询问Google

您搜索了: bacco (英语 - 希腊语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

英语

希腊语

信息

英语

9 bacco, beer, wine, spirits and mineral oils).

希腊语

) καί τά ορυκτέλαια (')).

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

We do not subsidize imported to bacco, after all.

希腊语

Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

Our vote today should make it possible to ban to bacco advertising in the European Union.

希腊语

Βεβαίως, η απα­γόρευση της διαφήμισης συνιστά μόνο ένα βήμα αλλά, σήμερα, είναι πιθανό να το διανύσουμε.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

Greece exports farm produce, including fruit and vegetables, raisins, to bacco and olive oil.

希腊语

Η Ελλάδα εξάγει γεωργικά προϊόντα, βιομηχανικά προϊόντα και ενδιάμε­σα αγαθά.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

The rapporteur considers it necessary to reduce, even withdraw, the system of aid to to bacco growers.

希腊语

Πράγματι, ο ειση­γητής επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να μειωθεί ή ακόμη να καταργηθεί η ενίσχυση των παραγωγών καπνού.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

Cigarette and to bacco advertising on TV would be prohibited and special restrictions applied to the advertising of alcoholic drinks.

希腊语

Τα μέτρα θα είναι πιο αποτελεσματικά αν στηρίζονται σε ένα κεντρικό σύστημα πληροφοριών.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

The objection will be raised that Italians, Spanish and Greeks in general want to continue supporting the European to bacco growers.

希腊语

Βεβαίως, το κείμενο δεν είναι τέλειο, αλλά επιφέρει σημαντική πρόοδο σε αυτόν τον τομέα.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

The absolute prohibition should probably apply to advertising for cigarettes and other to bacco products, special restrictions applying to alcoholic drinks.

希腊语

Αυτό αντικατοπτρίζεται φυσι­κά στις υψηλές τιμές, οι οποίες τείνουν να αποκλείουν εντελώς τις μικρότερες επιχειρήσεις από αυτό το μέσο διαφήμισης.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

The main exported products (65 %) are to bacco, wine, processed vegetables, fruit, and live animals.

希腊语

Τα κυριότερα προϊόντα που εξάγονται (65 %) είναι καπνός, κρασί, μεταποιημένα

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

This law on advertising is, to use that lovely expression, a way of creating a level playing field for the advertisement of to bacco products.

希腊语

Νέα παρασκευάσματα διανέμονται δωρεάν έξω από σχολεία και κέντρα νεότητας για να προσελ­κύσουν τους αρχάριους να αρχίσουν και να δοκιμά­σουν.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

While billions are put into subsidies for to bacco growing and research into nuclear power, it is not prepared to invest a few million ECU in young people.

希腊语

Müller (V). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να δώσω πολύ σύντομα δύο προφορικές επεξηγήσεις.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

So there is a clear message here. Let us go on gradually reducing production subsidies and adopt the common po sition of the Council in relation to the prohibition of to bacco advertising.

希腊语

Ας γυρίσουμε στη διαφήμιση των προϊόντων καπνού.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

Strong in my conviction and backed by the moral support of the doctors of Luxemburg and the Fondation luxembourgeoise contre le cancer, I will be voting for the to bacco advertising ban.

希腊语

Επειδή έχει αποδειχθεί ότι μόνο λίγα άτομα αρχίζουν μετά την ηλικία των 20 το κάπνισμα, η ενισχυμένη πρόληψη σε παιδιά και νέους είναι μία πράξη πολιτικής λογικής υπέρ μίας βελτιω­μένης υγείας του πληθυσμού.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

The many risks associated with the consumption of to bacco are wellknown. Nevertheless, smoking is the great est single preventable cause of death in the European Union.

希腊语

Η κατάργηση της κοινοτικής ενίσχυσης στους καπνοπαραγωγούς δεν πρόκειται να μειώσει τις συνέπειες στη δημόσια υγεία.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

Tobacco consumption must regularly de crease and production must continue to be limited to a constant tonnage of 351 000 gross tonnes of European to bacco, between the proposed new COM and the present COM.

希腊语

Κατά πρώτον, διότι εί­ναι διαμετρικά αντίθετο προς την αναγκαιότητα να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της παραγωγής της Κοινότητας τόσο στην ενιαία όσο και στην παγκόσμια αγορά.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

As a medical practitioner, with responsibility for an ear, nose, and throat hospital department, I daily deplore the ravages occasioned by immoderate consumption of to bacco.

希腊语

για δημιουργία θέσεων εργασίας.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

Figures from the British Department of Health show that in Norway, Finland, Canada and New Zealand, smoking has declined as a result of banning to bacco advertising.

希腊语

Επίσης, η άμεση σύν­δεση των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στο σύστημα αυτό από την αρχή, θα προσέ­διδε στη σχετική διαδικασία αξιοπιστία και θα καθι­στούσε δυνατή την ισχυροποίηση της ευρείας συνερ-

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

I also support the use of research funds to try to find a better quality product, and particularly research geared to reducing the nicotine content, a harmful product of to bacco.

希腊语

Σήμερα η Επιτροπή Γεωργίας προτείνει την υιοθέ­τηση μέτρων προώθησης της ποιότητας:

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

However, the rest of the parties think the current proposals to maintain the excise duty rules and to maintain the age limits which we have on the sale of alcohol and to bacco are compatible both with the single market and the European Convention on Human Rights.

希腊语

Ακριβώς αυτό επιθυμεί να επι­τύχει και η Επιτροπή με τις προτάσεις της.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

英语

I believe that the two are to be kept separate, as the Commission has done, deciding to maintain aid for to bacco production, something that we will discuss in a forthcoming report by the Parliament.

希腊语

Καλώ όλους τους συναδέλφους που υποστηρίζουν τη δημό­σια υγεία, να επιδείξουν την ίδια προσήλωση.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認