Sie suchten nach: redovisningsenhet (Schwedisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Schwedisch

Englisch

Info

Schwedisch

ett företag definieras som en separat redovisningsenhet.

Englisch

the company is defined as a separate accounting entity.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

beräkningen av enhetskostnader inom det polska postverket genomförs av företagets redovisningsenhet.

Englisch

the calculation of unit cost in the polish post is carried out by the company’s accounting centre.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

detta skulle kunna ske i samband med att företaget börjar använda euron som intern redovisningsenhet.

Englisch

it could take place at the same time as the company concerned starts using the euro for internal accounting purposes;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

redovisningsenheten

Englisch

accounting centre

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

enligt detta system ersatte dplp staten för de pensionsbelopp som den betalade ut till pensionerade tjänstemän [17] för pensionsrättigheter som de tjänat in sedan 1972, vilket var det år då den belgiska posten blev en särskild redovisningsenhet i statsbudgeten (régie des postes).

Englisch

under this scheme, dplp reimbursed the state for pensions that the state paid to retired former civil servant employees [17] for pension rights they had accumulated since 1972, when the belgian post office had become a separate accounting entity within the state (régie des postes).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

vid mottagande av de regionala avdelningarnas värdering av tillgångar i balansräkningen från huvudboken rörande direkta kostnader för tjänster, bedömer kostnadsberäkningsavdelningen och den centrala redovisningsenheten möjligheterna till att det kan finnas en viss typ av direkt kostnad för en viss tjänst, kontrollerar att uppdelningen av direkta kostnader mellan tjänsterna är korrekt genomförd och kontrollerar om tillvägagångssättet för att föra in de direkta kostnaderna är enhetligt vid vissa regionala avdelningar.

Englisch

upon receipt of the balance sheet valuation of assets from the main ledger related to direct cost of services by regional branches, the cost calculation department at the accounting centre headquarters evaluates a possibility of the existence of a given type of direct cost on a given service, checks the correctness of the division of direct costs between services and verifies whether the approach to the recording of direct cost is coherent in particular regional branches.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

i enlighet med det förfarande för kontroll av direkta kostnader som infördes 2007 genomförs följande steg systematiskt vid poczta polska: i) bedömning av huruvida en viss typ av direkt kostnad kan uppstå inom en viss tjänst, ii) kontroll av att direkta kostnader har fördelats på ett korrekt sätt mellan tjänsterna, och iii) övervakning av att registreringen av direkta kostnader i tjänstekontona tillämpas på ett enhetligt sätt vid redovisningsenhetens samtliga regionala avdelningar.

Englisch

moreover, in accordance with the direct cost control procedure introduced in 2007 at pp, the following steps are systematically carried out: (i) assessment whether a certain type of direct cost can occur within a particular service, (ii) checking the correct allocation of direct costs between the services and (iii) monitoring the uniform approach to the recording of direct costs of services in each of the regional branches of the accountancy centre.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

enligt polen har förfaranden och riktlinjer införts under de senaste åren för att förbättra kvaliteten på eller tillämpningen av de använda fördelningsnycklarna; t.ex. infördes ett kontrollförfarande för direkta kostnader vid poczta polska. enligt planerna kommer följande uppgifter att kunna utföras med hjälp av kontrollförfarandet: a) omvärdera om en viss typ av direkt kostnad kan uppstå inom en viss tjänst, b) kontrollera att de direkta kostnaderna har fördelats på ett korrekt sätt mellan tjänsterna, t.ex. monopoliserade och icke-monopoliserade tjänster, affärstjänster och prioriterade tjänster, c) kontrollera att registreringen av direkta kostnader för tjänster vid redovisningsenhetens regionala avdelningar sker på ett enhetligt sätt, och d) regelbundet granska fasta utgifter för att identifiera eventuella kostnader som inte har samband med tillhandahållandet av posttjänster.

Englisch

according to poland procedures and guidelines have been introduced in the last years to improve the quality or the implementation of the allocation keys used e.g. a direct cost control procedure was introduced at pp in which following tasks are foreseen to be made (a) re-assessing whether a certain type of direct cost can occur within a particular service (b) checking the correct allocation of direct costs between the services, e.g. the reserved and non-reserved services, business and priority services (c) monitoring the uniform approach to the recording of direct costs of services in each of the regional branches of the accountancy centre and (d) periodical reviewing of overheads in order to identify any costs unrelated to the provision of postal services.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

dessutom är de organisationsenheter inom det polska postverket som beräknar fördelningsnycklarna sedan den 1 januari 2007 skyldiga att inlämna nycklar till redovisningsenheten.

Englisch

furthermore, since 1 january 2007 organisational units of the polish post which calculate division keys have been obliged to submit keys to the accounting centre.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

5 stödenheter: informations- och teknikenheten, infrastrukturenheten, enheten för finansiella tjänster, enheten för säkerhetsfrågor och redovisningsenheten.

Englisch

5 support units: information technology centre; the infrastructure centre; the financial services centre the security management centre and the accounting centre,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

beslutet fattas av kostnadsberäkningsavdelningen vid den centrala redovisningsenheten.

Englisch

by the cost calculation department at the accounting centre.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

dessutom kommer den nuvarande redovisningsenheten att göra efterhandskontroller i form av revisioner.

Englisch

in addition, the current accounting cell will process accounting ex-post controls.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

generalsekreterare för finansav­delningen, där han var ansvarig under 1987 till 1994 för: samord­ning av eu­frågor, inkluderande ekofin och eu:s budget samt förhandlingar om eu:s fördrag, som maastrichtavtalets emu­aspekter, regionalpolitik inkluderande struk­turfonder, förberedande av irlands nationella utvecklingsplaner och förhandling om gemenskapens ramar för stöd, valutakurspolitik, banklagstiftning och policy om övervakning av finansinstitut samt avdelningens redovisningsenhet.

Englisch

division (1987­1994) responsible for: coordination of eu affairs, including ecofin and eu budget and eu treaty negotiations, such as emu aspects of the maastricht treaty; regional policy, including the structural funds, preparation of ireland's national development plans, and negotiation of com­ munity support frameworks; ex­change rate policy, banking leg­islation and policy on supervision of financial institutions; and the department's accounts branch.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK