Google fragen

Sie suchten nach: tilpasningskoefficient (Dänisch - Maltesisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Dänisch

Maltesisch

Info

Dänisch

Den i tredje led omhandlede tilpasningskoefficient anvendes paa noteringerne efter fradrag af de i stk. 2 angivne beloeb.

Maltesisch

1. Dawn li ġejjin għandhom jitqiesu bħala swieq rappreżentattivi:—Ir-Renju tal-Belġju u l-Grandukat tal-Lussemburgu: -Antwerp, Brussel; -

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

(1) Ifølge Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 skal EF-tilbagetagelses-og -salgspriser for de varer, der er anført i bilag I til nævnte forordning, fastsættes på grundlag af varens friskhed, størrelse eller vægt og behandlingsgrad ved, at et beløb på højst 90% af orienteringsprisen multipliceres med tilpasningskoefficienten for den pågældende varekategori.

Maltesisch

(1) Regolament (KE) Nru 104/2000 jalloka, li l-prezijijiet ta'l-irtirar u tal-bejgħ fil-Komunitá ta'kull prodott li huwa msemmi f'L-Anness 1 ma'dan, għandhom ikunu iffissati skond il-freskezza, il-qies jew il-piż u l-preżentazzjoni tal-prodott, billi jiġu applikati il-fatturi ta'konverżjoni għall-kategorija tal-prodott konċernat sa mhux aktar minn 90% tal-prezz ta'gwida.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

(2) Tilbagetagelsespriserne kan multipliceres med tilpasningskoefficienter i landingsområder, der ligger meget fjernt fra EF's vigtigste forbrugscentre. Orienteringspriserne for fangståret 2004 for alle de pågældende varer blev fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 2326/2003(2).

Maltesisch

(2) Il-prezzijiet ta'rtirar jistgħu jkunu moltiplikati b'fatturi ta'arranġament f'mollijiet ‘il bogħod minn ċentri ewlenin ta'konsum fil-Komunitá. Il-prezzijiet ta'gwida għas-sena ta'sajd 2004 ġew iffissati għall-prodotti kollha li huma effetwati mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 2326/2003 [2].

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

(4) Der bør derfor fastsættes tilpasningskoefficienter for de forskellige arter og behandlingsgrader for frosne varer, der landes i EF, med henblik på at fastlægge det prisniveau, der udløser interventionsforanstaltningen i artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 104/2000.

Maltesisch

(4) Il-fatturi tal-konverżjoni għandhom għalhekk ikunu ffissati għall-ispeci differenti u l-preżentazzjonijiet tal-prodotti ffriżati li jinsabu fil-Komunità sabiex ikun stabbilit il-livell tal-prezz li jibda l-miżura ta'intervent previst fl-Artikolu 25(2) tar-Regolament (KE) Nru 104/2000.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

(4) Efter forordning (EF) nr. 104/2000 skal der fastsættes en EF-producentpris for hver af varerne i bilag III til nævnte forordning. Det er imidlertid tilstrækkeligt at fastsætte EF-producentprisen for en af varerne i nævnte bilag III, da priserne for de andre varer kan beregnes ved hjælp af de tilpasningskoefficienter, der er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3510/82(2).

Maltesisch

(4) Ir-Regolament (KE) Nru 104/2000 jeħtieġ li l-prezz tal-produzzjoni tal-Komunità jiġi iffisat għal kull prodott mniżżel fl-Aness III tar-Regolament. Madankollu, huwa biżżejjed li jiġi stabbilit il-prezz tal-produzzjoni tal-Komunità ta'wieħed biss mill-prodotti mniżżla fl-Aness III tar-Regolament (KEE) Nru 104/2000, billi l-prezz tal-prodotti l-oħra jista'jiġi kkalkolat permezz ta'fatturi ta'konverżjoni stabbiliti mir-Regolament ta'l-Kummissjoni (KE) Nru 3510/82 [2].

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

-noteringerne registreret som de foreligger for produkter i kategori II, saafremt der ikke foreligger produkter i kategori I, medmindre det besluttes at multiplicere dem med en tilpasningskoefficient, hvis disse produkter paa grund af produktionsbetingelserne paa det paagaeldende oprindelsessted i kraft af deres kvalitative egenskaber ikke normalt og traditionelt afsaettes i kategori I.

Maltesisch

-il-prezzijiet kif stabiliti għall-prodotti tal-Klassi II, meta l-prodotti tal-Klassi I, sakemm ma jkunx deċiz li jkun applikat magħhom xi aġġustament ta'ko-effiċjent, bħala rizultat tal-kondizzjonijiet tal-produzzjoni tal-prodotti ta'l-oriġini f'dan il-każ, dawk il-prodotti mhumiex normalment u tradizzjonalment marketed fil-Klassi I bħala riżultat tal-karateristici tal-kwalità tagħhom.Il-koeffiċent ta'l-aġġustament referut fit-tielet inċiż għandu japplika għal dawk il-prezzijiet wara li jitnaqsu l-ammonti referuti fil-paragrafu 2.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

1. Der fastsættes en EF-tilbagetagelsespris under hensyn til varernes friskhed, størrelse eller vægt og behandlingsgrad for hver af varerne i bilag I, afsnit A og B, ved at anvende en tilpasningskoefficient på orienteringsprisen i artikel 18. EF-tilbagetagelsesprisen må under ingen omstændigheder overstige 90% af orienteringsprisen.

Maltesisch

1. Għandu jiġi ffissat prezz Komunitarju għall-irtirar fuq il-bażi ta'kemm ikun frisk il-prodott, id-daqs jew l-użin u l-preżentazzjoni tiegħu għal kull wieħed mill-prodotti mniżżla fil-lista fl-Anness I, Partijiet A u B billi jiġi applikat fattur tal-konverżjoni għall-prezz-gwida stabbilit skond l-Artikolu 18. Taħt l-ebda ċirkostanza m'għandu l-prezz Komunitarju ta'l-irtirar jaqbeż id-90% tal-prezz-gwida.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

3. Gennemførelsesbestemmelser til denne artikel, herunder fastsættelsen af de tilpasningskoefficienter, der skal gælde for de forskellige arter af tunfisk, disses størrelse og behandlingsgrad, fastsættes efter proceduren i artikel 38, stk. 2.

Maltesisch

3. Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati sabiex jiġi applikat dan l-Artikolu, partikolarment l-iffissar tal-fatturi ta'konverżjoni għall-ispeċi varji, id-daqsijiet u l-preżentazzjoni tat-tonn bi qbil mal-proċedura preskritta fl-Artikolu 38(2).

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

De tilpasningskoefficienter, der anvendes til beregning af EF-tilbagetagelses-og -salgspriser for fangståret 2004 for de varer, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000, er anført i bilag I.

Maltesisch

Il-fatturi ta'konverżjoni użati għal kalkolazzjoni ta'rtirar mill-Komunitá u prezzijiet għas-sena ta'sajd 2004 għal prodotti mniżżla f'L-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 104/2000 huma mniżżla f'L-Anness I għal dan ir-Regolament.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

EF-salgspriserne for fangståret 2004 for de varer, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 104/2001, og de behandlingsgrader og tilpasningskoefficienter, som de vedrører, er anført i bilaget til nærværende forordning.

Maltesisch

Il-prezzijiet tal-bejgħ tal-Komunità applikabbli għas-sena tas-sajd 2004 għall-prodotti elenkati fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 104/2000 u l-preżentazzjonijiet u l-fatturi tal-konverżjoni li huma konnessi magħhom jidhru fl-Anness ta'dan ir-Regolament.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

I Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3510/82 (2), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3971/89 (3), blev der fastsat tilpasningskoefficienter for de forskellige arter, stoerrelser og praesentationsformer for tunfisk;

Maltesisch

Billi r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3510/82 [2], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KEE) Nru 3971/89 [3], jiffissa l-fatturi ta'konverżjoni applikabbli għall-ispeċi differenti, id-daqsijiet u l-preżentazzjonijiet tat-tonn;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Tilpasningskoefficienterne for de forskellige arter, stoerrelser og former for tilvirkning af tunfisk fastsaettes som anfoert i bilaget.

Maltesisch

Il-fatturi ta'konverżjoni applikabbli għall-ispeċi differenti, daqsijiet u preżentazzjonijiet tat-tonn għandhom ikunu elenkati fl-Anness hawn mehmuż.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

der boer ligeledes fastsaettes tilpasningskoefficienter for de forskellige arter, stoerrelser og former for tilvirkning af tunfisk;

Maltesisch

Billi l-fatturi ta'konverżjoni applikabbli għall-ispeċi differenti, daqsijiet u preżentazzjonijiet tat-tonn għandhon jiġu ffissati;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

ifølge artikel 2 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3587/86 af 20. november 1986 om fastsættelse af de tilpasningskoefficienter, der skal anvendes på opkøbspriserne for frugt og grøntsager (3), der ophævedes ved forordning (EF) nr. 659/97, anvendes et beløb svarende til forhøjelsen af opkøbsprisen med de forskellige tilpasningskoefficienter til denne pris på opkøbsprisen og lægges derfor oven i tilbagekøbsprisen for produkter i ny engangsemballage, når disse produkter er beregnet til gratis uddeling, med henblik på at fremme forsendelsen af disse produkter til denne anvendelse;

Maltesisch

Billi l-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3587/86 tal-20 Novembru 1986, li jipprovdi l-fatturi tal-kambju li għandhom japplikaw għall-prezz biex jinxtraw lura l-frott u l-ħxejjex [3], ġie mħassar bir-Regolament (KE) Nru 659/97, stabilixxa li l-ammont ugwali għaż-żieda fil-prezz tax-xiri lura li jirriżulta mill-applikazzjoni ta'fatturi ta'kambju differenti għal dak il-prezz għandu jiġi miżjud ma'dak il-prezz u b’hekk għall-prezz tal-irtirat tal-prodotti li jkunu ppreżentati f’pakkett ġdid li ma jkunx tat-tip li jkun irritornat lura meta dawn il-prodotti jkunu intiżi għad-distibuzzjoni libera sabiex ikun iffaċilitat l-użu ta'dawk il-prodotti għal dak l-iskop;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

om aendring af forordning (EOEF) nr. 3510/82 om fastsaettelse af tilpasningskoefficienter for tunfisk

Maltesisch

li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 3510/82 li jiffissa l-fatturi ta'konverżjoni applikabbli għat-tonn

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

om fastsaettelse af tilpasningskoefficienter for tunfisk

Maltesisch

li jiffissa l-fatturi ta'konverżjoni applikabbli għat-tonn

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK