Google fragen

Sie suchten nach: skonsolidovali (Slowakisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Slowakisch

Englisch

Info

Slowakisch

Ako teraz zabezpečíme, aby sa tieto kroky zachovali a skonsolidovali?

Englisch

How do we now make sure that these steps forward are maintained and consolidated?

Letzte Aktualisierung: 2012-02-29
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Slowakisch

Pokiaľ ide o ponuku, systémoví integrátori sa v Európe skonsolidovali, podobne ako všade inde.

Englisch

On the supply side, system integrators have consolidated in Europe, as elsewhere.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Prevádzkovatelia verejnoprávneho vysielania skonsolidovali svoju prítomnosť na trhoch EÚ z hľadiska príjmov.

Englisch

Public service broadcasters have consolidated their presence in EU markets in terms of revenue.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

V základnom akte vytvorenom v roku 2000 sa skonsolidovali skúsenosti z minulosti vrátane skúseností s kritériami.

Englisch

Having been established in 2000, the basic act consolidated past experiences, including those with the criteria.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

2.2 Sú potrebné okamžité opatrenia, aby sa znížil dlh, skonsolidovali verejné financie a zvýšila dôvera občanov.

Englisch

2.2 Immediate measures are needed in order to reduce debt, to consolidate public finances and to raise the level of confidence of people.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

V júni 1999 pán dB telefonoval sťažovateľovi a žiadal ho, aby sa výdavky spojené s prácou majiteľov lesov skonsolidovali a aby sa považovali za externú výpomoc.

Englisch

In June 1999, Mr dB phoned the complainant and requested that the expenses linked to the forestry owners’ work be consolidated and treated as external assistance.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

S touto situáciou sa však nemôžeme uspokojiť a tieto ťažko nadobudnuté úspechy potrebujeme zabezpečiť, aby sme skonsolidovali svoju schopnosť rásť.

Englisch

However, there is no room for complacency and these hard-won gains need to be secured to consolidate our capacity to grow.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Komisia vyzýva členské štáty, aby investície skonsolidovali a v prípade potreby rozšírili, a zároveň sa intenzívne usilovali o zabezpečenie čo najlepšej návratnosti verejných zdrojov.

Englisch

The Commission encourages Member States to consolidate and, where necessary, expand investment, combined with strong efforts to ensure the best returns to public resources.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Sú potrebné okamžité opatrenia, aby sa znížil dlh, skonsolidovali verejné financie a zvýšila dôvera občanov a podnikov.

Englisch

Immediate measures are needed in order to reduce debt, to consolidate public finances and to raise the level of confidence of people and businesses.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Slowakisch

Preto budeme o tejto záležitosti regionálnych dohôd o hospodárskom partnerstve diskutovať možno celý budúci rok, aby sme tento rozmer hospodárskej integrácie vytvorili, udržali a skonsolidovali.

Englisch

We will therefore be discussing, probably all next year, this matter of regional EPAs to create, maintain and consolidate this dimension of economic integration.

Letzte Aktualisierung: 2012-02-29
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Slowakisch

Rozhodnutie predĺžiť obdobie Komisiou poriadanej verejnej konzultácie z ôsmich na dvanásť týždňov od roku 2012 by malo zainteresovaným stranám poskytnúť viac času na to, aby konzultovali svojich členov a aby skonsolidovali svoje postoje k iniciatívam týkajúcim sa MSP.

Englisch

The decision to increase the period of public consultations launched by the Commission from eight to twelve weeks from 2012 onwards should give more time to stakeholders to consult their members and to consolidate their position on SME-relevant initiatives.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Aby sa do primeraných politík premietol vzťah medzi vedou a spoločnosťou je potrebné, aby sa vedomosti získané z histórie, sociológie a filozofie rozšírili, skonsolidovali a rozvinuli na európsku úroveň.

Englisch

In order to address the relationship between science and society through sound policies, the knowledge accumulated in the history, sociology and philosophy of sciences needs to be expanded, consolidated and spread at European level.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

1.3 Výbor sa prihovára za inú cestu, za takú, ktorá by prilákala európskych hospodárskych a sociálnych aktérov, aby určili a skonsolidovali naše spoločné záujmy a tento základ využili na vypracovávanie politík, ktoré podporujú európske občianstvo, demokraciu a vzájomnú solidaritu.

Englisch

1.3 The Committee advocates another path, one that would involve drawing on Europe's economic and social players to identify and consolidate our common interests and using this foundation to build common policies that promote European citizenship, democracy and mutual solidarity.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

skonsolidovali sociálny dialóg a dozerali na uplatňovanie Sociálnej charty Rady Európy, najmä vznášaním námietok a schválením protokolu o konaní o kolektívnej sťažnosti,

Englisch

strengthen the social dialogue and ensure that the Council of Europe's Social Charter is implemented, specifically by lifting the reservations and adopting the protocol on the collective complaints procedure,

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Mali by sa preto prijať ďalšie iniciatívy, ktoré by podporili inteligentnejší právny rámec, skonsolidovali dlhodobý strategický prístup s cieľom zlepšiť spôsob, akým vnútroštátne orgány a sociálni partneri vykonávajú právne predpisy na národnej úrovni, a zrevidovali koncept kvality práce a jej ukazovatele.

Englisch

Other initiatives should therefore be put in place, to underpin a smarter legal framework, consolidate a long-term strategic approach to improve the way national authorities and social partners implement legislation at national level, and to revise the concept and indicators of quality of work.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Preto je potrebné, aby sa súčasný režim a všetky jeho povinnosti skonsolidovali, zracionalizovali a zjednodušili, predovšetkým zrušením dvojitej regulácie a znížením administratívnej záťaže.

Englisch

Accordingly the existing regime and all the obligations therein should be consolidated, rationalised and simplified, in particular through reduction of double regulation and administrative burdens.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

V roku 2001 sa všetky pravidlá týkajúce sa výroby, uvádzania na trh, distribúcie a používania skonsolidovali v zákonníku o veterinárnych liekoch (smernica 2001/82/ES),2 po ktorom nasledovalo nariadenie (ES) č. 726/2004.3 Týmito dvomi aktmi sa reguluje povoľovanie veterinárnych liekov, ich výroba, uvádzanie na trh, distribúcia, používanie a farmakovigilancia počas ich životnosti.

Englisch

In 2001, all the rules on production, marketing, distribution and use were consolidated in a veterinary medicines code (Directive 2001/82/EC);2 this was followed by Regulation (EC) No 726/2004.3 These two acts regulate the authorisation, manufacturing, marketing, distribution, pharmacovigilance and use of veterinary medicinal products over their lifetime.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Pre nasmerovanie finančných prostriedkov do ekologického hospodárstva a ich zvýšenie by Rio+20 mal odporučiť, aby sa skonsolidovali a posilnili existujúce stratégie a nástroje financovania alebo, podľa potreby, vytvorili nové systémy verejno-súkromného financovania.

Englisch

To direct and leverage funds for the green economy, Rio+20 should recommend to consolidate and strengthen existing financing strategies and facilities, or establish new public-private financing schemes as needed.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

5.3.1 Z pohľadu EHSV je v tomto zmysle potrebné zabezpečiť v zodpovedajúco prepracovanej smernici o EZR, aby sa práva zamestnancov na informácie a konzultácie – aj v záujme právnej istoty všetkých zúčastnených – spresnili a skonsolidovali na vysokej úrovni a aby sa zlepšili možnosti konania a podpora medzinárodného zastupovania záujmov:

Englisch

5.4.1 In the view of the EESC, an appropriately revised EWC Directive must therefore ensure that the information and consultation rights of employees are stated more clearly, in the interests of legal certainty for all concerned, and consolidated to a high standard, and that the EWC's opportunities for action in, and support for, the cross-border representation of employee interests.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

V dôsledku programu sa vyvíjali a posilňovali siete partnerských miest – viaceré orgány miestnych samospráv si vytvorili sieť alebo skonsolidovali a rozšírili svoju súčasnú sieť a na multilaterálnej úrovni sa organizuje čoraz viac twinningových projektov medzi mestami.

Englisch

Networks of twin towns developed and strengthened as a result of the programme – A number of local authorities have created a new network or consolidated and expanded their existing network, and an increasing proportion of town twinning events have been organised on a multilateral basis.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK