ng mga Levita ang kaban;

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

简体中文

你 吩 咐 法 櫃 的 祭 司 、 從 約 但 河 裡 上 來

他加禄语

Iutos mo sa mga saserdote na nagdadala ng kaban ng patotoo, na sila'y sumampa mula sa Jordan.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

简体中文

非 利 士 人 將   神 的 約 櫃 從 以 便 以 謝 到 亞 實 突

他加禄语

Kinuha nga ng mga Filisteo ang kaban ng Dios, at kanilang dinala sa Asdod mula sa Eben-ezer.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

简体中文

這 杠 要 穿 在 壇 兩 旁 的 環 子 內 、 用 以

他加禄语

At ang mga pingga niyao'y isusuot sa mga argolya, at ang mga pingga ay ilalagay sa dalawang tagiliran ng dambana, pagka dinadala.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

简体中文

有 些 少 年 人 起 來 、 把 他 包 裹 出 去 埋 葬 了

他加禄语

At nagsitindig ang mga kabinataan at siya'y binalot, at kanilang dinala siya sa labas at inilibing.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

简体中文

以 笏 獻 完 禮 物 、 便 將 禮 物 的 人 打 發 走 了

他加禄语

At nang siya'y matapos makapaghandog ng kaloob, ay pinapagpaalam niya ang mga tao na nagdala ng kaloob.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

简体中文

所 羅 門 用 七 萬 扛 的 、 八 萬 在 山 上 鑿 石 頭 的

他加禄语

At si Salomon ay may pitong pung libong nagsisipagdala ng mga pasan at walong pung libong mangdadaras sa bundukin:

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

简体中文

約 書 亞 清 早 起 來 、 祭 司 又 起 耶 和 華 的 約 櫃

他加禄语

At si Josue ay bumangong maaga sa kinaumagahan, at binuhat ng mga saserdote ang kaban ng Panginoon.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

简体中文

安 環 子 的 地 方 要 挨 近 橫 梁 、 可 以 穿 杠 桌 子

他加禄语

Malalapit sa gilid ang mga argolya, sa daraanan ng mga pingga, upang madala ang dulang.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

简体中文

有 人 帶 著 一 個 癱 子 來 見 耶 穌 、 是 用 四 個 人 來 的

他加禄语

At sila'y nagsidating, na may dalang isang lalaking lumpo sa kaniya, na usong ng apat.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

简体中文

他 從 灰 塵 裡 舉 貧 寒 人 、 從 糞 堆 中 提 拔 窮 乏 人

他加禄语

Kaniyang ibinabangon ang dukha mula sa alabok, at itinataas ang mapagkailangan mula sa dumi;

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

简体中文

利 未 人 不 必 再 帳 幕 、 和 其 中 所 用 的 一 切 器 皿 了

他加禄语

At ang mga Levita naman ay hindi na magkakailangan pang pasanin ang tabernakulo at ang lahat na kasangkapan niyaon sa paglilingkod doon.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認