Google fragen

Sie suchten nach: escata (Katalanisch - Spanisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Katalanisch

Spanisch

Info

Katalanisch

Escata

Spanisch

Escama

Letzte Aktualisierung: 2015-02-20
Nutzungshäufigkeit: 7
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Katalanisch

Escata

Spanisch

Escamas

Letzte Aktualisierung: 2013-10-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Katalanisch

Escata de laminatge

Spanisch

Escama de laminado

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Katalanisch

Puntes i escata platines

Spanisch

Puntas y escata pletinas

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Katalanisch

4.1 Arribat a aquest punt , cal escatir si la constitució d ' un edifici en règim de propietat horitzontal és equiparable a divisió material de finques als efectes de la Llei de 6 / 1990 , de 16 de març , de censos i , avui , als efectes de la disposició transitòria tretzena de la Llei 5 / 2006 , de 10 de maig , del Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya .

Spanisch

4.1 Llegados a este punto , hace falta averiguar si la constitución de un edificio en régimen de propiedad horizontal es equiparable a división material de fincas a los efectos de la Ley de 6/ 1990 , de 16 de marzo , de censos y , hoy , a los efectos de la disposición transitoria decimotercera de la Ley 5/ 2006 , de 10 de mayo , del Libro quinto del Código civil de Cataluña .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Katalanisch

4.3 Un cop escatit el sentit literal de la norma transitòria primera de la Llei de 1990 , cal veure ' n la motivació històrica .

Spanisch

4.3 Una vez averiguado el sentido literal de la norma transitoria primera de la Ley de 1990 , hay que ver la motivación histórica .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Katalanisch

Caldrà examinar , cas per cas , el detall de la Directiva 2010 / 13 / UE per escatir si l ' Estat , mitjançant la LGCA , afegeix noves bases o entra directament en el desplegament que correspon a la Generalitat , d ' acord amb l ' article 149.1.27 CE i els articles 146.1.b o 146.2 EAC i 189.3 EAC .

Spanisch

Habrá que examinar , caso por caso , el detalle de la Directiva 2010/ 13/ UE para averiguar si el Estado , mediante la LGCA , añade nuevas bases o entra directamente en el desarrollo que corresponde a la Generalitat , de acuerdo con el artículo 149.1.27 CE y los artículos 146.1.b o 146.2 EAC y 189.3 EAC .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Katalanisch

Com sigui que els articles 12 i 13 LRRRU tracten de l ' execució de les actuacions sobre el medi urbà , els examinarem conjuntament , si bé escatint llur contingut detalladament i l ' un seguit de l ' altre .

Spanisch

Como los artículos 12 y 13 LRRRU tratan de la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano , los examinaremos conjuntamente , si bien analizando su contenido detalladamente y por separado .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Katalanisch

D ' aquesta manera , haurem de seguir l ' estudi del precepte per escatir-ne la conformitat amb el bloc de la constitucionalitat respecte d ' altres motius .

Spanisch

De esta manera , deberemos seguir el estudio del precepto para averiguar la conformidad con el bloque de la constitucionalidad respecto de otros motivos .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Katalanisch

Davant d ' aquesta pluralitat de competències al · legades , i com hem indicat de manera reiterada en anteriors pronunciaments d ' aquest Consell , cal en primer lloc escatir quin és el títol competencial prevalent , operació que efectuarem tenint en compte tant la matèria i la finalitat de la norma objecte del nostre examen com el sentit o la finalitat dels títols competencials esmentats , de manera que la regla competencial específica ha de prevaldre per damunt de la més genèrica .

Spanisch

Ante esta pluralidad de competencias alegadas , y como hemos indicado reiteradamente en anteriores pronunciamientos de este Consell , es necesario en primer lugar averiguar cuál es el título competencial prevalente , operación que efectuaremos teniendo en cuenta tanto la materia y finalidad de la norma objeto de nuestro examen como el sentido o finalidad de los citados títulos competenciales , de manera que la regla competencial específica deberá prevalecer sobre la más genérica .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Katalanisch

De manera que només cal escatir si crea altres deures o obligacions fiscals o extrafiscals conformes a la Constitució .

Spanisch

De modo que únicamente debe averiguarse si crea otros deberes u obligaciones fiscales o extrafiscales conformes a la Constitución .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Katalanisch

En canvi , de l ' exposició de motius ( preàmbul II , 6è paràgraf , i IX , 3r paràgraf ) , no se n ' extreu una justificació suficient respecte de la urgència , ateses la generalitat i l ' abstracció amb què s ' expressa el preàmbul , per la qual cosa caldrà anar a cada precepte o grups de preceptes per escatir si hi ha un motiu precís que la justifiqui raonadament o no .

Spanisch

En cambio , de la exposición de motivos ( preámbulo II , 6º párrafo , y IX , 3º párrafo ) , no se extrae una justificación suficiente respecto de la urgencia , dadas la generalidad y la abstracción con que se expresa el preámbulo , por lo cual deberemos acudir a cada precepto o grupos de preceptos para averiguar si existe o no un motivo preciso que la justifique razonadamente .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Katalanisch

Escatadores de banda , amb motor elèctric , d ' ús manual

Spanisch

Escatadores de banda , amb motor elèctric , d'ús manual

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Katalanisch

Escates-

Spanisch

Escamas-

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Katalanisch

Esmoladores i escatadores de banda , amb motor elèctric , d ' ús manual , ncaa

Spanisch

Esmoladores i escatadores de banda , amb motor elèctric , d'ús manual , ncaa

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Katalanisch

Finalitat : « Desenvolupament d ' una signatura genètica per predir la resposta al tractament de quimioteràpia i radioteràpia en pacients amb carcinoma escatós de cap i coll localment avançat »

Spanisch

Finalidad : « Desenvolupament d'una signatura genètica per predir la resposta al tractament de quimioteràpia i radioteràpia en pacients amb carcinoma escatós de cap i coll localment avançat »

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Katalanisch

Ha destacat sempre pel seu elevat pes , de 96 kg , ja que és fet per una estructura totalment de fusta i revestida per un conjunt de prop de 10.000 escates .

Spanisch

Ha destacado siempre por su gran peso , de unos 96 kg , ya que está realizado por una estructura maciza de madera y revestido por un conjunto de casi 10.000 escamas .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Katalanisch

Mitjançant la prospecció , l ' Agència escateix elements que hauran de condicionar el futur , i amb la recerca recull el saber existent i en genera de nou , activitats totes dues que aporten valor i que amplien i complementen el coneixement aportat per l ' avaluació .

Spanisch

Mediante la prospección , la Agencia discierne elementos que deberán condicionar el futuro , y con la investigación recoge el saber existente y genera nuevo saber , actividades ambas que aportan valor y que amplían y complementan el conocimiento aportado por la evaluación .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Katalanisch

Màquines per esmolar , escatar o polir la fusta , el suro , l ' os , el cautxú endurit , el plàstic o matèries dures similars

Spanisch

Màquines per esmolar , escatar o polir la fusta , el suro , l'os , el cautxú endurit , el plàstic o matèries dures similars

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Katalanisch

Novembre 51.046 22.078 Desembre 20.082 47.951 Total 312.300 312.300 Annex 5 Valoració de llocs de treball per a l ' any 2000 Grup 1A Cap d ' equip mecànic acereria Cap d ' equip electricista acereria Fonedor cap d ' equip Sotscap de laminació Cap d ' equip mecànic laminació Cap d ' equip mecànic platines Laminador platines i miniplatines Cap d ' equip elèctric laminació Grup 2A Mecànic de forn elèctric Mecànic de colada contínua Mecànic d ' acereria Electricista de colada contínua Electricista d ' acereria Refractarista Cullerer Electricista de laminació Mecànic de laminació Torner Bloc Demag Bloc MH Compactadora Pupitrista de platines Oficial de primera mecànic , elèctric , torner de platines Utillatges Centraletes Grup 3A Ajudant control de doll Ajudant plataforma Ajudant cullerer Lingoteres Paleta tundish Colador Control d ' aigua Grua forn acereria Polivalent acereria Polivalent laminació Oficial de segona mecànic , elèctric , torner platines Forner platines Pupitre tren platines Pupitre placa platines Pupitre empaquetament platines Càrregues miniplatines Tren 380-330 Desbast laminació Maquinista Carregador Fleixador Grup 3 Cistells ferralla Analista de laboratori acereria Electricista de bombes Segon gruista de ferralla Grua d ' evacuació Pupitre d ' evacuació Grua de ferralla Grua de càrrega laminació Parc palanqueta laminació Forner laminació Cadenes 1 i 2 Cisalla 1 i 2 Cisalla tren Danieli Finidor Despunt de tren Danieli Mandrí tren Demag Puntes 1 i 2 tren MH Inspector de rotlles Responsable de placa tren Danieli o MH Mesa d ' evacuació tren Demag Lligadores tren Danieli o MH Tall de puntes 1 , 2 , 3 tren Demag Etiquetes de tren MH i Danieli Grua d ' evacuació Analista de laboratori de laminació Oficial de tercera mecànic , elèctric , torner de platines Grua palanqueta platines Grua d ' evacuació de platines Lligador i etiquetador de platines Evacuació de miniplatines Grup 4 Fenwick Descàrrega de colada Greixatge de platines Puntes i escata de platines Auxiliars de taller de platines ( 01.135.028 )

Spanisch

122.722 Anexo 4 Pagas extraordinarias para el año 2000 Paga extraordinaria de junio : 208.111 Paga extraordinaria de diciembre : 217.717 Paga extraordinaria de descanso : 312.300 Total pagas extraordinarias : 738.128 Desglose de la paga extra de descanso quinto turno A B C Enero 23.702 29.933 40.302 Febrero 37.040 66.970 61.880 Marzo 4.639 42.622 — Abril 38.378 — 42.342 Mayo 57.692 22.172 45.655 Junio 46.168 12.232 19.777 Julio 19.323 14.263 1.958 Agosto 4.451 4.119 — Septiembre 29.417 — 14.065 Octubre — 22.172 — Noviembre 51.067 21.258 50.464 Diciembre 423 76.559 35.857 Total 312.300 312.300 312.300 D E Enero 60.985 22.990 Febrero 44.420 53.041 Marzo — 20.877 Abril 15.856 — Mayo 23.681 62.989 Junio 69.392 49.441 Julio — — Agosto 26.838 10.425 Septiembre — 22.508 Octubre — — Noviembre 51.046 22.078 Diciembre 20.082 47.951 Total 312.300 312.300 Anexo 5 Valoración de puestos de trabajo para el año 2000 Grupo 1A Jefe de equipo mecánico acería Jefe de equipo electricista acería Fundidor jefe de equipo Subjefe de laminación Jefe de equipo mecánico laminación Jefe de equipo mecánico pletinas Laminador pletinas y minipletinas Jefe de equipo eléctrico laminación Grupo 2A Mecánico de horno eléctrico Mecánico de colada continua Mecánico de acería Electricista de colada continua Electricista de acería Refractarista Cucharero Electricista de laminación Mecánico de laminación Tornero Bloque Demag Bloque MH Compactadora Pupitrista de pletinas Oficial de primera mecánico , eléctrico , tornero de pletinas Utillajes Centralitas Grupo 3A Ayudante control de chorro Ayudante plataforma Ayudante cucharero Lingoteras Albañil tundish Colador Control de agua Grúa horno acería Polivalente acería Polivalente laminación Oficial de segunda mecánico , eléctrico , tornero pletinas Hornero pletinas Pupitre tren pletinas Pupitre placa pletinas Pupitre empaquetado pletinas Cargas minipletinas Tren 380-330 Desbaste laminación Maquinista Cargador Flejador Grupo 3 Cestas chatarra Analista de laboratorio acería Electricista de bombas Segundo gruista de chatarra Grúa de evacuación Pupitre de evacuación Grúa de chatarra Grúa de carga laminación Parque palanquilla laminación Hornero laminación Cadenas 1 y 2 Cizalla 1 y 2 Cizalla tren Danieli Finidor Despunte de tren Danieli Mandril tren Demag Puntas 1 y 2 tren MH Inspector de rollos Responsable de placa tren Danieli o MH Mesa de evacuación tren Demag Atadoras tren Danieli o MH Corte de puntas 1 , 2 , 3 tren Demag Etiquetas de tren MH y Danieli Grúa de evacuación Analista de laboratorio de laminación Oficial de tercera mecánico , eléctrico , tornero de pletinas Grúa palanquilla pletinas Grúa de evacuación de pletinas Atado y etiquetado de pletinas Evacuación de minipletinas Grupo 4 Fenwick Descarga de colada Engrase de pletinas Puntas y escata de pletinas Auxiliares de taller de pletinas ( 01.135.028 )

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK