Google fragen

Sie suchten nach: geheilig (Afrikaans - Thai)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Afrikaans

Thai

Info

Afrikaans

want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed.

Thai

เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่ชำระไว้แล้วโดยพระวจนะของพระเจ้าและคำอธิษฐา

Letzte Aktualisierung: 2012-05-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Afrikaans

Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat geheilig word.

Thai

เพราะว่าโดยการทรงถวายบูชาหนเดียว พระองค์ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายที่ถูกชำระแล้วถึงที่สำเร็จเป็นนิตย

Letzte Aktualisierung: 2012-05-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Afrikaans

En Ek heilig Myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees.

Thai

ข้าพระองค์ถวายตัวของข้าพระองค์เพราะเห็นแก่เขา เพื่อให้เขารับการทรงชำระแต่งตั้งไว้โดยความจริงด้วยเช่นกั

Letzte Aktualisierung: 2012-05-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Afrikaans

En daar sal Ek met die kinders van Israel saamkom en die tent sal deur my heerlikheid geheilig word.

Thai

ที่นั่นเราจะพบกับชนชาติอิสราเอล และพลับพลานั้นจะรับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยสง่าราศีของเร

Letzte Aktualisierung: 2012-05-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Afrikaans

Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net een maal.

Thai

โดยน้ำพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้

Letzte Aktualisierung: 2012-05-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Afrikaans

van die oorloë en van die buit het hulle dit geheilig om die huis van die HERE daarmee uit te rus--

Thai

จากของที่ริบได้ซึ่งเขาได้ในสงคราม เขาทั้งหลายมอบถวายเพื่อแก่การซ่อมแซมพระนิเวศของพระเยโฮวาห

Letzte Aktualisierung: 2012-05-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Afrikaans

Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;

Thai

เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการ

Letzte Aktualisierung: 2012-05-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Afrikaans

Toe het Moses die salfolie geneem en die tabernakel en alles wat daarin was, gesalf en dit geheilig.

Thai

แล้วโมเสสนำน้ำมันเจิมมาเจิมพลับพลาและทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น ชำระให้เป็นของบริสุทธิ

Letzte Aktualisierung: 2012-05-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Afrikaans

Toe het Moses van die berg af na die volk gegaan en die volk geheilig, en hulle het hul klere gewas.

Thai

โมเสสลงจากภูเขามายังพลไพร่ แล้วพลไพร่ชำระตัวให้บริสุทธิ์และซักเสื้อผ้าให้สะอา

Letzte Aktualisierung: 2012-05-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Afrikaans

Daarop het die priesters en die Leviete hulle geheilig om die ark van die HERE, die God van Israel, te gaan haal.

Thai

แล้วปุโรหิตและคนเลวีจึงได้ชำระตัวของเขาเพื่อจะเชิญหีบของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลขึ้นม

Letzte Aktualisierung: 2012-05-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Afrikaans

want hulle kon dit op sy tyd nie hou nie, omdat die priesters hulle nie voldoende geheilig en die volk in Jerusalem nie saamgekom het nie.

Thai

ด้วยเขาทั้งหลายจะถือปัสกาตามกำหนดไม่ได้ เพราะว่าพวกปุโรหิตยังมิได้ชำระตนให้บริสุทธิ์เพียงพอแก่จำนวน และประชาชนยังมิได้ชุมนุมกันในเยรูซาเล็

Letzte Aktualisierung: 2012-05-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Afrikaans

En ontheilig my heilige Naam nie, sodat Ek geheilig kan word onder die kinders van Israel. Ek is die HERE wat julle heilig,

Thai

เจ้าอย่าลบหลู่นามบริสุทธิ์ของเรา แต่ให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์ในหมู่คนอิสราเอล เราคือพระเยโฮวาห์ผู้ตั้งเจ้าไว้ให้บริสุทธิ

Letzte Aktualisierung: 2012-05-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Afrikaans

En God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak.

Thai

พระเจ้าทรงอวยพระพรวันที่เจ็ดและทรงตั้งวันนี้ไว้เป็นวันบริสุทธิ์ เพราะในวันนั้นพระองค์ได้ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างไว้แล้วนั้

Letzte Aktualisierung: 2012-05-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Afrikaans

So het Ek dan nou hierdie huis verkies en geheilig, dat my Naam daar kan wees tot in ewigheid, en my oë en my hart sal altyd daar wees.

Thai

เพราะบัดนี้เราได้เลือกสรรและกระทำให้นิเวศนี้เป็นที่บริสุทธิ์เพื่อนามของเราจะอยู่ที่นั่นเป็นนิตย์ ตาของเราและใจของเราจะอยู่ที่นั่นตลอดเวล

Letzte Aktualisierung: 2012-05-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Afrikaans

Dit het koning Dawid ook aan die HERE geheilig, saam met die silwer en die goud wat hy geheilig het van al die nasies wat hy onderwerp het:

Thai

สิ่งเหล่านี้ กษัตริย์ดาวิดทรงนำมอบถวายแด่พระเยโฮวาห์ พร้อมกับบรรดาเงินและทองคำซึ่งพระองค์ทรงได้มาจากบรรดาประชาชาติที่พระองค์ทรงรบชนะและยึดครอง และทรงนำมามอบถวา

Letzte Aktualisierung: 2012-05-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Afrikaans

Toe het Paulus die manne geneem en op die volgende dag hom saam met hulle geheilig en in die tempel gegaan om bekend te maak dat die dae van die heiliging sou voortduur totdat die offer vir elkeen van hulle gebring moes word.

Thai

เปาโลจึงพาสี่คนนั้นไป และวันรุ่งขึ้นได้ชำระตัวด้วยกันกับเขา แล้วจึงเข้าไปในพระวิหารประกาศวันที่การชำระนั้นจะสำเร็จ จนถึงวันที่จะนำเครื่องบูชามาถวายเพื่อคนเหล่านั้นทุกค

Letzte Aktualisierung: 2012-05-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Afrikaans

Swyg voor die Here HERE! Want die dag van die HERE is naby; want die HERE het 'n offer berei, sy gaste geheilig.

Thai

จงนิ่งสงบอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า เพราะว่าวันแห่งพระเยโฮวาห์มาใกล้แล้ว พระเยโฮวาห์ทรงเตรียมเครื่องบูชา และทรงกระทำแขกของพระองค์ให้บริสุทธิ

Letzte Aktualisierung: 2012-05-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Afrikaans

En hulle het hul broers versamel en hulle geheilig en ingekom om volgens die bevel van die koning, ooreenkomstig die woorde van die HERE, die huis van die HERE te reinig.

Thai

เขาทั้งหลายรวบรวมพี่น้องของเขา และชำระตนให้บริสุทธิ์ และเข้าไปตามที่กษัตริย์ได้ทรงบัญชา โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ให้ชำระพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ให้บริสุทธิ

Letzte Aktualisierung: 2012-05-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Afrikaans

En toe die priesters uit die heiligdom uitgaan--want al die priesters wat aanwesig was, het hulle geheilig sonder om die afdelings in aanmerking te neem--

Thai

และอยู่มาเมื่อปุโรหิตออกมาจากที่บริสุทธิ์ (เพราะปุโรหิตทั้งปวงผู้อยู่ที่นั่นได้ชำระตนให้บริสุทธิ์แล้ว และไม่คำนึงถึงเว

Letzte Aktualisierung: 2012-05-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Afrikaans

want daar was baie in die vergadering wat hulle nie geheilig het nie, daarom moes die Leviete die paasoffers slag vir elkeen wat nie rein was nie, om hulle aan die HERE te heilig.

Thai

เพราะว่ามีหลายคนในชุมนุมชนนั้นยังมิได้ชำระตนให้บริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นคนเลวีจึงต้องฆ่าแกะปัสกาแทนทุกคนที่มลทิน เพื่อกระทำให้บริสุทธิ์ต่อพระเยโฮวาห

Letzte Aktualisierung: 2012-05-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK