Google fragen

Sie suchten nach: remorquables (Französisch - Slowakisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Französisch

Slowakisch

Info

Französisch

Compresseurs d’air remorquables

Slowakisch

Vzduchové kompresory upevnené na podvozku s kolesami upravenom na ťahanie

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

DIMENSIONS ET MASSES REMORQUABLES

Slowakisch

ROZMERY A PRÍPOJNÁ HMOTNOSŤ

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

les dimensions et les masses remorquables;

Slowakisch

rozmery a prípojná hmotnosť;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

CPA 28.13.24: Compresseurs d’air remorquables

Slowakisch

CPA 28.13.24: Vzduchové kompresory upevnené na podvozku s kolesami upravenom na ťahanie

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Elle ne doit pas être inférieure à 25 kg mais doit être augmentée pour les masses remorquables plus élevées.

Slowakisch

toto zaťaženie nesmie byť menšie než 25 kg a musí byť zvýšené pre väčšie prípojné hmotnosti.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

La réception CE en ce qui concerne les dimensions et les masses remorquables est accordée/refusée (1):

Slowakisch

Typové schválenie podľa ES týkajúce sa regulátora otáčok a krytovanie hnacích prvkov, vyčnievajúcich častí a kolies sa udeľuje/zamieta (1):

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

(26) Du fait de l’application du nouveau système réglementaire mis en place par le présent règlement, il y a lieu d’abroger la directive 2003/37/CE, ainsi que les directives énumérées ci‑après: les directives 74/347/CEE du Conseil du 25 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues11, 76/432/CEE du Conseil du 6 avril 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues12, 76/763/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues13, 77/537/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues14, 78/764/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues15, 80/720/CEE du Conseil du 24 juin 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’espace de manœuvre, aux facilités d’accès au poste de conduite ainsi qu’aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues16, 86/297/CEE du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux prises de force et à leur protection des tracteurs agricoles et forestiers à roues17, 86/298/CEE du Conseil du 26 mai 1986 relative aux dispositifs de protection, montés à l’arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite18, 86/415/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à l’installation, l’emplacement, le fonctionnement et l’identification des commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues19, 87/402/CEE du Conseil du 25 juin 1987 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l’avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite20, 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil21, 2009/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues22, 2009/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues23, 2009/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues24, 2009/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues25, 2009/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues26, 2009/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues27, 2009/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la suppression des parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les tracteurs agricoles ou forestiers28, 2009/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues29, 2009/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la réception par type de composant des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues30, 2009/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues31 (essais statiques), 2009/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues32, et 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues33 (dimensions et masses remorquables, etc.).

Slowakisch

(26) Dôsledkom uplatňovania nového regulačného systému zavedeného týmto nariadením by sa mala zrušiť smernica 2003/37/ES a tieto smernice: smernica Rady 74/347/EHS11 z 25. júna 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zorného poľa výhľadu a stieračov predného skla kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, smernica Rady 76/432/EHS12 zo 6. apríla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa brzdových zariadení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, smernica Rady 76/763/EHS13 z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa sedadiel pre spolujazdcov v kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch, smernica Rady 77/537/EHS14 z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach, ktoré sa majú prijať proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov používaných v kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch, smernica Rady 78/764/EHS15 z 25. júla 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o sedadle vodiča kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, smernica Rady 80/720/EHS16 z 24. júna 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa priestoru pre obsluhu, prístupu k miestu vodiča, k dverám a oknám poľnohospodárskych a lesných kolesových traktorov, smernica Rady 86/297/EHS17 z 26. mája 1986 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vývodových hriadeľov kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov a ich ochrany, smernica Rady 86/298/EHS18 z 26. mája 1986 o ochranných konštrukciách chrániacich pri prevrátení, ktoré sú namontované na zadnej časti úzkorozchodných kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov, smernica Rady 86/415/EHS19 z 24. júla 1986 o montáži, umiestnení, obsluhe a označení ovládačov kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, smernica Rady 87/402/EHS20 z 25. júna 1987 o ochranných konštrukciách chrániacich pri prevrátení, ktoré sú namontované pred sedadlom vodiča úzkorozchodných kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/EHS21 z 22. mája o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 74/150/EHS, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/57/ES22 z 13. júla 2009 o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, chrániacich pri prevrátení, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/58/ES23 z 13. júla 2009 o spojovacom zariadení a spätnom chode pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/59/ES24 z 13. júla 2009 o spätných zrkadlách pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/60/ES25 z 13. júla 2009 o maximálnej konštrukčnej rýchlosti a nákladných plošinách pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/61/ES26 z 13. júla 2009 montáži osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/63/ES27 z 13. júla 2009 o určitých súčastiach a vlastnostiach kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/64/ES28 z 13. júla 2009 o potlačovaní elektromagnetického rušenia spôsobovaného poľnohospodárskymi alebo lesnými traktormi (elektromagnetická kompatibilita), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/66/ES29 z 13. júla 2009 o riadiacich zariadeniach kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/68/ES30 z 13. júla 2009 o typovom schvaľovaní komponentov zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/75/ES31 z 13. júla 2009 o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov chrániacich pri prevrátení (statické skúšky), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/76/ES32 z 13. júla 2009 o hladine hluku vnímanej vodičom kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/144/ES33 z 30. novembra 2009 o určitých komponentoch a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (rozmery a prípojná hmotnosť atď.).

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Masse maximale remorquable techniquement admissible: remorque freinée (en kg)

Slowakisch

Najväčšia technicky prípustná prípojná hmotnosť prípojného vozidla: brzdeného (v kg)

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Masse maximale remorquable techniquement admissible: remorque non freinée (en kg)

Slowakisch

Najväčšia technicky prípustná prípojná hmotnosť prípojného vozidla: nebrzdeného (v kg)

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

On distingue la masse remorquable techniquement admissible, déclarée par le constructeur, de la masse remorquable autorisée telle que fixée au point 2.2.

Slowakisch

Je treba rozlišovať medzi technicky prípustnou prípojnou hmotnosťou, udávanou výrobcom a povolenou prípojnou hmotnosťou podľa bodu 2.2.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 relatives à l'usage du tracteur, pour des motifs concernant la ou les masses remorquables, les États membres peuvent continuer à appliquer leurs prescriptions nationales, découlant notamment des exigences d'utilisation particulières au relief de leur territoire, à l'intérieur des limites des masses remorquables indiquées au point 2.2 de l'annexe I pour autant que cela n'implique ni des modifications du tracteur ni une nouvelle réception nationale supplémentaire.

Slowakisch

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, ktoré sa týkajú používania traktora, členské štáty môžu, v súvislosti s prípojnou hmotnosťou aj naďalej používať svoje vnútroštátne právne predpisy, ktoré sú podmienené najmä osobitnými požiadavkami vzťahujúcimi sa na charakter povrchu krajiny na ich území, a to v hraniciach pre prípustné zaťaženie prívesom uvedených prílohe I bod 2.2, pokiaľ to nezahŕňa úpravy na traktore alebo doplnkové vnútroštátne typové schválenie.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Par «masse remorquable», on entend:

Slowakisch

„Prípustná prípojná hmotnosť“ je:

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

masse remorquable freinée par inertie: ……………

Slowakisch

(Os upevňovacieho otvoru rovnobežná osi otáčania chrbta/stehien)

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

masse remorquable à freinage assisté (hydraulique ou pneumatique): …………….…

Slowakisch

Komponent(y) alebo vlastnosť(ti):

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

pompe à incendie remorquable

Slowakisch

prívesná motorová striekačka

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Französisch

Masse remorquable T:

Slowakisch

prípojná hmotnosť T:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Französisch

l’indication de la valeur D visée à l’appendice 2 lors de l’essai dynamique ou la valeur T (masse remorquable en tonnes), correspondant à 1,5 fois la masse remorquée maximale techniquement admissible, visée à l’appendice 3 lors de l’essai statique ainsi que la charge maximale verticale au point d’attelage S (exprimée en kg),

Slowakisch

hodnota D uvedená v dodatku 2 pre dynamickú skúšku alebo hodnota T (prípojná hmotnosť v tonách) zodpovedajúca 1,5-násobku technicky prípustnej maximálne naloženej hmotnosti prípojného vozidla, uvedená v dodatku 3 pre statickú skúšku, a taktiež maximálne vertikálne zaťaženie v mieste spojenia S (vyjadrené v kg),

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Französisch

masse remorquable T (en tonnes) et charge verticale au point d’attelage S (en kg).»

Slowakisch

prípojná hmotnosť T (v tonách) a vertikálne zaťaženie v spojovacom bode S (v kg).“

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Französisch

Cependant, la masse maximale remorquable ne doit en aucun cas dépasser 3 500 kg.

Slowakisch

Maximálna prípojná hmotnosť môže v tomto prípade presiahnuť 3 500 kg.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Französisch

La masse maximale remorquable autorisée d'un véhicule est la valeur la plus faible des masses suivantes:

Slowakisch

Maximálne povolená prípojná hmotnosť vozidla je nižšia hodnota buď:

Letzte Aktualisierung: 2014-10-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK