询问Google

您搜索了: geschonden (荷兰语 - 阿拉伯语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

荷兰语

阿拉伯语

信息

荷兰语

Wilt gij niet strijden tegen hen , die hunne eeden geschonden en samengezworen hebben , om Gods gezant te verjagen ? Zij waren de zondaren .

阿拉伯语

« ألا » للتحضيض « تقاتلون قوما نكثوا » نقضوا « أيمانهم » عهودهم « وهمُّوا بإخراج الرسول » من مكة لما تشاوروا فيه بدار الندوة « وهم بدءوكم » بالقتال « أوَّل مرَّة » حيث قاتلوا خزاعة حلفاءكم مع بني بكر فما يمنعكم أن تقاتلوهم « أتخشونهم » أتخافونهم « فاللهُ أحق أن تخشوه » في ترك قتالهم « إن كنتم مؤمنين » .

最后更新: 2014-07-02
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Wilt gij niet strijden tegen hen , die hunne eeden geschonden en samengezworen hebben , om Gods gezant te verjagen ? Zij waren de zondaren .

阿拉伯语

لا تترددوا في قتال هؤلاء القوم الذين نقضوا عهودهم ، وعملوا على إخراج الرسول من ( مكة ) ، وهم الذين بدؤوا بإيذائكم أول الأمر ، أتخافونهم أو تخافون ملاقاتهم في الحرب ؟ فالله أحق أن تخافوه إن كنتم مؤمنين حقًا .

最后更新: 2014-07-02
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Wij willen dat door internationale organisaties, stelsels en verdragen effectief het hoofd wordt geboden aan bedreigingen van de internationale vrede en veiligheid, en moeten derhalve bereid zijn om op te treden wanneer hun regels worden geschonden.

阿拉伯语

ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﺐﺠﻳ .ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻡﺎﻤﻀﻧﻻﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺽﻭﺎﻔﺘﻟﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ ﺎﻴﺳﻭﺭﻭ ،ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ.ﺎﻨﻟ ﺎﻓﺪﻫ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺎﻫﺮﻴﻳﺎﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟﺍ ﻊﻣ ﺕﺎﺌﻴﻬﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﺔﻳﻮﻀﻋ ﻊﻴﺳﻮﺗ

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Maar omdat zij hun verbond hebben geschonden , en niet in Gods teekenen geloofd , de profeten onrechtvaardig gedood , en gezegd hebben : Onze harten zijn onbesneden , heeft God die dichtgezegeld , wegens hun ongeloof , daarom zullen zij niet gelooven , behalve eenigen van hen .

阿拉伯语

« فبما نقضهم » ما زائدة والباء للسببية متعلقة بمحذوف ، أي لعناهم بسبب نقضهم « ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم » للنبي صلى الله عليه وسلم « قلوبنا غلف » لا تعي كلامك « بل طبع » ختم « الله عليها بكفرهم » فلا تعي وعظا « فلا يؤمنون إلا قليلا » منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه .

最后更新: 2014-07-02
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Maar omdat zij hun verbond hebben geschonden , en niet in Gods teekenen geloofd , de profeten onrechtvaardig gedood , en gezegd hebben : Onze harten zijn onbesneden , heeft God die dichtgezegeld , wegens hun ongeloof , daarom zullen zij niet gelooven , behalve eenigen van hen .

阿拉伯语

فلعنَّاهم بسبب نقضهم للعهود ، وكفرهم بآيات الله الدالة على صدق رسله ، وقتلهم للأنبياء ظلمًا واعتداءً ، وقولهم : قلوبنا عليها أغطية فلا تفقه ما تقول ، بل طمس الله عليها بسبب كفرهم ، فلا يؤمنون إلا إيمانًا قليلا لا ينفعهم .

最后更新: 2014-07-02
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Waarlijk , het overbrengen van een geheiligde maand op eene andere maand is eene overmaat van ongeloof . De ongeloovigen zijn daardoor in eene dwaling gebracht ; zij staan toe , dat een maand in het ééne jaar worde geschonden , en verklaren die in een ander jaar voor heilig , opdat zij het getal maanden zouden volmaken , die volgens Gods bevel heilig moeten gehouden worden ; en zij veroorloven , wat God verboden heeft .

阿拉伯语

« إنما النسيء » أي التأخير لحرمة شهر إلى آخر كما كانت الجاهلية تفعله من تأخير حرمة المحرم إذا هلَّ وهم في القتال إلى صفر « زيادة في الكفر » لكفرهم بحكم الله فيه « يُضَلٌ » بضم الياء وفتحها « به الذين كفروا يحلونه » أي النسيء « عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا » يوافقوا بتحليل شهر وتحريم آخر بدله « عدة » عدد « ما حرم الله » من الأشهر فلا يزيدوا على تحريم أربعة ولا ينقصوا ولا ينظروا إلى أعيانها « فيحلوا ما حرم الله زُيِّن لهم سوء أعمالهم » فظنوه حسنا « والله لا يهدي القوم الكافرين » .

最后更新: 2014-07-02
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Waarlijk , het overbrengen van een geheiligde maand op eene andere maand is eene overmaat van ongeloof . De ongeloovigen zijn daardoor in eene dwaling gebracht ; zij staan toe , dat een maand in het ééne jaar worde geschonden , en verklaren die in een ander jaar voor heilig , opdat zij het getal maanden zouden volmaken , die volgens Gods bevel heilig moeten gehouden worden ; en zij veroorloven , wat God verboden heeft .

阿拉伯语

إن الذي كانت تفعله العرب في الجاهلية من تحريم أربعة أشهر من السنة عددًا لا تحديدًا بأسماء الأشهر التي حرَّمها الله ، فيؤخرون بعضها أو يقدِّمونه ويجعلون مكانه من أشهر الحل ما أرادوا حسب حاجتهم للقتال ، إن ذلك زيادة في الكفر ، يضل الشيطان به الذين كفروا ، يحلون الذي أخروا تحريمه من الأشهر الأربعة عامًا ، ويحرمونه عاما ؛ ليوافقوا عدد الشهور الأربعة ، فيحلوا ما حرَّم الله منها . زَيَّن لهم الشيطان الأعمال السيئة . والله لا يوفق القوم الكافرين إلى الحق والصواب .

最后更新: 2014-07-02
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Zij antwoordden : Wij hebben niet geschonden hetgeen wij u uit eigen beweging beloofden : maar men beval ons , verscheiden lasten goud en zilver van de versierselen des volks aan te dragen , en wij wierpen die in het vuur ,

阿拉伯语

« قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا » مثلث الميم أي بقدرتنا أو أمرنا « ولكنا حَمَلْنا » بفتح الحاء مخففا وبضمها وكسر الميم مشددا « أوزارا » أثقالاً « من زينة القوم » أي قوم فرعون ، استعارها بنو إسرائيل بعلَّة عرس فبقيت عندهم « فقذفناها » طرحناها في النار بأمر السامري « فكذلك » كما ألقينا « ألقى السامري » ما معه من حليهم ، ومن التراب الذي أخذه من أثر حافر فرس جبريل على الوجه الآتي :

最后更新: 2014-07-02
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Zij antwoordden : Wij hebben niet geschonden hetgeen wij u uit eigen beweging beloofden : maar men beval ons , verscheiden lasten goud en zilver van de versierselen des volks aan te dragen , en wij wierpen die in het vuur ,

阿拉伯语

قالوا : يا موسى ما أخلفنا موعدك باختيارنا ، ولكنَّا حُمِّلنا أثقالا مِن حليِّ قوم فرعون ، فألقيناها في حفرة فيها نار بأمر السامري ، فكذلك ألقى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل عليه السلام .

最后更新: 2014-07-02
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Maar omdat zij hun verbond hebben geschonden , hebben wij hen gevloekt en hunne harten versteend ; zij rukken de woorden van den Pentateuches van hunne plaats , en hebben een deel vergeten van hetgeen hun werd onderwezen ; en gij zult niet ophouden slechte daden bij hen te ontdekken , bij eenigen van hen uitgezonderd ; maar vergeef hun en schenk hun daarvoor genade ; want God bemint den milde .

阿拉伯语

« فبما نقضهم » ما زائدة « ميثاقهم لعناهم » أبعدناهم عن رحمتنا « وجعلنا قلوبهم قاسية » لا تلين لقبول الإيمان « يحرِّفون الكلم » الذي في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وغيره « عن مواضعه » التي وضعه الله عليها أي يبدلونه « ونسوا » تركوا « حظّاً » نصيبا « مما ذكروا » أمروا « به » في التوراة من اتباع محمد « ولا تزال » خطاب للنبي صلى الله علي وسلم « تطَّلع » تظهر « على خائنة » أي خيانة « منهم » بنقض العهد وغيره « إلا قليلا منهم » ممن أسلم « فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين » وهذا منسوخ بآيه السيف .

最后更新: 2014-07-02
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Maar omdat zij hun verbond hebben geschonden , hebben wij hen gevloekt en hunne harten versteend ; zij rukken de woorden van den Pentateuches van hunne plaats , en hebben een deel vergeten van hetgeen hun werd onderwezen ; en gij zult niet ophouden slechte daden bij hen te ontdekken , bij eenigen van hen uitgezonderd ; maar vergeef hun en schenk hun daarvoor genade ; want God bemint den milde .

阿拉伯语

فبسبب نقض هؤلاء اليهود لعهودهم المؤكَّدة طردناهم من رحمتنا ، وجعلنا قلوبهم غليظة لا تلين للإيمان ، يبدلون كلام الله الذي أنزله على موسى ، وهو التوراة ، وتركوا نصيبًا مما ذُكِّروا به ، فلم يعملوا به . ولا تزال -أيها الرسول- تجد من اليهود خيانةً وغَدرًا ، فهم على منهاج أسلافهم إلا قليلا منهم ، فاعف عن سوء معاملتهم لك ، واصفح عنهم ، فإن الله يحب مَن أحسن العفو والصفح إلى من أساء إليه . ( وهكذا يجد أهل الزيغ سبيلا إلى مقاصدهم السيئة بتحريف كلام الله وتأويله على غير وجهه ، فإن عجَزوا عن التحريف والتأويل تركوا ما لا يتفق مع أهوائهم مِن شرع الله الذي لا يثبت عليه إلا القليل ممن عصمه الله منهم ) .

最后更新: 2014-07-02
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Toen gij gelegerd waart op de meest nabijgelegen zijde der vallei , en zij gelegerd waren op de verste zijde , en de karavaan zich lager bevond , en indien gij wederzijds bepaald hadt slag te leveren , zoudt gij zekerlijk die bepaling hebben geschonden ; maar gij werdt , zonder eenige voorafgaande bepaling , tot den strijd gebracht , opdat God de zaak zou vervullen , welke hij besloten had te doen plaats hebben . Opdat degeen die omkwam , zou omkomen , na een blijkbare aanwijzing , en hij die het moest overleven , door hetzelfde teeken leven mocht .

阿拉伯语

« إذ » بدل من يوم « أنتم » كائنون « بالعُدوة الدنيا » القربى من المدينة وهى بضم العين وكسرها جانب الوادي « وهم بالعدوة القصوى » البعدى منها « والركب » العير كائنون بمكان « أسفل منكم » مما يلي البحر « ولو تواعدتم » أنتم والنفير للقتال « لاختلفتم في الميعاد ولكن » جمعكم بغير ميعاد « ليقضى الله أمرا كان مفعولا » في علمه وهو نصر الإسلام وَمَحْقُ الكفر فعل ذلك « ليهلك » يكفر « من هلك عن بينةٍ » أي بعد حجة ظاهرة قامت عليه وهي نصر المؤمنين مع قلتهم على الجيش الكثير « ويحيى » يؤمن « من حيَّ عن بينة وإن الله لسميع عليم » .

最后更新: 2014-07-02
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Toen gij gelegerd waart op de meest nabijgelegen zijde der vallei , en zij gelegerd waren op de verste zijde , en de karavaan zich lager bevond , en indien gij wederzijds bepaald hadt slag te leveren , zoudt gij zekerlijk die bepaling hebben geschonden ; maar gij werdt , zonder eenige voorafgaande bepaling , tot den strijd gebracht , opdat God de zaak zou vervullen , welke hij besloten had te doen plaats hebben . Opdat degeen die omkwam , zou omkomen , na een blijkbare aanwijzing , en hij die het moest overleven , door hetzelfde teeken leven mocht .

阿拉伯语

واذكروا حينما كنتم على جانب الوادي الأقرب إلى " المدينة " ، وعدوكم نازل بجانب الوادي الأقصى ، وعِير التجارة في مكان أسفل منكم إلى ساحل " البحر الأحمر " ، ولو حاولتم أن تضعوا موعدًا لهذا اللقاء لاختلفتم ، ولكنَّ الله جمعكم على غير ميعاد ؛ ليقضي أمرًا كان مفعولا بنصر أوليائه ، وخِذْلان أعدائه بالقتل والأسر ؛ وذلك ليهلك من هلك منهم عن حجة لله ثبتت له فعاينها وقطعت عذره ، وليحيا مَن حيَّ عن حجة لله قد ثبتت وظهرت له . وإن الله لسميع لأقوال الفريقين ، لا يخفى عليه شيء ، عليم بنيَّاتهم .

最后更新: 2014-07-02
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認