询问Google

您搜索了: tupakkamarkkinoilla (芬兰语 - 英语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

芬兰语

英语

信息

芬兰语

Prince­savukkeilla on vahva asema Ruotsin tupakkamarkkinoilla.

英语

market, on which Swedish Match could act independently of any competitive constraint.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

芬兰语

Prince-savukkeilla on vahva asema Ruotsin tupakkamarkkinoilla.

英语

The change in the agreement resulted immediately in the appearance of a major competitor onthe Swedish market.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

芬兰语

Useat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle erään useita vuosia tupakkamarkkinoilla olleen tuotteen myynnin kasvusta viime vuoden aikana.

英语

Several Member States informed the Commission of the increasing sale last year on the tobacco market of a product which has in fact existed for many years.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

芬兰语

Näin ei saada ratkaistua tupakkamarkkinoilla nyt esiintyvää rajojen yli käytävän kaupankäynnin ja salakuljetuksen ongelmaa, jolla on vaikutuksensa tuloihin ja kansanterveyden suojeluun.

英语

This approach will not solve the problem of distortions of cross-border shopping and smuggling currently existing on the tobacco market, which has consequences in terms and revenue and health protection.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

芬兰语

Näin ei saada ratkaistua tupakkamarkkinoilla nyt esiintyvää rajojen yli käytävän kaupankäynnin ja salakuljetuksen ongelmaa, jolla on vaikutuksensa tuloihin ja kansanterveyden suojeluun.

英语

This approach will not solve the problem of distortions of cross-border shopping and smuggling currently existing on the tobacco market, which has consequences in terms of revenue and health protection.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

芬兰语

Jotta jäsenvaltiot saisivat apua hintasodissa ja halvempihintaisten savukeluokkien tarjonnan huomattavassa nousussa tupakkamarkkinoilla, ne saavat lisää joustovaraa savukkeiden vähimmäisvalmisteveron kantamisessa.

英语

To help Member States deal with price wars or a drastic increase in supply at the lower price segments of the cigarette market, they will be allowed greater flexibility in levying a minimum excise duty on cigarettes.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

芬兰语

Luonnollisestikin komissio voi vapaasti tehdä ehdotuksia ennen viiden vuoden ajanjakson päättymistä, jos se katsoo sen tarpeelliseksi tupakkamarkkinoilla tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi.

英语

It is, of course, free to make proposals before the end of this five-year period where it deems this to be necessary or where account needs to be taken of changes on the tobacco market.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

芬兰语

kilpailutilanne tupakkamarkkinoilla edellyttää perinteisten tupakantuottajien tukemista, ja kyseisen tuen olisi perustuttava sellaiseen palkkiojärjestelmään, joka mahdollistaa tupakan menekin yhteisössä,

英语

Whereas competition on the tobacco market calls for some support of traditional tobacco producers; whereas such support should be based on a premium system allowing the disposal of tobacco in the Community;

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 2
质量:

参考: Translated.com

芬兰语

Näistä eroista aiheutuu huomattavaa rajan yli käytävää kauppaa ja salakuljetusta, mikä vääristää kilpailua tupakkamarkkinoilla, johtaa budjettitulojen menetykseen suhteellisen korkean valmisteverotuksen jäsenvaltioissa ja vie lisäksi pohjaa terveystavoitteisiin pyrkimiseltä.

英语

These divergences entail substantial cross border shopping and smuggling, which creates distortions of competition in the tobacco market, leads to losses in budgetary resources for those Member States applying a relatively high excise duty and moreover undermines the health policy objectives.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

芬兰语

Komissio katsoi, että pyyntö oli hyvin perusteltu ja että se noudatti komission alustavaa havaintoa, jonka mukaan toimialan lisääntynyt keskittyminen ja vahvan toimijan poistuminen markkinoilta voisi luoda määräävän aseman tai vahvistaa sellaista Italian tupakkamarkkinoilla.

英语

The Commission concluded that the request was well founded in that it coincided with the Commission's own preliminary finding that the increased level of industry concentration and the elimination of a vigorous player from the market could create or strengthen a dominant position in the tobacco markets in Italy.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

芬兰语

Komissio katsoi, ettäpyyntö oli hyvin perusteltu ja että se noudatti komission alustavaa havaintoa, jonka mukaan toimialanlisääntynyt keskittyminen ja vahvan toimijan poistuminen markkinoilta voisivat luoda määräävän asemantai vahvistaa sellaista Italian tupakkamarkkinoilla.

英语

In particular, competition is not likely to be eliminatedon this market since the remaining indirect services should sufficiently constrain the market behaviour ofthe parties and no significant entry barriers appear to exist on this route.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

芬兰语

Komissiokatsoi, että pyyntö oli hyvin perusteltu ja että senoudatti komission alustavaa havaintoa, jonkamukaan toimialan lisääntynyt keskittyminen javahvan toimijan poistuminen markkinoilta voisivat luoda määräävän aseman tai vahvistaa sellaista Italian tupakkamarkkinoilla.

英语

322.In the contested decision, the Commissionhad taken the view that Mirabellier — which wasone of a number of buyers proposed by the merging parties — did not fulfil one of the criteria setforth in the commitments, namely that of beingcapable of maintaining or developing effectivecompetition.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

芬兰语

Tämä vaihtoehto vaikuttaisi yleisesti vain vähän tupakkamarkkinoihin ja jäsenvaltioiden tuloihin.

英语

In general this approach would only have a minor impact on the tobacco markets and on Member States' revenues.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

芬兰语

Tehdasvalmisteisten savukkeiden osuus tupakkamarkkinoiden kokonaisarvosta on lähes 90 prosenttia (121,3 miljardia euroa), ja yhdessä kääretupakan kanssa osuus on lähes 95 prosenttia tupakkamarkkinoista.

英语

FMC represent almost 90% (121.3 bnEUR) of the total tobacco market value, making up together with RYO close to 95% of the tobacco market.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

芬兰语

Valmisteverojen korottaminen on muokannut tupakkamarkkinat uuteen uskoon.

英语

Raising excise duties reshaped the tobacco market.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

芬兰语

Koottujen tietojen tarkkaan analyysiin perustuvassa komissiota varten laaditussa tutkimuksessa4 esitetyn arvion mukaan muualla kuin kotimaassa verotettavien tupakkatuotteiden kokonaismarkkinaosuus oli vuonna 2004 noin 13 % EU-25:n tupakkamarkkinoista, ja tästä 4–5 % koostui rajojen yli tehdyistä laillisista ostoista ja 8–9 % laittomasta kaupasta.

英语

Based on an in-depth analysis of the data collected, a study4 prepared for the Commission estimated that the total market penetration of the non-domestically taxed consumption represented in 2004 approximately 13% of the EU-25 tobacco market whereby 4% to 5% consists of legitimate cross-border shopping and 8% to 9% of illicit trade.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

芬兰语

Toimitettavien tietojen avulla olisi luotava koko yhteisön tupakkamarkkinoita koskeva yleiskatsaus, ja niissä olisi erityisesti otettava huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 [3] säännökset ja sen täytäntöönpanoa koskevat säännöt.

英语

The information to be communicated should provide a general overview of the entire Community tobacco market, and should in particular take into account the provisions of Council Regulation (EC) No 1782/2003 of 29 September 2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers [3] and its implementing rules.

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

芬兰语

tupakkamarkkinat

英语

tobacco market

最后更新: 2014-11-14
使用频率: 5
质量:

参考: IATE

芬兰语

Yhteisöjen tuomioistuin on näin asiassa Crispoltoni I antamassaan tuomiossa lausunut kyseessä oleville taloudellisille toimijoille tuntemattomasta, taattuja enimmäismääriä koskevan järjestelmän taannehtivasta soveltamisesta vuoden 1988 tupakkasatoon sekä yhteisön tupakkamarkkinoita koskevien uusien organisointitoimenpiteiden luonteen että niiden voimaantulopäivän osalta.

英语

those traders must have seen as foreseeable measures to limit any increase in production of varieties which were difficult to dispose of, they were entitled to expect that they would be notified in good time of any measures having effects on their investments. That, however, had not been the case.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

芬兰语

Lambraki (PSE). - (EL) Arvoisa puhemies, komission esitystä tupakkamarkkinoista hallitsee takaisinostoajatus, eikä esityksiä laadun parantamiseksi todellakaan ole, ku ten herra Fischler totesi.

英语

The subsidies cannot be jus­tified on the grounds of employment or on the grounds that someone else would have produced the tobacco.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認