Google fragen

Sie suchten nach: responsivi (Maltesisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Maltesisch

Englisch

Info

Maltesisch

li ma jkunux adegwatament responsivi għal jew intolleranti mill- kuri konvenzjonali bħala ma huma il - kortikosterojdi topikali.

Englisch

not adequately responsive to or are intolerant of conventional therapies such as topical corticosteroids.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-10
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Maltesisch

Total ta ’ 130 pazjent ġew rekrutati li kienu jikkonsistu minn 67 pazjent reżistenti għat- tip A u 63 responsivi għal tip A.

Englisch

A total of 130 subjects were enrolled, comprising 67 Type A resistant and 63 type A responsive.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-10
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Maltesisch

L-ingwent Protopic 0.03% jintuża biex jikkura dermatite atopika moderata għal severa (ekżema) fil- kbar li ma jkunux adegwatament responsivi għal jew intolleranti mill-kuri konvenzjonali bħala ma huma il-kortikosterojdi topikali u fit-tfal (ta’ sentejn jew akbar) li kura konvenzjonali bħalama huma il-kortikosterojdi topikali ma ħadmitx fuqhom biżżejjed.

Englisch

Protopic 0.03% ointment is used to treat moderate to severe atopic dermatitis (eczema) in adults who are not adequately responsive to or are intolerant of conventional therapies such as topical corticosteroids and in children (2 years of age and older) who failed to respond adequately to conventional therapies such as topical corticosteroids.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Maltesisch

Il-kura ta’ dermatite atopika moderata għal severa fl-adulti li ma jkunux adegwatament responsivi għal jew intolleranti għal terapiji konvenzjonali bħalma huma l-kortikosterojdi topikali.

Englisch

Treatment of moderate to severe atopic dermatitis in adults who are not adequately responsive to or are intolerant of conventional therapies such as topical corticosteroids.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Il-kura ta’ dermatite atopika moderata jew severa fl-adulti li ma jkunux adegwatament responsivi għal jew intolleranti għal terapiji konvenzjonali bħalma huma l-kortikosterojdi topikali.

Englisch

Treatment of moderate to severe atopic dermatitis in adults who are not adequately responsive to or are intolerant of conventional therapies such as topical corticosteroids.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Maltesisch

L-ingwent Protopic 0.1% jintuża biex jikkura dermatite atopika moderata għal severa (ekżema) fil- kbar li ma jkunux adegwatament responsivi għal jew intolleranti mill-kuri konvenzjonali bħala ma huma il-kortikosterojdi topikali.

Englisch

Protopic 0.1% ointment is used to treat moderate to severe atopic dermatitis (eczema) in adults who are not adequately responsive to or are intolerant of conventional therapies such as topical corticosteroids.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Maltesisch

L-ingwent Protopy 0.03% jintuża biex jikkura dermatite atopika moderata għal severa (ekżema) fil- kbar li ma jkunux adegwatament responsivi għal jew intolleranti mill-kuri konvenzjonali bħala ma huma il-kortikosterojdi topikali u fit-tfal (ta’ sentejn jew akbar) li kura konvenzjonali bħalama huma il- kortikosterojdi topikali ma ħadmitx fuqhom biżżejjed.

Englisch

Protopy 0.03% ointment is used to treat moderate to severe atopic dermatitis (eczema) in adults who are not adequately responsive to or are intolerant of conventional therapies such as topical corticosteroids and in children (2 years of age and older) who failed to respond adequately to conventional therapies such as topical corticosteroids.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

L-ingwent Protopy 0.1% jintuża biex jikkura dermatite atopika moderata għal severa (ekżema) fil-kbar li ma jkunux adegwatament responsivi għal jew intolleranti mill-kuri konvenzjonali bħala ma huma il- kortikosterojdi topikali.

Englisch

Protopy 0.1% ointment is used to treat moderate to severe atopic dermatitis (eczema) in adults who are not adequately responsive to or are intolerant of conventional therapies such as topical corticosteroids.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

L-iżviluppi reċenti huma inkoraġġjanti: ir-riformi saru jew qed isiru fi kważi l-Istati Membri kollha sabiex is-sistemi jkunu aktar sostenibbli fiskalment u soċjalment, u aktar responsivi għall-bżonnijiet li qed jevolvu tan-nies.

Englisch

Recent developments are encouraging: reforms have been carried out or are under way in practically all Member States to make systems more fiscally and socially sustainable and more responsive to people’s evolving needs.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Il-fkieren li jsibu diffikultà biex jiċċaqilqu jew li ma jurux sinjali responsivi għandhom jinżammu abbord kemm jista' jkun, u għandhom jingħataw il-kura biex ikollhom l-aktar ċans possibbli li jibqgħu ħajjin, qabel ma jiġu rrilaxxati.

Englisch

Those turtles with difficulties to move or are unresponsive shall be kept on board to the extent practicable and assisted in a manner consistent with maximizing their survival prior to release.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Matul iż-żmien, il-pagi saru iktar responsivi għal xokkijiet asimettriċi fis-swieq tax-xogħol nazzjonali, u r-reattività tal-flussi tal-mobbiltà żdiedet ukoll.

Englisch

Over time, wages have become more responsive to asymmetric shocks in national labour markets, and the responsiveness of mobility flows also increased.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

L-istrutturi organizzattivi fi ħdan il-familja tar-RELEX taw prova li huma adekwati u responsivi sabiex jippermettu l-identifikazzjoni u l-adozzjoni malajr tal-programmi.

Englisch

The organisational structures within the RELEX family have proven to be adequate and responsive in order to allow for rapid programme identification and adoption.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Strateġija komprensiva ma' l-UE kollha: Filwaqt li tibni fuq l-għażla B, din l-għażla għandha tfittex li tiżviluppa l-azzjonijiet f'livell Komunitarju iżda tipprova tiżviluppa l-azzjoni f'livell lokali u reġjonali fl-Istati Membri, u permezz ta' mezzi ġodda li normalment mhumiex responsivi jew ma jintlaħqux permezz ta' l-użu ta' strateġiji innovattivi.

Englisch

A comprehensive EU-wide strategy: Building on option B, this option would seek to develop actions at Community level but also attempt to develop action at local and regional level within Member States, and through new channels that are not normally responsive or reachable through the use of innovative approaches.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

L-Artikolu 125 li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea jiddikjara li l-Istati Membri u l-Komunità għandhom jaħdmu lejn l-iżviluppar ta’ strateġija koordinata għax-xogħol u partikolarment għall-promozzjoni ta’ forza tax-xogħol imħarrġa, mgħallma u addattabbli u swieq tax-xogħol responsivi għall-bidla ekonomika.

Englisch

Article 125 of the Treaty establishing the European Community states that Member States and the Community shall work towards developing a coordinated strategy for employment and particularly for promoting a skilled, trained and adaptable workforce and labour markets responsive to economic change.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Dawn għandhom jinkludu erba' karatteristiċi ta' S. typhimurium (TA 1535; TA 1537 jew TA97a jew TA97; TA98; u TA100) li ġew pruvati li huma ta' min wieħed jorbot fuqhom u responsivi għar-riproduzzjoni bejn laboratorji.

Englisch

These should include four strains of S. typhimurium (TA 1535; TA 1537 or TA97a or TA97; TA98; and TA100) that have been shown to be reliable and reproducibly responsive between laboratories.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Ħafna mill-kondizzjonijiet tat-test għandhom diversi karatteristiċi li jagħmuluhom aktar sensittivi għall-iskoperta ta' mutazzjonijiet inklużi sekwenzi DNA responsivi fis-siti ta' reversjoni, permeabilità miżjuda ta' ċelluli għal molekuli kbar u l-eliminazzjoni ta' sistemi ta' riparazzjoni ta' DNA jew titjib ta' proċessi ta' riparazzjoni ta' DNA li huma suxxettibbli għall-iżbalji.

Englisch

Many of the test strains have several features that make them more sensitive for the detection of mutations including responsive DNA sequences at the reversion sites, increased cell permeability to large molecules and elimination of DNA repair systems or enhancement of error-prone DNA repair processes.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

L-entità tal-akkwist għandha tipprovdi lill-fornituri bid-dokumentazzjoni tas-sejħa għall-offerti li jkun jinkludi l-informazzjoni neċessarja kollha biex tippermetti lill-fornituri jissottomettu u jissottomettu sejħiet għall-offerti responsivi.

Englisch

A procuring entity shall provide to suppliers tender documentation that includes all information necessary to permit suppliers to prepare and submit responsive tenders.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

L-entità akkwirenti għandha, b'konsistenza mal-ħtiġijiet tagħha stess, tipprovdi biżżejjed żmien lill-fornituri biex jippreparaw u jissottomettu t-talbiet għall-parteċipazzjoni u s-sejħiet tal-offerti responsivi, tieħu inkonsiderazzjoni fatturi bħalma huma n-natura u l-komplessità tal-akkwist, sa fejn huwa previst li jkun hemm subkuntrattar, u ż-żmien għat-trażmissjoni tas-sejħa għall-offerti minn punti barranin kif ukoll domestiċi fejn ma jiġux użati mezzi elettroniċi.

Englisch

A procuring entity shall, consistent with its own reasonable needs, provide sufficient time for suppliers to prepare and submit requests for participation and responsive tenders, taking into account such factors as the nature and complexity of the procurement, the extent of subcontracting anticipated, and the time for transmitting tenders from foreign as well as domestic points where electronic means are not used.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Billi amministrazzjonijiet pubbliċi responsivi u trasparenti jinkoraġġixxu liċ-ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea biex jiksbu l-benefiċċji tas-soċjetà ta' l-informazzjoni;

Englisch

Whereas responsive and transparent public administrations will encourage citizens of the European Union to reap the benefits of the information society;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Il-Kummissjoni, fl flimkien ma’ l-Istati Membri u o ck l-Imsieħba Soċjali, kienet mitluba sabiex “jesploraw l-iżvilupp ta’ għadd ta’ prinċipji komuni dwar il-flessigurtà” bħala referenza utli u n ch st © P fi fil-ksib ta’ swieq taxxogħol aktar miftuħa u responsivi u postijiet taxxogħol aktar produttivi.

Englisch

They should be able to recruit staff with a better skills match, who will be more productive and adaptable leading to greater innovation and competitiveness.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK