询问Google

您搜索了: of the weight and fineness in effect on (英语 - 乌克兰语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

英语

乌克兰语

信息

英语

The bough bent under the weight of the snow.

乌克兰语

Гілка зігнулася під вагою снігу.

最后更新: 2014-02-01
使用频率: 1
质量:

英语

Click on thebutton the choose the color of the background. This option has no effect on printing nor export.

乌克兰语

Натисніть цю кнопку, щоб вибрати колір тла. Вказане значення не впливатиме на друк та експорт графіка.

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:

英语

 When you are done, go out of the Weight Paint mode, apply the Lattice modifier, and delete the Lattice object.

乌克兰语

 Після завершення налаштування вагомостей, вийдемо з режиму Weight Paint, застосуємо Apply модифікатор Lattice та видалимо об’єкт Lattice.

最后更新: 2017-06-22
使用频率: 1
质量:

参考: Urkulik

英语

The base has to be large enough to support the weight of the model.

乌克兰语

Основа має бути достатньо великою для утримання ваги моделі.

最后更新: 2019-06-27
使用频率: 1
质量:

参考: Urkulik

英语

Resizing an event level has no effect on the duration of the timeline.

乌克兰语

Зміна розміру показу рівня подій не здійснює жодного впливу на тривалість подій на часолінії.

最后更新: 2017-07-03
使用频率: 1
质量:

参考: Urkulik

英语

From a biblical perspective, the glory of God is the weight and magnificence of his Being (2 Cor 4:17).

乌克兰语

З біблійної точки зору, слава Божа є вагою та величчю його Буття (2 Кор. 4:17).

最后更新: 2015-03-10
使用频率: 1
质量:

参考: Kosivantsov

英语

Create ample look room for your subject to balance the weight of the frame.

乌克兰语

Створюйте достатній просвіт для погляду для вашого суб'єкта, щоб збалансувати вагу кадру.

最后更新: 2019-07-02
使用频率: 1
质量:

参考: Urkulik

英语

The financial statements of unconsolidated subsidiaries listed above are not consolidated into those of the Group, as the effect on the consolidated financial statements is immaterial.

乌克兰语

Фінансова звітність раніше зазначених неконсолідованих дочірніх підприємств не була включена до консолідованої фінансової звітності Групи в зв'язку з її несуттєвим впливом на консолідовану фінансову звітність Групи

最后更新: 2018-01-27
使用频率: 1
质量:

参考: Urkulik

英语

Set in an economically depressed region of the Mississippi Delta, it tells the story of the bitter aftermath to a man’s suicide and its effect on his wife, son and brother.

乌克兰语

З обставою в економічно депресивному регіоні Дельти Міссісіпі, він розказує оповідь про гіркі наслідки для суїциду чоловіка та вплив цього на його дружину, сина і брата.

最后更新: 2019-05-10
使用频率: 1
质量:

参考: Urkulik

英语

The left part of the dialog window lets you select the region to be shown in the preview section. Move the red rectangle with the mouse around to show the effect on different parts of the image.

乌克兰语

За допомогою лівої частини цього діалогового вікна ви зможете вибрати область, яку буде показано на панелі попереднього перегляду. Пересуньте червоний прямокутник за допомогою вказівника миші, щоб побачити результат застосування ефекту до різних частин зображення.

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: Urkulik

英语

The editing style you choose can have a profound effect on the tone of your film, particularly on the emotional and intellectual involvement of the audience.

乌克兰语

Стиль монтування, обраний вами, може мати глибокий ефект на тон вашого фільму, особливо на емоційне та інтелектуальне залучення аудиторії.

最后更新: 2019-05-10
使用频率: 3
质量:

参考: Urkulik

英语

A strengthening of the UAH against the above currencies at 31 December 2017 and 2016 would have had the equal but opposite effect on the above currencies to the amounts shown above, on the basis that all other variables remained constant.

乌克兰语

Зміцнення гривні по відношенню до зазначених вище валют на 31 грудня 2017 року та 2016 року мало б приблизно такий самий, але протилежний за значенням вплив на зазначені вище суми за умови, що всі інші змінні величини залишаться незмінними.

最后更新: 2018-01-29
使用频率: 1
质量:

参考: Urkulik

英语

Thanks to the Is Camera Ray output of the Light Path node, the caustics image texture is not directly renderable on the ocean surface, but it nevertheless has some effect on the other materials.

乌克兰语

Завдяки виводу Is Camera Ray вузла Light Path зображеннєва текстура, що дає каустику, безпосередньо не зображується, рендериться на океанічній поверхні, але, тим не менш, дає деякий ефект на інші матеріали.

最后更新: 2017-06-22
使用频率: 1
质量:

参考: Urkulik

英语

Here you can select the key to & openpgp; -encrypt messages to when this identity and are in effect. This key is also used for the function of the Composer.

乌克兰语

Тут ви можете обрати ключ для шифрування повідомлень за допомогою & openpgp;, якщо використовується цей профіль і. Цей ключ також буде використано для реалізації можливості у Редакторі повідомлень.

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: Urkulik
警告:包含不可见的HTML格式

英语

You want to thicken those areas for printing to ensure that they are strong enough to support the weight of the areas they are connected to.

乌克兰语

Ви захочете потовстити ці області для друку, щоб гарантувати, що вони сильні достатньо для утримання ваги областей, з якими вони з'єднуються.

最后更新: 2019-06-27
使用频率: 1
质量:

参考: Urkulik

英语

Move File Down button This button moves the highlighted file down in the list of files to be printed. In effect, this changes the order of the files' printout.

乌克兰语

Кнопка пересування файла вниз Натискання цієї кнопки пересуває виділений файл нижче у списку. Це призводить до зміни порядку друку файлів.

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: Urkulik

英语

Move File Up button This button moves the highlighted file up in the list of files to be printed. In effect, this changes the order of the files' printout.

乌克兰语

Кнопка пересування файла вгору Натискання цієї кнопки пересуває виділений файл вище у списку. Це призводить до зміни порядку друку файлів).

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: Urkulik

英语

This is the preview of the Raindrop effect. Note: if you have previously selected an area in the editor, this will be unaffected by the filter. You can use this method to disable the Raindrops effect on a human face, for example.

乌克兰语

Це попередній перегляд застосування ефекту дощових крапель. Зауваження: якщо ви перед цим вибрали область у редакторі, фільтр у ній не діятиме. Ви можете застосовувати цей метод, щоб вимкнути ефект дощових крапель, наприклад, на обличчі людини.

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: Urkulik

英语

And there fell upon men a great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent: and men blasphemed God because of the plague of the hail; for the plague thereof was exceeding great.

乌克兰语

І град великий, як сотнар, упав з неба на людей; і хулили люде Бога задля градової порази, бо пораза граду вельми була велика.

最后更新: 2012-05-04
使用频率: 1
质量:

参考: Urkulik

英语

 Make sure your Toolbox (T) is activated and select one of the painting tools available to adjust the weights on the Tools section.

乌克兰语

 Розгорнемо ліву T-боковину Tool Shelf 3D-Вигляду (клавіша T), де в її вкладці Tools можемо вибрати потрібний нам інструмент для малювання вагомостей.

最后更新: 2017-06-22
使用频率: 1
质量:

参考: Urkulik

一些相关性较低的人工翻译已被隐藏。
显示低相关性结果。

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認