询问Google

您搜索了: 执行官 (简体中文 - 阿塞拜疆语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

简体中文

阿塞拜疆语

信息

简体中文

可执行文件:

阿塞拜疆语

İcra ediləbilən:

最后更新: 2014-08-20
使用频率: 1
质量:

简体中文

运行可执行程序...

阿塞拜疆语

İcraçını İşə Sal...

最后更新: 2014-08-20
使用频率: 1
质量:

简体中文

输入执行程序的路径和任何 您希望传递给它的参数。

阿塞拜疆语

İcraçıya gedən cığırı və ona göndərmək istədiyiniz arqumentləri daxil edin.

最后更新: 2014-08-20
使用频率: 1
质量:

简体中文

信道的人们啊 ! 你们当为自身和家属而预防那以人和石为燃料的火刑 , 主持火刑的 , 是许多残忍而严厉的天神 , 他们不违抗真主的命令 , 他们执行自己所奉的训令 。

阿塞拜疆语

Ey iman gətirənlər ! Özünüzü və ailənizi yanacağı insanlar və daşlar olan oddan qoruyun ! Onun başı üstündə Allahın onlara verdiyi əmrlərə heç vaxt asi olmayan , özlərinə buyurulanları yerinə yetirən amansız və güclü mələklər vardır .

最后更新: 2014-07-02
使用频率: 2
质量:

简体中文

信道的人们啊 ! 你们当为自身和家属而预防那以人和石为燃料的火刑 , 主持火刑的 , 是许多残忍而严厉的天神 , 他们不违抗真主的命令 , 他们执行自己所奉的训令 。

阿塞拜疆语

Ey iman gətirənlər ! Özünüzü və əhli-əyalınızı elə bir oddan qoruyun ki , onun yanacağı insanlar və daşlar ( daşdan düzəlmiş bütlər ) , xidmətçiləri isə Allahın onlara verdiyi əmrlərə asi olamayan , buyurduqlarını yerinə yetirən daş qəlbli ( heç kəsə zərrəcə rəhm etməyən ) və çox sərt təbiətli mələklərdir ( zəbanilərdir ) .

最后更新: 2014-07-02
使用频率: 2
质量:

简体中文

曾受天经的人啊 ! 我将使许多面目改变 , 而转向后方 , 或弃绝他们如弃绝犯安息日的人那样 , 在这件事实现之前 , 你们应当信我所降示的新经 , 这部新经能证实你们所有的古经 。 真主的判决是要被执行的 。

阿塞拜疆语

Ey Kitab verilmişlər ! Üzləri sıyırıb dümdüz edərək arxalarına çevirməmişdən , yaxud şənbə əhlini lənətlədiyimiz kimi onları da lənətləməmişdən öncə yanınızda olanı təsdiqləyici kimi nazil etdiyimizə ( Qurana ) iman gətirin ! Allahın əmri mütləq yerinə yetəcəkdir .

最后更新: 2014-07-02
使用频率: 2
质量:

简体中文

曾受天经的人啊 ! 我将使许多面目改变 , 而转向后方 , 或弃绝他们如弃绝犯安息日的人那样 , 在这件事实现之前 , 你们应当信我所降示的新经 , 这部新经能证实你们所有的古经 。 真主的判决是要被执行的 。

阿塞拜疆语

Ey kitab verilmiş kimsələr ! Bə ’ zi üzləri tanınmaz hala salıb ənsələrinə ( arxalarına ) çevirməmişdən və şənbə gününün hörmətinini saxlamayanlara ( əshabus-səbtə ) etdiyimiz kimi , onlara da lə ’ nət etməmişdən əvvəl əlinizdə olanı ( Tövratı ) təsdiqləyən olaraq nazil etdiyimizə ( Qur ’ ana ) iman gətirin ! Allahın əmri mütləq yerinə yetəcəkdir !

最后更新: 2014-07-02
使用频率: 2
质量:

简体中文

你说 : 如果你们以为自己的父亲 、 儿子 、 兄弟 、 妻子 、 亲戚 , 以及你们得来的财产 , 生怕滞销的生意 , 和心爱的住宅 , 比真主及其使者和为真主而奋斗更为可爱 , 那你们就等待著 , 直到真主执行他的命令吧 。 真主是不引导放肆的民众的 。

阿塞拜疆语

( Ya Rəsulum ! ) De : “ Əgər atalarınız , oğullarınız , qardaşlarınız , övrətləriniz , qəbiləniz ( qohumlarınız ) , qazandığınız mallar , kasad olmasından qorxduğunuz ticarət , xoşunuza gələn məskənklər sizə Allahdan , Onun Peyğəmbərindən və Allah yolunda cihaddan daha əzizdirsə , Allahın əmri ( əzabı ) gəlincəyə qədər gözləyin . Allah fasiqləri doğru yola yönəltməz !

最后更新: 2014-07-02
使用频率: 2
质量:

简体中文

你说 : 如果你们以为自己的父亲 、 儿子 、 兄弟 、 妻子 、 亲戚 , 以及你们得来的财产 , 生怕滞销的生意 , 和心爱的住宅 , 比真主及其使者和为真主而奋斗更为可爱 , 那你们就等待著 , 直到真主执行他的命令吧 。 真主是不引导放肆的民众的 。

阿塞拜疆语

De : “ Əgər atalarınız , oğullarınız , qardaşlarınız , zövcələriniz , yaxın qohumlarınız , qazandığınız mallar , iflasa uğramasından qorxduğunuz alış-verişiniz və bəyəndiyiniz məskənlər sizə Allahdan , Onun Elçisindən və Onun yolunda cihaddan daha əzizdirsə , Allah Öz əmri ilə gəlincəyə qədər gözləyin . Allah günahkarları doğru yola yönəltməz ” .

最后更新: 2014-07-02
使用频率: 2
质量:

简体中文

当他长到能帮着他操作的时候 , 他说 : 我的小子啊 ! 我确已梦见我宰你为牺牲 。 你考虑一下 ! 你究竟是什么意见 ? 他说 : 我的父亲啊 ! 请你执行你所奉的命令吧 ! 如果真主意欲 , 你将发现我是坚忍的 。

阿塞拜疆语

O , böyüyüb atası ilə bərabər çalışmaq həddinə çatdıqda İbrahim dedi : “ Oğlum ! Yuxuda gördüm ki , səni qurban kəsirəm . Bax gör nə düşünürsən ! ” O dedi : “ Atacan ! Sənə buyurulanı yerinə yetir . Allah qoysa mənim səbirlilərdən olduğumu görəcəksən ” .

最后更新: 2014-07-02
使用频率: 2
质量:

简体中文

当他长到能帮着他操作的时候 , 他说 : 我的小子啊 ! 我确已梦见我宰你为牺牲 。 你考虑一下 ! 你究竟是什么意见 ? 他说 : 我的父亲啊 ! 请你执行你所奉的命令吧 ! 如果真主意欲 , 你将发现我是坚忍的 。

阿塞拜疆语

O , yüyürüb qaçmaq ( atasına kömək edə bilmək ) çağına ( on üç yaşına ) çatdıqda ( İbrahim ) dedi : “ Oğlum ! Yuxuda gördüm ki , səni qurban kəsirəm . Bax gör ( bu barədə ) nə fikirləşirsən ! ” O dedi : “ Atacan ! Sənə nə əmr olunursa , onu da et . İnşallah , mənim səbirlilərdən olduğumu görəcəksən ! ”

最后更新: 2014-07-02
使用频率: 2
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認