Google fragen

Sie suchten nach: akkwiżiti (Maltesisch - Italienisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Maltesisch

Italienisch

Info

Maltesisch

Drittijiet akkwiżiti

Italienisch

Diritti acquisiti

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Il-parti(jiet) fil-konċentrazzjoni jew il-partijiet: dawn it-termini huma relatati kemm mal-partijiet akkwirenti kif ukoll ma’ dawk akkwiżiti, jew mal-partijiet li jkunu qed jiġu amalgamanti, inklużi l-impriżi kollha li fihom ikun qed jiġi akkwiżit interess kontrollanti jew li huwa s-suġġett ta’ offerta pubblika.

Italienisch

Partecipanti alla concentrazione o parti: detto termine indica sia le imprese acquirenti che quelle acquisite, o le parti che procedono ad una fusione, comprese tutte le imprese in cui viene acquisita una partecipazione di controllo o che sono oggetto di un’offerta pubblica di acquisto.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Il-parti(jiet) fil-konċentrazzjoni jew partijiet dawn it-termini huma relatati kemm mal-partijiet akkwirenti kif ukoll ma’ dawk akkwiżiti, jew mal-partijiet li jkunu qed jamalgamaw, inklużi l-impriżi kollha li fihom ikun qed jiġi akkwiżit interess kontrollanti jew li huwa s-suġġett ta’ offerta pubblika.

Italienisch

Partecipanti alla concentrazione o parti questa espressione indica sia le imprese acquirenti che quelle acquisite, o le parti che procedono a una fusione, comprese tutte le imprese in cui viene acquisita una partecipazione di controllo o che sono oggetto di un’offerta pubblica di acquisto.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Biex tiġi żgurata transizzjoni mingħajr diffikultajiet mill-arranġamenti previsti fir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għal dawk stabbiliti f’dan ir-Regolament, is-setgħa li jiġu adottati ċerti atti għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-istabbiliment tal-miżuri meħtieġa, partikolarment dawk meħtieġa biex ikunu protetti d-drittijiet akkwiżiti u l-aspettattivi leġittimi ta’ intrapriżi.

Italienisch

Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a quelli previsti dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie, in particolare quelle necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Fid-dawl tal-għan ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa segwit mill-ftehim qafas dwar il-leave tal-ġenituri, l-obbligu li jiġu rrispettati d-drittijiet akkwiżiti jew ‘l-proċess li jkunu akkwiżiti għandu jinftiehem bħala li jesprimi prinċipju tad-dritt soċjali Komunitarju li għandu importanza partikolari u ma jistax jiġi interpretat b’mod restrittiv.

Italienisch

Alla luce dell’obiettivo di parità di trattamento tra uomini e¢donne perseguito dall’accordo quadro sul congedo parentale, l’obbligo di rispetto dei diritti acquisiti o¢in corso di acquisizione dev’essere inteso nel senso che esso esprime un principio di diritto sociale comunitario particolarmente importante e¢non può essere interpretato in modo restrittivo.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Mill-għanijiet tal-ftehim qafas dwar il-leave tal-ġenituri jirriżulta li l-kunċett ta’“drittijiet akkwiżiti jew ‘l-proċess li jkunu akkwiżiti” tal-ftehim qafas ikopri d-drittijiet u l-vantaġġi, ‘ ¬us jew in natura, kollha li jirriżultaw direttament jew indirettament mir-relazzjoni ta’ xogħol, li għalihom il-ħaddiem jista’ jkun intitolat ‘r-rigward ta’ min iħaddem ‘d-data tal-bidu tal-leave tal-ġenituri.

Italienisch

Dagli obiettivi dell’accordo quadro sul congedo parentale risulta che la nozione di «diritti acquisiti o¢in via di acquisizione» dell’accordo quadro comprende l’insieme dei diritti e¢dei vantaggi, in contanti o¢in natura, derivanti, direttamente o¢indirettamente, dal rapporto di lavoro, che il lavoratore può far valere nei confronti del datore di lavoro alla data di inizio del congedo parentale.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Purgar maħlul, ulċeri fl- esofagu, uġigħ ħafif fl- addome, distenzzjoni addominali, uġigħ fin- naħa t ’ isfel tal- addome, stenożi pajlori akkwiżiti, xufftejn maqsuma, kolite, uġigħ ta ’ gass, gastrite, emorraġija fl- istonku u l - imsaren, halitosis, emorraġija fl- esofagu, esofaġite ulċerativa, skumdita addominali, distensjoni addominali, toqob fl- esofagu.

Italienisch

Feci non composte, esofagite ulcerativa, fastidio all’ addome, distensione addominale, dolore al basso addome, stenosi pilorica acquisita, labbra screpolate, colite, flatulenza, gastrite, emorragia gastrointestinale, alitosi, emorragia esofagea, perforazione esofagea.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Fondaparinux għandu jiġi amminstrat b’ kawtela f’ pazjenti li għandhom riskju akbar ta ’ emorraġija, bħal dawk li għandhom disturbi ta ’ fsadat konġeniti jew akkwiżiti (p. e. għadd taċ- ċelluli għat- tagħqid tad- demm < 50, 000/ mm3), mard ta ’ ulċera gastrointestinali attiv u emorraġija riċenti fil- kranju jew ftit Pr

Italienisch

Emorragie Fondaparinux deve essere usato con cautela nei pazienti che hanno un aumentato rischio di emorragie, come quelli con disordini emorragici congeniti o acquisiti (per esempio conta piastrinica < 50.000/mm3), patologia gastrointestinale ulcerativa in fase attiva ed emorragia intracranica recente o poco dopo chirurgia cerebrale, spinale od oftalmica e in gruppi di pazienti speciali come indicato di seguito.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Maltesisch

Madankollu peress li pazjenti b’ skizofrenija ħafna drabi jippreżentaw b’ fatturi ta ’ riskju akkwiżiti għat- tromboemboliżmu fil- vini, il- fatturi possibbli kollha ta ’ riskju ta ’ VTE eż. l- immobbilizzazzjoni tal- pazjenti, għandhom jiġu identifikati u meħuda l- miżuri ta ’ prevenzjoni.

Italienisch

Comunque, dal momento che pazienti con schizofrenia si presentano spesso con fattori di rischio acquisiti per il tromboembolismo venoso (VTE), devono essere identificati tutti i fattori di rischio possibili del VTE come ad esempio l’ immobilizzazione dei pazienti e adottate misure preventive.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-11
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Emorraġija Fondaparinux għandu jiġi amminstrat b’ kawtela f’ pazjenti li għandhom riskju akbar ta ’ emorraġija, bħal dawk li għandhom disturbi ta ’ fsadat konġeniti jew akkwiżiti (p. e. għadd taċ- ċelluli għat- tagħqid tad- demm < 50, 000/ mm3), mard ta ’ ulċera gastrointestinali attiv u emorraġija riċenti fil- kranju jew ftit taż- żmien wara kirurġija fil- moħħ, fl- ispina jew kirurġija oftalmika jew fi gruppi ta ’ pazjenti speċjali kif spjegat hawn taħt.

Italienisch

Emorragie Fondaparinux deve essere usato con cautela nei pazienti che hanno un aumentato rischio di emorragie, come quelli con disordini emorragici congeniti o acquisiti (per esempio conta piastrinica < 50.000/ mm3), patologia gastrointestinale ulcerativa in fase attiva ed emorragia intracranica recente o poco dopo chirurgia cerebrale, spinale od oftalmica e in gruppi di pazienti speciali come indicato di seguito.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-11
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Maltesisch

Madankollu l- informazzjoni ippubblikata li ġiet ippreżentata wriet is - sigurtà u l- effikaċja ta ’ ciprofloxacin f’ doża hekk għolja (doża kuljum bi jew mingħajr opzjoni għal qalba orali, f’ diversi infezzjonijiet serji u ta ’ theddida għall- ħajja (pulmonite severa, newtropenja, aggravazzjonijiet batteriċi akuti ta ’ bronkite kronika, infezzjonijiet ikkumplikati tal- ġilda jew ta ’ l - istruttura tal- ġilda, akkwiżiti mill- komunità, infezzjonijiet f’ pazjenti morda bil- kanċer u batterimja).

Italienisch

Tuttavia, i dati pubblicati presentati hanno dimostrato la sicurezza e l’ efficacia di una dose così elevata di ciprofloxacina (dose giornaliera, con o senza possibilità di passare alla somministrazione per os, in diverse infezioni gravi e pericolose per la vita del paziente [polmonite grave, neutropenia, esacerbazioni batteriche acute di bronchite cronica, infezioni complicate di cute e tessuti molli acquisite in comunità, infezioni in pazienti oncologici e batteriemia]).

Letzte Aktualisierung: 2012-04-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Artikolu 65 Il-Miżuri fil-qasam ta » kooperazzjoni ġudizzjarja f' materji ċivili li jkollhom implikazzjonijiet transkonfinali, li għandhom jittieħdu skond l-Artikolu 67 u sa fejn ikun meħtieġ għall-funzjonament xieraq tas-suq intern, għandhom jinkludu: a) it-titjib u s-simplifikazzjoni:--------- tas-sistema tan-notifiki f' pajjiż ieħor ta » dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji; tal-kooperazzjoni fil-mod kif jiġu akkwiżiti l-provi;

Italienisch

Articolo 65 Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare a norma dell' articolo 67 e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno, includono: a) il miglioramento e la semplificazione:--------- del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali, della cooperazione nell' assunzione dei mezzi di prova, del riconoscimento e dell' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali;

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

disturbi li jintirtu jew jiġu akkwiżiti ta ’ ċerti enzimi fil- passaġġ tas- sinteżi tal- pigment tad- demm aħmar).

Italienisch

nella via della sintesi del pigmento rosso del sangue).

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Diese Ausrichtung könnte falsch sein.
Bitte löschen Sie diese, wenn Sie dieser Ansicht sind.

Maltesisch

Mekkaniżmi ta ’ reżistenza Mekkaniżmi ta ’ reżistenza tal- batterji li jaffettwaw doripenem jinkludu l- inattivazzjoni tas- sustanza attiva permezz ta ’ enzimi li jidrolizzaw il- carbapenem, PBP’ s mutant jew akkwiżiti, tnaqqis fil - permeabbiltà tal- membrana ta ’ barra u effluss attiv.

Italienisch

Meccanismi di resistenza I meccanismi di resistenza batterica verso doripenem comprendono l’inattivazione del principio attivo mediante enzimi che idrolizzano i carbapenemi, le PBP mutanti, la ridotta permeabilità della membrana esterna e l’efflusso attivo.

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Diese Ausrichtung könnte falsch sein.
Bitte löschen Sie diese, wenn Sie dieser Ansicht sind.

Maltesisch

Artikolu 65 Il-Miżuri fil-qasam ta » kooperazzjoni ġudizzjarja f' materji ċivili li jkollhom implikazzjonijiet transkonfinali , li għandhom jittieħdu skond l-Artikolu 67 u sa fejn ikun meħtieġ għall-funzjonament xieraq tas-suq intern , għandhom jinkludu : a ) it-titjib u s-simplifikazzjoni : --- --- --- tas-sistema tan-notifiki f' pajjiż ieħor ta » dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji ; tal-kooperazzjoni fil-mod kif jiġu akkwiżiti l-provi ;

Italienisch

Articolo 65 Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere , da adottare a norma dell' articolo 67 e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno , includono : a ) il miglioramento e la semplificazione : --- --- --- del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali , della cooperazione nell' assunzione dei mezzi di prova , del riconoscimento e dell' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale , comprese le decisioni extragiudiziali ;

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

(14) L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw li l-ewwel sessjoni ta'taħriġ perjodiku għandha ssir kollha u għandhom joħorġu ċ-CPC korrispondenti, fi żmien ħames snin jew mid-data tal-ħruġ ta'CPC li jikkonferma l-kwalifika inizjali jew mid-data ta'skadenza taż-żmien mogħti li sewwieqa biex jitolbu d-drittijiet akkwiżiti tagħhom. Dan iż-żmien jista'wkoll ikun iqsar jew itwal. Wara l-ewwel taħriġ perjodiku, is-sewwieq għandu jagħmel taħriġ perjodiku kull ħames snin.

Italienisch

(14) È opportuno che gli Stati membri impongano la prima formazione periodica e rilascino al conducente il CAP corrispondente entro i cinque anni successivi o alla data di rilascio del CAP comprovante la qualificazione iniziale o allo scadere della data limite fissata affinché i conducenti facciano valere i loro diritti acquisiti. Dovrebbero essere consentite anche riduzioni o proroghe di tali termini. Dopo la prima formazione periodica, il conducente dovrebbe seguire una formazione periodica ogni cinque anni.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Numru ta'Stati Membri, minkejja dan, introduċew regolament speċifiku bl-għan li jiżguraw li l-istess prinċipji ta'preżervazzjoni ta'drittijiet ta'pensjoni akkwiżiti japplikaw indaqs fejn membru ta'skema jmur jgħix fi Stat Membru ieħor. Din it-tip ta'dispożizzjoni speċifika tista'tinsab fil-leġiżlazzjoni ta'Franza, tal-Ġermanja, tal-Greċja[5], ta'l-Irlanda, tal-Latvja, tal-Lussemburgu, ta'l-Olanda, tal-Polonja, tal-Portugall, tar-Renju Unit u tan-Norveġja. Fost dawn l-Istati Membri ntużaw żewġ modi ta'tekniki legali: filwaqt li Franza, l-Irlanda u r-Renju Unit iddeċidew li jimplimentaw projbizzjoni fuq regoli li jvarjaw, l-Istati Membri l-oħra msemmija hawn fuq ippreferew regola pożittiva biex jiżguraw trattament indaqs[6]. Skond l-awtoritajiet ta'l-Estonja, l-Estonja applikat id-Direttiva 98/49/KE fir-rigward ta'l-iskema mandatorja ta'pensjoni sostnuta b’fondi, u implimentat id-Direttiva permezz ta'l-Att dwar Pensjonijiet Sostnuti b’Fondi.[7]

Italienisch

Una serie di Stati membri ha comunque elaborato una regolamentazione specifica al fine di garantire che gli stessi principi di salvaguardia dei diritti pensionistici acquisiti si applichino allo stesso modo se il titolare dei diritti si sposta in un altro Stato membro. Questo tipo di prescrizione specifica si trova nella legislazione dei seguenti paesi: Francia, Germania, Grecia[5], Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Norvegia. Nei suddetti Stati membri sono stati impiegate due tecniche legislative diverse: mentre la Francia, l’Irlanda ed il Regno Unito hanno deciso di introdurre un divieto di norme che differiscono, gli altri Stati membri hanno preferito adottare una norma positiva volta a garantire la parità di trattamento[6]. Secondo le autorità dell’Estonia, tale paese ha applicato la direttiva 98/49/CE per quanto riguarda il regime pensionistico obbligatorio basato su capitalizzazione tramite la legge sulle pensioni basate su capitalizzazione[7].

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Skond ċerti Stati Membri, ma kienx hemm bżonn li jadottaw miżuri speċifiċi biex jikkonformaw ma'dan l-Artikolu. Bħala raġuni għal dan il-gvernijiet ta'Stati Membri spiss indikaw li l-oqsfa legali jew ftehimiet kollettivi li jirregolaw il-preżervazzjoni tad-drittijiet akkwiżiti ma jagħmlu l-ebda distinzjoni bejn ħaddiema li jibqgħu fl-Istat Membru u dawk li jiċċaqalqu lejn Stat Membru ieħor.

Italienisch

Secondo taluni Stati membri non era necessario adottare provvedimenti specifici per rispettare tale articolo. Il motivo di tale affermazione indicato più spesso dai governi degli Stati membri era che il quadro legislativo esistente o gli accordi collettivi che regolamentano la tutela dei diritti acquisiti non distinguono tra lavoratori che restano in un determinato Stato membro e lavoratori che si spostano in un altro Stato membro.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

[6] Eżempju hi l-leġiżlazzjoni implimentattiva Portugiża li taqra hekk: "Ħaddiema li huma membri ta'skema ta'pensjoni supplimentari u li għalihom il-kontribuzzjonijiet jieqfu milli jitħallsu f’din l-iskema minħabba li jkunu ċċaqalqu minn Stat Membru għal ieħor għandhom jippreservaw drittijiet ta'pensjoni akkwiżiti f’dawn l-iskemi, taħt l-istess kundizzjonijiet applikabbli għall-membri li waqfu jagħmlu l-kontribuzzjonijiet imma li baqgħu fit-territorju nazzjonali. 2.1 Id-dispożizzjonijiet ta'(1) għandhom japplikaw ukoll għal persuni oħra li huma intitolati taħt l-iskema supplimentari relattiva."

Italienisch

[6] Come esempio citiamo la legge di attuazione portoghese che recita: “I lavoratori iscritti ad un regime di pensione integrativa e per i quali i contributi cessano di essere versati a tale regime a causa dello spostamento in un altro Stato membro mantengono i diritti pensionistici acquisiti nell’ambito di tali regimi, alle stesse condizioni che si applicano a chi cessa di versare i contributi ma resta nel territorio nazionale. 2.1 Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano anche alle altre persone titolari di diritti nell’ambito del regime integrativo in questione.”

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Maltesisch

L-Artikolu 4 tad-Direttiva jistipula li fejn ħaddiem li jkun kiseb drittijiet akkwiżiti taħt skema ta'pensjoni supplementari fi Stat Membru jiċċaqlaq għal Stat Membru ieħor, dawk id-drittijiet għandhom jiġu ppreservati għallanqas bl-istess mod bħal dawk ta'ħaddiema li jħallu l-impjieg imma jibqgħu fl-Istat Membru relattiv.

Italienisch

Secondo l’articolo 4 della direttiva, quando un lavoratore che ha acquisito diritti riconosciuti nell'ambito di un regime di pensione integrativa in un Stato membro si sposta in un altro Stato membro, i suddetti diritti devono essere mantenuti almeno nella stessa misura dei diritti dei lavoratori che lasciano il lavoro ma non il territorio dello Stato membro in questione.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK