Google fragen

Sie suchten nach: bradykinesia (Englisch - Maltesisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Englisch

Maltesisch

Info

Englisch

Bradykinesia

Maltesisch

Bradajkinesja

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Bradykinesia

Maltesisch

Bradikajneżja

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Bradykinesia

Maltesisch

Bradikinesja

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Epilepsy Bradykinesia Paresthesia

Maltesisch

Ngħas Epilessija Bradikajniżja Parestesija

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Bradykinesia Drooling Dysgeusia Parosmia

Maltesisch

Ebusija fil-moviment bħal ta’ rota tal-ingranaġġ Ipertonja Bradikinesja Tlegħib Disgewżja Parosmija

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Parkinson’s disease (worsening) Bradykinesia

Maltesisch

Marda ta’ Parkinson (aggravar) Bradikajneżja

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Parkinson’s disease (worsening) Bradykinesia

Maltesisch

Marda ta’ Parkinson (taggrava) Bradikinesja Diskinesja

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Insomnia Anxiety Restlessness Tremor Dizziness Somnolence Headache Worsening of Parkinson’ s disease Bradykinesia Dyskinesia Dystonia Bradycardia Atrial Fibrillation Atrioventricular block

Maltesisch

54 Disturbi gastro- intestinali Dardir Komuni ħafna Rimettar Komuni ħafna Dijarea Komuni Uġigħ fl- addome u dispepsja Komuni Tnixxija ta ’ bżiq Komuni Disturbi fil- ġilda u fit- tessuti ta ’ taħt il- ġilda Disturbi

Letzte Aktualisierung: 2012-04-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Insomnia Anxiety Restlessness Tremor Dizziness Somnolence Headache Worsening of Parkinson’ s disease Bradykinesia Dyskinesia Dystonia Bradycardia Atrial Fibrillation Atrioventricular block

Maltesisch

Disturbi fis- sistema nervuża Tregħid Komuni ħafna Sturdament Komuni Ħedla tan- ngħas Komuni Uġigħ ta ’ ras Komuni Aggravar tal- marda ta ’ Parkinson Komuni Bradikajneżja Komuni Diskajneżja Komuni Distonja Mhux komuni Disturbi fil- qalb

Letzte Aktualisierung: 2012-04-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Insomnia Anxiety Restlessness Tremor Dizziness Somnolence Headache Worsening of Parkinson’ s disease Bradykinesia Dyskinesia Dystonia Bradycardia Atrial Fibrillation Atrioventricular block

Maltesisch

Nuqqas ta ’ rqad Ansjetà Nuqqas ta ’ kwiet

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Diese Ausrichtung könnte falsch sein.
Bitte löschen Sie diese, wenn Sie dieser Ansicht sind.

Englisch

Common: Parkinsonism aggravated (e.g. bradykinesia)*, tremor, on and off phenomenon, dystonia, mental impairment (e.g. memory impairment, dementia), somnolence, dizziness*, headache

Maltesisch

Komuni: Il-marda ta’ Parkinson aggravata (eż. bradikajneżja)*, rogħda, fenomenu ‘on-off’, distonja, indeboliment mentali (eż. nuqqas ta’ memorja, dimenzja), ngħas, sturdament*, uġigħ ta’ ras

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

EPS included a pooled analysis of the following terms: Parkinsonism (includes salivary hypersecretion, musculoskeletal stiffness, parkinsonism, drooling, cogwheel rigidity, bradykinesia, hypokinesia, masked facies, muscle tightness, akinesia, nuchal rigidity, muscle rigidity, parkinsonian gait, and glabellar reflex abnormal, parkinsonian rest tremor), akathisia (includes akathisia, restlessness, hyperkinesia, and restless leg syndrome), dyskinesia (dyskinesia, muscle twitching, choreoathetosis, athetosis, and myoclonus), dystonia (includes dystonia, hypertonia, torticollis, muscle contractions involuntary, muscle contracture, blepharospasm, oculogyration, tongue paralysis, facial spasm, laryngospasm, myotonia, opisthotonus, oropharyngeal spasm, pleurothotonus, tongue spasm, and trismus), and tremor.

Maltesisch

L-EPS kienu jinkludu analiżi miġbura tat-termini li ġejjin: parkinsoniżmu (li jinkludi produzzjoni eċċessiva ta’ bżieq, ebusija muskuloskeletrika, parkinsoniżmu, tliegħeb, riġidità b’movimenti qishom ta’ rota tal-ingranaġġ, bradikinesija, ipokinesija, wiċċ mingħajr espressjoni bħal f’maskra, ebusija tal-muskoli, akinesija, riġidità tal-muskoli tal-għonq, riġidità tal-muskoli, mixja parkinsonjana, u rifless glabellari anormali, rogħda ta’ parkinson ta’ waqt il-mistrieħ), akatisija (li tinkludi akatisija, irrekwitezza, iperkinesija, u sindrome ta’ sieq b’irrekwitezza), diskineżija (diskineżija, ġbid tal- muskoli, koreoatetożi, atetożi u mijoklonus), distonija (li tinkludi distonija, spażmi tal-muskoli, ipertonija, tortikollis, kontrazzjonijiet involontarji tal-muskoli, kontrazzjonijiet tal-muskoli, blefarospażmi, okuloġirazzjonii, paraliżi tal-ilsien, spażmi tal-wiċċ, laringospażmi, mijotonija, opistotonus, spażmu orofarinġeali, plewrototonus, spażmi tal-ilsien, u triżmu), u rogħda.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

EPS included a pooled analysis of the following terms: parkinsonism (includes salivary hypersecretion, musculoskeletal stiffness, parkinsonism, drooling, cogwheel rigidity, bradykinesia, hypokinesia, masked facies, muscle tightness, akinesia, nuchal rigidity, muscle rigidity, parkinsonian gait, glabellar reflex abnormal, and parkinsonian rest tremor), akathisia (includes akathisia, restlessness, hyperkinesia, and restless leg syndrome), dyskinesia (dyskinesia, muscle twitching, choreoathetosis, athetosis, and myoclonus), dystonia (includes dystonia, hypertonia, torticollis, muscle contractions involuntary, muscle contracture, blepharospasm, oculogyration, tongue paralysis, facial spasm, laryngospasm, myotonia, opisthotonus, oropharyngeal spasm, pleurothotonus, tongue spasm, and trismus), and tremor.

Maltesisch

EPS kienet tinkludi analiżi miġbura tal-frażijiet li ġejjin: parkinsoniżmu (jinkludi ħruġ ta’ bżieq eċċessiv, ebusija muskuloskeletrika, parkinsoniżmu, bżieq li jnixxi mill-ħalq, riġidità b’movimenti qishom ta’ rota tal-ingranaġġ, bradikinesja, ipokinesja, uċuħ qishom b’maskra, ebusija fil-muskoli, askinesja, riġidità fl-għonq, riġidità fil-muskoli, mixja parkinsonjana, u rifless glabellari anormali, rogħda ta’ parkinson ta’ waqt il-mistrieħ), akatisja (tinkludi akatisja, irrikwitezza, iperkinesja, u sindrome ta’ sieq b’irrikwitezza), diskajnesja (diskajnesja, ġbid tal-muskoli, korejoatetożi, atetożi, u mijoklonus), distonja (tinkludi distonja, ipertonja, torċikollis, kontrazzjonijiet involontarji tal-muskoli, ġbid tal-muskoli, blefarospażmu, tidwir tal-għajnejn, paraliżi tal-ilsien, spażmu fil-wiċċ, spażmu fil- larinġi, mijotonja, opistotonus, spażmu orofarinġeali, plewrototonus, spażmu tal-ilsien, u trismus), u rogħda.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Extrapyramidal symptoms (EPS) included a pooled analysis of the following terms: parkinsonism (includes extrapyramidal disorder, extrapyramidal symptoms, on and off phenomenon, Parkinson’s disease, parkinsonian crisis, salivary hypersecretion, musculoskeletal stiffness, parkinsonism, drooling, cogwheel rigidity, bradykinesia, hypokinesia, masked facies, muscle tightness, akinesia, nuchal rigidity, muscle rigidity, parkinsonian gait, glabellar reflex abnormal, and parkinsonian rest tremor), akathisia (includes akathisia, restlessness, hyperkinesia, and restless leg syndrome), dyskinesia (dyskinesia, chorea, movement disorder, muscle twitching, choreoathetosis, athetosis, and myoclonus), dystonia (includes dystonia, cervical spasm, emprosthotonus, oculogyric crisis, oromandibular dystonia, risus sardonicus, tetany, hypertonia, torticollis, muscle contractions involuntary, muscle contracture, blepharospasm, oculogyration, tongue paralysis, facial spasm, laryngospasm, myotonia, opisthotonus, oropharyngeal spasm, pleurothotonus, tongue spasm, and trismus), and tremor.

Maltesisch

Sintomi ekstrapiramidali (EPS) kienu jinkludu ġabra ta’ analiżi t-termini li ġejjin: parkinsonism (jinkludi disturb ekstrapiramidali, sintomi ekstrapiramidali, fenomenu ta’ fażijiet ta’ immobbiltà jinbidlu f’fażijiet ta’ mobilità, marda ta’ Parkinson, kriżi parkinsonjana, ħruġ eċċessiv ta’ bżieq, ebusija muskoluskeletrika, parkinsoniżmu, tlegħib, riġidità b’movimenti qishom ta’ rota tal-ingranaġġ, bradikinesja, ipokinesja, wiċċ qisu b’maskra, ebusija fil-muskoli, akinesija, riġidità fl-għonq, riġidità fil-muskoli, mixja parkinsonjana, rifless glabellari mhux normali, rogħda ta’ parkinson ta’ waqt il- mistrieħ), akatisja (tinkludi akatisja, nuqqas ta’ kwiet, iperkinesja, u sindrom ta’ riġel b’nuqqas ta’ kwiet), diskajneżja (diskajneżja, korea, disturb fiċ-ċaqliq, ġbid tal-muskoli għall-għarrieda, koreoatatożi, atetożi,u mijoklonus), distonja (tinkludi distonja, spażmu tal-għonq tal-utru, emprostotonus, kriżi ta’ qlib tal-għajnejn, distonja oromandibulari, risus sardonicus, tetanja, ipertonja, tortikollis, ġbid involontarju tal-muskoli, kontrattura tal-muskoli, blefarospażmu, qlib tal-għajnejn o, paraliżi tal-ilsien, spażmu fil-wiċċ, spażmu fil-larinġi, mijotonja, opistotonus, spażmu orofarinġali, plewrototonus, spażmu fl-ilsien u trismus), u rogħda.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Worsening (including bradykinesia, dyskinesia, gait abnormality) and an increased incidence or severity of tremor have been observed in patients with dementia associated with Parkinson's disease (see section 4.8).

Maltesisch

Aggravar (li jinkludi bradikardja, diskajniżja, pass mhux normali) u żieda fil-każijiet jew s-severità tat-tregħid f’pazjenti li jbatu b’dimenzja assoċjata mal-marda ta’ Parkinson (ara sezzjoni 4.8).

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Worsening (including bradykinesia, dyskinesia, gait abnormality) and an increased incidence or severity of tremor have been observed in patients with dementia associated with Parkinson’s disease (see section 4.8).

Maltesisch

Aggravar (inkluż bradikajniżja, diskajniżja, mixja mhux normali) u żieda fil-każijiet jew severità tat- tregħid dehru f’pazjenti li jbatu b’dimenzja assoċjata mal-marda ta’ Parkinson (ara sezzjoni 4.8).

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Englisch

Worsening (including bradykinesia, dyskinesia, gait abnormality) and an increased incidence or severity of tremor have been observed in patients with dementia associated with Parkinson’s disease (see section 4.8).

Maltesisch

Gew osservati aggravar (li jinkludi bradikardja, diskajniżja, pass mhux normali) u żieda fil-każijiet jew s-severità tat-tregħid f’pazjenti li jbatu b’dimenzja assoċjata mal-marda ta’ Parkinson (ara sezzjoni 4.8).

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Parkinsonism (salivary hypersecretion, musculoskeletal stiffness, parkinsonism, drooling, cogwheel rigidity, bradykinesia, hypokinesia, masked facies, muscle tightness, akinesia, nuchal rigidity, muscle rigidity, parkinsonian gait, and glabellar reflex abnormal), akathisia (akathisia, restlessness, hyperkinesia, and restless leg syndrome), tremor, dyskinesia (dyskinesia, muscle twitching, choreoathetosis, athetosis, and myoclonus), dystonia.

Maltesisch

Parkinsoniżmu (ipersekrezzjoni ta ’ bżiq, ebusija muskolu - skeletrali, parkinsoniżmu, tlegħib, riġidità bħal tar- roti f’ magna, bradikajniżja, ipokajniżja, espressjoni tal- wiċċ bħal maskra, tagħfis fil- muskoli, akineżja, riġidità ta ’ raqbet l- għonq, riġidità fil - muskoli, mixi parkinsonjan, u rifless glabellari mhux normali), Akatiżja (akatiżja, nuqqas ta ’ kwiet, iperkajneżja u sindrome ta ’ saqajn bla kwiet), rogħda, diskajneżja (diskajneżja, kontrazzjoni tal - muskoli għall- għarrieda, koreoatetożi, atetożi, u mijoklonus), distonija.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Nervous system disorders akinesia, balance disorder, bradykinesia, cerebral ischaemia, cerebrovascular accident, cerebrovascular disorder, cogwheel rigidity, convulsion, coordination abnormal, depressed level of consciousness, diabetic coma, disturbance in attention, drooling, dysarthria, hypersomnia, hypoaesthesia, hypokinesia, lethargy, loss of consciousness, masked facies, movement disorder, muscle contractions involuntary, neuroleptic malignant syndrome, parkinsonian rest tremor, speech disorder, tardive dyskinesia, transit ischaemic attack, unresponsive to stimuli Eye disorders

Maltesisch

Disturbi fis- sistema nervuża akineżja, disturbi bil- bilanċ, bradikinesija, iskemija ċerebrali, aċċident ċerebrovaskulari, diżordni ċerebrovaskulari, riġidità bħal tar- roti f’ magna, konvulżjoni, koordinazzjoni anormali, livell imnaqqas ta ’ kuxjenza, koma dijabetika, disturbi fl- attenzjoni, tlegħib, disartrija, ipersomnja, ipoesteżja, ipokineżja, letarġija, telf tas- sensi, espressjoni tal- wiċċ bħal maskra, disturbi fil- moviment, kontrazzjonijiet muskolari involontarji, sindromu newrolettiku malinn, tregħid parkinsonjan, disturbi fit- taħdit, diskajneżja tardiva, attakk iskemiku transitorju, ma jirrispondix għal stimoli Disturbi fl- għajnejn

Letzte Aktualisierung: 2012-04-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Total patients studied Total patients with pre-defined AE(s) Tremor Fall Parkinson’ s disease (worsening) Salivary hypersecretion Dyskinesia Parkinsonism Hypokinesia Movement disorder Bradykinesia Dystonia Gait abnormality Muscle rigidity Balance disorder Musculoskeletal stiffness Rigors Motor dysfunction

Maltesisch

Total tal- pazjenti studjati Total tal- pazjenti b’ effetti avversi Tregħid Waqa ’ Marda ta ’ Parkinson (tmur għall- agħar) Sekrezzjoni eċċessiva ta ’ bżieq Diskineżja Sintomi tal- Parkinson Ipokineżja Disturbi fil- moviment Bradikineżja Distonja Mixi mhux normali Ebusija fil- muskoli Disturbi fl- ekwilibriju Riġidità muskolu- skeletrali Tregħid Funzjoni motorja ħażina

Letzte Aktualisierung: 2012-04-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK