询问Google

您搜索了: sytokiinioireyhtymään (芬兰语 - 英语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

芬兰语

英语

信息

芬兰语

Mediaaniaika sytokiinioireyhtymään liittyvän tapahtuman ilmaantumiseen oli 2 vuorokautta.

英语

The median time to onset of a CRS event was 2 days.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

芬兰语

Potilaiden tilaa on seurattava tarkoin sytokiinioireyhtymään viittaavien muutosten ja oireiden havaitsemiseksi.

英语

Patients should be closely monitored for signs or symptoms of these events.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

芬兰语

Infuusioon liittyvät reaktiot saattavat olla yhteydessä sytokiinioireyhtymään, jota on raportoitu myös Gazyvaro-hoitoa saaneilla potilailla.

英语

IRRs may be related to cytokine release syndrome which has also been reported in Gazyvaro treated patients.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

芬兰语

Potilaita on kehotettava ottamaan heti yhteyttä lääkäriin, jos vaikeaan yliherkkyyteen tai sytokiinioireyhtymään viittaavia oireita ilmaantuu milloin tahansa lääkevalmisteen antamisen jälkeen.

英语

Patients should be instructed to contact their treating physician immediately if symptoms that are suggestive of severe hypersensitivity or cytokine release syndrome occur at any time after medicinal product administration.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

芬兰语

Vakavaan sytokiinioireyhtymään kuuluu vaikea hengenahdistus, johon usein liittyy bronkospasmia ja hypoksiaa.Lisäksi esiintyy kuumetta, vilunväristyksiä, jäykkyyttä, urtikariaa ja angioödeemaa.

英语

Severe cytokine release syndrome is characterised by severe dyspnea, often accompanied by bronchospasm and hypoxia, in addition to fever, chills, rigors, urticaria, and angioedema.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 2
质量:

警告:此对齐可能有误。
如果您觉得是这样,请将其删除。

芬兰语

Keskeisessä kliinisessä tutkimuksessa (N = 189) vakavia sytokiinioireyhtymään liittyviä reaktioita raportoitiin 0,5 prosentilla potilaista, ja mediaaniaika niiden ilmaantumiseen oli 2 vuorokautta.

英语

In the pivotal clinical study (N = 189), serious CRS reactions were reported in 0.5% of patients with a median time to onset of 2 days.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

芬兰语

Infuusioon liittyviä reaktioita voivat olla mm. anafylaktoidiset tapahtumat, bronkospasmi, sydäntapahtumat (esim. sydänlihasiskemia/infarkti, bradykardia), vilunväristykset/jäykkyys, yskä, sytokiinioireyhtymä, ripuli, hengenahdistus, väsymys, ihon punoitus, hypertensio, hypotensio, pahoinvointi, kipu, keuhkoedeema, kutina, kuume, ihottuma ja urtikaria.

英语

Infusion reactions may include, but are not limited to, anaphylactoid events, bronchospasm, cardiac events (eg. myocardial ischaemia / infarction, bradycardia), chills/rigors, cough, cytokine release syndrome, diarrhoea, dyspnoea, fatigue, flushing, hypertension, hypotension, nausea, pain, pulmonary oedema, pruritus, pyrexia, rash, and urticaria.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

芬兰语

Blincyto-hoidon keskeyttämistä tai lopettamista on harkittava tarpeen mukaan, jos havaitaan seuraavia vaikeita (3. asteen) tai hengenvaarallisia (4. asteen) haittavaikutuksia (ks. kohta 4.4): sytokiinioireyhtymä, tuumorilyysioireyhtymä, neurologiset haittavaikutukset, maksaentsyymiarvojen kohoaminen ja muut kliinisesti merkittävät haittavaikutukset.

英语

Consideration to discontinue BLINCYTO temporarily or permanently as appropriate should be made in the case of the following severe (grade 3) or life-threatening (grade 4) toxicities (see section 4.4): cytokine release syndrome, tumour lysis syndrome, neurological toxicity, elevated liver enzymes and any other clinically relevant toxicities.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

芬兰语

Kroonista lymfaattista leukemiaa sairastaville potilaille, joiden lymfosyyttien kokonaismäärä on > 25 x 109/l, on suositeltavaa antaa 100 mg prednisonia/prednisolonia laskimoon juuri ennen MabThera-infuusiota akuuttien infuusioreaktioiden ja/tai sytokiinioireyhtymän vähentämiseksi ja lievittämiseksi.

英语

For CLL patients whose lymphocyte counts are > 25 x 109/L it is recommended to administer prednisone/prednisolone 100 mg intravenous shortly before administration with MabThera to decrease the rate and severity of acute infusion reactions and/or cytokine release syndrome.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

芬兰语

Kroonista lymfaattista leukemiaa sairastaville potilaille, joiden lymfosyyttien kokonaismäärä on > 25 x 109/l, on suositeltavaa antaa 100 mg prednisonia/prednisolonia laskimoon juuri ennen MabThera-infuusiota akuuttien infuusioreaktioiden ja/tai sytokiinioireyhtymän vähentämiseksi ja lievittämiseksi.

英语

For CLL patients whose lymphocyte counts are > 25 x 109/L it is recommended to administer prednisone/prednisolone 100 mg intravenous shortly before infusion with MabThera to decrease the rate and severity of acute infusion reactions and/or cytokine release syndrome.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

芬兰语

Vakava sytokiinioireyhtymä on uusiutunut vain harvoissa tapauksissa, kun hoitoa on jatkettu kaikkien oireiden häviämisen jälkeen.

英语

Further treatment of patients after complete resolution of signs and symptoms has rarely resulted in repeated severe cytokine release syndrome.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 5
质量:

芬兰语

Vakavan sytokiinioireyhtymän ilmaantuessa infuusio on heti lopetettava (ks. kohta 4.2) ja potilaalle on annettava aggressiivista oireidenmukaista hoitoa.

英语

Patients who develop severe cytokine release syndrome should have their infusion interrupted immediately (see section 4.2) and should receive aggressive symptomatic treatment.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 3
质量:

芬兰语

Sytokiinioireyhtymä

英语

Cytokine release syndrome

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 2
质量:

芬兰语

Sytokiinioireyhtymä

英语

Cytokine release syndrome (CRS)

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

芬兰语

Blincyto-hoitoa saavilla potilailla on raportoitu sytokiinioireyhtymää, joka voi olla hengenvaarallinen tai johtaa kuolemaan (vaikeusasteluokka ≥ 4) (ks. kohta 4.8).

英语

Cytokine release syndrome (CRS) which may be life-threatening or fatal (grade ≥ 4) has been reported in patients receiving BLINCYTO (see section 4.8).

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

芬兰语

Seuraavien raportoitujen haittavaikutuksien yleisyys on vähäinen tai tuntematon: olemassa olevien sydänsairauksien paheneminen (esim. angina pectoris tai sydämen vajaatoiminta), sydämen toimintahäiriöt (sydämen vajaatoiminta, sydäninfarkti, eteisvärinä), keuhkoödeema, usean elimen toiminnanvajaus, tuumorilyysisyndrooma, sytokiinioireyhtymä, munuaisten vajaatoiminta ja hengitysvaje.

英语

Exacerbations of pre-existing cardiac conditions such as angina pectoris or congestive heart failure or severe cardiac disorders (heart failure, myocardial infarction, atrial fibrillation), pulmonary oedema, multi-organ failure, tumour lysis syndrome, cytokine release syndrome, renal failure, and respiratory failure were reported at lower or unknown frequencies.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

芬兰语

kuumetta, turvotusta, vilunväristyksiä, verenpaineen laskua tai nousua ja nesteen kertymistä keuhkoihin, ja oireet voivat muuttua vaikeiksi – nämä voivat olla niin kutsutun sytokiinioireyhtymän merkkejä. kovaa ja jatkuvaa mahakipua, johon voi liittyä myös pahoinvointia ja oksentelua, sillä nämä voivat olla vakavan ja mahdollisesti hengenvaarallisen haimatulehduksen oireita.

英语

fever, swelling, chills, decreased or increased blood pressure and fluid in the lungs, which may become severe – these may be signs of a so-called cytokine release syndrome. if you have severe and persistent stomach pain, with or without nausea and vomiting, as these may be symptoms of a serious and potentially fatal condition known as pancreatitis (inflammation of the pancreas).

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

芬兰语

Lisätietoja sytokiinioireyhtymän kliinisestä hoidosta on kohdassa 4.4.

英语

For clinical management of CRS, see section 4.4.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

芬兰语

Potilaiden tilaa on seurattava huolellisesti mahdollisen sytokiinioireyhtymän ilmaantumisen varalta (ks. kohta 4.4).

英语

Patients should be closely monitored for the onset of cytokine release syndrome (see section 4.4).

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 3
质量:

芬兰语

Sytokiinioireyhtymä (CRS) esiintyy tyypillisesti yhden tunnin kuluessa infuusiosta ja siihen liittyy harvemmin bronkospasmia ja nokkosihottumaa.

英语

A cytokine release syndrome (CRS) typically occurs within one hour after infusion and is less commonly associated with bronchospasm and urticaria.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認