Sie suchten nach: försäkringsverksamhet (Schwedisch - Bulgarisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Schwedisch

Bulgarisch

Info

Schwedisch

direkt försäkringsverksamhet

Bulgarisch

пряко застраховане

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

etablering inom fÖrsÄkringsverksamhet

Bulgarisch

ЗАПОЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

finans- och fÖrsÄkringsverksamhet

Bulgarisch

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

avdelning ii etablering inom fÖrsÄkringsverksamhet

Bulgarisch

ДЯЛ ii ЗАПОЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

auktorisation av behörig myndighet skall föreskrivas för direkt försäkringsverksamhet.

Bulgarisch

Започването на пряка застрахователна дейност подлежи на предварително официално разрешително.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Även om vissa transaktioner har ägt rum var dessa mindre än ing:s försäkringsverksamhet.

Bulgarisch

Макар че бяха осъществени някои сделки, те бяха с по-малък размер от ing insurance.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

med europa och asien avses här den europeiska och asiatiska delen av ing:s försäkringsverksamhet.

Bulgarisch

eurasia insurance означава европейският и азиатският бизнес на ing insurance.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

ing: s försäkringsverksamhet utgörs av ing:s försäkringsdivision, som beskrivs närmare i skäl 21.

Bulgarisch

ing insurance представлява застрахователната дейност на ing, описана по-подробно в съображение (21).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

de tillsynssystem som skall tillämpas måste motsvara den inre marknadens krav utan att vara en förutsättning för att bedriva försäkringsverksamhet.

Bulgarisch

като има предвид, че използваните системи за надзор трябва да отговарят на изискванията на интегрирания пазар, но тяхното използване не може да представлява предварително условие за упражняване на застрахователна дейност;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

beträffande förlängningen av tidsfristen för att avyttra ing:s försäkringsverksamhet i förenta staterna noterar kommissionen […].

Bulgarisch

Що се отнася до удължаването на крайния срок за ing insurance us, Комисията отбелязва […].

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

myndigheterna måste särskilt ha möjlighet att införa lämpliga skyddsåtgärder eller sanktioner i avsikt att förhindra oegentligheter och brott mot bestämmelserna om tillsyn över försäkringsverksamhet.

Bulgarisch

като има предвид по-специално, че те трябва да могат да въвеждат подходящи гаранции или да налагат санкции, предназначени да предотвратят нередности или нарушения на разпоредбите за застрахователен надзор;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

inom ramen för den inre marknaden får ingen medlemsstat längre förbjuda att försäkringsverksamhet inom dess territorium samtidigt bedrivs med stöd av etableringsfriheten och av friheten att tillhandahålla tjänster.

Bulgarisch

като има предвид, че в рамките на вътрешния пазар никоя държава-членка не може да продължава да забранява едновременното упражняване на застрахователна дейност на своя територия съгласно правото на установяване и свободното предоставяне на услуги;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

medlemsstater där företag har filialer eller tillhandahåller tjänster får inte längre kräva att försäkringsföretag som redan är auktoriserade i hemlandet och som önskar bedriva försäkringsverksamhet skall söka ny auktorisation.

Bulgarisch

като има предвид, че държавата-членка на клона или на предоставянето на услуги не може повече да изисква от застрахователно предприятие, което желае да извършва застрахователна дейност там и което вече е получило разрешително в своята държава-членка по произход, да иска ново разрешително;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

premierna som skall betalas beräknas på grundval av tabeller över sjukdomsfall och andra statistiska uppgifter som är relevanta för den medlemsstat där risken är belägen samt enligt de matematiska metoder som används inom försäkringsverksamhet,

Bulgarisch

плащаните премии се изчисляват на база таблици на заболяване и други статистически данни, относими към държавата-членка, където е разположен рискът в съответствие с математическите методи, използвани в застраховането,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

om inget annat anges upphör åtagandena det datum mer än 50 % av ing:s försäkringsverksamhet i europa eller, i förekommande fall, nn bank har avyttrats.

Bulgarisch

Ангажиментите ще приключат на датата на продажбата на над 50 % от ing insurance europe или, според случая, на nn bank, освен ако е посочено друго.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

varje medlemsstat skall underrätta kommissionen om alla betydande svårigheter som tillämpningen av detta direktiv kan ge upphov till, däribland sådana problem som uppkommer då en medlemsstat får vetskap om en onormal överflyttning av försäkringsverksamhet till skada för företag etablerade inom statens territorium och till fördel för filialer och agenturer belägna omedelbart utanför dess gränser.

Bulgarisch

Всяка държава-членка информира Комисията за всякакви големи трудности, които могат да възникнат при прилагането на настоящата директива, включително всякакви такива, за които държавата-членка установи, че е настъпило необичайно прехвърляне на застрахователна икономическа дейност във вреда на предприятията, установени на нейна територия и в полза на клонове и агенции, разположени недалеч от нейните граници.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

de behöriga myndigheterna i hemlandet får inte bevilja auktorisation för försäkringsverksamhet förrän de har fått information om vilka aktieägare eller medlemmar, fysiska eller juridiska personer, som direkt eller indirekt har kvalificerade innehav, och om storleken av dessa innehav.

Bulgarisch

Компетентните органи на държавата-членка по произход не разрешават на предприятие започване на застрахователна дейност преди да са информирани за самоличността на акционерите или членовете, преки или непреки, физически или юридически лица, които имат квалифицирано участие в това предприятие и за размерите на тези участия.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

den 31 oktober 2012 överlämnade nederländerna ett nytt förslag till kommissionen bestående av en rad ändringar av omstruktureringsplanen av den 22 oktober 2009, för att åtgärda de problem som lyfts fram i beslutet att inleda förfarandet och med åtaganden om nya tidsfrister för avyttringen av ing:s försäkringsverksamhet tillsammans med en förlängning av omstruktureringsperioden.

Bulgarisch

На 31 октомври 2012 г. Нидерландия представи на Комисията ново предложение, съдържащо редица изменения на плана за преструктуриране от 22 октомври 2009 г., чиято цел бе да се решат въпросите, повдигнати в решението за откриване на процедурата, и да се поеме ангажимент за нови крайни срокове за продажбата на ing insurance, придружени от удължаване на периода на преструктуриране.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

för att kontrollera överensstämmelsen med nationell lagstiftning rörande försäkringsavtal får denna stat, av företag som avser att bedriva försäkringsverksamhet inom dess territorium med stöd av etableringsfriheten eller inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster, endast i enstaka fall kräva redovisning av dess villkor och andra tryckta handlingar. detta krav får inte utgöra en förutsättning för att företaget skall få bedriva verksamhet.

Bulgarisch

Тя може единствено да изисква от предприятие, което възнамерява да извършва застрахователна дейност на нейна територия, по силата на правото на установяване или свободното предоставяне на услуги, да извършва несистемно уведомяване за тези условия на полицата и други документи за целите на проверката за съблюдаване на националните разпоредби, отнасящи се до застрахователните договори и това изискване не може да представлява предварително условие за предприятието да извършва дейността си.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Eine bessere Übersetzung mit
7,788,030,535 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK