Google fragen

Sie suchten nach: balansposten (Schwedisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Schwedisch

Englisch

Info

Schwedisch

Beskrivning av balansposten

Englisch

Categorisation of contents of balance sheet items

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 12
Qualität:

Schwedisch

Exempelvis omfattar balansposten immateriella tillgångar goodwill och tillgångar som uppkommit genom utvecklingsutgifter.

Englisch

For example, the line item intangible assets includes goodwill and assets arising from development expenditure.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

I de fall bevis inte kan uppvisas har emittenterna möjlighet att göra schablonavdrag med en fast procentsats [101] från balansposten.

Englisch

Changes in reserve ratios are announced by the ECB in advance of the first maintenance period for which the change is effective. Calculation of reserve requirements

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

I de fall bevis inte kan uppvisas har emittenterna möjlighet att göra schablonavdrag med en fast procentsats [120] från balansposten.

Englisch

If such proof cannot be presented, issuers may apply a standardised deduction of a fixed percentage [120] to this balance sheet item.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Under balansräkningsposten ”Skulder, Post 13 Avsättningar”, under ”Beskrivning av balansposten”, skall följande ord strykas:

Englisch

In balance sheet item ‘Liabilities, Item 13 Provisions’, under ‘Categorisation of contents of balance sheet items’, the following sentence is deleted:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Medlemsstaterna får också tillåta eller kräva att kreditinstitut eller vissa kategorier av kreditinstitut uppställer sin balansräkning i enlighet med balansposternas karaktär och deras relativa likviditet.

Englisch

Member States may also permit or require credit institutions or certain types of credit institutions to draw up their balance sheet depending on the type of the balance sheet items and their relative liquidity.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

I tabellen med titeln ”Skulder” ska, under balansräkningspost 14 (Värderegleringskonton), kolumnen ”Beskrivning av balansposten” ersättas med följande:

Englisch

in the table headed ‘Liabilities’, in relation to balance sheet item 14 (Revaluation accounts), the column headed ‘Categorisation of contents of balance sheet items’ is replaced by the following:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Därigenom kan den administrativa börda som det innebär att beräkna relativt små balansposter minskas.

Englisch

In this way, the administrative burden involved in calculating relatively small balances may be reduced.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Kassakravsprocent (reserve ratio): den procentsats som centralbanken definierar för varje kategori av balansposter som ingår i kassakravsbasen.

Englisch

Haircut: see valuation haircut.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Med undantag för justeringar som görs vid kvartalsslut och årsslut och poster som anges under ”Övriga tillgångar” och ”Övriga skulder” skall belopp som visas som en del av den dagliga finansiella rapporteringen för Eurosystemets finansiella rapportering endast visa kassarörelserna i balansposterna.

Englisch

With the exception of quarter-end and year-end accounting adjustments and of items disclosed under ‘Other assets’ and ‘Other liabilities’, amounts presented as part of the daily financial reporting for Eurosystem financial reporting purposes shall only show cash movements in balance sheet items.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Ett annat villkor som ställdes för detta anbud var att alla nödvändiga justeringar av företagets balansposter som konstaterades under den följande due diligence-processen skulle täckas genom kapitaltillskott.

Englisch

The offer was furthermore subject to the condition that all necessary adjustments to the company’s balance sheet items identified during the subsequent due diligence process would be covered by the injection of funds.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Balansposter läggs till när en annan IAS kräver separat redovisning i balansräkningen, eller när en posts storlek, karaktär eller funktion är sådan att separat redovisning bidrar till att ge en rättvisande bild av företagets finansiella ställning.

Englisch

line items are added when another International Accounting Standard requires separate presentation on the face of the balance sheet, or when the size, nature or function of an item is such that separate presentation would assist in presenting fairly the enterprise's financial position; and

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

uppskjutna skatteintäkter eller skattekostnader som redovisas i resultaträkningen, om detta ej tydligt framgår av förändringarna i balansposterna.

Englisch

the amount of the deferred tax income or expense recognised in the income statement, if this is not apparent from the changes in the amounts recognised in the balance sheet;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Ett företag skall, antingen i balansräkningen eller i noterna till balansräkningen, göra en underindelning av de redovisade balansposterna på ett lämpligt sätt med hänsyn till företagets verksamhet.

Englisch

An enterprise should disclose, either on the face of the balance sheet or in the notes to the balance sheet, further sub-classifications of the line items presented, classified in a manner appropriate to the enterprise's operations.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Balansposterna som anges i punkt 66 är av allmän karaktär och behöver inte begränsas till de poster som faller inom tillämpningsområdet för en annan standard.

Englisch

The line items listed in paragraph 66 are broad in nature and need not be limited to items falling within the scope of other Standards.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Ytterligare balansposter, rubriker och delsummor skall redovisas i balansräkningen när det krävs enligt en IAS, eller när sådan redovisning är nödvändig för att ge en rättvisande bild av företagets finansiella ställning.

Englisch

Additional line items, headings and sub-totals should be presented on the face of the balance sheet when an International Accounting Standard requires it, or when such presentation is necessary to present fairly the enterprise's financial position.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Justeringar av balansposterna ovan innefattar följande:

Englisch

Adjustments to the line items above include the following:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Balansräkningen skall minst innefatta beloppen för följande balansposter

Englisch

As a minimum, the face of the balance sheet should include line items which present the following amounts:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Användningen av olika värderingsgrunder för olika slags tillgångar tyder på att de har olika karaktär eller funktion och att de därför skall redovisas som separata balansposter.

Englisch

The use of different measurement bases for different classes of assets suggests that their nature or function differs and therefore that they should be presented as separate line items.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

45 Införlivandet av en utlandsverksamhets resultat och finansiella ställning i det rapporterande företagets resultat och finansiella ställning följer det vanliga tillvägagångssättet vid upprättandet av koncernredovisning, såsom eliminering av koncerninterna balansposter och koncerninterna transaktioner för ett dotterföretag (se IFRS 10 Koncernredovisning).

Englisch

45 The incorporation of the results and financial position of a foreign operation with those of the reporting entity follows normal consolidation procedures, such as the elimination of intragroup balances and intragroup transactions of a subsidiary (see IFRS 10 Consolidated Financial Statements).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK