Google fragen

Sie suchten nach: geenimuunnelluissa (Finnisch - Dänisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Finnisch

Dänisch

Info

Finnisch

Se valmistetaan geenimuunnelluissa nisäkässoluissa.

Dänisch

Det laves af genmanipulerede pattedyrsceller.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Finnisch

Efalitsumabi on rekombinantti humanisoitu monoklonaalinen vasta- aine, joka tuotetaan geenimuunnelluissa kiinanhamsterin munasarjasoluissa.

Dänisch

Efalizumab er et rekombinant humaniseret monoklonalt antistof fremstillet i gensplejsede ovarieceller fra kinesisk hamster (CHO- celler).

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Finnisch

Kiinan viranomaisten ilmoittamista toimenpiteistä huolimatta sittemmin on tehty useita muita hälytyksiä, jotka koskevat ei-luvallisen geenimuunnellun riisin ”Bt 63” esiintymistä.

Dänisch

Til trods for de af de kinesiske myndigheder anmeldte foranstaltninger blev der efterfølgende indberettet en række yderligere varslinger vedrørende tilstedeværelse af den ikke tilladte genetisk modificerede »Bt 63«-ris.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Helmikuussa 2007 RASFF-järjestelmään tuli jälleen uusi ilmoitus ei-luvallisen geenimuunnellun riisin ”Bt 63” löydöksestä.

Dänisch

I februar 2007 blev der igen indberettet et nyt tilfælde via RASFF med fund af den genetisk modificerede »Bt 63«-ris.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

RASFF-järjestelmän välityksellä ilmoitettiin useista ei-luvallisen geenimuunnellun riisin ”Bt 63” löydöksistä vuoden 2006 syys- ja lokakuun aikana, mutta sitten ilmoitusten tulo lakkasi, mikä tuki olettamusta, että Kiinan viranomaisten toteuttamat toimenpiteet tepsivät.

Dänisch

Efter at flere tilfælde med fund af den ikke tilladte genetisk modificerede »Bt 63«-ris var blevet indberettet via RASFF i perioden mellem september og oktober 2006, ophørte strømmen af hurtige varslinger, hvilket støttede formodningen om, at de kinesiske myndigheders tiltag var effektive.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Riisituotteiden mahdollista saastumista ei-luvallisella geenimuunnellulla riisillä ”Bt 63” koskevaa tilannetta olisi tarkasteltava uudelleen kuuden kuukauden kuluessa sen arvioimiseksi, ovatko tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet edelleen tarpeellisia.

Dänisch

Situationen vedrørende den mulige kontaminering af risprodukter med den ikke tilladte genetisk modificerede »Bt 63«-ris bør tages op til fornyet vurdering om senest seks måneder for at vurdere, om foranstaltningerne i denne beslutning fortsat er nødvendige.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Vaikutukset, joita geenimuunnellut lajit tuovat mukanaan, eivät ole ennustettavissa, ja voi kestää pitkään, ennen kuin ne huomataan, vasta sitten kun niiden aiheuttamat tuhot havaitaan.

Dänisch

Konsekvenserne af de ændrede arter er hverken forudsige lige eller umiddelbart synlige. Men de katastrofer, de vil frembringe, vil vise os, hvad vi har med at gøre.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Suljetuin ovin käydyissä komiteakokouksissa siis päätetään, milloin geenimuunnelluista organismeista valmistettu tuote oleellisesti eroaa perinteisestä tuotteesta, ja miten ja missä määrin tuotteet merkitään. Tiedotus- ja avoimuusvaatimuksen perusteella tanskalainen alaryhmä äänestää sopimusvaliokunnan suuresta panoksesta huolimatta sopimustekstiä vastaan.

Dänisch

Denne afgørelse blev truffet for lang tid siden, så at sige stiltiende, og det, vi skal gøre i dag, er noget, som automatisk allerede er besluttet, nemlig at fastsætte lovbestemmelser for anvendelsen af genteknologi i forbindelse med levnedsmidler, dvs. i forbrugernes interesse at fastsætte bestemmelser for de dele, der er vigtige, at få en lovramme, som beskytter og informerer forbrugerne og giver industrien retssikkerhed. hed.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Lihaa sisältävien tuotteiden ja geenimuunnellun viljan käyttö on kielletty.

Dänisch

• placeringen af bruget har afgørende betydning, for der skal være stor vandgennemstrømning og ingen forurening;

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Parlamentti arvosteli voimakkaas­ti Yhdysvaltojen ratkaisuja hormonilihan ja geenimuunnellun maissin viennin osalta.

Dänisch

Europa­Kommissionen har i en beretning set på, hvordan situationen er i medlemslandene.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Haluaisin tietää, onko komissaari Bjerregaard valmis tarkistamaan tietyille geenimuunnelluille organismeille jo myönnettyä lupaa, jos osoittautuu, että luvalla on kielteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen.

Dänisch

Jeg vil gerne vide, om fru Bjerregaard er parat til at tage den tilladelse, som er blevet givet for visse genetisk modifi­cerede organismers vedkommende, op til fornyet overvejelse, hvis det viser sig, at denne tilladelse har negative virk­ninger for biodiversiteten.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

On vakava vaara, että geenimuunnelluista organismeista tulee tulevaisuuden saaste. Saaste joka kykenee uusiutumaan, siirtymään paikasta toiseen, muuntumaan, lisääntymään, ja mikä pahinta: kilpailemaan luonnon omien lajien kanssa, joilla ei ole aikaa eikä kykyä puolustusmekanismien kehittämiseen, koska luonnonmukainen kehitys etenee vuosituhansien vauhdilla, kun taas laboratorioissa vauhti lasketaan kuukausissa.

Dänisch

Der er en alvorlig risiko for, at de genetisk ændrede organismer bliver fremtidens forurening, en forurening, der er i stand til at reproducere sig selv, krydse grænser, forvandle sig, mangfoldiggøre sig og - hvad der er det værste - udkonkurrere de naturlige arter, som hverken har tiden eller evnen til at stå imod og udvikle forsvarsmekanismer, eftersom den naturlige udvikling sker igennem

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

CO-EXTRA tekee yhteistyötä 14 maata edustavien 55 kumppanin kanssa kehittääkseen keskitetyn päätöksentekoa tukevan järjestelmän, jonka avulla odotettavissa olevaa alueelle tuotavien siirtogeenisten tuotteiden vyöryä voidaan hallita tehokkaiden jäljitys- ja suojautumisvälineiden avulla, ja joka turvaa tehokkaasti geenimuunnellusti, perinteisesti ja orgaanisesti tuotettujen satojen hedelmällisen rinnakkaiselon. www.coextra.org

Dänisch

Som led i CASCADE projektet vil forskere foretage tværfaglige undersøgelser, der dækker over mange forskellige videnskabelige områder såsom fysiologi, kemi og toksikologi med henblik på at tackle problemet på flere fronter. www.cascadenet.org

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Siten määräyksen ulkopuolelle jäävät kaikki jo markkinoilla olevat geenimuunnellut tuotteet.

Dänisch

I hvert fald støtter min gruppe det opnåede kompromis vedrørende direktivet om fjernsalg.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Suuri osa geenimuunnelluista elintarvikkeista jää vaille pakkausmerkintää, ja kuitenkin on paljon ihmisiä, jotka eivät halua äänestää rahoillaan geeniruuan tuotannon puolesta.

Dänisch

Jeg anbefaler ordføreren at se nærmere på hendes indlæg under første- og andenbehandlingen. lingen.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Suuri on gelma on myös, etteivät tuotteet ainoastaan saa olla valmistettu geenimuunnelluista organismeista, vaan että niiden on oltava nimenomaan uuselintarvikkeita, jotta ne ovat lupamenettelyn alaisia.

Dänisch

For at forhindre dette har jeg på min gruppes vegne stillet et ændringsforslag til Medina Ortega-betænkningen.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

• Invaasio ­ Tarvitaan tutkimusta uutta elinalaa valtaavien eliöiden vaikutuksen ymmärtämiseksi, geenimuunnellut eliöt mukaan lukien; • Biologisen monimuotoisuuden häviämiseen liittyvät talou­delliset tekijät ­ Elinympäristöjen häviämisen ja säilymisen vaikut­uksen ymmärtäminen ja mittaaminen ovat olennaisen tärkeitä teki­jöitä pyrittäessä tehokkaaseen biologisen monimuotoisuuden hoitoon; ja

Dänisch

• Tab og splittelse af habitater - en bedre forståelse af konsekvenserne ved tab og splittelse af habitater er tiltrængt • Biologisk invasion - forskningen bør forstå følgevirkningerne af invasive organismer, herunder genmodificerede organismer • Økonomiske drivkræfter i relation til tab af biodiversitet -forståelse og omfangsmæssig fastslåelse af følgevirkningerne af henholdsvis habitatstab og -bevaring er altafgørende for, at en

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Käytössä on ainakin neljä erilaista merkintäkäytäntöä geenimuunnelluille elintarvikkeille ja lisää suunnitellaan.

Dänisch

Der anvendes i hvert fald fire forskellige måder til mærkning af genetisk modificerede levnedsmidler, og der er planer om flere.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Finnisch

Siitä huolimatta geenimuunnellut elintarvikkeet ovat matkalla Yhdysvalloista Eurooppaan.

Dänisch

WTO-komitéen for handel og miljø må på kort sigt fremsætte klare anbefalinger på dette punkt.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

11. joulukuuta 1997 julkaistiin Internetissä ilmoitus, joka mukaan Weizmann Instituutti (Rehovot/Israel) oli kehittänyt yhdessä italialaisen, muun muassa "Barilla"-pastoja valmistavan yrityksen kanssa geenimuunnellun vehnän, joka on vastustuskykyinen hyönteisille ja jonka avulla on mahdollista lisätä satojen vuotuista määrää.

Dänisch

Den 11. december 1997 blev der på internettet offentliggjort en meddelelse om, at Weizmann-instituttet (Rehovot/Israel) i samarbejde med et italiensk selskab, som bl.a. fremstiller »Barilla«-pa-sta, havde udviklet en genetisk modificeret hvedesort, som var modstandsdygtig over for insekter, og som gjorde det muligt at høste endnu flere gange om året.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK