Sie suchten nach: to uncover maladministration (Englisch - Maltesisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Englisch

Maltesisch

Info

Englisch

he helps to uncover ‘maladministration’ inthe european institutions and other eu bodies.

Maltesisch

per eżempju:•inġustizzja,

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

the undertaking of research to uncover other obstacles;

Maltesisch

it-twettiq ta’ riċerka sabiex jiġu skoperti ostakoli oħra;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

for the first time energy trading will be screened at eu level to uncover abuses.

Maltesisch

għall-ewwel darba, il-kummerċ tal-enerġija se jiġi skrinjat fil-livell tal-ue biex jinkixfu l-abbużi.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

the test system is designed to uncover unspecified toxic reactions and to reveal genotoxic effects.

Maltesisch

is-sistema ta' l-ittestjar hija mfassla sabiex tiżvela reazzjonijet tossiċi mhux speċifikati u sabiex tiżvela effetti ġenotossiċi.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Englisch

in addition to this, some of the suggested threshold values should be carefully analysed to uncover the real conditions.

Maltesisch

barra minn dan, xi wħud mill-valuri minimi ssuġġeriti għandhom ikunu analizzati sewwa biex jinkixfu l-kondizzjonijiet reali.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

the heroes’ lives are in danger and to uncover the enemy they must learn to get by in the local language.

Maltesisch

il-ħajjiet ta’ l-eroj qegħdin f’periklu u biex jikxfu lill-għadu jridu jitgħallmu jużaw il-lingwa tal-lokal.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

european countries have to work more closely together to uncover information that will help prevent terrorists and their backers from carrying out attacks.

Maltesisch

ilpajjiżi ewropej iridu jaħdmu aktar millqrib imkien biex jikxfu informazzjoni li se tgħin biex it-terroristi u dawk li jappoġġawhom ma jitħallewx iwettqu l-attakki tagħhom.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

the european agency for the cooperation of energy regulators (acer) market will be responsible for monitoring to uncover possible cases of abuse.

Maltesisch

l-aġenzija ewropea għall-koperazzjoni tar-regolaturi tal-enerġija (acer) se tkun responsabbli mill-monitoraġġ biex jinkixfu xi każijiet possibbli ta' abbuż.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

to uncover maladministration five years, renewable1 avenue du président robert schuman b.p. 403 f-67001 strasbourg(33) 388 17 23 13 www.euro-ombudsman.eu.int

Maltesisch

rwol:li jidentifika prattika amministrattiva ħażina mandat: Ħames snin, li jiġġedded indirizz: 1 avenue du président robert schuman,b.p. 403 – f-67001 strasbourg nru. tat-telefon:(+33) 3 88 17 23 13 internet:www.euro-ombudsman.eu.int

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

within the framework of the aforementioned treaties and the conditions laid down therein, the ombudsman shall help to uncover maladministration in the activities of the community institutions and bodies, with the exception of the court of justice and the court of first instance acting in their judicial role, and make recommendations with a view to putting an end to it.

Maltesisch

fil-qafas tattrattati msemmija qabel, u skond ilkundizzjonijiet stabbiliti fihom, lombudsman għandu jgħin sabiex jinkixfu każi ta' amministrazzjoni ħażina flattivitajiet ta' listituzzjonijiet u ta' lentitajiet komunitarji, ħlief filkaż talqorti talĠustizzja u l-qorti tal-prim' istanza fl-eżerċizzju talfunzjoni ġudizzjarja tagħhom, u għandu jagħti rakkomandazzjonijiet bilgħan li dawn il-każi jitwaqqfu.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

by allowing competent authorities to uncover violations that would have probably been remained undetected, or to gather additional evidence about a violation, such mechanisms can contribute to more effective application of eu law, to the benefit of all players in financial market.

Maltesisch

billi l-awtoritajiet kompetenti jitħallew jikxfu vjolazzjonijiet li probabbilment kien ikunu jibqgħu ma jinqabdux, jew li jiġbru aktar evidenza dwar vjolazzjoni, tali mekkaniżmi jkunu jistgħu jikkontribwixxu għal applikazzjoni aktar effikaċi tad-dritt tal-ue, għall-benefiċċju tal-parteċipanti kollha fis-suq finanzjarji.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

within the framework of the aformentioned treaties and the conditions laid down therein, the ombudsman shall help to uncover maladaministration in the activities of the community institutions and bodies, with the exception of the court of justice and the court of first instance acting in their judicial role, and make recommendations with a view to putting an end to it.

Maltesisch

fi ħdan it-trattati msemmija u l-kundizzjonijiet stabbiliti hemmhekk, l-ombudsman għandu joffri għajnuna biex tiġi żvelata amministrazzjoni ħażina fl-attivitajiet ta' l-istituzzjoniet komunitarji u korporazzjonijiet, bl-eċċezzjoni tal-qorti tal-Ġustizzja u l-qorti ta' prim' istanza fi rwol ġudizzjarju, u jagħmel rakkomandazzjonijiet bl-iskop li jinżamm l-imsemmi.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Englisch

a sound financial system, with proper scrutiny and analytical tools in place, may, by helping to uncover anomalous transaction patterns, contribute to a better understanding of terrorist and criminal connections, networks and threats, and lead to relevant preventive actions by all competent authorities involved.

Maltesisch

sistema finanzjarja soda, li għandha stabbilita għodod analitiċi u għall-iskrutinju xierqa, tista’, billi tgħin biex tikxef mudelli ta’ tranżazzjonijiet anomali, tikkontribwixxi għal fehim aħjar tal-konnessjonijiet, netwerks u theddid terroristiċi u kriminali u tista’ twassal għal azzjonijiet preventivi rilevanti mill-awtoritajiet kompetenti kollha involuti.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

he helps to uncover ‘maladministration’ inthe european union institutions and bodies.‘maladministration’ means poor or failedadministration — in other words, when aninstitution fails to act in accordance with thelaw, or fails to respect the principles of goodadministration, or violates human rights.some examples are:

Maltesisch

‘amministrazzjoniħażina’ tfisser amministrazzjoni fqira jew li matkunx wettqet l-obbligi tagħha — fi kliem ieħor,meta istituzzjoni tonqos milli taġixxi b’modkonformi mal-liġi, jew tonqos milli tirrispetta

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
7,787,972,180 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK