Google fragen

Sie suchten nach: icb (Englisch - Maltesisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Englisch

Maltesisch

Info

Englisch

The measures shall be jointly sponsored and followed up by producers and consumers within the framework of an ICB.

Maltesisch

Il-miżuri għandhom ikunu sponsorjati b'mod konġunt u segwiti minn produtturi u konsumaturi fil-qafas ta' ICB.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

Such loans may be covered by government or other suitable guarantees from the ICB or the Member or Members designated by such ICB.

Maltesisch

Self bħal dan jista' jkun kopert minn garanziji governattivi jew garanziji oħra xierqa mill-ICB jew il-Membru jew Membri nominati minn tali ICB.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

Such loans may be covered by government or other suitable guarantees from the ICB or the Member or Members designated by such ICB.

Maltesisch

Self bħal dan jista' jkun kopert minn garanziji governattivi jew garanziji oħra xierqa mill-ICB jew il-Membru jew Membri nominati minn tali ICB.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

An ICB shall be established on an intergovernmental basis, with membership open to all Member States of the United Nations or of any of its specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency.

Maltesisch

ICB għandha tiġi stabbilita fuq bażi intergovernattiva, bis-sħubija miftuħa għall-Istati Membri tan-Nazzjonijiet Uniti jew kwalsiasi mill-aġenziji speċjalizzati tagħha jew ta' l-Aġenzija Internazzjonali dwar l-Enerġija Atomika.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

(b) The measures shall be jointly sponsored and followed up by producers and consumers within the framework of an ICB.

Maltesisch

(b) Il-miżuri għandhom ikunu sponsorjati b'mod konġunt u segwiti minn produtturi u konsumaturi fil-qafas ta' ICB.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

the presence of International Competitive Bidding (ICB), in particular if the donor country's supplier is the lowest evaluated bid,

Maltesisch

il-preżenza ta’ Irkant Kompetittiv Internazzjonali (icb), b'mod partikolari jekk dik tal-fornitur tal-pajjiż donatur hija l-offerta evalwata l-aktar baxxa;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

the presence of International Competitive Bidding (ICB), in particular if the donor country's supplier is the lowest evaluated bid;

Maltesisch

il-preżenza tal-Irkant Kompetittiv Internazzjonali (ICB), b’mod partikolari jekk dik tal-fornitur tal-pajjiż donatur hija l-offerta evalwata l-aktar baxxa;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

this notification shall include an explanation of the reason why it intends to support terms and conditions that are more favourable than the common line, as well as a justification of how they will not result in a purchasing decision (possibly including the outcome of an International Competitive Bid (ICB) procedure) which is influenced by the availability of aid;

Maltesisch

dan l-avviż għandu jinkludi spjegazzjoni tar-raġuni il-għala ikun beħsiebu jsostni termini u kondizzjonijiet li huma iktar favorevoli mill-linja komuni, kif ukoll juri kif dan ma jkollux bħala riżultat deċiżjoni ta' akkwist influwenzata mill-għajnuna li tkun disponibbli (possibilment inkluż ir-riżultat tal-proċedura ta' Gara Kompetittiva Internazzjonali (ICB – international competitive bid))

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

the presence of International Competitive Bidding (ICB), in particular if the donor country's supplier is the lowest evaluated bid,

Maltesisch

il-presenza ta' Irkant Kompetittiv Internazzjonali (ICB – international competitive bidding), b'mod partikolari jekk min jissuplixxi lill-pajjiż donatur kellux l-offerta stmata bħala l-iktar baxxa,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

ELIGIBILITY CRITERIA FOR ICBs

Maltesisch

KRITERJI TA' ELIĠIBILITA GĦAL ICBS

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

The Fund shall enter into an agreement with the ICB, an agency thereof, the Member or Members concerned, specifying the amounts, terms and conditions of the loan or grant and providing, inter alia for any governmental or other appropriate guarantees in accordance with this Agreement and with any rules and regulations established by the Fund.

Maltesisch

Il-Fond għandu jidħol fi ftehim ma' l-ICB, aġenzija tagħha, il-Membru jew Membri konċernati, li jispeċifika l-ammonti, it-termini u l-kondizzjonijiet tas-self jew għotja u jipprovdi, fost l-oħrajn għal kull garanzija governattiva jew garanzija oħra xierqa skond dan il-Ftehim u skond kull regola jew regolament stabbiliti mill-Fond.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

The ICB sponsoring a project to be financed by the Fund through its second account shall submit to the Fund a detailed written proposal specifying the purpose, duration, location and cost of the project and the agency responsible for its execution.

Maltesisch

L-ICB li tisponsorja proġett li jkun se jiġi finanzjat mill-Fond permezz tat-tieni kont tiegħu għandu jissottometti lill-Fond proposta dettaljata bil-miktub li fiha jispeċifika ir-raġuni, id-durata, il-lokalità u l-ispiża tal-proġett u l-aġenzija responsabbli għall-eżekuzzjoni tiegħu.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

The operations of the Fund in the second account may take the form of loans and grants to an ICB or an agency thereof, or to a Member or Members designated by such ICB on terms and conditions which the executive board decides are appropriate, having regard to the economic situation of the ICB or the Member or Members concerned and the nature and requirements of the proposed operation.

Maltesisch

(ċ) L-operazzjonijiet tal-Fond fit-tieni kont jistgħu jieħdu l-forma ta' self jew għotjiet lil ICB jew aġenzija tagħha, jew lil Membru jew Membri nominati minn tali ICB fuq termini u kondizzjonijiet li l-bord eżekuttiv jiddeċiedi li huma xierqa, wara li jkunu kkunsidraw is-sitwazzjoni ekonomika ta' l-ICB jew tal-Membru jew Membri konċernati u n-natura u r-rekwiżiti ta' l-operazzjoni proposta.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

To advise the executive board on technical and economic aspects of the programmes of measures proposed by ICBs to the Fund for financing and co-financing through the second account and on the priorities to be attached to such proposals;

Maltesisch

Li jagħti l-parir tiegħu lill-bord eżekuttiv fuq aspetti tekniċi u ekonomiċi tal-programmi ta' miżuri proposti minn ICBs lill-Fond għal finanzjament u ko-finanzjament permezz tat-tieni kont u fuq il-prijoritajiet li jkollhom ikunu annessi ma' proposti bħal dawn;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

'International commodity body` (hereinafter referred to as ICB) means a body designated in accordance with Article 7 (9).

Maltesisch

"Entita internazzjonali għall-prodotti" (hawnhekk iżjed ‘il quddiem msejħa ICB) tfisser entita magħmula skond l-Artikolu 7(9).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Englisch

For the purpose of the second account, the executive board shall from time to time designate appropriate commodity bodies, including ICOs, whether or not they are associated ICOs, as ICBs, provided that they meet the criteria set out in schedule C.

Maltesisch

Għall-bżonnijiet tat-tieni kont, il-bord eżekuttiv għandu minn żmien għal żmien jiddesinja entitajiet ta' kumditajiet xierqa, inklużi ICOs, kemm jekk ikunu jew ma jkunux ICOs assoċjati, bħala ICBs, basta jilħqu l-kriterji mniżżla fl-skeda Ċ.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

In its operations and within its sphere of competence, the Fund shall cooperate with ICBs and associated ICOs in the protection of the interests of developing importing countries, if such countries are adversely affected by measures under the integrated programme for commodities.

Maltesisch

Fl-operazzjoni tiegħu u fl-isfera tal-kompetenza tiegħu, il-Fond għandu jikkopera ma' ICBs u ICOs assoċjati lejn il-protezzjoni ta' l-interessi ta' pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw u li jimpurtaw, jekk pajjiżi bħal dawn ikunu affettwati b'mod ħażin mill-miżuri taħt il-programm integrat għall-prodotti.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

Nevertheles, associated ICOs, ICBs, or their participants shall have recourse to such special procedures to settle controversies between themselves and the Fund as may be prescribed in agreements with the Fund, and, in the case of Members, in this agreement and in any rules and regulations adopted by the Fund.

Maltesisch

Barra minn hekk, ICOs assoċjati, ICBs, jew il-parteċipanti tagħhom għandhom jirrikorru għal dawk il-proċeduri speċjali li jissetiljaw il-kontroversji bejniethom u l-Fund skond kif ikun preskritt fi ftehim mal-Fond, u, fil-każ ta' Membri, f'dan il-ftehim u fi kwalunkwe regola u regolament adottat mill-Fond.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

N° action shall be brought against the Fund by Members, associated ICOs, ICBs, or their participants or persons acting for or deriving claims from them, except in cases as in paragraph 1 of this Article.

Maltesisch

L-ebda azzjoni ma tista' tinġieb kontra l-Fond minn Membri, ICOs assoċjati, ICBs, jew il-parteċipanti tagħhom jew persuni li jaġixxu jew li jidderivaw il-pretensjonijiet tagħhom minnhom, ħlief fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

RELATIONSHIP OF ICOs AND ICBs WITH THE FUND

Maltesisch

RELAZZJONI TA' ICOs U ICBs MAL-FOND

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK