MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: os 'dach chi'n byw yno ( Welsh - English )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Be Dach chi'n

English

will of our

Last Update: 2016-11-03
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Welsh

ydych chi'n byw yn lleol?

English

Do you live locally?

Last Update: 2011-08-22
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Welsh

Brysiwch bawb os dach chi isio lifft

English

Hurry everyone if you want a lift

Last Update: 2013-02-06
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Welsh

sneb wedi byw yno ers hydoedd

English

nobody's lived there for ages

Last Update: 2015-11-01
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Mae a wnelo hynny â diwallu anghenion y bobl ddiamddiffyn sy'n byw yno

English

That is about meeting the needs of the vulnerable people who live there

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Y farn gyffredinol yw bod mwyafrif y bobl sy'n byw yno yn dioddef iechyd gwael

English

The consensus is that there are poor levels of health among the majority of people living there

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Cefais fy magu yno a bûm yn byw yno am sawl blwyddyn

English

I was brought up and lived there for many years

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Bu cwymp o 75 y cant mewn diweithdra yn ardal Amcan 1 , a dim ond 65 y cant o'r boblogaeth sy'n byw yno

English

A 75 per cent fall in unemployment has occurred in the Objective 1 area , and only 65 per cent of the population lives there

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Mae nifer o bobl oedrannus yn byw yno , yn ogystal â theuluoedd ifanc sydd â pherthnasau oedrannus , ac mae llawer o bobl wedi dod ataf fi ac at aelodau etholedig eraill i geisio cael eu cartrefu yn yr ardal gan fod eu teulu'n agos , fel y gallant gynnig cymorth

English

A number of elderly people live there , as well as young families who have elderly relatives , and many people have approached me and other elected members seeking to be housed in the area because of familiy proximity , so that they can offer support

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Dengys astudiaeth a gomisiynwyd gan Gonsortiwm Cymunedol Addysg a Hyfforddiant Merthyr Tudful , a gwblhawyd gan Dr Chris Lee ym Mhrifysgol Morgannwg , ac a ariannwyd drwy garedigrwydd ELWa , mai anaml y mae'r boblogaeth sy'n byw yno yn cymryd rhan yn y chwaraeon hyn

English

A study commissioned by the Merthyr Tydfil Community Consortium for Education and Training , completed by Dr Chris Lee at the University of Glamorgan and kindly funded by ELWa , shows that our resident population hardly engages in these sports

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Gallai treth gyngor ychwanegol gyfrannu at gynnal a chadw gwasanaethau sydd yr un mor bwysig i berchnogion ail gartrefi ag y maent i drigolion sydd yn byw yno drwy'r flwyddyn

English

Additional council tax could contribute to the maintenance of services equally important to the owners of second homes and to year-round residents

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Alison Halford : Mae'r gwaith o ddatblygu adeiladau preswyl yn mynd allan o reolaeth , yn enwedig yn Ewlo -- a dylwn ddatgan buddiant gan fy mod yn byw yno -- gan roi straen ar ffyrdd sydd eisoes yn rhy brysur yn Sir y Fflint

English

Alison Halford : Residential development is spiralling out of control , particularly in Ewloe -- and I should declare an interest as I live there -- thus putting strain on already over-congested roads in Flintshire

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Mae unrhyw dreth sydd wedi ei seilio ar eiddo yn gallu bod yn annheg i bobl sydd â thai mawr , felly mae eu taliadau yn uchel er taw dim ond un person sy'n byw yno , gan wneud ychydig o ddefnydd yn unig o wasanaethau lleol

English

Any tax based on property can be inequitable for owners of large houses , who pay higher taxes despite living alone and making little use of local services

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Carwyn Jones : Fel un sydd yn hanu o Ben-y-bont ar Ogwr ac yn byw yno , mae pwysigrwydd y ffatri beiriannau yn amlwg i mi

English

Carwyn Jones : As somebody who is from Bridgend and lives there , the importance of the engine plant is apparent to me

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

David Ian Jones : Byddem oll yn croesawu sefydlu ysgol feddygol yn y Gogledd , yn enwedig y rhai ohonom sy'n byw yno

English

David Ian Jones : We would all welcome the establishment of a medical school in north Wales , particularly those of us who live there

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Er gwaethaf ei hisadeiledd anodd , caiff yr ystad ei newid gan yr asiantaethau , a dylem dalu teyrnged am eu gwaith , ond yn bennaf caiff ei newid gan y bobl sydd yn byw yno

English

Despite its difficult infrastructure , the estate is being turned around by the agencies , to which we should pay tribute for their work and , primarily , by the people who live there

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

A minnau wedi gweithio yng Nghwm Cynon , ac wedi siarad â'r rhai sy'n byw yno , gwn mor bwysig ydyw , ac yr ydych yn iawn wrth dynnu sylw at y mater hwn fel un sy'n allweddol yn eich etholaeth

English

Having worked in the Cynon Valley , and having spoken to people who live there , I know how important it is , and you are right to highlight this as a key issue in your constituency

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Helen Mary Jones : Mae'ch ateb yn un hunanfodlon gan fod y ffigurau diweddaraf yn dangos mai dim ond un rhan o bump o'r swyddi newydd a grewyd yng Nghymru y llynedd a grewyd yn ardal Amcan 1 , er bod dwy ran o dair o boblogaeth Cymru'n byw yno

English

Helen Mary Jones : Your answer is complacent because latest figures show that only one fifth of the new jobs created in Wales last year were created in the Objective 1 area , despite the fact that two thirds of the Welsh population lives there

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Fodd bynnag , gobeithiaf yn fawr y bydd y cynigion trwyddedu nid yn unig yn ymwneud ag addurn a ffabrig tai , ond hefyd yn ystyried goblygiadau cymdeithasol cael llawer mwy o'r tai hyn mewn rhai cymunedau , gan droi'r cymunedau hynny yn uffern llwyr i'r bobl sydd wedi byw yno ers degawdau os nad cenedlaethau

English

However , I sincerely hope that the licensing proposals not only deal with the décor and fabric of housing , but also consider the social implications of having many more of these houses in certain communities , thus turning those communities into absolute hell-holes for people who have lived there for decades if not generations

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Fodd bynnag , a allwch ofyn i'r bwrdd a yw'n credu ei fod yn mynd yn rhy bell pan fydd yn creu ffug gyfieithiadau ar gyfer enwau pentrefi bach , megis Rockfield ger Trefynwy , a alwyd yn Rockfield ers y bymthegfed ganrif , o leiaf , fel y dengys dogfennau , hyd yn oed pan oedd poblogaeth a oedd yn Gymraeg ei hiaith yn bennaf yn byw yno ? Mae ganddo enw yn awr na all neb ei adnabod na'i ynganu , ac y mae pawb o'r farn nad oes a wnelo dim â'r enw gwreiddiol

English

However , can you ask the board whether or not it believes that it is going too far when it creates artificial translations for the names of hamlets , such as Rockfield near Monmouth , which has been known as Rockfield since the fifteenth century , at least , as documents will show , even when it had a largely Welsh-speaking population ? It now has a name which no-one can recognise or pronounce , and which no-one feels has anything to do with the original name

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Add a translation

Search human translated sentencesUsers are now asking for help: whakapaua (Maori>Croatian) | x** video xx/hd x** video full hd (Hindi>English) | lafzon word in hindi (Hindi>English) | apple tv: (English>Galician) | ritornerai (Italian>French) | medina (Italian>Spanish) | hadas (Spanish>Italian) | daziario (Italian>Czech) | when can a person's tears be of no avail (English>Tagalog) | wärst du so nett (German>English) | sentence (English>Tamil) | x** hd hindi video (Hindi>English) | will u be mine (English>Hindi) | x** video xx (Hindi>English) | berbakat (Malay>English)


Report Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK