Google fragen

Sie suchten nach: agglomerazzjoni (Maltesisch - Slowakisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Maltesisch

Slowakisch

Info

Maltesisch

(d) kull żona jew agglomerazzjoni tikkontjeni mill-inqas punt wieħed għat-teħid ta'kampjuni, u

Slowakisch

d) každá zóna alebo aglomerácia obsahuje minimálne jedno miesto odberu a

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2000 għall-skariki kollha minn agglomerazzjoni ta’ aktar minn 15000 e.p.,

Slowakisch

najneskôr do 31. decembra 2000 pre všetky vypúšťania z aglomerácií s p. k. viac ako 15 000,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Il-ħxuna taddepożitu tattrab għandu jingħata kont tagħha u, fejn xieraq, għandu jittieħdu mezzi biex ittemperatura tiġi limitata sabiex tiġi evitata agglomerazzjoni tas-sħana.

Slowakisch

Hrúbka nánosu prachu sa musí vziať do úvahy a ak je to vhodné, musia sa použiť prostriedky na obmedzenie teploty, aby sa zabránilo zvyšovaniu tepla.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

għadajjar u nixxigħat li jilħqu għadajjar/ġibjuni/bajjiet magħluqa li jkollhom skambju fqir ta' ilma, u li permezz t'hekk tkun tista’ tifforma l-agglomerazzjoni.

Slowakisch

jazerá a potoky siahajúce do jazier/rezervoárov/uzavretých zálivov, pri ktorých sa zistila slabá výmena vody a kde môže nastať zhromažďovanie.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

"agglomerazzjoni" tfsser żona fejn il-popolazzjoni u/jew l-attivitajiet ekonomiċi jkunu konċentrati b’mod suffiċjenti sabiex l-ilma mormi urban ikun jista jinġabar u jittieħed f’impjant ta’ trattament ta’ l-ilma mormi urban jew għall-punt ta’ skarikar finali;

Slowakisch

"aglomerácia" je oblasť, v ktorej sa osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko koncentrujú, že je opodstatnené odvádzať z nich komunálne odpadové vody do čističky komunálnych odpadových vôd alebo na miesto ich konečného vypúšťania;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Maltesisch

F’ċirkustanzi eċċezzjonali, meta jista’ jintwera li trattament aktar avvanzat ma jkunx se jipproduċi benefiċċji ambjentali, skariki ta’ ilma mormi f’żoni inqas sensittivi minn agglomerazzjonijiet ta’ aktar minn 150000 e.p. jistgħu ikunu soġġetti għat-trattament li hemm ipprovdut fl-Artikolu 6 għal ilma mormi minn agglomerazzjoni ta’ bejn l-10000 u l-150000 e.p.

Slowakisch

Za výnimočných okolností, keď sa dá preukázať, že náročnejšie čistenie neprinesie žiadny prospech pre životné prostredie, môže vypúšťanie odpadových vôd do menej citlivých oblastí z aglomerácií s viac ako 150 000 p. k. prejsť čistením stanoveným v článku 6 pre odpadové vody z aglomerácií od 10 000 do 150 000 p. k.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2005 għall-skariki kollha minn agglomerazzjoni ta’ bejnl-10000 u l-15000 e.p.,

Slowakisch

najneskôr do 31. decembra 2005 pre všetky vypúšťania z aglomerácií s p. k. od 10 000 do 15 000,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Agglomerazzjoni: Żona fejn il-popolazzjoni u/jew l-attivitajiet ekonomiċi jkunu biżżejjed konċentrati sabiex l-ilma urban mormi jkun jista’ jinġabar u jittieħed f’impjant ta’ trattament talilma urban mormi jew f’punt ta’ skarikar finali.

Slowakisch

Aglomerácia: Oblasť, v ktorej sa osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko koncentrujú, že je opodstatnené odvádzať z nich komunálne odpadové vody do čistiarne komunálnych odpadových vôd alebo na miesto ich konečného vypúšťania.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Dan iseħħb’modpartikulari ë l- każ tar-rwol dejjem tonqos tassettur agrikolu ë r- rigward ta’ impjiegi, espansjoni urbana qrib żoni ta’ agglomerazzjoni, bidla ë l- k li ma li tinħass b’mod qawwi f’reġjunimuntanjużi jew Mediterranji u t-tendenza għallbenesseri u s-saħħa ë t- turiżmu . Iżda hemm tibdiliet ukoll minn perspettiva mikro.

Slowakisch

Toto je prípad najmä zmenšujúcej sa úlohy poľnohospodárskeho sektora z hľadiska zamestnanosti, rozrastania sa miest v blízkosti oblastí aglomerácií, klimatickej zmeny, ktorá je silno citeľná v horských alebo stredomorských regiónoch, a odpočinkových a zdravotných trendov v cestovnom ruchu.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Id-diversità a í a x xi na nfiti hija magħmulaminn żoni kostali, widien f’reġjunimuntanjużi è - a r k a ta Alpina, gruppi ta’ kolonizzazzjonijiet ë l-pjan u ri kontinentali vasti, żoni bi ftit popolazzjoni ë t- t r am u n tana mbiegħda u żoni sinjuri qrib żoni ta’ agglomerazzjoni, eċċ. F’ħafnaminn dawn it- territorji kien hemmGALs attivi saminn kmieni ë s- snin disgħin, waqt li f’oħrajn saminn meta dan l-aħħar saru membri ta’l-UE.

Slowakisch

Fascinujúcu rozmanitosť predstavujú pobrežné oblasti, údolia v horských regiónoch alpského oblúka, skupiny osád na rozsiahlych kontinentálnych planinách, riedko osídlené oblasti ďalekého severu a prosperujúce oblasti v blízkosti aglomerácií atď. Na mnohých z týchto území fungujú MAS už od začiatku deväťdesiatych rokov, zatiaľ čo iné sa len nedávno stali členmi EÚ.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

"3. L-Istati Membri involuti għandhom jipprovdu lill-Kummissjon l-informazzjoni ambjentali rilevanti rigward l-agglomerazzjoni jew iż-żona fil-kwistjoni kif ukoll l-effetti mbassra rigward l-ambjent tal-miżuri proposti.";

Slowakisch

"3. Zúčastnené členské štáty poskytnú Komisii príslušné environmentálne údaje pre dotknutú aglomeráciu alebo oblasť, ako aj predpokladané účinky navrhovaných opatrení na životné prostredie."

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Maltesisch

(k) "agglomerazzjoni" għandha tfisser il-parti ta'territorju, delimitat mill-Istat Membru, li jkollu popolazzjoni f'eċċess ta'100000 persuna u densità tal-popolazzjoni hekk li l-Istat Membru jqis li din tkun żona urbanizzata;

Slowakisch

k) "aglomerácia" znamená časť územia ohraničenú členským štátom, ktorá má viac ako 100000 obyvateľov a takú hustotu obyvateľstva, akú členský štát považuje za urbanizovanú oblasť;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Maltesisch

(l) "agglomerazzjoni f'żona kwieta" għandu jfisser żona, delimetata mill-awtorità kompetenti, per eżempju, lima tistax tkun esposta għal valur Ljal jew xi indikatur ieħor xieraq akbar minn ċertu valur kif stabbilit mill-Istat Membru, minn xi sorsi tal-ħsejjes;

Slowakisch

l) "tichá oblasť v aglomerácii" znamená oblasť ohraničenú príslušným orgánom, napríklad ktorá nie je vystavená hodnote Ldvn alebo inému prislúchajúcemu hlukovému indikátoru väčšiemu ako určitá hodnota stanovená členským štátom z akéhokoľvek zdroja hluku;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Maltesisch

(ċ) in-numru ta'punti biex jittieħdu l-kampjuni f'kull żona jew agglomerazzjoni jammonta għal mill-inqas punt wieħed ta'teħid ta'kampjuni għal kull żewġ miljun abitant jew punt wieħed ta'teħid ta'kampjuni għal kull 50000 km2, ikun liema jkun li jipproduċi l-ikbar numru ta'punti għat-teħid ta'kampjuni;

Slowakisch

c) počet miest odberu v každej zóne alebo aglomerácii sa rovná minimálne jednému miestu odberu na 2 milióny obyvateľov alebo jednému miestu odberu na 50000 km2 podľa toho, čo poskytuje väčší počet miest odberu;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

10. "agglomerazzjoni" għandha tfisser żona b'konċentrazzjoni ta'popolazzjoni iżjed minn 250000 abitant jew, fejn il-konċentrazzjoni tal-popolazzjoni tkun ta'250000 abitant jew anqas, densità_ tal-popolazzjoni kull km kwadru li għall-Istati Membri tiġġustifika l-bżonn li l-kwalità ta'l-arja ċirkostanti tiġi stmata u mmaniġġata.

Slowakisch

10. "aglomerácia" je zóna s koncentráciou obyvateľov vyššou ako 250000 obyvateľov alebo, kde koncentrácia populácie je 250000 obyvateľov alebo menej, hustota obyvateľov na km2, ktorá pre členské štáty stanovuje potrebu posúdenia a kontroly kvality okolitého ovzdušia;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Maltesisch

16. Fid-dibattitu dwar l-isttabiliment f'post ġdid, tqajjem l-argument li d-differenzi fir-rati ta'taxxi tal-kumpaniji bejn l-Istati Membri jistgħu jkunu r-raġuni prinċipali wara ċ-ċaqliq. Madankollu, jidher li wara l-investiment internazzjonali hemm fatturi oħra, bħall-ispiża reali tax-xogħol jew l-ekonomiji ta'l-agglomerazzjoni ta'l-ekonomiji (il-vantaġġi dwar il-lokazzjoni ġeografika, d-daqs tas-suq, l-ekonomiji esterni, l-ambjent tan-negozju ġenerali, il-kapital uman) li jwasslu għal konċentazzjoni spazjali. Barra minn hekk, l-effett tat-tassazzjoni fuq id-dħul tal-kumpaniji, u għalhekk fuq id-deċiżjonijiet ta'l-investiment, għandu mnejn jiddependi aktar b’mod sinifikanti fuq diversi aspetti oħra tas-sistema tat-tassazzjoni ġenerali, li jinkludu t-taxxa fuq ix-xogħol, il-bażi ta'taxxa u t-trasparenza ġenerali u l-integrazzjoni ta'sistema ta'taxxi tal-kumpaniji, (t-tassazzjoni doppja, l-prezz ta'trasferiment u l-possibiltà ta'ċaqliq bejn il-kumpanija ġenitur u s-sussidjarji). Minkejja li kien hemm tnaqqis fir-rati ta'taxxi tal-kumpanija u tibdil fid-differenzjali fir-rati ta'taxxa bejn il-pajjiżi, t-taxxi mħallsa minn kumpaniji ta'l-UE bħala parti mill-GDP baqgħu relattivament stabbli matul l-aħħar għaxar snin, kemm fl-Istati l-Membri l-qodma kif ukoll fil-ġodda. Ir-raġunijiet għal dan jistgħu jinkludu t-twessigħ ġenerali tal-bażi ta'taxxa jew, għal xi Stati Membri, żieda fil-profitti li tirrifletti dħul akbar għall-kapital. Ġeneralment, dan jidher li jikkonferma li r-rati ta'taxxi tal-kumpaniji per se affettwaw anqas lid-deċiżjonijiet dwar l-investiment minn fatturi oħra.

Slowakisch

16. Pri diskusii o premiestňovaní sa použil argument, že premiestňovanie môžu spôsobiť rozdiely v sadzbách dane z príjmu právnických osôb v jednotlivých členských štátoch. Zdá sa však, že medzinárodné investície sú motivované najmä inými faktormi, napríklad jednotkovými nákladmi na prácu alebo aglomeračnými výhodami (výhody zemepisnej polohy, veľkosť trhu, zahraničné hospodárstva, celkové podnikateľské prostredie, ľudský kapitál), čo vedie ku koncentrácii na určitom mieste. Okrem toho účinok zdanenia na príjmy právnických osôb, a tým aj účinok na rozhodnutia o investíciách, pravdepodobne závisí významnejšie od niekoľkých iných stránok celkového daňového systému, vrátane zdanenia práce, základu dane a celkovej priehľadnosti a integrácie systému zdanenia právnických osôb (dvojité zdanenie, zúčtovacie ceny a možnosť presúvať príjem právnickej osoby medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami). Napriek poklesu sadzieb dane z príjmu právnických osôb a zmenám v rozdieloch daňových sadzieb medzi jednotlivými krajinami zostali dane, ktoré platia spoločnosti EÚ ako podiel HDP v poslednom desaťročí, pomerne stabilné tak v starých, ako aj v nových členských štátoch. Túto skutočnosť možno odôvodniť pravdepodobne všeobecným rozšírením základov dane alebo, v prípade niektorých členských štátov, zvýšenými ziskami, ktoré sú odrazom vyššej návratnosti kapitálu. Celkove sa pravdepodobne potvrdzuje, že samotné sadzby dane z príjmu právnických osôb majú pri ovplyvňovaní investičných rozhodnutí menší význam ako iné faktory.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

2. Il-kriterji biex tiddetermina l-allokazzjoni tal-punti ta'fejn isir il-kampjunar għall-kejl tal-benżin u tal-monossidu karboniku fl-arja ta'l-ambjent għandhom ikunu dawk elenkati fl-Anness IV. In-numru minimu ta'postijiet ta'kampjunar għal kejl fiss ta'konċentrazzjonjiet ta'kull sustanza li tniġġes rilevanti jridu jkunu hekk kif imniżżla fl-Anness V, u dawn għandhom ikunu installati f'kull żona jew agglomerazzjoni fejn ikun hemm bżonn il-kejl jekk il-kejl fiss ikun l-uniku sors ta'data fuq konċentrazzjonjiet li hemm fihom.

Slowakisch

2. Kritériá pre určenie umiestnenia miest odberu na meranie koncentrácie benzénu a oxidu uhoľnatého v okolitom ovzduší sú kritériá uvedené v prílohe VI. Minimálny počet miest odberu pre stále merania koncentrácií oboch znečisťujúcich látok je uvedený v prílohe V, pričom stanice sa inštalujú v každej zóne alebo aglomerácii, v ktorej je požadované meranie, ak je stále meranie jediným zdrojom údajov o koncentráciách.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

2. Il-kriterji biex tiġi determinata l-lokazzjoni għall-punti ta'teħid għal kampjuni, għall-kejl tad-dijossidu tal-kubrit, dijossidu tan-nitroġenu u l-ossidi tan-nitroġenu, materja f'partiċelli u ċomb fl-arja ambjentali, għandhom ikunu dawk elenkati fl-Anness VI. In-numru minimu ta'punti ta'teħid ta'kampjuni, għal kejl fiss għall-konċentrazzjonijiet ta'kull tniġġis relevanti għandhom ikunu kif stabbiliti fl-Anness VII u għandhom ikunu installati f'kull żona jew agglomerazzjoni li fihom il-kejl ikun meħtieġ, jekk il-kejl fiss huwa l-uniku sors tad-data fuq konċentrazzjonijiet fiha.

Slowakisch

2. Kritériá pre určenie umiestnenia miest odberu na meranie oxidu siričitého, oxidu dusičitého alebo oxidov dusíka, tuhých znečisťujúcich látok a olova budú tie, ktoré sú uvedené v prílohe VI. Minimálny počet miest odberu pre stále meranie koncentrácií každej znečisťujúcej látky je uvedený v prílohe VII a stanice budú inštalované v každej zóne alebo aglomerácii, kde je požadované meranie, ak je tam stále meranie jediným zdrojom údajov o koncentrácii.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

2.3 Żona metropolitana hija fformata minn nukleu ċentrali, minn belt iżolata jew agglomerazzjoni urbana, minn periferija, jew minn grupp ta'lokalitajiet kontigwi li parti importanti tar-residenti attivi tagħhom imorru kuljum jaħdmu fin-nukleu ċentrali. Il-kunċett ta'żona metropolitana huwa għalhekk qrib ta'dawk imsejħa fonti ta'xogħol jew ta'reġjun urban funzjonali [1]. Huwa jikkonsidra l-eżistenza ta'żoni periferali polarizzati b'mod intensiv permezz ta'ċentru li l-iżvilupp tagħhom hu marbut ma'l-evoluzzjoni tiegħu. Iż-żoni metropolitani jiġġebbdu biex b'hekk jinkludu distanzi ta'ħin li jkunu jistgħu jintlaħqu wara siegħa ta'vjaġġar. Huma jinkludu spazju urban u spazju rurali.

Slowakisch

2.3 Metropolitný areál pozostáva z centra, izolovaného mesta alebo mestskej aglomerácie, a periférie, celku podobných štvrtí, z ktorých časť aktívnych obyvateľov denne cestuje za prácou do centra. Pojem hlavného mesta je teda veľmi blízky pojmu rezervoára práce alebo funkčného mestského územného celku [1]. Berie do úvahy existenciu periférnych oblastí, ktoré sa veľmi sústreďujú na centrum a ktorých rozvoj závisí od jeho vývoja. Hlavné mestá sa rozprestierajú na takej rozlohe, že čas presunu môže trvať až hodinu. Hlavné mestá pozostávajú z mestských a vidieckych oblastí.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

4.13 Kontrarjament għat-tendenza osservata fl-Istati Uniti, l-ibliet Ewropej illum qed jiżviluppaw fl-istess waqt bħala belt u bħala agglomerazzjoni. Iċ-ċentri ta'l-ibliet għandhom dejjem il-funzjoni ta'nukleu ta'attività u l-post ta'fejn dawn jiltaqgħu. Il-metropolijiet għandhom wkoll rwol kruċjali fir-rinforzament ta'mudell ta'soċjetà Ewropea.

Slowakisch

4.13 Naopak v porovnaní s tendenciou, ktorá sa objavuje v Spojených štátoch amerických, sa európske mestá dnes rozvíjajú naraz ako mesto a ako aglomerácia. Centrum miest má vždy úlohu centra činností a miesta stretnutí. Metropoly zohrávajú tiež rozhodujúcu úlohu v posilňovaní modelu európskej spoločnosti.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK